Новость 23 июня

Создание и приоритетность торгово логистических центров в Кыргызской Республике

На такую тему 23 июня текущего года Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики совместно с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) провело семинар для делового сообщества, а также представителей сельхоз производителей всех регионов Кыргызстана.
Целью семинара было информирование межведомственных структур, муниципальных органов, органов местного самоуправления и фермеров о проектах строительства торгово-логистических центров и их приоритетности, а также с целью содействовать обмену информацией между ними для дальнейшего сотрудничества, направленного на развитие и создание необходимых торгово-логистических центров в Кыргызской Республике.

 

Подробнее
Новость 22 июня

Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында тегерек стол өттү

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде Кыргыз тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүү темасындагы тегерек стол өткөрүлдү.
Жыйынга Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин статс-катчысы М.Ташболотов, борбордук апараттын кызматкерлери, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери  жана Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Н.Ишекеев катышты.

Подробнее
Новость 21 июня

В Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики   состоялся семинар-совещание по  противодействую  коррупции и  повышения  индекса доверия населения.

 Сегодня в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации  Кыргызской  Республики, состоялся семинар по теме «Вопросы повышения престижа  государственной гражданской службы». Семинар-совещание  был проведен в рамках реализации Плана мероприятий государственных органов Кыргызской Республики, по выполнению Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики на 2015-2017 годы, утвержденного Постановлением Правительства от 30 марта  2015 года №170, а также во исполнение  Плана мероприятий  по повышению коэффициента индекса доверия  населения к  деятельности  Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

Подробнее
Новость 20 июня

Ноокен районунда “Келечек” каналы  пайдаланууга берилди

2017-жылдын 16-июнунда Жалал-Абад обласына караштуу Ноокен районунда узундугу 5300 метрге жеткен “Келечек” каналы дыйкандарга пайдаланууга берилди. “Келечек” каналдын ачылыш аземине Премьер- Министр С.Жээнебков, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Н. Мурашев катышты.
Министр  Н. Мурашев өз сөзүндө мелиорация системасын модернизациялоо жана калкты сугат суу менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында айыл чарбасында бир катар тийиштүү иш чараларды жүргүзүп жаткандыгын белгиледи. Анын айтымында, алдыда дагы кайрак жерлерди суугат суу менен камсыз кылуу жана тамчылатып суугаруу ыкмалары ошондой эле заманбап технологиялардын жардамы менен сугаруу ситемасын жакшыртуу пландалууда.
2017-жылы бир катар иригациалык объектилерди пайдаланууга тапшыруу пландалууда. Ошондой эле Өкмөт тарабынан 2017-2026-жылга карата Кыргыз Республикасынын ирригациясын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны бекиткен.

Подробнее
Новость 19 июня

Лейлек районунда кооперацияны өнүктүрүү боюнча
семинар өткөрүлдү

2017-жылдын 15-июнунда Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги Лейлек районунда  жаңыдан уюштурулуп жаткан Кутчу - Даана” айыл чарба кооперативинин өндүрүштүк базасында кооперацияны өнүктүрүү боюнча семинар өткөрдү.

Семинарга Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министринин статс-катчысы М. Ташболотов, Министрликтин кооперацияны өнүктүрүү секторунун жооптуу кызматкери
Б. Абдылдаева жана Кадамжай жана Баткен районунун агрардык өнүктүрүү башкармалыктарынын жетекчилери катышышты.

Подробнее
Новость 16 июня

Урматтуу кесиптештер кадырлуу суу чарба кызматкерлери!

Баарыбыз үчүн белгилүү болгондой айыл чарба тармагын суусуз элестетүү эч мүмкүн эмес. Андыктан элибизде Суу өмүрдүн булагы,-деп бекеринен айтылбаса керек. Себеби жер жүзү, адамзат жаралган күндөн тартып эле, бардык органикалык тирүү жандар үчүн өмүр тартуулагандардын бири бул суу. Анткени суу ар бир жан үчүн керек жана маанилүү.

Суу бир гана жер менен иштеген дыйкандар тарабынан алынуучу айыл-чарба түшүмдөрүн бербестен, ал фермерлерибиздин төрт түлүк малдарынан даярдалып жаткан эт, сүт сыяктуу жана башка көптөгөн азык-түлүк продукцияларынын алынышынын да башкы булагы. Демек, суусуз жашоо жок Адам баласы үчүн суу, аба сыяктуу эле чоң мааниге ээ.
Албетте, ошол өмүр булагы болгон сууну дыйкандарыбызга, фермерлерибизге жеткирип жаткан Суу чарба департементинин кызматкерлери. Бүгүн бул тармактагы жетишилген ийгиликтер алардын чымырканган эмгектеринин натыйжасы экендиги талашсыз.

Подробнее
Новость 16 июня

Сегодня в пресс центре информационного агентства КАБАР прошла пресс-конференции, посвящённая Международному Дню борьбы с опустыниванием

В связи с постоянным ухудшением и деградацией всё большего количества земель, в 1995 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 июня Всемирным днем борьбы с опустыниванием, деградацией почв. Дата была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия международной Конвенции по борьбе с опустыниванием и засухой (КБО ООН) 17 июня 1994 года.
Кыргызская Республика присоединилась к Конвенции в 1997 году, в 1999 году прошла процедура ратификации Конвенции (Закон КР «О присоединении КР к КБО ООН 21 июля 1999 года №85). Конвенцию уже ратифицировали 195 стран, членов ООН. Первой ратифицировала в 1995 году Мексика, последней пока в 2012 – Эстония).
Каждый год опустынивание и засуха приводят к потерям сельскохозяйственной продукции ориентировочно на сумму в 42 млрд. долларов США. Опустынивание относится к труднокомпенсируемым последствиям климатических изменений, так как на восстановление одного условного сантиметра плодородного почвенного покрова уходит в аридной зоне в среднем от 70 до 150 лет.

Подробнее
Новость 15 июня

Ноокен районунда күнөсканаларды куруу, тамчылатып суугаруу боюнча теориялык жана практикалык жактан семинар өткөрүлдү

 

2017-жылдын 13-июнунда Жалал-Абад обласына караштуу Ноокен районунда кооперативдерди түзүүдө аткарылып жаткан чарбалык иштери жана күнөсканаларды куруу, тамчылатып суугаруу боюнча теориялык жана практикалык жактан окутуу, тажырыйба алмашуунун негизинде семинар өткөрүлдү.
Семинарга Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Н. Мурашев, Кыргызтанда Түштүк Кореянын ыйгарым укуктуу өкүлү Джонг Бенг Ху, Ноокен райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким Э. Маматаев жана Жалал-Абад, Баткен, Ош областарынан келген дыйкан-фермерлер, райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчылары катышты.

Подробнее
Новость 13 июня

Сегодня в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики состоялась встреча с делегацией из Республики Корея.

Сегодня в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики с участием депутата Жогорку Кенеша  З. Жамалдинова  состоялась встреча с делегацией из Республики Корея. Делегацию принимал заместитель министра Эркинбек Чодуев.

Подробнее
Новость 12 июня

Центр по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств кормов и кормовых добавок Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации  информирует.

В связи с изменением рыночных цен и внедрением новых современных испытаний Центром по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок МСХППиМ КР разработан новый прейскурант цен, на оказания государственных услуг по экспертизе качества, эффективности и безопасности ветеринарных лекарственных средств. Новый прейскурант утвержден приказом Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики №22 от 02.06.2017 г.

Подробнее
Новость 9 июня

8-июнь үнүн Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде тегерек стол өттү

2017-жылдын 8-июнь күнүн Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде тегерек стол өткөрүлдү. Бүгүнкү күндө чөлгө айланып бараткан жерлерди сактап калуу туурасында талкуу болду. Семинарга Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жай жана мелиорация министринин орун басары Ж.Керималиев жана Кыргыз Республикасында жердин чөлгө айлануусу менен күрөшүү боюнча БУУнун Конвенциясын ишке ашыруу жөнүндө кызыкдар тараптардын маалымдуулугун жогорулатуу Байланыш стратегиясы долбоору катышты.

Подробнее
Новость 6 июня

ПРЕСС-РЕЛИЗ
по итогам  седьмого заседания кыргызско-белорусской  Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству  

         5-6  июня    2017 года в г. Минск Республика Беларусь    состоялось седьмое   заседание  кыргызско-белорусской  Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
С кыргызской Стороны председательствовал: Нурбек Мурашев – Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, председатель Кыргызской части Комиссии.
С белорусской Стороны председательствовал: Леонид Заяц– Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, председатель Белорусской части Комиссии.

Подробнее
Новость 6 июня

Информация
по экспорту плодов вишни (черешни) в Китайскую Народную Республику

В соответствии с достигнутыми договоренностями в мае месяце 2015 года в г. Урумчи был согласован проект «Протокола между Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и Главным управлением по контролю качества товаров, инспекции и карантину Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях к ягодам вишни, экспортируемой из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику», где были рассмотрены все аспекты по прохождению экспорта вишни из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику.

Подробнее
Новость 5 июня

Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин
2017-жылдын 2-июнунакарата зындуу чегирткелерге каршы жүргүзүлүп жаткан иш чаралар боюнча маалыматы

Зыяндуу чегирткелердин личинкаларынын чыгышы биринчи болуп 12-апрелде Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы Авлетим айылдык аймагында катталды.

Информация Департамента химизации и защиты растений о ситуации по борьбе с саранчовыми вредителями на 2июня 2017 г.

Первые отрождения личинок саранчовых вредителей в 2017 году отмечены 12 апреля в айылном округе Авлетим,Аксыйского района Жалал-Абадской области.

Подробнее
Новость 2 июня

Центром по регистрации и сертификации ветеринарных средств был проведен круглый стол


Совместно  c центром по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок и Проектом развития животноводства и рынка-, совместно  со  специалистом управлении государственного ветеринарного надзора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР 31 мая 2017 года  был проведен информационный круглый стол

Ветеринардык дары-дармек каражаттарын, тоют жана тоют кошулмаларын каттоо, сетрификаттоо борбору (Борбор) жана “Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү -1” долбоору менен биргеликте Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздугу боюнча мамлекеттик инспекциясынын мамлекттик ветеринардык көзөмөл башкармалыгынын адистерине “Ветеринардык дары-дармек каражаттарын жана тоют кошулмаларын жүгүртүүнү башкаруу” тууралуу 2017 жылдын 31 майында маалыматтык тегерек стол болуп өттү. Тегерек столдо Азиз Абдиев жана Борбордун адиси маалыматтары менен бөлүшүштү.

Подробнее
Новость 2 июня

Информация
Управления по регулированию, контролю за производством и  оборотом  этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по исполнению плана Мероприятий по повышению коэффициента индекса доверия населения к деятельности МСХППМКР

Скачать

Подробнее
Новость 2 июня

Ысык-Көл обласынын Түп районунундагы карантиндик фитосанитардык лаборатория ачылды

2017-жылдын 1-июнда Ысык-Көл обласынын Түп районунундагы карантиндик фитосанитардык лаборатория ачылды. Бул карантиндик фитосанитардык лабораториянын ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын Премьер-министри С. Жээнбеков жана Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Н. Мурашев катышып, лентасын кыркты.

Подробнее
Новость 1 июня

Где получить профессию, фермера и пчеловода?
Современное сельское хозяйство без профессиональных знаний невозможно. Одним из учебных заведений, подготавливающих рабочие кадры для села,  является профессиональный лицей №47, расположенный в с. Байтик Аламудунского района.

Подробнее
Новость 31 мая

 Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин
2017-жылдын 31-майына карата зындуу чегирткелерге каршы жүргүзүлүп жаткан иш чаралар боюнча маалыматы

Зыяндуу чегирткелердин личинкаларынын чыгышы биринчи болуп 12-апрелде Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы Авлетим айылдык аймагында катталды.

Информация Департамента химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации о ситуации по борьбе с саранчовыми вредителями на 31 мая  2017 г.

Первые отрождения личинок саранчовых вредителей в 2017 году отмечены 12 апреля в айыльном округе Авлетим, Аксыйского района Жалал-Абадской области.

Подробнее
Новость 31 мая

Центр конкурентоспособности агробизнеса продолжает реализацию проекта Всемирного Банка  “Поддержка Общественных Семенных Фондов”(ПОСФ)
Весной  2017 года  в проекте приняли участие  3973 фермера по всей республикe? проектом было охвачено 176 сел  из 86 аильных округов.
1300 фермеров были мобилизованы в группы взаимопомощи (ГВП) и получили семена  томата, огурцов, болгарского перца, капусты, моркови, лука и столовой свеклы.
Помимо этого ГВП 2016 и 2017 годов получили 2560 парников.

Подробнее
Новость 30 мая

О  предварительных итогах  весенне-полевых  работ
в хозяйствующих  субъектах Кыргызской
Республики по состоянию на  30 мая 2017 года

         Подкормка озимых зерновых колосовых культур  азотными минеральными удобрениями  в целом по республике  проведена на площади 146,7   тыс.га,  что на 7,3  тыс.га больше, чем было в прошлом году. Следует отметить, что в Чуйской области площадь подкормки возросла на 33,5 тыс.га по сравнению с 2016 годом.

Подробнее
Новость 29 мая

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Н.Мурашев Нарын обласын кыдырып, жазгы талаа иштери боюнча кабар алды
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Н.Мурашев үстүбүздөгү жылдын 26-27- майда Нарын обласынын Нарын жана Ак-Талаа райондорун кыдырып, жазгы талаа иштеринин  жүрүшүн жана суугат айдоо жерлердин аянттарын аныктап, кабар алып кайтты.
Иш-чаранын жүрүшүндө Айыл чарба министри Н. Мурашев Нарын Районунда Он-Арча 1,2 насостук станциясынан кабар алып, андан ары Миң-Булак муниципалдык техсервисинен кабар алып жергиликтүү дыйкан, фермерлер менен жолукту. Элеттик дыйкандар заманбап техникаларга муктаждыгын билгизип, көмөк көрсөтүүнү өтүнүштү.

Подробнее
Новость 25 мая

Министр встретился с послом США

25  мая состоялась встреча министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Нурбека Мурашова с Чрезвычайным и полномочным послом США в Кыргызстане госпожой Шейлой Гуолтни, советником по политико-экономическим вопросам  Сонатой Н. Коултер, а также с директором представительства ЮСАИД в КР Кимберли Розен.

Подробнее
Новость 25 мая

Отчет

Талас өрөөнүндө күнөсканаларды өнүктүрүү боюнча облустук деңгээлде семинар өткөрүлдү.

         Үстүбүздөгү жылдын 23-май күнү Талас облусунун Кара-Буура районунун күнөсканаларынын базасында бир күндүк облустук семинар (мындан кийин семинар) Кыргыз Республикасынын  айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги, Түштүк Кореянын  Кыргызстандагы элчилиги  жана Кыргыз Республикасынын Талас облусундагы өкүлчүлүгү менен биргеликте өткөрүлдү.
Семинарга Талас  облусунун Бакай-Ата, Кара-Буура, Манас,  жана Талас райондорунан күнөскана ищтетүүгө кызыкдар фермерлер жана  адистер катышты..

Подробнее
Новость 25 мая

46 молодых людей из Кыргызстана смогут получить  высшее аграрное образование на бюджетной основе в России.

         Cогласно Соглашению о сотрудничестве в сфере образования и науки  подписанного между Минсельхозом Кыргызской Республики и Воронежским Аграрным университетом, Кыргызстанские  абитуриенты  получили возможность  пройти обучение в одном из старейших и крупнейших вузов в системе аграрного образования России.

Подробнее

[1-7]  [8-14]  [15-21]  [22-25]  [след] [показать все]


Информационные системы

Информационная сеть
районных управлений
аграрного развития

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок