Мин.сел.хоз.
Информация аграриям

Вермиөсүмдүктөр (сөөлжандарды көбөйтүү)

Учурда  агрардык сектордо айыл чарбасынын органикалык өндүрүшүн өнүктүрүү негизги приоритеттердин бири болуп эсептелет жана климаттын өзгөрүү шартында айыл чарбасын өнүктүрүүдө туруктуу башкы  орунду ээлейт.
Келечекте дыйканчылыкта органиканы өнүктүрүүдө негизги багыттардын бири болуп, вермикомпосту (биогумусту) алуу үчүн  калифорниялык сөөлжандарды көбөйтүү болуп саналат. Сөөлжан үчүн жээчү тамагы самандын, силостун, малдын жана чымчыктын кыгынын, ошондой эле тамак-аштын калдыктары болуп эсептелет.
Себеби биогумус баалуу экологиялык таза жер семирткич, өсүмдүктүн өсүшүнө оң таасирин берет. Биогумусту ар түрдүү айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө колдонсо болот.
Мындан тышкары, сөөлжан топурактын патогендик микрофлорун жок кылып, топурактын түзүмүнүн сапатын жакшыртат жана топурактын асылдуулугун жогорултуу менен топуракта оор металдарды жана радионуклиддерди  байланыштырып,  өсүмдүктөргө нитраттын топтолушуна жол бербейт. Ошондой эле  мөмө-жемиштердин бат өсүүсүнө байланыштуу, биогумусту мөмөлүү бактарды жана жемиштерди өстүрүүдө узак мөөнөткө  бир калыпта керектелүүчү азыкты, эффективдүү пайдаланса болот.
Министрликтин дарегине Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Көк-Тал айылынын жашоочусу Р.Салиевадан кайрылуу келип түшкөн. Ал өзүнүн кайрылуусунда бул багыт боюнча республиканын фермерлери үчүн практикалык жана теориялык жактан билимин жайылтып, ошондой эле калифорниялык слжандарды сатууга жардам берүүгө даяр экендигин билдирген. Ушуга байланыштуу, дыйканчылыкта органикалык өндүрүштү киргизүүгө жана сөөлжандарды сатып алууга кызыккан фермерлер үчүн Салиева Райхандын байланыш телефонун сунуштайбыз: 0772 643094.

Кыргыз Республикасыны айыл чарба,
тамак-аш  өнөр жайы жана мелиорация
министрлигинин
Дыйканчылык, үрөнчүлүк
жана айыл  чарбасынын органикалык
өндүрүшүн өнүктүрүү бөлүмү

Тел.: 623648, 623680

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок