Новость 24 ноября

Саатына 2,5 тонна үрөн тазалоочу 33 техника дыйкандарга берилди

2017-жылдын 23-ноябрда Бишкек шаарында жайгашкан  ОСОО «Автомаш-радиатордо»  Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин демилгеси менен Япония өкмөтүнүн гранттык эсебинен жана Бүткүл дүйнөлүк банктын долбоору аркылуу   Коомдук үрөн фонду Дыйкан, Фермерлерге дан өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүн тазалоочу заманбап 33 техника берди. Чүй, Талас, Нарын, Ысык-Көл облустарынын дыйкандарына 20, ал эми  Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарына 13 техника берилди.

Подробнее
Новость 23 ноября

 Минсельхоз начинает  ежегодные зимние семинары  для аграриев  в регионах.

Приказом министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики № 359 от 16 ноября 2017 года планируется проведение обучающего семинара  на базе теплиц Сокулукского района Чуйской области 8 декабря текущего года.

Подробнее
Новость 23 ноября

Кыргыз Республикасынын айыл чарба субъектерин айыл чарба техникалары менен камсыз кылууда лизингдик каржылоо боюнча 2017-жылдын 23-ноябрына карата маалымат

Кыргыз Республикасынын айыл чарба субъектерин техника менен камсыз кылуу максатында министрлик тарабынан демилгеленип, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан кабыл алынган токтомдордун, буйруктардын негизинде «Айыл Банк» ачык акционердик коому аркылуу алты кредиттик булактар жана банктын өзүнүн коммерциялык эки долбоорлору аркылуу дыйкандарга лизинг кызматын көрсөтүп жатат.

Подробнее
Новость 22 ноября

Алко Управление Минсельхоза во время плановой проверки выявило более 340 тысяч бутылок алкогольной продукции с нарушениями

 

 Управление  по регулированию, контролю за производством   и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики сообщает

Подробнее
Новость 21 ноября

Алымбек Савитахунович начал свою трудовую деятельность в 1949  в Министерстве  сельского хозяйства КиргССР. после окончания Кыргызского  сельскохозяйственного института. Прошел путь от старшего зоотехника,  до министра сельского хозяйства Кирг ССР. 
С 1960-1963 годы  работал заведующим сельхоз отделом Тянь-Шаньского обкома Компартии,  был первым заместителем  председателя облисполкома, заместителем заведующего  сельхоз отделом ЦК КП Киргизии.
В 1980 году был назначен министром сельского хозяйства КиргССР,  в этой должности Алыбек Савитахунович проработал 6 лет, внеся большой вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли.
С 1986 по 1989  годы  занимал должность  заместителя председателя Государственного агропромышленного комитета  КиргССР по кадрам и внешним связям.

Кыргыз ССРнын Айыл чарба министри Алымбек Савитахунов 88 жашында дүйнө салды.
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрилигинин кызматкерлери  маркумдун үй-бүлөөсүнө, жакын санаалаштарына терең кайгыруу менен көңүл айтышат.  Орду толгус жоготуу аза кайгысын тең бөлүшөт. Маркумдун жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун!
Өмүр таржымалы  
Ал 1929-жылы 19-майда Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарында туулган. 1949- жылы Кыргыз айыл чарба институтту аяктаган.

Подробнее
Новость 20 ноября

Жайыттардын деградация болушуна бөгөт коюуу, мал чарба жана балык чарба тармактарында жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар тууралуу  көчмө жыйын өттү
Бүгүн 20-ноябрда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитетти жана КРнын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министирлиги менен биргеликте Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” жана «Жаныбарларды идентификациялоо жөнүндө» Мыйзамдарынын иш жүзүндө аткарылышы, жайыттардын деградация болушуна бөгөт коюуу, мал чарба жана балык чарба тармактарында жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар туралуу  көчмө жыйын өткөрдү.

Подробнее
Новость 17 ноября

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации  Кыргызской Республики отмечает двойной праздник.

День работников сельского хозяйства, отмечают в Кыргызстане 15 ноября, но в этом году  этот праздник  примечателен еще и тем, что Министерству  сельского хозяйства, и пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики  исполняется 90 лет.

Подробнее
Новость 15 ноября

Урматтуу Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин кызматкерлери, фермерлер, дыйкандар !

Күз айынын берекеси төгүлгөн ушул күндөрүндө Кыргызстандын айыл чарбасында  эмгектенген миңдеген дыйкандар менен фермерлер кош майрамды белгилеп олтурушат. Урматтуу жер эненин берекесин ачкан фермерлер, дыйкандар, айыл чарба кызматкерлери! Сиздерди айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация кызматкерлеринин кесиптик майрамы, ошондой эле Министрликтин түзүлгөндүгүнүн 90 жылдык мааракеси менен Министрликтин жалпы жамаатынын атынан жана өзүмдүн атымдан чын жүрөгүмдөн куттуктаймын!

Подробнее
Новость 15 ноября

Китай изучает  развитие сельскохозяйственной отрасли  Кыргызстана

В Кыргызстан  прибыла    делегации Комитета по сельскому хозяйству и работе в деревнях Всекитайского Собрания Народных Представителей КНР,  с целью ознакомления с развитием сельского хозяйства в Кыргызской Республике и обсуждению перспектив сотрудничества в данной сфере.

Подробнее
Новость 13 ноября

В Кыргызстан прибыла делегация  Комитета по сельскому хозяйству   и работе в деревнях  Всекитайского Собрания Народных   Представителей КНР.
Сегодня  в  министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики   состоялась встреча   министра  Нурбека  Мурашева  с делегацией Комитета по сельскому хозяйству   и работе в деревнях  Всекитайского Собрания Народных   Представителей КНР.
На  встрече  были обсуждены вопросы двухстороннего сотрудничества  в области развития сельскохозяйственного сектора,  в частности   были обсуждены вопросы   внедрения системы «зеленного» коридора, по которой предусмотрено упрощение процедуры прохождения  сельхоз продукции из Кыргызстана в Китай и в обратном направлении.

Подробнее
Новость 13 ноября

Основным фактором, влияющим на интенсивное сокращение ледников массива Акшыйрак, является глобальное климатическое потепление

В связи с широким общественным резонансом, вызванным разработанными поправками в Закон Кыргызской Республики «О Водном кодексе Кыргызской Республики», Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики сообщает следующее.
По данным Каталога ледников СССР, составленного в 50-60 годы 20 века, на территории Кыргызской Республики было 6771 ледников общей площадью 8009 км2 и объёмом 493 км3. Указанные ледники составляли 4,1% от всей площади республики.
Динамика оледенения массива Акшыйрак (в состав которого входят ледники Давыдов и Лысый) в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики. По оценкам М.Б.Дюргерова (2010), площадь оледенения горной системы Тянь-Шань в 1960-2006 гг. сократилась почти на 17% - с 15416 км2 в 1960 г. до 12815 км2 в 2006 г. Объем ледников за этот же период сократился на 219 км3.

Подробнее
Новость 8 ноября

Содействие устойчивым продовольственным системам для здорового питания в Европе и Центральной Азии: ключевая роль программ школьного продовольствия и питания

10-го декабря 2017 года

 
 

Как принять участие

Отправьте свои комментарии на
FSN-moderator@fao.org 
или разместите их на сайтеФорума FSN в ЕЦА после регистрации здесь.

 


 

 

Уважаемые коллеги!
Форум ФАО по продовольственной безопасности и питаниюприглашает вас поделиться своим мнением и рекомендациями в отношении национальных программ по школьному продовольствию и питанию (SFNP), как сделать их наиболее комплексными, лучше интегрированными в продовольственные системы и содействующими здоровому питанию и образу жизни с раннего возраста.
Результаты онлайн консультации будут способствовать пропагандированию устойчивых продовольственных систем для здорового питания, продвигая многокомпонентный подход в школьных программах по продовольствию и питанию на основе соответствующих национальных политик и законодательных рамок.
Эта онлайн-консультация проводится по инициативе проекта ФАО «Наращивание потенциала по укреплению продовольственной безопасности и улучшению питания в ряде стран Кавказа и Центральной Азии» (финансируемого Российской Федерацией и координируемого Отделом по вопросам экономики сельскохозяйственного развития ФАО) в сотрудничестве c Региональным отделением ФАО для Европы и Центральной АзииОтделом питания и продовольственных систем ФАО и Институтом отраслевого питания (SIFI).
Чтобы принять участие в онлайн-консультации, пожалуйста, посетите наш веб-сайт:www.fao.org/fsnforum/ru/eca/activities/discussions/school-food Если вы еще не зарегистрированы, пожалуйста, перейдите по ссылке:www.fao.org/fsnforum/ru/user/register
 По вопросам обращайтесь на адрес: fsn-moderator@fao.org.
Надеемся на интересное и плодотворное обсуждение!
Ваша Команда Форума FSN

 

Подробнее
Новость 8 ноября

 

Относительно информации о поставке зараженного картофеля в Павлодарскую областьДепартамент карантина растений Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики относительно информации о поставке зараженного картофеля в Республику Казахстан, размешенной в интернет ресурсах от 5 ноября 2017 года сообщает:
Официально из Кыргызстана на сегодняшний день семенной картофель не вывозиться.

 

Подробнее
Новость 31 октября

Кара-Суу району “Бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк жарманке күнүн” өткөрдү

25-октябрда Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Кара-Суу райондук аргрардык өнүктүрүү башкармалыгы Ош шаарында “Бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк жарманке күнүн” өткөрдү.

Подробнее
Новость 31 октября

Ноокат шаарынын “Алма жарманке фестивалы” өткөрүлдү

2017-жылдын 27-октябрында Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Ноокат райондук  Агрардык өнүктүрүү башкармалыгы жана ПРООН, АгроЛид, GIZ долбоорлору менен биргеликте Ноокат шаарынын борбордук аянтында “Алма жарманке фестивалы” өткөрүлдү.

Подробнее
Новость 30 октября

СПРАВКА
о проведении поливов на 30 октября 2017 года.

При текущем плане – 4868,4 млн.м3,   фактическая водоподача  на орошение составила -4616,6 млн.м3 или 95 % к плану. Поданной водой полито всего – 3021,0 тыс.га.

2017-жылдын 30-октябрына карата сугат иштерин жүргүзүү боюнча
МААЛЫМАТ

План боюнча көлөмү- 4868,4  млн.м3 каралса,  чыныгы берилген суунун көлөмү –4616,6  млн.м3 түзүп, план  95 пайызга аткарылган.  Сугатка берилген суу менен бардыгы болуп -3021,0 миң гектар аянты сугарылган.

Подробнее
Новость 28 октября

Информация по двум фитосанитарным лабораториям

С целью повышения экспортного потенциала и обеспечения фитосанитарной безопасности на территории Кыргызской Республики, министерством проводится модернизация Центральной лаборатории по карантину растений (г. Бишкек) и Ошской лаборатории по карантину растений (г. Ош).

Подробнее
Новость 27 октября

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министирлиги семинар өткөрдү
2017-жылдын 27-октябрында Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министирлиги менен биргеликте "Кочмон малчыларды" өнүктүрүү фонду, мамлекеттик кызматкерлердин жана жарандык коомдун лидерлеринин маалымдуулугун жогорулатууга багытталган «Жер, Балык жана Токой ресурстарын пайдалануудагы Ыктыярдуу Башкаруу Принциптерин (ЫБП) колдонууну жайылтуу» деген темада семинар өткөрдү. Семинарга Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюму (ФАО) колдоо көрсөттү.

Подробнее
Новость 26 октября

Министр Айыл чарба ардагерлерин куттуктады
1-октябрь Эл аралык карылар күнүннө карата бүгүн, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги ардагерлерди куттуктады.

Подробнее
Новость 25 октября

Пресс релиз  
«Изменим будущее миграционных потоков: инвестируем в продовольственную безопасность и сельское развитие»
Под таким лозунгом   25 октября в г.Ош,  при поддержке Представительства Правительства КР в Ошской области, а также Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации   прошел круглый стол. 
Организаторами  мероприятия  выступили ФАО ООН в Кыргызской Республике: Дорджи Кинлай – представитель ФАО ООН в КР совместно со страновой командой ООН.
В работе   круглого стола приняли участие  представители Аппарата Правительства КР,  Ошской областной  администрации,  Государственной службы миграции при ПКР, Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР., а также фермеры-партнеры  проектов ФАО.
Проведение данного круглого стола проходило в рамках    празднование Всемирного дня продовольствия  который ежегодно отмечается в более чем 150 странах мира 16 октября. В  2017 году  эта дата  посвящена теме: «Изменим будущее миграционных потоков. Инвестируем в продовольственную безопасность и сельское развитие» И основное внимание будет уделяться взаимосвязи между миграцией, продовольственной безопасностью и развитием сельских районов.

Подробнее
Новость 25 октября

Кара-Суу райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы  “Пахтаны өндүрүүдөгү  заманбап алдыңкы технологияларды колдонуу жана жайылтуу” жөнүндө семинар өткөрдү

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Кара-Суу райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы Нариман айыл аймагындагы “Оомат-Агро”  үрөнчүлүк чарбасынын базасында 2017-жылдын 20-октябрында “Пахтаны өндүрүүдөгү  заманбап алдыңкы технологияларды колдонуу жана жайылтуу” темасында облустук семинар болуп өткөрүлдү. Семинарга Ош жана Жалал-Абад  облустарынын бардык райондорунун райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарынын башчылары, дыйкан, фермерлер катышты.

Подробнее
Новость 25 октября

 
Алай райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан
   аткарылган иштери  боюнча 2017-жылдын 25-октябрына карата
М А А Л Ы М А Т

2017-жылы жазгы талаа жумуштары кеч башталгандыгына карабастан Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Алай райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан райондун дыйкандарын  керектүү үрөн, күйүүчү май жана жер семирткич менен камсыз кылуу боюнча аракеттер көрүлүп, Айыл чарба министрлиги аркылуу дыйкандар сапаттуу үрөөндөр менен камсыз кылынды тактап айтканда   Сары-Могол айыл өкмөтүнө жогорку сорттогу 25 тонна арпа жана 3 тонна эспарцет, Талды-Суу айыл өкмөтүнө 10 тонна арпа, Гүлчө айыл өкмөтүнө 5 тонна жана Үч-Дөбө айыл өкмөтүнө 5 тонна  арпа үрөөндөрү  бөлүнүп райондогу  ГФРЭнин өкүлчүлүгү аркылуу документтери бүткөрүлүп  райондун дыйкандарына  бөлүнгөн үрөөндөр таркатылып түшүмдөрү сапатуу жыйналып алынды. Ошондой эле   райондо “Алай-Агро” айыл чарба кооперативи аркылуу “Мамлюк” сотундагы 10 тонна арпа үронү баасы 19 сом жана “Ысык-Көл” сортундагы 300кг эцпарцет уронү баасы 65 сом дыйкандарга сатылып түшүмү жыйналып алынды.

Подробнее
Новость 20 октября

Күнөсканаларды жана тамчылатып сугаруу системаларын  куруп иштетүүгө фермерлердин кызыгуусу артып барууда.
 
Кыргыз Республикасынын  айыл чарба, тамак аш жана мелиорация министрлиги күнөсканаларды өнүктүрүү боюнча үстүбүздөгү жылдын биринчи жарым жылдыгында Түштүк Корея элчилиги менен биргеликте 3 жолу республиканын  Баткен  облусунун Кадамжай, Талас облусунун Кара-Буура жана Жалал-Абад облусунун Ноокен  райондорунун, андан тышкары 15-сентябрда Түштүк Кореянын «Дангук» университети менен биргеликте Чүй облусунун Ысык-Ата районунда аймактык жана облустук деңгеелде окуу семинарларын өткөрдү.

Подробнее
Новость 20 октября

Возрастает интерес фермеров к строительству теплиц и систем капельного орошения.

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики в первой половине текущего года совместно с посольством Южной Кореи провели 3 семинара: в Баткенской области Кадажайского района, Таласской области Кара-Буринского района и Джалал-Абадской области Ноокенского района. Помимо всего прочего, 15 сентября Министерство совместно с университетом Южной Кореи “Дангук” провели региональный и областной семинары в теплицах Чуйской области Ысык-Атинского района.

Подробнее
Новость 19 октября

 

ФАО совместно с партнерами ВПП и ООН женщины, проведут фестиваль и круглый стол 24 и 25 октября в городе Ош.


Ежегодно 16 октября, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) отмечает Всемирный день продовольствия. Более чем в 150 странах по всему миру проводятся мероприятия – это один из самых широко отмечаемых дней в календаре ООН. Организуемые мероприятия посвящены борьбе с голодом, и информируют общественность о необходимости обеспечения продовольственной безопасности и полноценного питания для всех.

 

Подробнее
Новость 19 октября

 

Ош облусунун Кара-Суу районунда “Оомат-Агро” айыл чарба кооперативинин базасында талаа күнү өткөрүлөт

 

2017-жылдын 20-октябрында Ош облусунун Кара-Суу районунда “Оомат-Агро” айыл чарба кооперативинин базасында пахта өстүрүүнүн жаңы технологияларын өздөштүрүү жана пахтаны айыл чарба машинасы менен жыйноону көрсөтүү максатында талаа күнү өткөрүлөт.

Подробнее
Новость 18 октября

 

Эл аралык эпизоотиялык бюронун жетекчиси Кыргызстанда


Кыргызстанга биринчи жолу “Эл аралык эпизоотиялык бюронун(МЭБ) башкы директору доктор Моника Элуа 2017-жылдын 17-октябрында иш сапары менен келди.

 

Подробнее
Новость 18 октября

 

Отдел развития политики животноводства, племенного дела и науки представляет информацию по производству основных видов продукции животноводства по состоянию на 1 октября 2017 года.

 

Подробнее
Новость 18 октября

Ремонтно-восстановительные работы на  Кировском водохранилище  планируются на 19 октября

С целью проведения ремонтно-восстановительных работ на основных водоводах и с заменой резиновых уплотнений в конусных затворах плотины Кировского водохранилища планировалось осуществить   попуски из водохранилища до отметки мертвого объема водохранилища для визуального осмотра с 18 октября текущего года.

Подробнее
Новость 18 октября

2017-жылы өстүрүлгөн айыл чарба өсүмдүктөрүн оруп жыйноо тууралуу 13-октябрга карата
АНАЛИТИКАЛЫК МААЛЫМАТ

Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2017-жылы республикада баардык айыл чарба өсүмдүктөрүнүн себүү аянты 1207,1  миң га болду.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы  ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүнүн ыкчам маалыматы боюнча,
түшүмдү жыйноонун алдын ала жыйынтыктары төмөндөгүдөй:
Буудай - 250,2 миң га аянттын 99,9%  жыйналды;
-  түшүмдүүлүк 26,6 ц/га,  өткөн жылга карата 0,8  ц/га көп;
- дүң жыйым 665,4 миң тоннаны түздү, өткөн жылга карата 27,4 миң тоннага аз;
Республиканын облустарынын ичинен эң жогору түшүмдүүлүккө Жалал-Абад, Талас жана Чүй облустары  ар бир гектарынан 29,9-29,7-28,1 ц/га жетишти.

Подробнее
Новость 18 октября

Кара суу районунун 2017-жылдын 18-августуна карата маалыматы

 

Ош облусуна караштуу Кара-Суу районунда быйыл 5656 гектар пахта эгилип, бүгүнкү күнгө 9720 тонна пахта буласы жыйналды. Учурда райондун аймагында 4 пахта кабыл алуучу завод иштеп жатат.

Подробнее
Новость 17 октября

Планируется проведение ремонтных работ  на Кировском водохранилище
Для проведения  ремонтно-восстановительных работ основных водоводов и замены  резиновых уплотнений  конусного затора  на плотине  Кировского  водохранилища, до наступления зимних похолоданий  будет осуществляться вынужденный сброс с расходом 120м3/сек.

Подробнее
Новость 16 октября

Рекомендуемые сорта озимых зерновых по регионам Республики для осеннего сева 2017 г

 

Подробнее
Новость 13 октября

 

Приглашаем принять участие в выставке

 

Департамент механизации и энергообеспечения Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, приглашает руководителей фермерских и крестьянских хозяйств, производителей и поставщиков сельскохозяйственной техники, а также всех заинтересованных лиц на открытие Среднеазиатского выставочного центра продаж сельхоз и спецтехники проводимого компанией «КыргызАгроТек» 4 ноября 2017 года.
На выставке посетителям будет представлена продукция машиностроительных заводов ближнего и дальнего зарубежья:

Подробнее
Новость 10 октября

 

2017-жылдын 10-октябрына карата сугат иштерин жүргүзүү боюнча
МААЛЫМАТ

План боюнча көлөмү- 4656,1 млн.м3 каралса, чыныгы берилген суунун көлөмү –4427,6 млн.м3 түзүп, план 95 пайызга аткарылган. Сугатка берилген суу менен бардыгы болуп -2913,1 миң гектар аянты сугарылган.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении поливов на 10 октября 2017 года.


При текущем плане – 4656,1 млн.м3, фактическая водоподача на орошение составила -4427,6 млн.м3 или 95 % к плану.

 

Подробнее
Новость 2 октября

В Кыргызстане вводится Республиканская сельскохозяйственная информационная система

Каждый район Кыргызстана станет частью Республиканской сельскохозяйственной информационный системы (РСИС). В единую компьютерную сеть объединяются все 40 управлений аграрного развития (РУАР) Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.
Суть системы в том, что теперь РУАР свои отчеты будут направлять в министерство через интернет-связь, а именно на сервер Ресурсно-аналитического центра (РАЦ), где информация будет обобщаться и анализироваться. Раньше подобная работа делалась вручную, отнимала много времени и была трудоемкой. Внедрение РСИС будет постепенным.

Подробнее
Новость 29 сентября

 Состоялось открытие завода по переработке сахарной свеклы
Сегодня в Сокулукском районе состоялась торжественное открытие завода по производству сахара «Кошой».  В церемонии открытия присутствовали первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Толкунбек Абдыгулов,  министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Нурбек Мурашев, представители  Кыргызско-Российского  фонда развития,  коллектив  завода «Кошой» и представители бизнес сообществ.
Напомним: завод приостановил свою деятельность в 2004 году. В ноябре 2016 года ОАО "Кошой" получил  кредит в Российско-Кыргызском фонде на сумму 10 млн. долларов США с целью осуществления реконструкции завода с заменой устаревшего оборудования и автоматизации производства.
«Запуск завода «Кошой» - важный шаг в обеспечении продовольственной безопасности страны»- отметил первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов.

Подробнее
Новость 29 сентября

АГРОБИЗНЕСТИН АТААНДАШТЫККА ЖӨНДӨМДҮҮЛҮК БОРБОРУ
Дүйнөлүк банктын
«КООМДУК  ҮРӨН  ФОНДДОРДУ  КОЛДОО» боюнча долбоору
өткөзүлгөн  «ТАЛАА КҮНҮ» демонстрациялары тууралу
ОТЧЁТ

«Талаа күнү» демонстрацияларынын өткөрүүнүн максаттары жана милдеттери:
Иш-чараны өткөрүүнөн максаты: - «Коомдукүрөн фонддорунколдоо» долбоорунишкеашыруудагыиш-чараларды, айылчарба өсүмдүктөрүн өндүрүүдөгү Өндүрүштү Интегралдык Башкаруу (ӨИБ) эффективдүү ыкмаларын жайылтуу жана айылдык фермерлерге бири-бири менен тажрый балары жана билимдери менен алмашууга мүмкүнчүлүк түзүү.
ДОЛБООР ТУУРАЛУ КЫСКАЧА МААЛЫМДАМА
Долбоор Япония Өкмөтү тарабынан Япониянын Социалдык Өнүктүрүү Фондунун каражаты менен гранттык негизде Дүйнөлүк банк аркылуу каржыланат.
2017-жылы республика боюнча баардык облустардан 86 айылдык аймактардын 176 айылы камтылып, долбоордон 3915 адам колдоо алышты.
1300 адам өз ара жардамдашуу топторуна биригишип (мындан ары - ӨЖТ), томаттын, бадыращдын, балгар калемпиринин, капустанын, сабиздин, пияздын жана аш кызылчанын сапаттуу үрөндөрүнөн жардам катары алышты.
Мындан тышкары, долбоордун алкагында, 2016 жана 2017-жылдары уюшулган ӨЖТлардын мүчөлөрүнө 2560 парник берилди.
Ал эми 2017-жылы уюшулган коомдук үрөн фондорунун (мындан ары - КҮФ) 2615 мүчөсү 412 тонна “Гетьман” жана “Ватан” сотрундагы жаздык арпанын, 187 тонна “Интенсивный”, “Дордой -16”, “Жаным”, “Казахстан-10” сортундагы буудайдын,  222,5 тонна “Аллегрия”, “Джелли”, “Пикассо”, “Санте” сортундагы картошканын, 29,3 тонна“Белек” сортундагы эспарцеттин, 2,9 тонна“Будучиня” сортундагы беденин үрөндөрүнөн алышты. 
Мындан тышкары долбоорго катышкан дыйкандар 523,1 тонна аммиак селитра жана 148, 2 тонна аммофос минералдык жер семирткичтеринен алышты.
Үрөн жана минералдык жер семирткичтеринен тышкары долбоордун бенефициарларына экологиялык таза, түшүмдүү, кирешелүү айыл чарба өсумдуктөрүн өндүрүү боюнча жаңы заман бап агротехнологиялар тууралу окуулар уюштурулду.

Подробнее
Новость 28 сентября

Токмок шааарында Асыл тукум малдарды өнүктүрүүнүн көргөзмөсү өттү

2017-жылдын 24-сентябрында Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Жайыт мал чарбачылык жана балык чарба департаменти Чүй облусунун Токмок шааарында жайгашкан мал базарда «Асыл тукум малдарды онүктүрүүнүн негизи» деген темада көргөзмөсүн өткөрдү.
Асыл тукум малдардын көргөзмөсүнө Жайыт мал чарбачылык жана балык чарба департаментинин директору У. Мырзакматов, Мал чарба, асыл тукум иши жана илим саясатын өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы С.Мамаев, Чүй райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы, “Элита” асыл тукум станциясынын адистери жана Чүй обласынан келген дыйкандар, фермерлер катышты.

Подробнее
Новость 27 сентября

 

Минсельхоз и структура ООН-женщины провели встречу для женщин лидеров из регионов.


27 сентября Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и структура ООН-женщины провели диалог-встречу, женщин лидеров пилотных айыльных аймаков с руководителями отделов, подведомственных подразделений министерства и представителями КНАУ. Цель данного мероприятия заключалась в информировании расширения экономических прав и возможностей сельских женщин.

 

Подробнее
Новость 27 сентября

Пресс-релиз
Обмен успешной практикой эффективного управления пастбищами и сельским туризмом для поддержки формирования доходов в сельских районах

В период с 26 по 28 сентября 2017 г. Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики при поддержке Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), Исламского банка развития (ИБР) и Управления ООН по Сотрудничеству Юг-Юг (UNOSSC) в рамках партнерской инициативы по сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему сотрудничеству в области сельскохозяйственного развития и повышения продовольственной безопасности (SSTC-ADFS) проведен Международный семинар «Эффективное управление пастбищами. Сельский Туризм»
На семинаре по обмену знаниями и координации в рамках Сотрудничества Юг-Юг собрались представители министерств сельского хозяйства, агентств технического сотрудничества и центров передового опыта из Алжира, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Марокко, Судана, Туниса, Турции и Узбекистана, а также представители Совета сотрудничества тюркоязычных государств, агентств ООН и международных организаций, проектов Всемирного Банка, GIZ, JICA. На семинаре рассмотрены успешные решения, которые могут быть воспроизведены и приняты в рамках Глобального Юга для продвижения Повестки дня - 2030 в области устойчивого развития, а также для представления инвестиционных возможностей в сельскохозяйственном секторе с целью улучшения качества жизни сельских жителей и повышения продовольственной безопасности, развитии сельского (жайлоо) туризма, инициативы «Одно село - один продукт».

Подробнее
Новость 27 сентября

Жайыттардын инфраструктурасын жакшыртууга 2013-жылдан баштап 300 млн сом каражаты грант түрүндө багытталган
Республика боюнча 2017-жылдын биринчи жарым жылдыгына жайыттарды пайдалануудан 41 млн сомдон ашык акча каражаты чогулган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 8,7 млн сомго көп. Көрсөтүлгөн акча каражатынын көпчүлүгү Жалал-Абад облусу боюнча чогултулуп, 15,5 млн сомду түздү.
Жалпысынан жайыттарды пайдаланууга чогултулган акча каражаты 2009-жылдан баштап Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” мыйзамы кабыл алынгандан бери өсүү байкалып жатат. 2009-жылдан 2016-жылга чейинки жайыт жыйымын чогултуу 11 млн дон 131 млн го чейин өскөн. 2016-жылы жайыт жыйымы мурунку жылга салыштырмалуу 10 млн сомго аз.  Чогултулган акчанын көпчүлүк бөлүгү жайыттардын инфраструктурасын жакшыртууга пайдаланылып жатат. Жайыт комитететтери акчаны кайда жумшаш керек экендигин жолдорду, көпүрөлөрдү ремонттон өткөрүү же куруу, же кандайдыр бир техника алууну өздөрү чечип жатышат. Реформа болгон 7 жыл ичинде Бүткүл дүйнөлүк банк жана ИФАД каржылаган улуттук долбоор аркылуу 15 миң км жайыт жолдору оңдолуп (курулуп), 1600дөн ашык көпүрө, 750 дөн ашык суу түтүктөрү  курулду.

Подробнее
Новость 26 сентября

 

Как регулируется деятельность кооперативов в постсоветских странах сегодня


ФАО публикует онлайн-сборник гражданских правовых норм, законодательных актов и регламентов в области налогообложения, касающихся кооперативов и проводит их экспертный анализ
25 сентября 2017, Будапешт, Венгрия – Кооперативы - относительно молодая бизнес-модель, история которой началась в 40-х годах 19 века. Однако эта короткая история полна резких поворотов и сложностей. Сегодня в странах, прежде входивших в Советский Союз, кооперативы осуществляют свою деятельность в широком спектре законов, регламентов и налоговых правил.
В настоящее время Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) собрала и опубликовала в интернете все эти законы, гражданские кодексы и налоговые нормы.
Анализ законодательных актов, регулирующих сельскохозяйственную кооперацию содержит законодательные акты следующих 12 стран: Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.
В дополнение к указанным документам опубликованы четыре экспертных статьи, содержащие анализ законодательной и налоговой среды, в которой в настоящее время осуществляют свою деятельность кооперативы в этих странах. Тематика этих статей включает концептуальные основы деятельности кооперативов в постсоветских странах; регулирование деятельности сельскохозяйственных кооперативов в гражданском кодексе в постсоветских странах; законы о кооперативах в постсоветских странах, а также налогообложение кооперативов в постсоветских странах.

 

Подробнее
Новость 25 сентября

 

Тема: “Международная Конференция, посвященной 10-летию создания Комиссии Кыргызской Республики и Республики Казахстан по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас и Дню Реки в бассейнах рек Чу и Талас”.

 

При содействии проекта ГЭФ/ПРООН “Содействие трансграничному сотрудничеству и интегрированному управлению водными ресурсами в бассейнах рек Чу и Талас”, 19 сентября 2017 года в гостинице Бурана на реке Чу (47 км от г.Бишкек) проведена Международная Конференция, посвященной 10-летию создания Комиссии Кыргызской Республики и Республики Казахстан по использованию водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас и Дню Реки в бассейнах рек Чу и Талас.

Подробнее
Новость 22 сентября

В Кыргызагробиоцентре закончены все подготовительные работы по производству биопрепаратов для обеспечения хозяйств по республике биопрепаратами на проведение осенне-полевых работ.

В Кыргызагробиоцентре и его подведомственных филиалах закончены все подготовительные работы по производству биопрепаратов для обеспечения хозяйств по республике биопрепаратами на проведение осенне-полевых работ.
Для посевов озимых в основном применяется экологически чистый биостимулятор “Биолигнин”.

Подробнее
Новость 22 сентября

 

Кыргызагробио борбору күздүк талаа иштерин жүргүзүүдө биокаражаттар менен камсыз кылуу үчүн өндүрүштүк даярдык иштерин бүткөрдү

 

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Кыргызагробио борбору жана анын алдындагы ишканаларда республика боюнча чарбаларда күздүк талаа иштерин жүргүзүүдө биокаражаттар менен камсыз кылуу үчүн өндүрүштүк даярдык иштери жасалып бүткөрүлдү.
Күздүк эгинди себүүдө негизинен экологиялык таза биостимулятор “Биолигнинди” колдонушат.

Подробнее
Новость 21 сентября

 

В Бишкеке открылась выставка «АгроПродЭкспо – 2017»


Сегодня состоялась торжественное открытие международной 13-ой выставки «АгроПродЭкспо – 2017». В церемонии открытии участвовали заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Эркинбек Чодуев, вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Рима Апасова, торговый представитель Российской Федерации в Кыргызстане Валерий Латыпов и посол Республики Узбекистан в Кыргызстане Комил Рашидов. В своей выступлении зам. министра Эркинбек Чодуев отметил, что подобные выставки способствует увеличению рынка сбыта и таким образом предоставляет отечественным производителям уникальную возможность ознакомить покупателей с новыми образцами продукции и приобрести продукцию других стран.

 

Подробнее
Новость 21 сентября

Кыргызстан и Таджикистан готовят дорожную карту для обеспечения гарантированного землевладения

21 Сентября 2017 года, Бишкек, Кыргызстан – обеспечение безопасности землевладения, рыболовства и леса широко известны, так как непосредственно относятся к продуктивности сельского хозяйства, устойчивого управления природными ресурсами и продовольственной безопасности. Это предпосылка к новому проекту для Кыргызстана и Таджикистана, который сегодня начинается с семинара ФАО.
Проект поможет обеим странам в осуществлении добровольных руководящих принципов ответственного управления землевладением, рыболовством и лесами в контексте национальной продовольственной безопасности.

Подробнее
Новость 19 сентября

 

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и Антикоррупцияонное общественное содействие «АКОС» в целях установления партнерских взаимоотношений, подписали двухсторонний Меморандум.

 

Сегодня министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Нурбек Мурашев и представители общественного объединения Антикоррупцияонное общественное содействие АКОС подписали двухсторонний Меморандум.
Целью данного Меморандума являются:
- установление партнерских взаимоотношений Сторон во имя обеспечения законности на основе конструктивного сотрудничества по вопросам предупреждения и борьбы с коррупцией, защиты прав и свобод человека, и гражданина, как от преступных посягательств, так и от произвола со стороны представителей МСХППМ КР;
- выработка и продвижение согласованных рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства Кыргызской Республики в области предупреждения и борьбы с коррупцией защиты прав и свобод человека, и гражданина;
- повышения доверия к организациям и учреждениям образования и укрепления институтов гражданского общества.

Подробнее
Новость 18 сентября

 

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жанамелиорация министрлиги күнөсканаларды куруу жана теориялык, практикалык жактан тажырыйба алмашуу тууралуу семинар өткөрдү

 

2017-жылдын 15-сентябрында Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги жана «Корея-Кыргыз Агроөнөржайборбору» менен биргеликте күнөсканаларды куруу жана теориялык, практикалык жактан үйрөтүү, тажырыйба алмашуу максатта семинар өткөрүлдү.

Подробнее
Новость 18 сентября

 

Пресс релиз


Сегодня вице-премьер-министр Кыргызской Республики Дуйшенбек Зилалиев провел встречу с руководством и сотрудниками Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.
Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев на открытии встречи представил сотрудникам министерства курирующего сельскохозяйственную отрасль вице-премьер-министра Дуйшенбека Текшербековича Зилалиева.

 

Подробнее
Новость 15 сентября

 

Посольство Исламской Республики Иран приглашает Кыргызстанских предпринимателей принять участие в выставке

 

Компания международных выставок провинции Голестан Исламской Республики Иран намерена провести тринадцатую международную выставку сельскохозяйственной техники, оборудования и спецсредств смежных отраслей и сельскохозяйственных производств с 3 по 6 октября 2017 года.
Данная компания готова принять делегацию бизнесменов и предпринимателей из Кыргызской Республики для участия в указанной выставке и берет на себя расходы на пребывание 4-х участников на срок 48 часов. Более подробную информацию можно получить в сайте компании по адресу www.golestаnехро.ir или по телефон 017-33640664.

Подробнее
Новость 14 сентября

 

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги «Томат КейДжи» үрөнчүлүк чарбасынын базасында дыйкан семинар өткөрдү

 

2017-жылы 14-сентябрда Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги Чүй облусунун Чүй районуна караштуу Чүй айылында жайгашкан «Томат КейДжи» үрөнчүлүк чарбасынын базасында дыйкан жана фермерлер үчүн практикалык маалымат алуу максатында жана интенсивдүү технология боюнча тажрыйба алмашып томаттын гибриддүү жана жакшы сортторун өстүрүү жана томаттын түшүмүн кайра иштетүү боюнча Республикалык семинар өткөрдү.

Подробнее
Новость 12 сентября

 

Информация по производству основных видов продукции животноводства на 1 сентября 2017 года.

 

Производство мяса. По состоянию на 1 сентября 2017 года хозяйствующими субъектами всех категорий республики произведено 239,3 тыс. тонн мяса в живой массе, что на 3,9 тыс. тонн или на 1,7 % больше соответствующего периода прошлого года.
Следует отметить, что все области республики произвели мяса больше соответствующего периода 2016 года.
Рост производства мяса произошло за счет увеличения поголовья крупного рогатого скота в республике на 2,4 %, овец и коз - на 1,6 %, свиней - на 1,5 %, лошадей - на 3,9 % и домашней птицы на - 1,6 %.

Подробнее
Новость 12 сентября

 

Департаментом по экспертизе сельскохозяйственных культур проведена полевоя инспекция в семеноводческих хозяйствах

 

 

Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур отмечает, что семеноводческими хозяйствами и другими субъектами Кыргызской Республики под урожай 2017 года, согласно регистрации, заложено 12,2 тыс. га семенных посевов сельскохозяйственных культур. Семенные посевы зерновых культур составляют 10,8 тыс. га, из них пшеницы - 7,4 тыс. га, ячменя - 3,4 тыс. га, хлопчатника - 657,0 га, картофеля - 53,7 га, кукурузы - 22 га.
По состоянию на 12 сентября в Кыргызской Республике проинспектировано семенных посевов высших и последующих репродукций в Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской, Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской областях.
В Ошской области семенные посевы зерновых колосовых культур проинспектированы на площади 3204,4 га, в том числе высших репродукций - на площади 239,8 га и последующих - на площади 2845 га, хлопчатника – 95 га. Урожайность зерновых колосовых культур в среднем составила 28,9 ц/га, а ожидаемое производство семян - 9223,7 тонн.

Подробнее
Новость 12 сентября

 

2017-жылдын 11-сентябрына карата сугат иштери боюнча маалымат

 

План боюнча көлөмү- 4315,2 млн.м3 каралса, чыныгы берилген суунун көлөмү –4260,2 млн.м3 түзүп, план 99 пайызга аткарылган. Сугатка берилген суу менен бардыгы болуп -2736,0 миң гектар аянты сугарылган.
Сугарылган –2736,0 миң гектардын ичинен – 189,2 миң гектары эрте жазгы ным топтоо сугаты менен, биринчи сугаты менен – 900,2 миң га, экинчи сугаты менен – 1634,9 миң гектар аянты сугарылган.

Подробнее
Новость 12 сентября

 

Информация
о проведении поливов на 12 сентября 2017 года.

 

При текущем плане – 4315,2 млн.м3, фактическая водоподача на орошение составила -4260,2 млн.м3 или 99 % по плану. Поданной водой полито всего – 2736,0 тыс.га.
Из политых -2736,0 тыс.га; ранневесенние поливы проведены на площади -189,2 тыс.га, первый полив – на 900,2 тыс.га, второй и более - на 1634,9 тыс.га.

Подробнее
Новость 11 сентября

 

Жители Иссык-кульской области работают над улучшением кормовой базы


Фермеры Тюпского и Тонского районов Иссык-Кульской области посредством активного участия на тренингах и полевых мероприятиях, организованных Министерством сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и мелиорации (МСХППМ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО ООН), работают над улучшением кормовой базы, тем самым увеличивая производительность животноводческой продукции и доход на семью от животноводческого сектора.
Обучение фермеров было организовано в рамках проекта «Устойчивое развитие сельского хозяйства в Иссык-Кульской области».
Участникам для укрепления знаний, полученных в теоретических обучениях, были организованы демонстрационные участки по приготовлению корма в условиях малых фермерских хозяйств, где участники проекта занимались закладкой сенажа и силоса.

 

Подробнее
Новость 9 сентября

 

“ЭлДан Аталык” айыл чарба үрөнчүлүк комплексинде сорт сыноо аянтында жүгөрүнүн жаңы сорттору менен таанышып жана алдыңкы технологияларды колдонуу ыкмаларын үйрөнүү жана тажырыйба алмашуу максатында семинар өткөрүлдү

 

2017-жылдын 8-сентябрында Чүй облусунун Ысык-Ата районунун Новопакровка айылында “ЭлДан Аталык” айыл чарба үрөнчүлүк комплексинде сорт сыноо аянтында Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги үрөнчүлүк чарбалардын жүгөрүнүн жаңы сорттору менен таанышып жана алдыңкы технологияларды колдонуу ыкмаларын үйрөнүү жана тажырыйба алмашуу максатында семинар өткөрүлдү.

Подробнее
Новость 8 сентября

 

Соӊ-Көл көлүндө браконьерлердин 350 даана торлору жокко чыгарылган


Жайыт, мал чарба жана балык чарба Департаментинин үстүбүздөгү жылдын II жарым жылдыгына коюлган иш пландарына ылайык, Кыргыз Республикасынын көлмөлөрүнүн акыбалын мелиоративдик жакшыртуу максатында браконьерликке каршы күрөшүү боюнча иш чаралар жүргүзүлгөн.

 

Подробнее
Новость 8 сентября

 

На озера Сон-Куль было собрано и уничтожено 350 сетей

 

Департаментом пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства в целях мелиоративного улучшения состояния водоемов Кыргызской Республики были проведены мероприятия по борьбе с браконьерством.
Специалистами Иссык-Кульско-Нарынского межрегионального отдела рыбного хозяйства Департамента 29 августа 2017 года проведены рыбоводно-мелиоративные работы по очистке озера Сон-Куль от браконьерских и затонувших сетей.

Подробнее
Новость 8 сентября

 

Уважаемые коллеги!

 

Проводится набор слушателей на курсы«Внутренний аудит в рамках ИСО 19011», «Требование к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий по ГОСТ ИСО/МЭК 17025», Поверка и калибровка средств измерения», «НАССР. Международный стандарт ИСО 22000», «Оценка неопределенности испытаний», «Охрана труда и техника безопасности и трудовое законодательство», «СМК ИСО 9000,9001», «Сертификация услуг и продукций», «Управление качеством испытании (Контрольные карты Шухарта)», «О технических регламентах ЕАЭС/ТС вступивших в силу с 12 августа 2917 года на территории КР»,«Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг по ГОСТ ISOМЭК 17065», «общие критерии работы различных типов контролирующих органов по ИСО/МЭК 17020», который пройдет на базе Центра ПК и ППК ЦСМ при МЭ КР (лицензия Министерства образования Кыргызской Республики АШ № 2537 от 10.07.2017 г.)
по адресу г. Бишкек, ул. Панфилова 197(корпус 2, вход со стороны Токтогула).

НДС не облагается. Оплата перечислением или наличными.
108 часов (14 дней) -8100 сомов
72 часа (9 дней) – 5400 сомов
40 часов (5 дней) – 3200 сомов
24 часа (3 дня) – 1920 сомов
Цены зависят от наименования программ.

После подачи заявки на участие, курс будет организован в течении 10 дней при наличии группы.
Банковские реквизиты для оплаты перечислением: Центр ПК и ППК ЦСМ при МЭ КР Расчетный счет 1072000200008391 ОАО “Аманбанк”, БИК 107001
О своем решении принять участие на курсах просим заранее сообщить по телефонам: 62-38-24, 66-38-99 или по e-mail: сentr-pk@yandex.kg

Подробнее
Новость 8 сентября

 

Уважаемые коллеги!

 

Проводится набор слушателей на курс «HACCP. Международный стандарт ИСО 22000», который пройдет с 20 сентября по 22 сентября 2017 года на базе Центра ПК и ППК ЦСМ при МЭ КР (лицензия Министерства образования Кыргызской Републики АШ № 2537 от 10.07.2012 г.) по адресу г. Бишкек, ул. Пан-филова 197
(корпус 2, вход со стороны Токтогула).

Время обучения с 9:00 до 16:00 ежедневно.
Стоимость обучения за одного слушателя:
За 24 часа – 1920 (одна тысяча девятисот двадцать) сом. НДС не облагается. Оплата налич-ными или перечислением.

Банковские реквизиты для оплаты перечислением: Центр ПК и ППК ЦСМ при МЭ КР Расчетный счет 1072000200008391 ОАО “Аманбанк”, БИК 107001

О своем решении принять участие на курсах просим сообщить по телефонам: 62-38-24, 66-38-99 – Базарбаева Нургуль

Подробнее
Новость 6 сентября

 

Кара-Суу районунда 2018- жылга даярдалган үрөн, үрөн чарбалардын кампаларында сакталууда

 

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Кара-Суу районунун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын адистери райондун аймагындагы үрөнчүлүк чарбалардын, кылкандуу дан эгиндеринин түшүмүн оруп жыйноо иштерин анализдөө максатында райондогу жети үрөнчүлүк чарбанын талааларын кыдырып чыгышты. Райондун аймагындагы үрөнчүлүк чарбалар жалпысынан 220,5 га жер аянтына, күздүк буудайдын, 15 га жер аянтынна арпанын үрөнү себилген.

 

 

Подробнее
Новость 4 сентября

 

Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур
провел инспекцию семенных посевов

 

Департаментом по экспертизе сельскохозяйственных культур под урожай 2017 года, согласно регистрации, заложено 12,2 тыс.га семенных посевов сельскохозяйственных культур. Семенные посевы зерновых культур составляют 10,8 тыс.га, из них пшеницы - 7,4 тыс.га, ячменя - 3,4 тыс.га, хлопчатника - 657,0 га, картофеля - 53,7 га, кукурузы - 22 га.

Подробнее
Новость 4 сентября

 

Пресс-релиз

 

 

Минсельхоз и ГСБЭП пресек продажу 2088 бутылок контрафактной водки

 

Управление по регулированию, контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики в ходе совместных мероприятий с сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями КР 11 августа 2017 года изъяли алкогольную продукцию с поддельными акцизными марками.
Контрафактная продукция была обнаружена в одном из в подвальных помещении магазина «Ырыскы» расположенного в Кара-Бууринском районе, Таласской области.

Подробнее
Новость 31 августа

 

2017-жылдын 31-августуна карата сугат иштери боюнча маалымат

 

План боюнча көлөмү- 4164,7 млн.м3 каралса, чыныгы берилген суунун көлөмү –3893,6 млн.м3 түзүп, план 93 пайызга аткарылган. Сугатка берилген суу менен бардыгы болуп -2546,3 миң гектар аянты сугарылган.
Сугарылган –2546,3 миң гектардын ичинен – 189,2 миң гектары эрте жазгы ным топтоо сугаты менен, биринчи сугаты менен – 900,2 миң га, экинчи сугаты менен – 1456,9 миң гектар аянты сугарылган.

Подробнее
Новость 31 августа

 

Информация
о проведении поливов на 31 августа 2017 года.

 

При текущем плане – 4164,7 млн.м3, фактическая водоподача на орошение составила -3893,6 млн.м3 или 93 % к плану. Поданной водой полито всего – 2546,3 тыс.га.
Из политых -2546,3 тыс.га; ранневесенние поливы проведены на площади -189,2 тыс.га, первый полив – на 900,2 тыс.га, второй и более - на 1456,9 тыс.га.

Подробнее
Новость 31 августа

 

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашев

 


Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 26 жылдык майрамы менен!
Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүгүнүн 26 жылын белгилеп, майрамдап жатабыз. Ушул жылдар аралыкта Кыргызстан кыйла кыйынчылыктар менен сыноолорду башынан өткөрдү. Мындан ары биздин ыйык милдетибиз – ушул ажайып жерибизди коргоо, тилибизге, динибизге бөлүнбөстөн бири-бирибизди сыйлап, ынтымактуу болуубуз шарт. Ошондуктан баарыбыз өлкөбүздү келечекте жогору өнүккөн жана гүлдөгөн мамлекетке айландыруу үчүн белди бекем бууп, эмгектенүүгө тийишпиз.

 

Подробнее
Новость 29 августа

Сегодня министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Нурбек Мурашев встретился с представителями миссии Всемирного банка по проведению промежуточного обзора проекта по улучшению управления пастбищами и животноводством: г-ом Питером Гудманом, Дэвидом Тучшнайдером и Артаваздом Хакобяном. Цель встречи заключалась в проведении оценки состояния хода работ по проекту и имеющихся сдерживающих факторов. Кроме того во время встречи были обсуждены вопросы относительно повышения эффективности услуг по консультированию объединений пользователей пастбищ, состояния ходя работ по инвентаризации пастбищ и возможностей дальнейшего усиления профессионального развития ветеринаров-частников.

Подробнее
Новость 28 августа

 

“Амблисейус” против паутинного клеща

 

Погодные условия в Кыргызстане благотворно влияют на размножение и развитие паутинного клеща на сельхоз культурах и в частности на сахарной свекле. Кыргызагробиоцентр Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики совместно с полевыми консультантами ТЕС –центра и фермерами провели полевые обучения по применению акарифага “Амблисейус” против паутинного клеща в Жайыльском районе Чуйской области.

Подробнее
Новость 28 августа

 

“Амблисейус” жөргөмүш кенесин жок кылууда

 

Азыркы аба ырайынын шарттары айыл чарба өсүмдүктөрүндө жана кант кызылчасында жөргөмүш кенесинин көбөйүшүнө ыңгайлуу болуп жатат. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Кыргызагробиоборборунун TEC - окутуу борборунун талаа кеңешчилери жана фермерлери менен кант кызылчасындагы жөргөмүш кенесин жок кылууда “Амблисейус” акарифагын колдонуп, анын эффекктивдүүлүгу боюнча фермерлерге талаа сабактарын өткөрүштү.

Подробнее
Новость 24 августа

 

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Н. Мурашев Швейцариялык ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшн эл аралык уюмунун директору М. Ишерди кабыл алды

 

2017-жылдын 24-август күнү Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Н. Мурашев Швейцариялык ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшн эл аралык уюмунун директору М. Ишерди (Мындан кийин Хелветас долбоору) кабыл алды.
Жолугушуу мезгилинде Министр Н. Мурашев Хелветас долбоору мырза М. Ишер башчылыгында турган мезгилден баштап айыл чарба багытында бир топ жакшы иштер аткарылып жаткандыгын айтып, ыраазычылык билдирди. Айрыкча Жалал-Абад облусунда 2016-жылы ишин аяктаган «Биохлопок» долбоору тарабынан органикалык пахта өстүрүүчү дыйкандар тобу пайда болуп, азыркы мезгилде дагы иштеп келе жаткандыгын айтты.

Подробнее
Новость 23 августа

 

Подписан «Протокол о намерениях» по развитию тепличного хозяйства.

 

В период с 12 по 18 августа 2017 года в Кыргызскую Республику прибыл с рабочим визитом господин, профессор Чо Янг Хи директор Университета Данкук, Республики Корея по вопросу оказания помощи местным фермерам в развитии тепличного хозяйства. В процессе рабочей поездки господин Чо Янг Хи встретился заместителем министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Жаныбеком Керималиевым.

Подробнее
Новость 22 августа

 

13-ая Международная специализированная
выставка-ярмарка «АгроПродЭкспо-2017»

 

Дата проведения:
21 сентября-25 сентября 2017 г.

 

О выставке:

Дата основания: 2005 год.
Периодичность: ежегодно.
Общая площадь: 1400 кв.м.
Количество участников: 60 очных и заочных компаний-участниц.
Количество стран-участниц: 7
Официальная поддержка: Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики.
События выставки: В рамках выставки пройдут презентации компаний.
Место проведения: Кыргызская Республика, Бишкек, Дворец спорта им.Кожомкула

Подробнее
Новость 22 августа

 

Пресс релиз


Сегодня 22 августа в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики состоялась встреча Статс-секретаря министерства Максатбека Ташболотова и представителей Университета Хоккайдо в Японии, данная организация является основным организатором курса JICA «Усиление роли и функций фермерских организаций в Центральной Азии», который проводиться в Японии с 2011 года.
На встрече были обсуждены вопросы развития кооперации в Кыргызстане, а также вопросы относительно проведения семинара, который пройдет в городе Бишкек с 23 по 24 августа в отеле Орион на тему «Усиление роли и функций фермерских организаций в Центральной Азии».
В ходе встречи Статс-секретарь министерства выразил благодарность представителям Японской стороны за оказания всесторонней поддержки в развитии кооперации Кыргызстана. «Основной задачей нашего министерства в этом направлении, является разъяснение мелким фермерским предприятиям экономической целесообразности и неизбежности перехода к кооперированию, и ваша помощь в обучении наших фермеров по ведению кооперативного хозяйства, вносит большой вклад в развитие кооперации» - отметил М.Ташболотов .

 

Подробнее
Новость 21 августа

СПРАВКА
о проведении поливов на 21 августа 2017 года.

При текущем плане – 3985,6 млн.м3, фактическая водоподача на орошение составила -3755,1 млн.м3 или 94 % к плану. Поданной водой полито всего – 2465,4 тыс.га.
Из политых -2465,4 тыс.га; ранневесенние поливы проведены на площади -189,2 тыс.га, первый полив – на 899,8 тыс.га, второй и более - на 1376,4 тыс.га. Первым поливом полито всего площадь -899,8 тыс.га, в том числе по сельскохозяйственным культурам:
• зерновые – 140,8 тыс. га,
• многолетние – 236,4
• кукуруза на зерно – 87,3
• овощи – 119,4
• сады, виноградники –31,2
• сахарная свекла – 17,3
• хлопок – 19,5
• фасоль –48,5
• рис – 9,6
• прочие –189,8

Подробнее
Новость 21 августа

2017-жылдын 21-августуна карата сугат иштери боюнча маалымат

План боюнча көлөмү- 3985,6 млн.м3 каралса, чыныгы берилген суунун көлөмү –3755,1 млн.м3 түзүп, план 94 пайызга аткарылган. Сугатка берилген суу менен бардыгы болуп -2465,4 миң гектар аянты сугарылган.
Сугарылган –2465,4 миң гектардын ичинен – 189,2 миң гектары эрте жазгы ным топтоо сугаты менен, биринчи сугаты менен – 899,8 миң га, экинчи сугаты менен – 1376,4 миң гектар аянты сугарылган.
Биринчи сугаты менен сугарылган – 899,8 миң гектарынын ичинен айыл чарба өсүмдүктөрү боюнча:
• дан эгиндери – 140,8 миң га,
• көп жылдык чөптөр – 236,4
• дан жүгөрү – 87,3
• жашылчалар – 119,4
• мөмө жемиш бактары – 31,2
• кант кызылча – 17,3
• пахта – 19,5
• төө бурчак – 48,5
• күрүч – 9,6
• башка өсүмдүктөр – 189,8

Подробнее
Новость 18 августа

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрилигинин Кыргызагробиоборбору күнөсканачыларга окутууларды өткөрдү

Азыркы учурда жабык кыртыш шартында жашылча өстүрүүчүлөр күнөсканаларда эски өсүмдүктөрдүн калдыктарынан тазалап, жаңы томаттын, болгар калемперинин жана бадыраңдын көчөттөрүн көчүрүп отургузуу кызуу жүрүп жатат.

Подробнее
Новость 18 августа

Кыргызагробиоцентр Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики провел учебу тепличникам

В настоящее время тепличники республики проводят работу по очистке теплиц от остатков предыдущего урожая овощей и пересадке рассады томатов, болгарского перца и огурцов.

Подробнее
Новость 18 августа

Айыл чарба тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Ветеринардык дары дармек каражаттарын, тоют жана тоют кошулмаларын каттоо жана сертификаттоо борборунун адистери Россия Федерациясынан билимдерин жогорулатышты

2017-жылдын 7 августунан 11 августуна чейин Айыл чарба тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Ветеринардык дары дармек каражаттарын, тоют жана тоют кошулмаларын каттоо жана сертификаттоо борборунун адистери Россия Федерациясынын Федералдык бюджеттик мекемесинин «Бүткүл россиялык мамлекеттик, жаныбарлардын дары каражаттарын жана тоюттарын сапаттоо жана стандарттоо борборунан» билимдерин жогорулатышты.

Подробнее
Новость 18 августа

Специалисты Центра по регистрации и сертификации кормов и кормовых добавок министерства сельского хозяйства Кыргызстана прошли повышения квалификации в Российской Федерации

С 7 по 11 августа 2017 года 5 специалистов Центра по регистрации и сертификации кормов и кормовых добавок МСХПП и М КР прошли повышения квалификации в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Всероссийского государственного центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» Российской Федерации. Эту возможность специалисты Центра получили при финансировании отдела реализации сельскохозяйственных проектов Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики. Необходимо отметить что «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов» является одним из старейших и лучших центров, занимающихся подготовкой кадров по данной специфике.

Подробнее
Новость 18 августа

Жайыт, мал чарба жана балык чарба Департаментинин балык чарба тармагында ченемдик укуктук актыларын иштеп жаткан боюнча маалымат.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация Министрлигине өткөрүлүп берилген айрым ыйгарым ченемдик укуктарын ишке ашыруу максатында жана балык чарба тармагынын ченемдик укуктук базаны чыңдоо үчүн, жайыт, мал чарба жана балык чарба Департаменти балык чарба тармагындагы ченемдик укуктук актылардын тизмесин иштеп чыккан.

 

Подробнее
Новость 18 августа

Информация о нормотворческой деятельности Департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства в рыбной отрасли.

В целях реализации нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики, делегированных Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и укрепления нормативной правовой рыбной отрасли, Департамент пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства разработал перечень нормативных правовых актов в сфере рыбного хозяйства.

Подробнее
Новость 18 августа

 

Минсельхоз готовит будущих аграриев

 

Сегодня в Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики состоялась встреча руководства Минсельхоза и абитуриентов, поступивших в Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I на бюджетной основе. Эту возможность наши выпускники школ получили благодаря Соглашению о сотрудничестве в сфере образования и науки подписанного между министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Нурбеком Мурашевым и ректором Воронежского аграрного университета имени императора Петра I Николаем Бухтояровым в феврале текущего года.

Подробнее
Новость 17 августа

Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашев Ысык-Көл облусунун Түп районунда мөндүрдөн зыян тарткан айдоо аянттарды кыдырды

2017-жылдын 16-августтунда Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашев Ысык-Көл облусунун Түп районунда күтүүсүздөн жааган мөндүрдөн зыян тарткан жергиликтүү дыйкандар менен өз жерине барып жолукту. Түп районунда табияттын кырсыгынан жалпысынан 488,7 гектар айдоо аянты үзгүлтүкө учураган.
Жолугушууда Түп районунун Акимчилигинин өкүлдөрү, райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын өкүлдөрү жана жергиликтүү айыл тургундары, дыйкандар болду.
Министр Н.Мурашев Түп районунун Кең-Суу, Байзак жана Сары-Төлөгөй айылдарынын жергиликтүү дыйкандарына жолугуп,  көйгөйлөрүн укту. Мөндүрдүн кесепетинен зыян тарткан айылдын тургундары жана  дыйкандар жардам берүүнү өтүнүп, кийинки жылга арпа, буудай үрөнүн камсыздап берүүнү өтүнүштү.

Подробнее
Новость 17 августа

Кыргызагробиоцентр Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики провел учебу тепличникам
В настоящее время тепличники республики проводят работу по очистке теплиц от остатков предыдущего урожая  овощей и пересадке рассады томатов, болгарского перца и огурцов.

Подробнее
Новость 17 августа

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрилигинин Кыргызагробиоборбору күнөсканачыларга окутууларды өткөрдү

Азыркы учурда жабык кыртыш шартында жашылча өстүрүүчүлөр күнөсканаларда эски өсүмдүктөрдүн калдыктарынан тазалап, жаңы томаттын, болгар калемперинин жана бадыраңдын көчөттөрүн көчүрүп отургузуу кызуу жүрүп жатат.

Подробнее
Новость 17 августа

Жайыт, мал чарба жана балык чарба Департаментинин балык чарба тармагында ченемдик укуктук актыларын иштеп жаткан боюнча маалымат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн,  Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация Министрлигине өткөрүлүп берилген айрым ыйгарым ченемдик укуктарын ишке ашыруу максатында жана балык чарба тармагынын ченемдик укуктук базаны чыңдоо үчүн, жайыт, мал чарба жана балык чарба Департаменти балык чарба тармагындагы ченемдик укуктук актылардын тизмесин иштеп чыккан.

Подробнее
Новость 17 августа

Информация о нормотворческой деятельности Департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства в рыбной отрасли.

В целях реализации нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики, делегированных Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и укрепления нормативной правовой рыбной отрасли, Департамент пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства разработал перечень нормативных правовых актов в сфере рыбного хозяйства.

Подробнее
Новость 16 августа

Россия Федерациясынын өкүлдөрү менен Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин жетекчилери жолугушту

 

2017-жылдын 15-август күнү Россия Федерациясынын Челябинский облусунун “Здоровая Ферма” компанияларынын тобунун директору             В. Степанов жана Айыл чарба тармагына теишелүү өкүлдөрү менен Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин статс качысы М. Ташболотов жана министрликтин жетекчилери менен жолугушту.

Подробнее
Новость 15 августа

2017-жылдын 14-августуна карата сугат иштери боюнча маалымат

План боюнча көлөмү- 3770,2  млн.м3 каралса,  чыныгы берилген суунун көлөмү –3570,0  млн.м3 түзүп, план  95 пайызга аткарылган.  Сугатка берилген суу менен бардыгы болуп -2347,0 миң гектар аянты сугарылган.
Сугарылган –2347,0  миң гектардын ичинен – 189,2 миң гектары эрте жазгы ным топтоо сугаты менен, биринчи сугаты менен – 899,8 миң га, экинчи сугаты менен – 1258,0 миң гектар аянты  сугарылган.

Подробнее
Новость 15 августа

Информация
о проведении поливов на 14 августа 2017 года.

При текущем плане – 3770,2 млн.м3,   фактическая водоподача  на орошение составила -3570,0 млн.м3 или 95 % к плану. Поданной водой полито всего – 2347,0 тыс.га.

Подробнее
Новость 15 августа

Чолпон-Ата шаарында Райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын адистери үчүн тренинг-курс уюштурулду

Чолпон-Ата шаарында 9 августтан 11 августка чейин Жайыт, мал чарба жана балык чарба департаменти Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация Министрлигинин Айыл чарбалык долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмү менен биргеликте Райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын адистери үчүн тренинг-курс уюштурду.

Подробнее
Новость 15 августа

В Чолпон-Ата прошел тренинг-курс для специалистов Районных управлений аграрного развития

С 9 по 11 августа в городе Чолпон-Ата прошел тренинг-курс для специалистов Районных управлений аграрного развития, организованный Департаментом пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства совместно с Отделом реализации сельскохозяйственных проектов Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

Подробнее
Новость 14 августа

СПРАВКА
о проведении поливов на 14 августа 2017 года.

При текущем плане – 3770,2 млн.м3,   фактическая водоподача  на орошение составила -3570,0 млн.м3 или 95 % к плану. Поданной водой полито всего – 2347,0 тыс.га.

Подробнее
Новость 14 августа

2017-жылдын 14-августуна карата сугат иштери боюнча маалымат

План боюнча көлөмү- 3770,2  млн.м3 каралса,  чыныгы берилген суунун көлөмү –3570,0  млн.м3 түзүп, план  95 пайызга аткарылган.  Сугатка берилген суу менен бардыгы болуп -2347,0 миң гектар аянты сугарылган.
Сугарылган –2347,0  миң гектардын ичинен – 189,2 миң гектары эрте жазгы ным топтоо сугаты менен, биринчи сугаты менен – 899,8 миң га, экинчи сугаты менен – 1258,0 миң гектар аянты  сугарылган.

Подробнее
Новость 14 августа

Информация
опроведённой полевой инспекции семенных посевов
сельскохозяйственных культур в хозяйствующих субъектах
Кыргызской Республике

         Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур отмечает, что семеноводческими хозяйствами и другими субъектами Республики под урожай 2017 года, согласно регистрации, заложено 12,2 тыс.га семенных посевов сельскохозяйственных культур. Семенные посевы зерновых культур составляют 10,8 тыс.га из них 7,4 тыс.га пшеница, ячменя 3,4тыс.га, хлопчатника 657,0 га, картофеля 53,7 га, кукуруза 22 га.
Согласно приказа Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республике №176 от 1 июня 2017 года специалисты Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур приступили к проведению полевой инспекции в семеноводческих хозяйствах и других хозяйствующих субъектах.

Подробнее
Новость 11 августа

     Чүй облусунун Жайыл райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын 2017-жылдын 9-августуна  карата   маалыматы

Кыргыз Республикасынын  айыл чарба, тамак-аш өнөр  жайы  жана  мелиорация  министрлигинин  алдындагы Чүй облусунун Жайыл райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы 2017-жылдын 9-августуна  карата  “Айыл  чарбаны  каржылоо - 5” долбоорунун  негизинде  ААК “Айыл  Банк”- 70,120 млн.сом,  “РСК  Банк” аркылуу  25,280 млн. сом,  ААК  “Кыргызстан” Банк  аркылуу  9,31 млн.сом, “Бакай  Банк” аркылуу  19,2 млн.сомго  насыялар  берилди. Анын  ичинен:  Мал  чарбасына  135  кардарга  59,260 млн.сом;  талаачылыкка  58  кардарга  24,65  млн.сом;  кайра  иштетүүгө  5  кардарга  39,3 млн.сом  берилди.

Подробнее
Новость 11 августа

Ысык-Көл облусунда Ак-Суу мамлекеттик сорт сыноо станциясыда “Айыл чарба негиздери” аттуу Эл аралык семинар өткөрүлдү

         2017-жылдын 1-августунан 5-августуна чейин Өсүмдүктөрдүн генетикалык ресурстарын башкаруунун интеграциялык системасы тууралуу AFACI долбоорун ишке ашыруу максатында “Айыл чарба негиздери” аттуу Эл аралык семинар өткөрүлдү. Ага Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Индонезия, Кыргызстан, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Филиппины, Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам жана Түштүк Корея болуп 14 мамлекеттин өкүлү катышты. Иш-чара Корея Республикасынын Айыл аймактарын өнүктүрүү администрациясынын AFACI жетекчилиги жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги тарабынан уюштурулду. Семинардын башкы максаты сарамжалдуу пайдалануу үчүн өсүмдүктөрдүн генетикалык ресурстарын эффективдүү башкаруу алкагында тажрыйба жана маалымат алмашуу аркылуу мамлекеттер аралык өнөктөштүктү жана кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган.

Подробнее
Новость 11 августа

Пресс-релиз.
С 1 по 5 августа 2017 года проведен Международный семинар «Основы сельского хозяйства» в рамках реализации проекта AFACI – Интегрированная система управления генетическими ресурсами растений (IMPGR), где принимали участие представители 14 стран: Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Индонезия, Кыргызстан, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Филиппины, Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам и Южная Корея. Мероприятие было организовано Руководством AFACI Администрации развития сельской местности Республики Корея и МСХППиМ КР. Семинар был нацелен на укрепление партнерства и сотрудничества между странами посредством обмена знаниями и информацией в области эффективного управления генетическими ресурсами растений для устойчивого использования на основе сбора, регенерации, характеристике и охране.

Подробнее
Новость 10 августа

Араван райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын аткарылган иштер боюнча маалыматы

         Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Араван райондук агрардык өнүктүрүү башкармасы 2017-жылдын айдап себүү иштерине керектелүүчү 179 тонна пахта үрөнү, 72 тонна жүгөрү үрөнү,  5307 тонна картошка, 2,0 тонна күнкарама, 1300 кг ашык дарбыз үрөнү даярдалган.
Мындан сырткары 562 тонна дизелдик отун, 27 тонна дизелдик май, 87 тонна бензин, 11 тонна автол керектелүүсү керек болсо районубуздун аймагында май куйуучу заправкалар тарабынан күнүмдүк керектелүүчү күйүүчү жана майлоочу материалдар менен камсыз кылып келүүдө. Минералдык жер семирткичтер менен жеке ишкерлер камсыз кылууда.
Жазгы талаа жумуштарына карата 456 даана бардык маркадагы тракторлор болуп,  94 даана культиватор, 61 даана сеялка, 145 даана барана, 118 даана соколор 75 пайыз ремонттолуп иштеп жатат.

Подробнее
Новость 10 августа

В Экспериментальной биофабрике Кыргызагробиоцентра организован цех по производству биогумуса
В Экспериментальной биофабрике Кыргызагробиоцентра организован цех по производству биогумуса с использованием “Калифорнийских червей”.
Пока мощность производства биогумуса Экспериментиальной биофабрики составляет в месяц около 15 тон,по предварительным подсчетам в год производство биогумуса  достигнет  более 150 тонн.

Подробнее
Новость 10 августа

Биогумус өндүрүү боюнча цех уюштурулду

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация мининстрлигинин Кыргызагробиоборборунун Эксперименталдык биофабрикасында “Калифорния сөөлжандарын” колдонуу менен Биогумус өндүрүү боюнча цех уюштурулду. Азырынча биофабрикада биогумус жылдын жылуу мезилдеринде айына 15 тоннадан, бир жылда 150-170 тоннадан өндүрүлүп, Чүй областынын дыйкан-фермерлери алдын ала камсыз буюртма берүү менен, сапаттуу органикалык жер семирткич менен камсыз болот.

Подробнее
Новость 9 августа

Үлгүлүү жетекчи
Сокулук районунун Военно-Антоновка айыл аймагынын Жайыт комитетинин төрагасы Орозбек Үметалиев аз убакыт болсо дагы элдин камын ойлоп, пайдалуу иштерди жасаганга жетишкен. Военно-Антоновка айыл аймагынын айыл өкмөтү жайыт комитети менен биргеликте раскол(малды вакцинациялоочу жер) курушуп, бүгүнкү күндө жергиликтүү калкка кызмат көрсөтүүдө. Мал убагында дарылансын деп курулган расколго 300-400 мал башын дарылашат.

Подробнее
Новость 9 августа

“Айлана” ЖЧКнун 48 томат өстүрүүчүлөрүнүн 329 га аянтында экологиялык таза томат жыйноого даярдалып жатат

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Кыргызагробио борборунун адистери 2017-жылдын май айынын аягынан баштап “Айлана” ЖЧКнун агрономдору менен бирдикте Чүй облусунун Москва, Сокулук, Жайыл Панфилов райондорундагы “Айлана” ЖЧКнун томат өстүрүүчү өнөктөштөргө экологиялык таза томат өстүрүүнүн технологиялары жөнүндө теориялык-практикалык окуулар өткөрүлдү.

Подробнее
Новость 9 августа

         Үрөнчүлүк чарбаларда күз мезгилде себилүүчү дан эгиндери арпа жана  буудайдын үрөн сортору  кампага сакталып, дыйкан-фермерлерди сапаттуу үрөн  менен камсыздоо иштери жүрүүдө

         2017-жылдын 8-августунда  Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Кара-Суу райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын адистери,  райондун аймагындагы үрөнчүлүк чарблардын оруп жыйноо, сугат суу жана айыл чарба өсүмдүктөрүн зыянкеч илдеттерден коргоо иштеринин жүрүшү боюнча  үрөнчүлүк чарбалардын талааларын кыдырып мониторинг жүргүзүп келди.

Подробнее
Новость 9 августа

Уборка зерновых колосовых в Чуйской области  завершена.

 По Чуйскому району на сегоднящний день уборка зерновых-колосовых культур на стадии завершения т.е. убрано 99 % зерновых-колосовых.

Подробнее
Новость 9 августа

Чүй районунда бүгүнкү күнгө карата кылкандуу дан эгиндерин
оруп жыйноо аяктоодо

         Чүй райондук агрардык өнүктүрүү Башкармалыгы, райондо жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча кыскача маалымат.

         Кыргыз Республикасынын Айыл чарба тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Чүй районунда бүгүнкү күнгө карата кылкандуу дан эгиндерин оруп жыйноо аяктоодо же болбосо кылкандуу дан эгиндери 99,0 пайыз оруп жыйналды.

Подробнее
Новость 8 августа

Пресс-релиз:
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация Мнистрлигинин Райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын адистери үчүн мамлекеттик жайыт жерлерин башкаруу жана пайдалануунун негиздери жөнүндө Чолпон-Ата шаарында үстүбүздөгү жылдын 8-12-август күндөрү тренинг-семинар өтөт.

Подробнее
Новость 8 августа

Пресселиз:

c 8 августа по 12 августа в городе Чолпон-Ата пройдет тренинг-курс для специалистов Районных управлений аграрного развития МСХППМ КР по основамуправления и использованиягосударственных пастбищных угодий.

Департамент пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства (ДПЖРХ)Министерства сельскогохозяйства, пищевой промышленности и мелиорации совместно с Отделом реализации сельскохозяйственных проектов (ОРСП)МСХППиМ проводит тренинг-курс для специалистов РУАР и областных специалистов по пастбищам ДПЖРХ по вопросам управления и использования пастбищ.

Подробнее
Новость 7 августа

Жайыл  райондук  агрардык  өнүктүрүү  башкармалыгынын,  коррупцияга  каршы  иш-чараларынын  мерчемин   ишке  ашыруусу  жөнүндөгү    маалымат    
Кыргыз   Республикасынын   Айыл  чарба,  тамак-аш   өнөр  жайы  жана  мелиорация  министрлигинин  алдындагы Жайыл  райондук  агрардык  өнүктүрүү  башкармалыгынын,  коррупцияга  каршы  иш-чараларынын  мерчемин   ишке  ашыруусу  жөнүндөгү 2017-жылдын 25-июлуна  карата берген маалыматы.

Подробнее
Новость 7 августа

СПРАВКА
о проведении поливов на 7 августа 2017 года.

При текущем плане – 3644,4 млн.м3,   фактическая водоподача  на орошение составила -3355,4 млн.м3 или 92 % к плану. Поданной водой полито всего – 2209,6 тыс.га.

Подробнее
Новость 7 августа

2017-жылдын 1-августуна карата сугат иштери боюнча маалымат

План боюнча көлөмү- 3644,4  млн.м3 каралса,  чыныгы берилген суунун көлөмү –3355,4  млн.м3 түзүп, план  92 пайызга аткарылган.  Сугатка берилген суу менен бардыгы болуп -2209,6 миң гектар аянты сугарылган.
Сугарылган – 2209,6  миң гектардын ичинен – 189,2 миң гектары эрте жазгы ным топтоо сугаты менен, биринчи сугаты менен – 899,7 миң га, экинчи сугаты менен – 1120,7 миң гектар аянты  сугарылган.

Подробнее
Новость 4 августа

Новая методика разработки государственных программ поможет развитию каждого региона
В Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации в рамках проекта Правительства КР “Местное развитие-2 фаза”, прошла экспертная встреча по обсуждению новой методики разработки государственных программ с точки зрения того, как она должна быть представлена на центральном и местном уровне.

Подробнее
Новость 3 августа

 Проведен семинар по теме «Ассоциации водопользователей и управление водными ресурсами»

C 27  по 29 июля 2017 года состоялся международный семинар по обмену знаниями «Ассоциации водопользователей и управление водными ресурсами на уровне сообществ и малых семейных фермерских хозяйств в Центральной Азии». Данное мероприятие организовано Союзом АВП Кыргызстана (САВП) и финансировалось Ассоциацией фермеров Азии за устойчивое сельское развитие (АФА). Союз АВП Кыргызстана с 2014 года является членом АФА и представителем АФА в Кыргызстане.
Форум по обмену знаниями проводится в рамках прибывшей в Кыргызстан Миссии АФА как наблюдателя Руководящего Совета Глобальной Программы по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности (ГПСХПП).
В семинаре участвовали Миссия АФА, представители от МСХППМ, ДВХиМ, Национальной Ассоциации крестьянских хозяйств из Таджикистана и САВП Кыргызстана, Сети «Фермеры и Вода» из Камбоджи, Ассоциации научно-исследовательских организаций Центральной Азии и Кавказа, проектов ПУСПП, ФАО, всего 27 участников.

Подробнее
Новость 3 августа

Информация  на 3 августа 2017 года
о проведённой полевой инспекции семенных посевов
сельскохозяйственных культур в хозяйствующих субъектах
Кыргызской Республике
Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур отмечает, что семеноводческими хозяйствами и другими субъектами Республики под урожай 2017 года, согласно регистрации, заложено 12,2 тыс. га семенных посевов сельскохозяйственных культур. Семенные посевы зерновых культур составляют 10,8 тыс. га из них 7,4 тыс.га пшеница, ячменя 3,4 тыс.га, хлопчатника 657,0 га, картофеля 53,7 га, кукуруза 22 га.

Подробнее
Новость 2 августа

Ысык-Кѳл райондук суу чарба башкармалыгынын коррупцияга каршы иштери жѳнүндѳ маалымат

Ысык-Кѳл райондук суу чарба башкармалыгы Кыргыз Республикасынын 2015-2017-жылдардагы коррупцияга каршы Кыргыз Ѳкмѳтүнүн 2017-жылы 30-мартта бекитилген №170 токтомун жана Кыргыз Республикасынын айыл-чарба, тамак-аш, ѳнѳр жайы жана мелиорация министрлигинин 2017-жылдын 14-июлунда №288 буйругун аткарууда башкармачылыкта тѳмѳндѳгүдѳй иштер жасалды.

Подробнее
Новость 1 августа

Утверждена Государственная программа развития ирригации Кыргызской Республики  на 2017-2026 годы  

 Правительство утвердило Государственную программу развития ирригации Кыргызской Республики на 2017-2026 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков..
             Подавляющее большинство ирригационной инфраструктуры в республике эксплуатируется 30, 40 и более лет. С учетом роста населения за последние годы потребность в строительстве ирригационных объектов и введении новых орошаемых земель является наиболее приоритетной и актуальной задачей для КР.
             Госпрограмма предусматривает строительство ирригационной инфраструктуры для обеспечения новыми орошаемыми землями сельских жителей. Введенные для выращивания сельхозпродукции новые орошаемые земли позволят улучшить социально-экономическое положение и обеспечат развитие регионов, а также будут содействовать решению вопросов продовольственной безопасности и борьбы с бедностью.
               В рамках подготовки Государственной программы развития ирригации Кыргызской Республики на 2017-2026 годы было рассмотрено около 100 ирригационных строительных объектов, имеющихся в республике. Было отобрано 46 водохозяйственных объекта с учетом их актуальности, экономических и технических показателей, социальной значимости для регионов, обращений жителей к президенту, в правительство и Жогорку Кенеш.

Подробнее
Новость 1 августа

 Информация
о проведении поливов на 1 августа 2017 года.

При текущем плане – 3376,5 млн.м3,   фактическая водоподача  на орошение составила -3000,3 млн.м3 или 89 % к плану. Поданной водой полито всего – 1981,8 тыс.га.

Подробнее
Новость 31 июля

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности  и мелиорации  дало отчет Правительству  Кыргызской Республики за первое полугодие 2017 года

          В своем отчете   министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек  Мурашев, отметил, что в целом по республике за январь-май 2017 года экспортировано продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности на 28,7% больше аналогичного периода прошлого года.
«К настоящему времени по республике убрано 241,6 тыс. га пшеницы, что составляет 54,3% от всей площади. Средняя урожайность составила на 1,0 ц/га больше уровня прошлого года, а валовый сбор зерна на 25,9 тыс. тонн больше уровня прошлого года. В 2017 году общая посевная площадь увеличилась на 15 тысяч га и составила 1 207 100 га. Также увеличилась посевная площадь многолетних растений, сахарной свеклы, хлопка и табака», — сообщил  глава ведомства.

Подробнее
Новость 31 июля

Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур проинспектировало  семенных посевов высших и последующих репродукций в Ошской, Жалалабадской, Баткенской, Чуйской и Таласской областях.

         Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур отмечает, что семеноводческими хозяйствами и другими субъектами Республики под урожай 2017 года, согласно регистрации, заложено 12,2 тыс. га семенных посевов сельскохозяйственных культур. Семенные посевы зерновых культур составляют 10,8 тыс. га из них 7,4 тыс.га пшеница, ячменя 3,4 тыс.га, хлопчатника 657,0 га, картофеля 53,7 га, кукуруза 22 га.
Согласно приказа Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республике №176 от 1 июня 2017 года специалисты Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур приступили к проведению полевой инспекции в семеноводческих хозяйствах и других хозяйствующих субъектах.

Подробнее
Новость 31 июля

Пресс-релиз

Сегодня 28 июля 2017 г. в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности мелиорации Кыргызской Республики, при поддержке ПРООН состоялось очередное заседание Экспертной рабочей группы по активизации осуществления задач Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в стране.

Подробнее
Новость 28 июля

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин 2017-жылдын биринчи жарым жылдыгында аткарган иштеринин жыйынтыгы  боюнча коллегия болуп өттү

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги 2017-жылдын биринчи жарым жылдыгында Кыргыз Республикасынын 2013-2017-жылдарда туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Ишеним жана биримдик” Программасынын жана башка стратегиялык, укуктук документтердин жана тапшырмалардын милдеттерине жана иш-чараларына ылайык иш алып барды. Коллегияда министр Н. Мурашев  ошондой эле КӨ аппаратынын Агроөнөржай комплекси жана экология бөлүмүнүн  бөлүм башчысы Т. Далбаев болду. Коллегияда министрликтин биринчи жарым жылдыгында аткарган жумуштары каралып, статс- катчы М. Ташболотов, орун басарлар Ж. Керималиев, Э. Чодуев жана министрликтин бөлүм башчыларынын докладды окулду.

Подробнее
Новость 28 июля

Минисельхоз   и ЮНИДО   обсудили Стратегию развития пищевой промышленности Кыргызстана, а также программу странового партнерства
Исполнительный совет ЮНИДО недавно одобрил разработку Программы Странового Партнерства (ПСП) для Кыргызской Республики.
В этой связи 27 июля 2017 года  заместитель  министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Эркинбек Чодуев встретился с составом оценочной миссии ЮНИДО.
В которую входят: - г-н Сьенг Чул О, советник по вопросам промышленной политики;

Подробнее
Новость 27 июля

В Кыргызстане вводится
Республиканская сельскохозяйственная информационная система
РУАР объединяются в единую компьютерную сеть

Каждый район Кыргызстана станет частью Республиканской сельскохозяйственной информационный системы (РСИС). В единую компьютерную объединяются все 40 управлений аграрного развития (РУАР) Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.
Суть системы в том, что теперь РУАР свои отчеты будут направлять в министерство через интернет-связь, а именно на сервер Ресурсно-аналитического центра (РАЦ), где информация будет обобщаться и анализироваться. Раньше подобная работа делалась вручную, отнимала много времени и была трудоемкой. Внедрение РСИС будет постепенным.

Подробнее
Новость 27 июля

Сорт сыноо семинар өткөрүлдү

         2017-жылдын 25-июль айында Айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизалоо департаменти тарабынан AFACI долбоорун ишке ашыруу алкагында фермерлер менен дыйкандарды дан эгиндердин, картөшкөнүн жана башка айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жаңы сорттору менен тааныштыруу максатында Ысык-Көл областында жайгашкан Ак-Суу мамлекеттик сорт сыноо станциясында семинар өткөрүлдү. Семинар Ак-Суу районунун акими, айыл чарба ишканаларынын өкүлдөрү, үрөн чарбаларынын адистери, РАӨБнын жана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн райондор аралык экспертизалоо борборунун өкүлдөрү, фермерлер жана дыйкандардын катышуусу менен өттү. Иш чарага 100дөн ашуун адам катышты. Семинар аймактык теле берүү жана массалык маалымат каражатына чагылдырылды.

Подробнее
Новость 27 июля

 Проведен семинар по экспертизе сельскохозяйственных культур

     25 июля 2017 года в Иссык-Кульской области на Ак-Суйской государственной сортоиспытательной станции Департаментом по экспертизе сельскохозяйственных культур в рамках реализации проекта AFACI проведен семинар для ознакомления фермеров и крестьян с новыми сортами зерновых колосовых культур, картофеля и других сельскохозяйственных культур.  Присутствовали аким Ак-Суйского района, представители сельскохозяйственных организаций, специалисты семеноводческих хозяйств, специалисты РУАРов и межрайонных центров экспертизы сельскохозяйственных культур, фермеры и крестьяне. Присутствовало более 100 человек. Семинар освещался местным телевидением и СМИ.

Подробнее
Новость 25 июля

ЕВРАЗИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ
Евразийская неделя – ежегодный выставочный форум, проводимый странами Евразийского
экономического союза и Евразийской экономической комиссией.
Инициатива ежегодного проведения выставочного форума «Евразийская неделя»
утверждена Решением пяти Премьеров стран ЕАЭС в мае 2015 года.
Цель выставочного форума «Евразийская неделя» – создание возможностей для развития
экспортного и инвестиционного потенциала стран ЕАЭС.

Подробнее
Новость 25 июля

Министр иш сапары менен  Нарын районуна барды

 
Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри  Нурбек Мурашев  азыркы учурда иш сапары менен Нарын облусун Нарын районун кыдрып жүрөт.

Облустагы тоют топтоо иштери берилген маалымат боюнча   25.07.2017-жылга карата 14598 га тоют аянтынын ичинен көп жылдык чөптүн 11065 га аянты чабылып, 9357 га аянты жыйналып алынды,  дүң түшүм 64884 тн түзүүдө.
Орточо түшүмдүүлүк район боюнча 69 центнерди түзүүдө. Район боюнча жалпы 210 техника тоют топтоо иштерине катышууда, анын ичинен 65 Е-302, 43 косилка, 26 чөп тырмоо, 76 чөп таңгагыч.

Подробнее
Новость 25 июля

Прошла Третья Международная конференция инициативы Евразийской инфраструктуры пространственных данных (ИПД) в Кыргызстане «От национального к региональному сотрудничеству»
С 29 по 30 июня 2017 года прошла Третья Международная конференция инициативы Евразийской инфраструктуры пространственных данных (ИПД) в Кыргызстане «От национального к региональному сотрудничеству» при финансовой и технической поддержке проекта «Управление национальными водными ресурсами - Фаза 1» при Департаменте водного хозяйства и мелиорации Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.
Данная конференция  была организована Департаментом водного хозяйства и мелиорации Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики совместно с Департаментом кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество при Государственной регистрационной службе Кыргызской Республики.

Подробнее
Новость 25 июля

Форум обмена знаниями   об ассоциациях водопользователей и управлении водными ресурсами малыми семейными фермерскими хозяйствами в Центральной Азии пройдет с 27 по 29 июля 2017 года в Иссык-Кульской области.

С 27 по 29 июля 2017 года в Иссык-Кульской области пройдет Форум обмена знаниями об ассоциациях водопользователей и управлении водными ресурсами малыми семейными фермерскими хозяйствами в Центральной Азии. Инициатором данного форума выступает Ассоциация Фермеров Азии за Устойчивое Сельское Развитие (АФА) и Союз АВП Кыргызской Республики.

Подробнее
Новость 25 июля

Кара-Суу районуда дандык жүгөрү жана күн карама өсүмдүктөрү боюнча талаа күнү  өткөрүлдү

 2017-жылдын 25-июлунда Ак-Таш айыл аймагынын Жылкелди айылындагы “Мурамыт-Ата” кооперативинин жетекчиси К.Митиевдин талаасында  өстүрүлгөн дандык жүгөрү жана күн карама өсүмдүктөрү боюнча талаа күнүн  өткөрүлдү.
Иш чаранын негизги максаты дандык жүгөрө, күн карама жана өсүмдүктөрүн өстүрүү жана зыянкечтерден коргоо.

Подробнее
Новость 25 июля

2017-жылдын 24-июлуна карата сугат иштери боюнча маалымат

План боюнча көлөмү- 3334,2 млн.м3 каралса,  чыныгы берилген суунун көлөмү –2768,6  млн.м3 түзүп, план  83пайызга аткарылган.  Сугатка берилген суу менен бардыгы болуп -1827,8 миң гектар аянты сугарылган.
Сугарылган – 1827,8  миң гектардын ичинен – 189,2 миң гектары эрте жазгы ным топтоо сугаты менен, биринчи сугаты менен – 887,7 миң га, экинчи сугаты менен – 750,9 миң гектар аянты  сугарылган.

Подробнее
Новость 25 июля

Департамент водного хозяйства и  мелиорации информирует  о проведении поливов на 25 июля 2017 года.

При текущем плане – 3334,2 млн.м3,   фактическая водоподача  на орошение составила -2768,6 млн.м3 или 83% к плану. Поданной водой полито всего – 1827,8 тыс.га.

Подробнее
Новость 24 июля

Проводиться полевая инспекция семенных посевов
сельскохозяйственных культур в хозяйствующих субъектах
Кыргызской Республике

         Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур отмечает, что семеноводческими хозяйствами и другими субъектами Республики под урожай 2017 года, согласно регистрации, заложено 12,2 тыс. га семенных посевов сельскохозяйственных культур. Семенные посевы зерновых культур составляют 10,8 тыс. га из них 7,4 тыс.га пшеница, ячменя 3,4 тыс.га, хлопчатника 657,0 га, картофеля 53,7 га, кукуруза 22 га.

Подробнее
Новость 24 июля

Кыргыз Республикасынын
чарбалык субъектилеринин үрөндүк себүүлөрүн
талаа инспекциасы өткөрүлүп жатат.

         Айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизалоо департаменти белгилейт, иш пландын негизинде 2017 жылдын 15 мартына үрөн чарбалардын айыл чарба  өсүмдүктөрүнүн үрөнгө себилген  аянттарын каттоо иштери жүргүзүлдү. Үрөнчүлүк  жана башка айыл чарба субъектерде 2017 жылдын түшүмүнө бардыгы болуп 12,2 мин. гектар айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөнгө себилген аянттары катталды, анын ичинен 10,8 мин гектар кылкандуу дан өсүмдүктөрү анын ичинен 7,4 минга буудай, арпа-3,4 га. Катталган аянттын 657,0 гектар- пахта, 53,7 гектар- картөшкө, 22 гектар- жүгөрү.

Подробнее
Новость 24 июля

2017-жылдын январь-июнь айларында (6 ай ичинде) айыл чарба тармагынын өнүгүүсү боюнча маалымат.

         Республика боюнча айыл чарба продукциясынын дүщ чыгарылышы 2017-жылдын I жарым жылдыгында ушул жылдын иш жүзүндөгъ баалары менен эсептегенде 54793,7 млн. сомду түзүп, өсүү темпи 2016-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 101,2 пайыз болду. Анын ичинен талаачылык 7673,5 млн. сом көлөмүндө өндүрүлүп өсүү темпи 96,2 пайызга, ал эми мал чарбасы 44633,6 млн. сомду түзүп өсүү темпи 102,1 пайызга жетти.

Подробнее
Новость 24 июля

Жер фондун инвентаризациялоо, боюнча Нарын шаарында семинар өткөрүлдү

2017-жылдын 21-июлунда Кыргыз Республикасынын  Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы  «Кыргызмамжердолбоорлоо»  жерге жайгаштыруу мамлекеттик долбоорлоо  институту жер фондун инвентаризациялоо,   боюнча  Нарын шаарында  семинар өткөрдү. 

Подробнее
Новость 21 июля

Джалал-Абад облусу боюнча көлдөрдү инвентаризациялоо жана паспортизациялоо иш-чаралары жүрүп жатат.
Джалал-Абад облусу боюнча көлдөрдү инвентаризациялоо жана паспортизациялоо иш-чаралары Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация Министрлигинин жайыт, мал чарба жана балык чарба Департаменти жүргүзүүдө. Тогуз-Торо районунда инвентаризациялоо жана паспортизациялоо иш чараларын жүргүзүүдө 4 табигый көлмө аныкталган. Көлмөлөрдө морфометриялык, гидрологиялык, гидрохимиялык жана гидрофизикалык изилдөөлөр өткөрүлгөн, андан тышкары суунун нитрат, нитрит, аммония жана фосфаттын анализи экспресс ыкма менен өткөрүлгөн.

Подробнее
Новость 21 июля

Проводится инвентаризация и паспортизация водоемов
 Джалал-Абадской области.

         Департаментом пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации проводятся плановые мероприятия по проведению инвентаризации и паспортизации водоемов Джалал-Абадской области.

Подробнее
Новость 21 июля

Челябинская область заинтересована в рынке Кыргызстана

         В Кыргызстан  с рабочим визитом прибыла делегация  из Челябинской области Российской  Федерации. По словам   начальника Управления по развитию сельскохозяйственного производства  Алексея Кобылина,  представителя Министерства селького хозяйства,  мясо птицы  на рынке Кыргызстана  представлено в основном в виде глубокой заморозки, - “мы,  предлагаем    покупателям,   мясо  охлажденного вида, что способствует сохранению всех вкусовых качеств продукции”- отметил Кобылин.
Отметим, что Челябинская область занимает 2-ое место в  Российской Федерации по производству мяса всех видов.  Кроме  того, Челябинский тракторный завод   выпускает минитрактора,  которые идеально подходят для малых фермерских хозяйств  Кыргызстана.  

Подробнее
Новость 20 июля

Военно-Антоновка айыл аймагында журналисттер үчүн пресс-тур өткөрүлдү

Бүгүн, 20 -июлдаСокулук районунун Военно-Антоновка айыл аймагында Чүй жана республикалык массалык маалымат каражат өкүлдөрү үчүн пресс-тур өткөрүлдү.
Иш-чаранын негизги максаты -  жайыттарды пайдалануудагы ийгиликтүү тажрыйба менен бөлүшүп, эхинококкозду алдын-алуу боюнча профилактикалык иш-чараларды жүргүзүүнү массалык маалымат каражаттарына чагылдыруу менен маалымат кампаниясын жүргүзүү болуп саналат.

 

Подробнее
Новость 20 июля

Кыргызстанда жеке ветеринарлардын саны акыркы төрт жыл ичинде 60%га жакын өстү

Кыргызстанда 2013-жылы жеке ветеринардык адистердин саны 1500 миңден ашык болсо, бүгүнкү күндө республика боюнча 2373 жеке ветеринардык адис Ветеринардык палатадан каттоодон өттү. Башкача айтканда, төрт жыл аралыгында жеке ветеринардык адистердин саны 60%га өскөндүгү байкалууда. Жеке ветеринардык адистердин санынын өсүшү өзгөчө Ош, Чүй, Жалал-Абад жана Нарын облустарында белгиленгендигин Ветеринардык палатанын директору Кубатбек Маматкулов билдирди.

Подробнее
Новость 20 июля

 Земледельцам  Кыргызстана  для информации

АО «Чирчикский завод сельскохозяйственной техники», входящий в состав холдинговой компании АО «Узагротехсаноат Холдинг»,  Республики Узбекистан  информирует о возможности поставки продукции своего завода земледельцам Кыргызстана.

Подробнее
Новость 19 июля

Департамент химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики  информирует о проделанной работе по борьбе с саранчовыми
На сегодняшний день по республике из обследованной – 119 тыс.561 га, подлежащей к химобработкам,   то есть  зараженная саранчой площадь составила – 96271,2 га, уже обработано – 94201,2 га, микронерами (ультрамалообъемные опрыскивателем).
в Аксыйском районе Жалал - Абадской области обследовано 31340 га, подлежит к обработке 24950 га, обработано полностью все,
в Ноокенском районе  из обследованной 18634 га, подлежит к обработке 17585 га, обработано 17585 га,
в Ала-Букинском районе обследовано 1650 га было заселено 1000 га сельхозугодий, обработано 1000 га.

Подробнее
Новость 19 июля

Нарын районунда тоют топтоо иштери кызуу башталды 

 
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Нарын районунун агрардык өнүктүрүү башкармалыгы берген маалыматы боюнча учурда Нарын районунда тоют топтоо иштери кызуу башталды. 

Подробнее
Новость 17 июля

2017-жылдын 17-июлуна карата сугат иштери боюнча маалымат

2017–жылдын  17-июлуна карата  план боюнча көлөмү- 3110,7 млн.м3 суу каралса,  чыныгы берилген суунун көлөмү –2520,7  млн.м3 түзүп, план  81пайызга аткарылган.  План боюнча – 2054,0 миң га сугат аянты сугарылышы каралса иш жүзүндө баардыгы болуп – 1657,0 миң гектар аянты сугарылып, план 81 пайызга аткарылган.

Подробнее
Новость 17 июля

Для  информации  желающим взять сельхоз технику в лизинг.

В связи с продлением сроков действия Соглашения между Евразийским банком развития  (ЕАБР) и КР по проекту “Финансирование поставок сельскохозяйственной техники в КР” за счет средств фонда стабилизации и развития до 2020 года министром утвержден обновленный план закпок техники сельхозсубъектами республики.

Подробнее
Новость 17 июля

Информация
о проведённой полевой инспекции семенных посевов
сельскохозяйственных культур в хозяйствующих субъектах
Кыргызской Республике

         Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур  Министерства  сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики отмечает, что семеноводческими хозяйствами и другими субъектами Республики под урожай 2017 года, согласно регистрации, заложено 12,2 тыс. га семенных посевов сельскохозяйственных культур. Семенные посевы зерновых культур составляют 10,8 тыс. га из них 7,4 тыс.га пшеница, ячменя 3,4 тыс.га, хлопчатника 657,0 га, картофеля 53,7 га, кукуруза 22 га.

Подробнее
Новость 17 июля

ПАСТБИЩЕ И ПРАВО

Нередко у Объединений пастбище пользователей возникают вопросы относительно управления пастбищами. Они касаются правовых вопросов, подготовки планов, ведения банковских счетов и многих других. Особенно часто вопросы возникают при внесении поправок в законодательство. Департамент пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства совместно с Национальной ассоциацией пастбище пользователей КР “Кыргыз жайыты” и ОРСП подготовили ответы на некоторые часто задаваемые вопросы пастбищепользователей.

Подробнее
Новость 17 июля

Жайыт жана укук

Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” мыйзамына толуктоолор киргенден баштап Жайыт пайдалануучулар тарабынан көптөгөн түшүнбөгөн суроолор пайда болду. Жер-жерлерде келген суроолорго Жайыт, мал жана балык чарба, “Кыргыз жайыты” Жайыт пайдалануучулардын улуттук ассоциациясы жана Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү жоопторду даярдашты.

Подробнее
Новость 11 июля

Кытайга балды экспорттоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрдү
2017-жылдын 11-июнунда Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Ж. Керималиев, Кытай Республикасынын Тамак-аштын сапатын контролдоо, инспекциялоо жана карантин боюнча башкы башкармалыгынын башчысы жана төрт эксперти менен жолугуп, кыргыз балын кытайга экспорттоо жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүздү.

Подробнее
Новость 10 июля

Сугат иштери боюнча маалымат

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы суу чарба жана мелиорация департаментинин  2017–жылдын 10-июлуна карата планы боюнча көлөмү- 2777,9 млн.м3 суу каралса, чыныгы берилген суунун көлөмү –2247,8 млн.м3 түзүп, план 81 пайызга аткарылган. План боюнча – 1833,4 миң га сугат аянты сугарылышы каралса иш жүзүндө баардыгы болуп – 1464,4 миң гектар аянты сугарылып, план 80 пайызга аткарылган.

Подробнее
Новость 7 июля

Центр конкурентоспособности агробизнеса продолжает реализацию проекта Всемирного Банка  “Поддержка Общественных Семенных Фондов”(ПОСФ)
Исполнительным агентством проекта является  Министерств Сельского Хозяйства, Пищевой Промышленности и Мелиорации Кыргызской Республики 
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Финансирование данного проекта  из Фонда Социального Развития Японии.
Весной  2017 года  в проекте приняли участие  3973 фермера по всей республике. Весной этого года проектом было охвачено 176 сел  из 86 аильных округов.

Подробнее
Новость 7 июля

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин кызматкерлери сыйланды

Кыргыз Респубдикасынын мамлекеттик мекемелеринин кызматкерлеринин арасында өткөн Спартакиада байгелүү орундарды камсыз кылууда жана коомдук иштерде жигердүүлүктү көрсөткөндүгү үчүн Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин кызматкерлери сыйланат.

Подробнее
Новость 7 июля

Бруцеллезго каршы вакцинациялоо алып барылууда

Кыргызстан боюнча бруцеллезго каршы вакцина жүргүзүү иши башталды. 2017-жылдын 5 айында 186 миң баш бүткөрүлдү. Бул туурасында КРнын Өкмөтүнүн алдындагы ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Жаныбарлардын ден-соолугун көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Мурат Абдраев билдирди.

МОЛОДНЯК ОВЕЦ И КОЗ ПОВЫШАЕТ СВОЙ ИММУНИТЕТ ПРОТИВ БРУЦЕЛЛЕЗА

В Кыргызстане началась вакцинация молодняка овец и коз против бруцеллеза. За пять месяцев 2017г. иммунизировано 186 тыс. голов этого вида животных. Такие данные представил начальник управления по контролю здоровья животных Госветинспекции Мурат Абдраев.

Подробнее
Новость 6 июля

В Кыргызстан прибыла делегация из КНР во главе с министром  Главного управления  по надзору за качеством товаров, инспекции  и карантину.
Сегодня в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации  Кыргызской  Республики состоялась встреча с делегацией  из КНР.
На встрече по обсуждению Протокола  между Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики  и Главного управления  по надзору за качеством товаров, инспекции и карантину КНР о фитосанитарных требованиях к фруктам,  экспортируемым из Кыргызской Республики  в частности  черешни, глава минсельхоза Кыргызской Республики Нурбек Мурашев, особо отметил заинтересованность     обеих сторон  в подписании   данного Протокола.

Подробнее
Новость 6 июля

Суусамыр жайытындагы алтыгана зыянкеч бадал өсүмдүгүн жок кылуунун жолдору көрсөтүлдү     
2017-жылдын апрель айында Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги  Суусамыр жайытында өткөн семинарда, Суусамыр өрөөнүндөгү алтыгана зыянкеч бадал өсүмдүгү баскан жайыт жерлердин аянты жыл сайын көбөйүүдө деген тема талкуу болду.
Суусамыр жайытынын абалын жакшыртуу максатында уюштурулган практикалык кеңешме жайыт комитеттеринин, айыл өкмөтүнүн жана райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарынын кызматчыларынын, айыл чарба министрлигинин, Жайыт департаменинин жана Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн, КР Жайыттар жана мал чарба илим изилдөө институтунун жана башка мамлекеттик мекемелердин адистеринин катышуусунда өттү.

Подробнее
Новость 5 июля

Кыргызстанда жайыттарды башкаруунун актуалдуу маселелери
“Жайыттарды жана мал чарбачылыгын башкарууну жакшыртуу” долбоору  Талас жана  Чүй облустарында 2014-жылдан бери иштеп келет. Мына ушул долбоордун алкагында маалымат компаниясы башталып, журналисттер менен биргеликте тегерек стол уюштурулуп, пресс-тур өткөрүлдү. Массалык маалымат каражат өкүлдөрү Суусамыр өрөөнүндө жайыттардын абалы менен жеринде таанышып, Жайыт, мал чарба жана балык чарба департаментинин адистери менен баарлашып, кызыккан суроолоруна жооп ала алышты.

Подробнее
Новость 4 июля

Суу чарба  жана мелиорация департаменти  маалымдайт

2017–жылдын  1-июлуна карата  план боюнча көлөмү 2345,9 млн.м3 суу каралса,  чыныгы берилген суунун көлөмү –1958,3 млн.м3 түзүп, план  83 пайызга аткарылган.  План боюнча – 1561,3 миң га сугат аянты сугарылышы каралса иш жүзүндө баардыгы болуп – 1296,3 миң гектар аянты сугарылып, план 83 пайызга аткарылган.

Подробнее
Новость 4 июля

Департамент водного хозяйства  и мелиорации сообщает

По состоянию на  1 июля  2017 года фактический объем водоподачи на орошение составил 1958,3 млн.м3 или 83 % к Плану – 2345,9 млн.м3,   фактически полито – 1296,3 тыс.га или 83 % к плановому показателю, составляющему  1561,3 тыс.га.

Подробнее
Новость 3 июля

Управлением  по регулированию, контролю за производством и оборотом этилового спирта  задержана контрафактная алкогольная продукция

Управлением по регулированию, контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики совместно с Государственной службой по борьбе с экономической преступностью,  был выявлен факт использования поддельных акцизных марок.  При  проведении оперативных мероприятий на территории Жайыльского района Чуйской области на контрольно-пропускном пункте «Сосновка» была задержана автомашина марки Mercedes-Benz под управлением гражданина Т.М. с алкогольной продукцией емкостью 0,5 литров в количестве 10 тыс. штук.

Подробнее
Новость 3 июля

Прошел семинар на тему «Антибиотикорезистентность»

Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам стала серьезной опасностью во всех регионах мира и в частности в центрально азиатском регионе. В этой, связи с 27 по 29 июня в городе Бишкеке состоялся семинар на тему «Антибиотикорезистентность» с участием представителей стран России, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, на котором обсуждались острые проблемы антибиотикорезистентности в этих странах.

Подробнее
Новость 30 июня

Сокулук районунда жайгашкан Сокулук комплекстүү мамлекеттик сорт сыноо аянтында семинар өттү

2017-жылдын 30-июнунда Чүй  облусунун Сокулук районунда жайгашкан Сокулук комплекстүү мамлекеттик сорт сыноо аянтында Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги үрөнчүлүк чарбалардын дан эгиндердин жаңы сорттору менен таанышуу жана Сокулук комплекстүү мамлекеттик сорт сыноо аянттында өздөштүрүлүп жаткан дан эгиндери боюнча семинар өткөрдү.

Подробнее
Новость 30 июня

В Бишкеке проходит V форум  на тему «Развитие кооперативов в Центральной Азии»
Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и  мелиорации  Кыргызской  Республики Нурбек Мурашев принял участие в работе V Форума  посвященного  развитию кооперативов  в Центральной Азии.  
Данный форум организован Союзом Кооперативов Кыргызстана (СКК) и Международным Корпоративным Альянсом (МКА) и был  приурочен  к Международному  дню кооперативов, который отмечается  1 июля.  По словам организаторов, форум проводиться с целью понять ситуацию  с кооперативами  в Центральной Азии,  выявить проблемы и возможности в регионах, а также с целью обмена  передовым опытом в создании  перспективных кооперативов.

Подробнее
Новость 29 июня

Пресс-релиз

Пресечена реализация алкогольной продукции кустарного производства

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики информирует.
В ходе совместных мероприятий структурного подразделения Министерства - Управления  по регулированию контроля за производством   и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с сотрудниками Государственной налоговой службы при ПКР и  Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями КР по г.Кызыл-Кия, на территории г.Кызыл-Кия выявлено складское помещение, принадлежащее ИП “Ю.А.Д.”, откуда осуществлялась реализация алкогольной продукции, произведенная кустарным способом.

Подробнее
Новость 29 июня

Америка ак көпөлөгү
Америка ак көпөлөгү (Hyphantria cunea Drury 1773) – Arctiidae тукумуна кирет. Америка ак көпөлөк полифаг – 300 дөн ашуун өсүмдүккө зыян келтирет: алма, алча, алмурут, жаңгак ж.б. Америка ак көпөлөктүн уулулугу жана тукумдуулугу жогору болгондуктан башкалардан айырмаланып дүйнө жүзүнө карантиндик зыянкеч болуп белгилүү.
Ал эми Кыргызстанда биринчи жолу 2005 жылы. Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо Департаменти тарабынан Чүй областында жана Бишкек шаарында гана катталган.

Подробнее
Новость 29 июня

Американская белая бабочка (АББ) – HyphantriacuncaDrury.
В Кыргызстане данный вредитель впервые отмечен в 2005 г в с. Ленинское, Аламудунского района, Чуйской области.
АББ относится к многоядным карантинным вредителям, которая повреждает более 300 видов древесных, кустарниковых и травянистых растений. В условиях Кыргызстана она дает 2 поколения и в настоящее время акклиматизировалась и практически не имеет естественных врагов. В связи с этим ареал ее распространения с каждым годом увеличивается, и сегодня она встречается с востока в Чуйском и с запада в Жайыльском районах Чуйской области.

Подробнее
Новость 28 июня

Оруп жыйноо иштери  тууралу 27 июнуна  карата маалымат.
Быйылкы жылы өстүрүлгөн айыл чарба өсүмдүктөрүн өз убагында оруп жыйноо боюнча региондун баардык облустарында жана райондорунда штабдар түзүлүп иштеп жатышат.
Облустар жана райондор боюнча кылкандуу дан эгиндерин оруп жыйноонун жүргүзүү үчүн графиктер иштелип чыгып бекитилди. Натыйжада республика боюнча кылкандуу дан эгиндерин оруп жыйноо иштери 20-июндан баштап 10-октябрь аралыгында, же 110 күндүн ичинде бүткөрүлүшү белгиленип, жыйноо иштери белгиленген графиктин негизинде жүргүзүлүп жатат.

Подробнее
Новость 27 июня

2017–жылдын 19-июнуна карата план боюнча көлөмү 2033,1 млн.м3 суу каралса, чыныгы берилген суунун көлөмү –1446,2 млн.м3 түзүп, план 71 пайызга аткарылган. План боюнча – 1346,4 миң га сугат аянты сугарылышы каралса иш жүзүндө баардыгы болуп – 950,7 миң гектар аянты сугарылып, план 71 пайызга аткарылган.
По состоянию на 19 июня 2017 года фактический объем водоподачи на орошение составил 1446,2 млн.м3 или 71 % к Плану – 2033,1 млн.м3, фактически полито – 950,7 тыс.га или 71 % к плановому показателю, составляющему 1346,4 тыс.га.

 

Подробнее
Новость 27 июня

Чоң-Алай районунда жер титирөөдөн жабыркаган ветеринардык адистерге жардам көрсөтүлдү.
Үстүбүздөгү жылдын 3-5-май күндөрү Ош облусунун Чоң-Алай районунда болгон жер титирөөнүн кесепетинен Жекенди айылдык округунун ветеринардык адистери Турдали Сарыгуловтун, Асатилла Туратовтун жана Анапия Тагаевтердин үй жайлары жараксыз абалга келип, ачык асман астында жашоого мажбур болушкан.

Оказана материальная помощь ветеринарным специалистов пострадавщих в результате землетресения в Чон-Алайском районе.
Семьи ветеринарных специалистов Сарыгулова Турдали, Турапова Ассатилла и Тагаева Анапия проживающие в Чон-Алайском районе Ошской области вынуждены  проживают под открытым небом в палатках, так как  их дома находятся в аварийном состоянии из-за землетресения прошедщий 3-5 мая текущего года.

Подробнее
Новость 23 июня

Создание и приоритетность торгово логистических центров в Кыргызской Республике

На такую тему 23 июня текущего года Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики совместно с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) провело семинар для делового сообщества, а также представителей сельхоз производителей всех регионов Кыргызстана.
Целью семинара было информирование межведомственных структур, муниципальных органов, органов местного самоуправления и фермеров о проектах строительства торгово-логистических центров и их приоритетности, а также с целью содействовать обмену информацией между ними для дальнейшего сотрудничества, направленного на развитие и создание необходимых торгово-логистических центров в Кыргызской Республике.

 

Подробнее
Новость 22 июня

Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында тегерек стол өттү

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде Кыргыз тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүү темасындагы тегерек стол өткөрүлдү.
Жыйынга Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин статс-катчысы М.Ташболотов, борбордук апараттын кызматкерлери, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери  жана Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Н.Ишекеев катышты.

Подробнее
Новость 21 июня

В Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики   состоялся семинар-совещание по  противодействую  коррупции и  повышения  индекса доверия населения.

 Сегодня в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации  Кыргызской  Республики, состоялся семинар по теме «Вопросы повышения престижа  государственной гражданской службы». Семинар-совещание  был проведен в рамках реализации Плана мероприятий государственных органов Кыргызской Республики, по выполнению Государственной стратегии антикоррупционной политики Кыргызской Республики на 2015-2017 годы, утвержденного Постановлением Правительства от 30 марта  2015 года №170, а также во исполнение  Плана мероприятий  по повышению коэффициента индекса доверия  населения к  деятельности  Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

Подробнее
Новость 20 июня

Ноокен районунда “Келечек” каналы  пайдаланууга берилди

2017-жылдын 16-июнунда Жалал-Абад обласына караштуу Ноокен районунда узундугу 5300 метрге жеткен “Келечек” каналы дыйкандарга пайдаланууга берилди. “Келечек” каналдын ачылыш аземине Премьер- Министр С.Жээнебков, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Н. Мурашев катышты.
Министр  Н. Мурашев өз сөзүндө мелиорация системасын модернизациялоо жана калкты сугат суу менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында айыл чарбасында бир катар тийиштүү иш чараларды жүргүзүп жаткандыгын белгиледи. Анын айтымында, алдыда дагы кайрак жерлерди суугат суу менен камсыз кылуу жана тамчылатып суугаруу ыкмалары ошондой эле заманбап технологиялардын жардамы менен сугаруу ситемасын жакшыртуу пландалууда.
2017-жылы бир катар иригациалык объектилерди пайдаланууга тапшыруу пландалууда. Ошондой эле Өкмөт тарабынан 2017-2026-жылга карата Кыргыз Республикасынын ирригациясын өнүктүрүү боюнча мамлекеттик программаны бекиткен.

Подробнее
Новость 19 июня

Сегодня в пресс центре информационного агентства КАБАР прошла пресс-конференции, посвящённая Международному Дню борьбы с опустыниванием

 

В связи с постоянным ухудшением и деградацией всё большего количества земель, в 1995 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 июня Всемирным днем борьбы с опустыниванием, деградацией почв. Дата была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия международной Конвенции по борьбе с опустыниванием и засухой (КБО ООН) 17 июня 1994 года.
Кыргызская Республика присоединилась к Конвенции в 1997 году, в 1999 году прошла процедура ратификации Конвенции (Закон КР О присоединении КР к КБО ООН 21 июля 1999 года №85). Конвенцию уже ратифицировали 195 стран, членов ООН. Первой ратифицировала в 1995 году Мексика, последней пока в 2012 Эстония).
Каждый год опустынивание и засуха приводят к потерям сельскохозяйственной продукции ориентировочно на сумму в 42 млрд. долларов США. Опустынивание относится к труднокомпенсируемым последствиям климатических изменений, так как на восстановление одного условного сантиметра плодородного почвенного покрова уходит в аридной зоне в среднем от 70 до 150 лет.

 

Подробнее
Новость 19 июня

Лейлек районунда кооперацияны өнүктүрүү боюнча
семинар өткөрүлдү

2017-жылдын 15-июнунда Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги Лейлек районунда  жаңыдан уюштурулуп жаткан Кутчу - Даана” айыл чарба кооперативинин өндүрүштүк базасында кооперацияны өнүктүрүү боюнча семинар өткөрдү.

Семинарга Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министринин статс-катчысы М. Ташболотов, Министрликтин кооперацияны өнүктүрүү секторунун жооптуу кызматкери
Б. Абдылдаева жана Кадамжай жана Баткен районунун агрардык өнүктүрүү башкармалыктарынын жетекчилери катышышты.

Подробнее
Новость 16 июня

Урматтуу кесиптештер кадырлуу суу чарба кызматкерлери!

Баарыбыз үчүн белгилүү болгондой айыл чарба тармагын суусуз элестетүү эч мүмкүн эмес. Андыктан элибизде Суу өмүрдүн булагы,-деп бекеринен айтылбаса керек. Себеби жер жүзү, адамзат жаралган күндөн тартып эле, бардык органикалык тирүү жандар үчүн өмүр тартуулагандардын бири бул суу. Анткени суу ар бир жан үчүн керек жана маанилүү.

Суу бир гана жер менен иштеген дыйкандар тарабынан алынуучу айыл-чарба түшүмдөрүн бербестен, ал фермерлерибиздин төрт түлүк малдарынан даярдалып жаткан эт, сүт сыяктуу жана башка көптөгөн азык-түлүк продукцияларынын алынышынын да башкы булагы. Демек, суусуз жашоо жок Адам баласы үчүн суу, аба сыяктуу эле чоң мааниге ээ.
Албетте, ошол өмүр булагы болгон сууну дыйкандарыбызга, фермерлерибизге жеткирип жаткан Суу чарба департементинин кызматкерлери. Бүгүн бул тармактагы жетишилген ийгиликтер алардын чымырканган эмгектеринин натыйжасы экендиги талашсыз.

Подробнее
Новость 16 июня

Сегодня в пресс центре информационного агентства КАБАР прошла пресс-конференции, посвящённая Международному Дню борьбы с опустыниванием

В связи с постоянным ухудшением и деградацией всё большего количества земель, в 1995 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 июня Всемирным днем борьбы с опустыниванием, деградацией почв. Дата была выбрана в связи с годовщиной со дня принятия международной Конвенции по борьбе с опустыниванием и засухой (КБО ООН) 17 июня 1994 года.
Кыргызская Республика присоединилась к Конвенции в 1997 году, в 1999 году прошла процедура ратификации Конвенции (Закон КР «О присоединении КР к КБО ООН 21 июля 1999 года №85). Конвенцию уже ратифицировали 195 стран, членов ООН. Первой ратифицировала в 1995 году Мексика, последней пока в 2012 – Эстония).
Каждый год опустынивание и засуха приводят к потерям сельскохозяйственной продукции ориентировочно на сумму в 42 млрд. долларов США. Опустынивание относится к труднокомпенсируемым последствиям климатических изменений, так как на восстановление одного условного сантиметра плодородного почвенного покрова уходит в аридной зоне в среднем от 70 до 150 лет.

Подробнее
Новость 15 июня

Ноокен районунда күнөсканаларды куруу, тамчылатып суугаруу боюнча теориялык жана практикалык жактан семинар өткөрүлдү

 

2017-жылдын 13-июнунда Жалал-Абад обласына караштуу Ноокен районунда кооперативдерди түзүүдө аткарылып жаткан чарбалык иштери жана күнөсканаларды куруу, тамчылатып суугаруу боюнча теориялык жана практикалык жактан окутуу, тажырыйба алмашуунун негизинде семинар өткөрүлдү.
Семинарга Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Н. Мурашев, Кыргызтанда Түштүк Кореянын ыйгарым укуктуу өкүлү Джонг Бенг Ху, Ноокен райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким Э. Маматаев жана Жалал-Абад, Баткен, Ош областарынан келген дыйкан-фермерлер, райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчылары катышты.

Подробнее
Новость 13 июня

Сегодня в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики состоялась встреча с делегацией из Республики Корея.

Сегодня в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики с участием депутата Жогорку Кенеша  З. Жамалдинова  состоялась встреча с делегацией из Республики Корея. Делегацию принимал заместитель министра Эркинбек Чодуев.

Подробнее
Новость 12 июня

Центр по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств кормов и кормовых добавок Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации  информирует.

В связи с изменением рыночных цен и внедрением новых современных испытаний Центром по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок МСХППиМ КР разработан новый прейскурант цен, на оказания государственных услуг по экспертизе качества, эффективности и безопасности ветеринарных лекарственных средств. Новый прейскурант утвержден приказом Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики №22 от 02.06.2017 г.

Подробнее
Новость 9 июня

8-июнь үнүн Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде тегерек стол өттү

2017-жылдын 8-июнь күнүн Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде тегерек стол өткөрүлдү. Бүгүнкү күндө чөлгө айланып бараткан жерлерди сактап калуу туурасында талкуу болду. Семинарга Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жай жана мелиорация министринин орун басары Ж.Керималиев жана Кыргыз Республикасында жердин чөлгө айлануусу менен күрөшүү боюнча БУУнун Конвенциясын ишке ашыруу жөнүндө кызыкдар тараптардын маалымдуулугун жогорулатуу Байланыш стратегиясы долбоору катышты.

Подробнее
Новость 6 июня

ПРЕСС-РЕЛИЗ
по итогам  седьмого заседания кыргызско-белорусской  Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству  

         5-6  июня    2017 года в г. Минск Республика Беларусь    состоялось седьмое   заседание  кыргызско-белорусской  Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
С кыргызской Стороны председательствовал: Нурбек Мурашев – Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, председатель Кыргызской части Комиссии.
С белорусской Стороны председательствовал: Леонид Заяц– Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, председатель Белорусской части Комиссии.

Подробнее
Новость 6 июня

Информация
по экспорту плодов вишни (черешни) в Китайскую Народную Республику

В соответствии с достигнутыми договоренностями в мае месяце 2015 года в г. Урумчи был согласован проект «Протокола между Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и Главным управлением по контролю качества товаров, инспекции и карантину Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях к ягодам вишни, экспортируемой из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику», где были рассмотрены все аспекты по прохождению экспорта вишни из Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику.

Подробнее
Новость 5 июня

Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин
2017-жылдын 2-июнунакарата зындуу чегирткелерге каршы жүргүзүлүп жаткан иш чаралар боюнча маалыматы

Зыяндуу чегирткелердин личинкаларынын чыгышы биринчи болуп 12-апрелде Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы Авлетим айылдык аймагында катталды.

Информация Департамента химизации и защиты растений о ситуации по борьбе с саранчовыми вредителями на 2июня 2017 г.

Первые отрождения личинок саранчовых вредителей в 2017 году отмечены 12 апреля в айылном округе Авлетим,Аксыйского района Жалал-Абадской области.

Подробнее
Новость 2 июня

Центром по регистрации и сертификации ветеринарных средств был проведен круглый стол


Совместно  c центром по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок и Проектом развития животноводства и рынка-, совместно  со  специалистом управлении государственного ветеринарного надзора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР 31 мая 2017 года  был проведен информационный круглый стол

Ветеринардык дары-дармек каражаттарын, тоют жана тоют кошулмаларын каттоо, сетрификаттоо борбору (Борбор) жана “Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү -1” долбоору менен биргеликте Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздугу боюнча мамлекеттик инспекциясынын мамлекттик ветеринардык көзөмөл башкармалыгынын адистерине “Ветеринардык дары-дармек каражаттарын жана тоют кошулмаларын жүгүртүүнү башкаруу” тууралуу 2017 жылдын 31 майында маалыматтык тегерек стол болуп өттү. Тегерек столдо Азиз Абдиев жана Борбордун адиси маалыматтары менен бөлүшүштү.

Подробнее
Новость 2 июня

Информация
Управления по регулированию, контролю за производством и  оборотом  этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции по исполнению плана Мероприятий по повышению коэффициента индекса доверия населения к деятельности МСХППМКР

Скачать

Подробнее
Новость 2 июня

Ысык-Көл обласынын Түп районунундагы карантиндик фитосанитардык лаборатория ачылды

2017-жылдын 1-июнда Ысык-Көл обласынын Түп районунундагы карантиндик фитосанитардык лаборатория ачылды. Бул карантиндик фитосанитардык лабораториянын ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын Премьер-министри С. Жээнбеков жана Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Н. Мурашев катышып, лентасын кыркты.

Подробнее
Новость 1 июня

Где получить профессию, фермера и пчеловода?
Современное сельское хозяйство без профессиональных знаний невозможно. Одним из учебных заведений, подготавливающих рабочие кадры для села,  является профессиональный лицей №47, расположенный в с. Байтик Аламудунского района.

Подробнее
Новость 31 мая

 Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин
2017-жылдын 31-майына карата зындуу чегирткелерге каршы жүргүзүлүп жаткан иш чаралар боюнча маалыматы

Зыяндуу чегирткелердин личинкаларынын чыгышы биринчи болуп 12-апрелде Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы Авлетим айылдык аймагында катталды.

Информация Департамента химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации о ситуации по борьбе с саранчовыми вредителями на 31 мая  2017 г.

Первые отрождения личинок саранчовых вредителей в 2017 году отмечены 12 апреля в айыльном округе Авлетим, Аксыйского района Жалал-Абадской области.

Подробнее
Новость 31 мая

Центр конкурентоспособности агробизнеса продолжает реализацию проекта Всемирного Банка  “Поддержка Общественных Семенных Фондов”(ПОСФ)
Весной  2017 года  в проекте приняли участие  3973 фермера по всей республикe? проектом было охвачено 176 сел  из 86 аильных округов.
1300 фермеров были мобилизованы в группы взаимопомощи (ГВП) и получили семена  томата, огурцов, болгарского перца, капусты, моркови, лука и столовой свеклы.
Помимо этого ГВП 2016 и 2017 годов получили 2560 парников.

Подробнее
Новость 30 мая

О  предварительных итогах  весенне-полевых  работ
в хозяйствующих  субъектах Кыргызской
Республики по состоянию на  30 мая 2017 года

         Подкормка озимых зерновых колосовых культур  азотными минеральными удобрениями  в целом по республике  проведена на площади 146,7   тыс.га,  что на 7,3  тыс.га больше, чем было в прошлом году. Следует отметить, что в Чуйской области площадь подкормки возросла на 33,5 тыс.га по сравнению с 2016 годом.

Подробнее
Новость 29 мая

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Н.Мурашев Нарын обласын кыдырып, жазгы талаа иштери боюнча кабар алды
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Н.Мурашев үстүбүздөгү жылдын 26-27- майда Нарын обласынын Нарын жана Ак-Талаа райондорун кыдырып, жазгы талаа иштеринин  жүрүшүн жана суугат айдоо жерлердин аянттарын аныктап, кабар алып кайтты.
Иш-чаранын жүрүшүндө Айыл чарба министри Н. Мурашев Нарын Районунда Он-Арча 1,2 насостук станциясынан кабар алып, андан ары Миң-Булак муниципалдык техсервисинен кабар алып жергиликтүү дыйкан, фермерлер менен жолукту. Элеттик дыйкандар заманбап техникаларга муктаждыгын билгизип, көмөк көрсөтүүнү өтүнүштү.

Подробнее
Новость 25 мая

Министр встретился с послом США

25  мая состоялась встреча министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Нурбека Мурашова с Чрезвычайным и полномочным послом США в Кыргызстане госпожой Шейлой Гуолтни, советником по политико-экономическим вопросам  Сонатой Н. Коултер, а также с директором представительства ЮСАИД в КР Кимберли Розен.

Подробнее
Новость 25 мая

Отчет

Талас өрөөнүндө күнөсканаларды өнүктүрүү боюнча облустук деңгээлде семинар өткөрүлдү.

         Үстүбүздөгү жылдын 23-май күнү Талас облусунун Кара-Буура районунун күнөсканаларынын базасында бир күндүк облустук семинар (мындан кийин семинар) Кыргыз Республикасынын  айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги, Түштүк Кореянын  Кыргызстандагы элчилиги  жана Кыргыз Республикасынын Талас облусундагы өкүлчүлүгү менен биргеликте өткөрүлдү.
Семинарга Талас  облусунун Бакай-Ата, Кара-Буура, Манас,  жана Талас райондорунан күнөскана ищтетүүгө кызыкдар фермерлер жана  адистер катышты..

Подробнее
Новость 25 мая

46 молодых людей из Кыргызстана смогут получить  высшее аграрное образование на бюджетной основе в России.

         Cогласно Соглашению о сотрудничестве в сфере образования и науки  подписанного между Минсельхозом Кыргызской Республики и Воронежским Аграрным университетом, Кыргызстанские  абитуриенты  получили возможность  пройти обучение в одном из старейших и крупнейших вузов в системе аграрного образования России.

Подробнее
Новость 25 мая

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики  Нурбек Мурашев встретился с Послом Республики Узбекистан в Кыргызстане Комилом Рашидовым.

 

  
Сегодня министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики  Нурбек Мурашев встретился с Послом Республики Узбекистан в Кыргызстане Комилом Рашидовым. В ходе встречи стороны обсудили  вопросы двухстороннего сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли.

Подробнее
Новость 24 мая

Информация Департамента химизации и защиты растений о ситуации по борьбе с саранчовыми вредителями на 23 мая 2017 г.

Первые отрождения личинок саранчовых вредителей в 2017 году отмечены 12 апреля в айылном округе Авлетим,Аксыйского района Жалал-Абадской области.
По состоянию на 23 мая 2017 г. по республике для выявления очагов саранчовых вредителей обследовано–50659 га, в том числе заселенные саранчовыми площади составили - 42360 га, на сегодняшний день всего обработано – 40865 га, в т. ч. в Жалал-Абадской области обработано – 35900 га (в Аксыйском районе обработано - 24950 га, в Ноокенском районе обработано - 10950 га).

Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин
2017-жылдын 23-майына карата зындуу чегирткелерге каршы жүргүзүлүп жаткан иш чаралар боюнча маалыматы

Зыяндуу чегирткелердин личинкаларынын чыгышы биринчи болуп 12-апрелде Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы Авлетим айылдык аймагында катталды.
2017-жылдын 23-майына карата республика боюнча зыяндуу чегирткелердин очокторун табуу үчүн 50659 гектарда изилдөө иштери жүргүзүлүп, анын ичинен зыянкеч 42360 га аянтта таркалганы аныкталды. Бүгүнкү күндө республика боюнча 40865 га аянтта химиялык иштетүүлөр жүргүзүлдү.
Республиканын ичинен Жалал-Абад облусунда химиялык иштетүүлөр – 35900 гектарда жүргүзүлдү (Аксы районунда – 24950 га, Ноокен районунда – 10950 га).

Подробнее
Новость 23 мая

Сотрудники Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики в Спартакиаде среди работников государственных служб, не относящихся к силовым структурам по армрестлингу в весовой категории до 70 кг. завоевали весь комплект наград. Мухиддин уулу Бакай. завоевал Первое место, Султанбек кызы Гулзар завоевала серебро, а также Осмоналы уулу Эрлан завоевал почетное третье место. В весовой категории 70 + наша сотрудница Ибраимова Зарина завоевала 2 ое место.

Подробнее
Новость 18 мая

2017ж.18-майы

Бишкек шаарынын Аламедин базарында эхинококкозду алдын-алуу боюнча эрежелерди сактоого чакырышты

Бишкек шаарынын Аламедин базарында 2017-жылдын 17-майында эхинококкозду жана альвеококкозду  алдын-алуу боюнча флеш-моб өткөрүлдү.
Иш-чаранын негизги максаты – коомчулукту эхинококкоз, альвеококкоз оорусун алдын-алуусун, анын кандай жол менен жугузуп алуу коркунучу бар, андан кантип коргонуу керек экендиги туурасында ишенимдүү маалыматтарды жеткирүү.

 

18 мая 2017 г.

На Аламединском рынке Бишкека призвали соблюдать правила,
предупреждающие эхинококкоз

В Бишкеке на территории мясного павильона Аламединского рынка 17 мая 2017г. прошла акция по профилактике эхинококкоза и альвеококкоза.
Основная цель акции – привлечение внимания к мерам предупреждения болезней, предоставление информации о путях их передачи.

Подробнее
Новость 17 мая

                Сегодня в Бишкеке  состоялось открытие  сельскохозяйственной выставки "Айыл агро - 2017".  Двухдневная выставка производителей сельскохозяйственной техники проходит на Старой площади столицы. Экспозиция пройдет с 17 по 19 мая на  ней аграриям из всех уголков Кыргызстана представят достижения мирового сельхозмашиностроения,  которые можно будет приобрести  по цене производителя.

Подробнее
Новость 16 мая

            Команда  Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики  в Спартакиаде  среди работников  государственных служб,  в общекомандном зачете по пулевой стрельбе заняла второе место, а также третье место по волейболу.
Напомним  в Бишкеке с 12 по 16 мая проходит Спартакиада работников государственных органов Кыргызстана. В программу Спартакиады включены 12 видов спорта: армрестлинг, бильярд, волейбол, гиревой спорт, дартс, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба, тогуз коргоол, шахматы и перетягивание каната.

Подробнее
Новость 16 мая

Пресс служба МСХПП и М КР 

         15 мая в рамках проекта ПРЖР-1 проведен однодневный тренинг в г.Ошпо теме: «Обращение ветеринарных лекарственных средств на территории Кыргызской Республики».  Участники представители МСХПП и М КР, сотрудники Центра по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок. Тренинг проведен для ветеринаров-тренеров АРИСОшской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

Подробнее
Новость 16 мая

Ситуация культивирования картофеля в Кыргызстане

Подробнее
Новость 15 мая

                 «Аю Грант Комфорт» соода борборунда «Адис-Дыйкан 2017» аталышындагы көргөзмө болду

         2017 жылдын 15-майында «Аю Грант Комфорт» соода борборунда «Адис-Дыйкан 2017» аталышындагы көргөзмө болуп өттү. Салтанаттуу көргөзмө иш-чарага Кыргыз Республикасынын Айыл-чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашев жана мамлекеттик кызматкерлер, жергиликтүү бийлик башчылары, соода борборунун башкармалыгы жана айыл чарба техникасы боюнча ишкананын жетекчилери катышты. Ошондой эле өлкөбүздүн жети дубанынан өкүлдөрү болду.

    Сегодня 15 мая в торговом центре «Аю-Грант-Комфорт» состоялось открытие выставки «Адис-Дыйкан 2017». В торжественном мероприятии принял участие министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Нурбек Мурашев, а также  государственные деятели, местные власти, представители торгового центра и поставщики. На выставку  были приглашены фермеры со всех регионов страны.  В ходе  встречи с  организаторами,   между главой минсельхоза  и поставщиками был подписан Меморандум о создании ассоциации поставщиков.

Подробнее
Новость 13 мая

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин жалпы жамааты Ош обласынын Өзгөн районуна караштуу Аюу айылында жер көчкү кырсыгынан каза болгондордун жакындарына көңүл айтуу менен бирге кайрат айтып, бир күндүк эмгек акыларын которду.

Подробнее
Новость 12 мая

Жайыл  районунна караштуу Сосновка айылында Кант кызылчасынын айдоо аянттын көбөйтүү жана отоо чөп, зыянкечтердин алдын алуу боюнча семинар өткөрүлдү

2017-жылдын 11- майында Чүй обласынын  Жайыл районунна караштуу Сосновка айылында Кант кызылчасынын айдоо аянттын көбөйтүү жана отоо чөп, зыянкечтердин алдын алуу боюнча Экономиканы өнүктүрүү боюнча эл аралык кызматташтык уюуму(GIZ)  жана “Кайыңды-кант” (ААК) семинар өткөрдү.

Подробнее
Новость 10 мая

Заключительная информация  о ходе подготовки
Государственной ирригационной сети к вегетации 2017 года
на 10 мая 2017 года
По подготовке сети к вегетации 2017 года на 10 мая 2017 года по республике выполнены следующие работы:

Подробнее
Новость 4 мая

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Нурбек Мурашев поздравил с Днем Победы тружеников тыла.
Сегодня глава минсельхоза Нурбек Мурашев пригласил на встречу тружеников тыла, посвятивших себя сельскохозяйственной отрасли.
На встречу пришли аксакалы Исаев Саруке, 89 лет работавший председателем райисполкома, Савитахунов Алымбек 88 лет, проработавший министром сельского хозяйства с 1980 по 1986 годы, а также Кузьмин Владимир 87 лет всю жизнь проработавший в сельскохозяйственной области агрономом.

Подробнее
Новость 3 мая

Тренерлер үчүн тренинг өз ишин баштады
Бүгүн, 2017-жылдын 3-майында Бишкек шаарында тренерлер үчүн  “Ветеринардык дары-дармек каражаттар жана тоют кошулмаларын жүгүртүүнү башкаруу” деген темада тренинг өткөрүлүп жатат. Тренинг Ветеринардык дары-дармек каражаттарын, тоют жана тоют кошулмаларын каттоо, сетрификаттоо борбору жана “Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү -1” долбоору менен биргеликте уюштурулуп, тренерлерге окутууну Азиз Абдиев жүргүзүп жатат.

Подробнее
Новость 2 мая

Мамлекеттик ирригация тармактарын 2017-жылдын
вегетация мезгилине даярдоо боюнча  2017-жылдын 2-майына карата
М А А Л Ы М А Т

 2017-жылдын 2-майына  карата 137,6 млн  сомдук калыбына келтирүү иштери аткарылып, коюлган 145,0 млн сомдук план-тапшырманын 95% түздү.
- 422,8 км каналдар оңдолуп, план боюнча 448,3 км, же 94%;
- 319,6 км чарбалар аралык каналдар механизмдер менен ширендилерден (нанос) тазаланды, план боюнча 341,1км же 94%;

Информация
о ходе подготовки государственной ирригационной сети к вегетации 2017 года на 02 мая  2017 года

 

 По подготовке сети к вегетации  2017 года на 2 мая    2017 года   по Республике выполнены работы на сумму 137,6 млн.сом при плане 145,0  млн. сом или  95 %.  На эти средства произведен:

 1. ремонт каналов 422,8 км при плане 448,3 км или 94 %;
 2. мехочистка каналов 319,6 км, при плане 341,1 км  или 94 %;
 3. ремонт гидротехнических сооружений - 1081 при плане 1151 или 94 %;
 4. ремонт гидропостов 1087  при плане 1170 или 93 %;
 5. ремонт насосных станций  100 единиц при плане 106 или 94%;

Подробнее
Новость 2 мая

К проверке качества продовольственной пшеницы приступили в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана.
Департаментом по экспертизе сельскохозяйственных культур МСХМПП КР на  мельницах Кыргызстана проходит проверка качества продовольственной пшеницы, хранящейся в государственном резерве. Это необходимо для формирования партии зерна с высокими технологическими хлебопекарными

Подробнее
Новость 28 апреля

Кыргыз Республикасынын  айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигиКРнын мыйзам актыларына өзгөтүүлөрдү, толуктоорлорду киргизүү жөнүндө тегерек стол  өткөрдү

2017-жылдын 25-апрелинде Кыргыз Республикасынын  айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги КРнын мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү, толуктоорлорду киргизүү жөнүндө тегерек стол  өткөрдү.

Подробнее
Новость 27 апреля

Министр   Нурбек Мурашев  встретился с Послом Республик Беларусь Андреем Страчко
Сегодня 27 апреля министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации  Кыргызской Республики  Нурбек Мурашев встретился с  Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Кыргызской Республике Андреем Страчко.  Во время встречи стороны  обсудили вопросы относительно предстоящего 7-го заседания Межправительсвенной комиссии, которая состоится  в июне  2017  года в Минске. Посол Беларусии пригласил главу минсельхоза на  международную  сельскохозяйственную выставку «Белагро 2017» и  рассказал  о других мероприятиях предстоящих в рамках  7-го заседания. 

Подробнее
Новость 26 апреля

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и Японское агенство  международного сотрудничества JICA  подписали меморандум о предоставлении Кыргызской стороне оборудования.
Сегодня министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Нурбек Мурашев с одной стороны, г-н Казухико Кикучи главный представитель JICA  офиса в Кыргызской  Республике  с другой стороны и председатель  сельскохозяйственного производственного  товарно-сервисного, семеноводческого кооператива КВС  Батырбек Тажаматов подписали трехсторонний  меморандум.

Подробнее
Новость 26 апреля

Сельхозтехника  для фермеров

         Сегодня, первый вице  Премьер-министр Кыргызской Республики Мухамметкалый Абулгазиев, принял участие в торжественной церемонии передачи фермерам в лизинг сельскохозяйственной техники.
В  мероприятии, которое  состоялось в рамках реализации Национальной стратегии устойчивого развития, приняли участие министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики  Нурбек Мурашев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Андрей Страчко, а также представители  уполномоченных ведомств и министерств.

Подробнее
Новость 26 апреля

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики информирует заинтересованных предприятий и организаций о проведении территориальных и отраслевых промышленных ярмарок в Республике Узбекистан,проводимых в рамках Международной промышленной ярмарки и кооперативной биржи (МПЯКБ-2017) в период с марта 2017 года, предоставленной узбекской стороной

Подробнее
Новость 25 апреля

Мамлекеттик ирригация тармактарын 2017-жылдын
вегетация мезгилине даярдоо боюнча  2017-жылдын 24-апрелине карата
М А А Л Ы М А Т

 2017-жылдын 24-апрелине  карата 137,6 млн. сомдук калыбына келтирүү иштери аткарылып, коюлган 145,0 млн.сомдук план-тапшырманын 95% түздү.
- 422,8 км каналдар оңдолуп, план боюнча 448,3 км, же 94%;
- 319,6 км чарбалар аралык каналдар механизмдер менен ширендилерден (нанос) тазаланды, план боюнча 341,1км же 94%;

Информация
о ходе подготовки государственной ирригационной сети к вегетации 2017 года на 24-апреля  2017 года

 

 По подготовке сети к вегетации  2017 года на 24-апреля    2017 года   по Республике выполнены работы на сумму 137,6 млн.сом при плане 145,0  млн. сом или  95 %.  На эти средства произведен:

Подробнее
Новость 24 апреля

Техник-уруктандыруучулардын  окуу- семинары.

Жалал-Абад  облусунун Сузак, Базар-Коргон, Аксы, Токтогул райондорунда техник уруктандыруучулардын кесиптик билим денгэлин жогорулатуу боюнча окуу- семинар  ушул-жылдын 19-апрелинен 25-апрелге чейин өткөрүүдө. Окуу - семинарга  азыркы учурда иштеп жаткан  57 техник уруктандыруучу катышып, ири муйуздүү малдарды жасалма уруктандыруу боюнча  теориялык жактан түшүндүрмө алышып, практика жүзүндө  жеринде жасалма уруктандыруунун ыкмалары көрсөтүлөт.
Окуу-семинар ОРСП тарабынан каржыланып, теориялык жана практикалык окууну  вет-палатанын тренер-консультанты А. Абдрасулов  жүргүзөт.

 В Джалал-Абаде  проходит семинар по искусственому осеменению.
В  Сузакском, Базар-Коргонском, Аксыйском и Токтогульском  районах Джалал-Абадской области проходит  обучащий  семинар для техников по искусственному осеменению. Семинар будет проходить с 19 по 25 апреля текущего года.  В настоящее время 57 техников получают  теоретические знания и практические навыки по  искуственному осеменению  крупно рагатого скота.    Повышение квалификации  техников  стало возможным благодаря финансированию Отдела реализации сельско-хозяйственных проектов  Министерства  сельского хозяйства, пищевой помышленности и  мелиорации Кыргызской Республики, семинар проводит тренер ветеринарной палаты  А. Абдрасулов.

Подробнее
Новость 22 апреля

 Кыргыз Гипрозем и ОАО «Азеркосмос» подписали  ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ по сотрудничеству в приобретении и предоставлении Космической информации.

 21 апреля 2017 года между государственным проектным институтом «Кыргызгипрозем» и ОАО «Азеркосмос» Республики Азербайджан, было подписан ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ по сотрудничеству в приобретении и предоставлении Космической информации.
В настоящее время институтом провидятся работы по инвентаризации земельного фонда Кыргызской Республики, на архивных планово-картографических материалах прошлого века , в связи с чем сталкивается с некоторыми трудностями.

Подробнее
Новость 20 апреля

Бүгүн Бишкете Айыл чарба министрлиги Баажы биримдигине тийиштүү 2017-жылдын 1-июлунан  баштап кандай өзгөрүүлөр боло тургандыгы боюнча семинар өткөрдү
            Бүгүн Кыргыз Республикасынын  айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги укуктук ченемдик актыларга өзгөртүү киргизүү боюнча Баажы биримдигине тийиштүү 2017-жылдын 1-июлунан  баштап кандай өзгөрүүлөр боло тургандыгы жөнүндө семинар өткөрдү. 
Семинарга Айыл чарба министринин орун басары Э. Чодуев, Өсүмдүктөрдүн карантин департаменттинин директору А. Исаев жана Ысык-Көл, Нарын, Чүй, Талас,областарынан келген айыл чарба адистери, дыйкан, фермерлер катышты.

«Нормативные акты Евразийского экономического союза в области карантина растений, вступающие в силу с 1 июля 2017 года»- под такой темой  прошел сегодня семинар в Министерстве  сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики при содействии Евразийской  экономической комиссии. 
В работе семинара приняли участие предприниматели, бизнес-сообщества, представители кооперативов, деятельность которых связана с продукцией  растительного происхождения  и других подкарантинных материалов, а также исполнительные органы местного  самоуправления, профильные научные учреждения, министерства и ведомства из Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской и  Нарынской областей.

Подробнее
Новость 20 апреля

Спец автомашины департаменту химизации и защиты растений.

            Сегодня  департаменту химизации и защиты растений  Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики было  передано 21 единица  специализированной автомашины  марки Тайота.

Подробнее
Новость 18 апреля

2017-жылдын  10-апрелине карата жазгы-талаа жумуштарынын жүрүшү жөнүндө  маалымат.

Быйылкы жылы жаздын кеч келгенине карабастан, жазгы-талаа жумуштары жакшы темпте жүрүүдө. Алсак, 18-апрелге карата, Ысык-Көл, Нарын облусутарынан башка облустардын бардыгында күзгү кылкандуу дан эгиндерин азыктандыруу иштери кызуу жүрүп жатат Айтсак, Баткен, Ош облустарыннда азыктандыруу толук аяктады. Ал эми  Жалал-Абад ,Чүй облустарында аяктоонун алдында турат.
Жазгы  айдоо -259,6 миң га аянтты айдап коюушту, же тапшырманын  41,1% түзөт, Баткен жана Чүй облустарынын чарба субьектилери  69-91,6 %ке аткарышты.

Подробнее
Новость 18 апреля

Республиканын облустарында  жазгы талаа  иштеринин жүрүшү боюнча 2017-жылдын  18-апрелине карата ыкчам маалымат.

Скачать

Подробнее
Новость 17 апреля

Анализ состоянияЦентра по  регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики за 5 лет

Скачать

Подробнее
Новость 17 апреля

Мамлекеттик ирригация тармактарын 2017-жылдын
вегетация мезгилине даярдоо боюнча  2017-жылдын 17-апрелине карата
М А А Л Ы М А Т

 2017-жылдын 17-апрелине  карата 137,6 млн. сомдук калыбына келтирүү иштери аткарылып, коюлган 145,0 млн.сомдук план-тапшырманын 95% түздү.
- 422,8 км каналдар оңдолуп, план боюнча 448,3 км, же 94%;
- 319,6 км чарбалар аралык каналдар механизмдер менен ширендилерден (нанос) тазаланды, план боюнча 341,1км же 94%;

Информация
о ходе подготовки государственной ирригационной сети к вегетации 2017 года на 17-апреля  2017 года

 

 По подготовке сети к вегетации  2017 года на 17-апреля    2017 года   по Республике выполнены работы на сумму 137,6 млн.сом при плане 145,0  млн. сом или  95 %.  На эти средства произведен:

Подробнее
Новость 17 апреля

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги ишембилик өткөрдү

2017-жылдын 15-апрелинде Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги мамлекеттик “Элита” асыл тукум иш-канасынын базасында ишембилик өткөрдү.

Подробнее
Новость 14 апреля

Пресс релиз

В Кыргызстане наблюдается рост развития кооперации

            Сегодня министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации  Кыргызской Республики Нурбек Мурашев, принял участие в открытии  нового  кооператива « Таза Жан Агро» в Ыссык-Атинском районе.   В открытии приняли участие представители  Минсельхоза, Чуйской обладминистрации, районной администрации и представители других кооперативов. Кооператив «Таза Жан Агро» является семеноводческим хозяйством с  мощной сельско-хозяйственной техникой. Площадь обрабатываемых земель кооператива на данный момент более 1500Га., из которых доля пайщиков составляет более 800 га.

Подробнее
Новость 14 апреля

Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин
2017-жылдын 14-апрелинекарата республика боюнча жер семирткичтер жана пестициддер менен камсыздалышы боюнча маалыматы.
Республиканын минералдык жер семирткичтерге болгон жылдык керектөөсү 340,0 миң тоннаны, а. и. 200,0 миң тонна азоттук, 129,0 миң тонна фосфордук жана 11,0 миң тонна калийдик жер семирткичтер түзөт.
2017-жылдын 14-апрелине карата, республикага 59,5 миң тонна азоттук жана комплекстүү жер семирткичтер ташылып келинген, түштүк региондо - 34,8 миң тонна; түндүк региондо - 24,8 миң тоннадан көбүрөөк жыйналган,.

Информация о предварительной расчетной потребности и обеспеченности минеральными удобрениями и пестицидами по Кыргызской Республике на 14.04.2017 года.
Расчётная потребность сельскохозяйственных культур в азотных минеральных удобрениях составляет 200,0 тонн.
По состоянию на 14.04.2017 г. в республику завезено 59,5 тыс. тонн азотных и комплексных минеральных удобрений. На юге республики накоплено - 34,8 тыс. тонн, на севере -  24,8 тыс. тонн.
Основные пункты накопления минеральных удобрений сосредоточены в гг. Ош, Бишкек, Кара-Балта и Шопоково, откуда идет вывоз в другие области и районы. Поступление минеральных удобрений осуществляется также за счёт приграничной торговли (Таласская и южные области).

Подробнее
Новость 14 апреля

Центр по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок сообщает.

Центр по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР в I-квартале 2017 год зарегистрировал 20 наименовании ветеринарных лекарственных средств, от государственной регистрации отказано 1 наименования кормовой добавки, сертифицированог 74 штук ветеринарных лекарственных средств, отказана от сертификации 20000 флаконов Tongren Ивермектин 50мл, 15000 флаконов Окситетрациклин ЛА 20% 50 мл. с обнаружением посторонних примесей.

Подробнее
Новость 14 апреля

Өрүктүн зыянкечтери, илдеттери жана ага каршы күрөшүү чаралары.

         Баткен областынын аймагында 17 минден ашуун аянтты бак-дарактар, болсо ошонун 6 миндей өрүк бактар ээлейт.
Зыянкечтерге жана илдеттерге каршы күрөшүүнүн алгачкы жолдорунун бири булагротехникалык ыкмалар. Алар, даракты отургузуунун схемасын туура тандоо, эрте жазда арыктарды чабуу, катар аралык арыктарды тазалоо, бактын астындагы түшкөн жалбырактарды жыйноо, отоо чөптөрдүн калдыктарынан арылтуу жана даракты туура азыктандыруу. ошондой эле бакты туура бутоо болуп саналат.

Вредители и болезни абрикоса и пути борьбы против них.

         На территории Баткенскойобласти имеется более 17 тысячи гектаров многолетних насаждений, в том числе на более 6 тысячи гектаров абрикосовые сады. 
Первоначальным путем борьбы против вредителей и болезней является агротехнические приемы возделывания культуры. Это правильный выбор схемы посадки деревьев, ранневесеннее очистка арыков для полива и арыков междурастениями, осеннее или ранневесеннее сбор остатков опавших листьев и сорняков. Правильная подкормка и правильная обрезка.

Подробнее
Новость 13 апреля

         Традиционная пятая Международная агропромышленная выставка «Айыл Агро - 2017» по Решению Правительства Кыргызской Республики от 23 марта 2017 г. №84-р пройдет с 17 по 19 мая текущего года в г. Бишкек на площади у дома Правительства.
Подробности по тел. 664509, 623629.

Подробнее
Новость 12 апреля

Жайыт жерлерин туура пайдалануу учурдун талабы

2017-жылы 11-апрелде КРнын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги Суусамыр өрөөнүндө жайыт жерлерин сарамжалдуу пайдалануу жана жайыт пайдалануучулар ортосундагы чек ара маселелерин бүгүнкү күндөгү абалы туурасында семинар-кеңешме өткөрдү. Иш-чараны уюштурууга Айыл чарба министрлигинде ишке ашып жаткан “Жайыттарды башкаруу жана мал чарбасын жакшыртуу” долбоору көмөк көрсөттү. Аталган долбоор жайыттарды жакшыртуу боюнча Чүй жана Талас облустарында 2015-жылдан бери иштеп келет. Чүй жана Талас облустарынын жайыт жерлеринин жалпы аянты 1,2 млн га түзөт.

Подробнее
Новость 12 апреля

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики разъясняет:

Как  аграриям Кыргызстана получить фитосанитарный  сертификат для экспорта  своей продукции

         На территории Кыргызстана  функционируют две аккредитованные по стандартам ИСО-МЭК 17025 лаборатории  - в городах Бишкек и Ош. 9 марта 2017 года открылась фитосанитарная  лаборатория в Таласской области. В ближайшем будущем планируется открытие  лабораторий  по карантину растений в  Иссык-Кульской, Нарынской, Джалал-Абадской и  Баткенской областях.
Для чего создаются эти лаборатории?  

Подробнее
Новость 11 апреля

Кыргызстан и Королевство Саудовской Аравии подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.


С 3 по 6 апреля 2017 г. состоялся официальный визит Кыргызской делегации во главе с министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Н. М. Мурашева в  Королевство Саудовской Аравии.

Подробнее
Новость 11 апреля

Республиканын облустарында  жазгы талаа  иштеринин жүрүшү боюнча 2017-жылдын  10-апрелине карата ыкчам маалымат.

Скачать

Подробнее
Новость 11 апреля

Республиканын облустары боюнча жазгы талаа жумуштарын жъргъзъъд= къйъъчъ-майлоочу материалдардын керектелъъсъ жана колдо бары тууралуу 2017-жылдын 6-апрелге карата маалымат

Скачать

Подробнее
Новость 11 апреля

Кыргыз Республикасындагы 2011-2017-жылдардагы айыл чарба техникаларынын лизинги тууралуу маалымат.

Скачать

Подробнее
Новость 10 апреля

Информация
о ходе подготовки государственной ирригационной сети к вегетации 2017 года на 10-апреля  2017 года

 

 По подготовке сети к вегетации  2017 года на 27-марта    2017 года   по Республике выполнены работы на сумму 135 млн.сом при плане 145,0  млн. сом или  93 %.  На эти средства произведен:

Подробнее
Новость 10 апреля

Кыргыз Республикасынын үрөнчүлүк чарбаларындагы жаздык өсүмдүктөрүнүн үрөнү жөнүндө МААЛЫМАТ 06.04.2017 ж.

Подробнее
Новость 5 апреля

вегетация мезгилине даярдоо боюнча  2017-жылдын 3-апрелине карата
М А А Л Ы М А Т

 2017-жылдын 27-мартына  карата 128,6 млн. сомдук калыбына келтирүү иштери аткарылып, коюлган 145,0 млн.сомдук план-тапшырманын 89% түздү.
- 393 км каналдар оңдолуп, план боюнча 448,3 км, же 88%;
- 307,3 км чарбалар аралык каналдар механизмдер менен ширендилерден (нанос) тазаланды, план боюнча 341,1км же 90%;
- 1011 даана гидротехникалык курулмалар оңдолгон, план боюнча 1151 же  88%;
- 1021 даана суу өлчөөчү посттор оңдолгон, план боюнча 1170 же 87 %;  
- 97 даана насостук станциялар оңдолгон, план боюнча 106, же 92 %; 

Информация
о ходе подготовки государственной ирригационной сети к вегетации 2017 года на 3-апреля  2017 года

 

 По подготовке сети к вегетации  2017 года на 27-марта    2017 года   по Республике выполнены работы на сумму 128,6 млн.сом при плане 145,0  млн. сом или  89 %.  На эти средства произведен:

 1. ремонт каналов 393 км при плане 448,3 км или 88 %;
 2. мехочистка каналов 307,3 км, при плане 341,1 км  или 90 %;
 3. ремонт гидротехнических сооружений - 1011 при плане 1151 или 88 %;
 4. ремонт гидропостов  1041  при плане 1170 или 89 %;
 5. ремонт насосных станций  97 единиц при плане 106 или 92%;

Подробнее
Новость 3 апреля

Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин
2017-жылдын 31-мартына карата республика боюнча жер семирткичтер жана пестициддер менен камсыздалышы боюнча маалыматы.

Республиканын минералдык жер семирткичтерге болгон жылдык керектөөсү 340,0 миң тоннаны, а. и. 200,0 миң тонна азоттук, 129,0 миң тонна фосфордук жана 11,0 миң тонна калийдик жер семирткичтер түзөт.
2017-жылдын 31-мартына карата, республикага 52,1 миң тонна азоттук жана комплекстүү жер семирткичтер ташылып келинген, түштүк региондо - 30,8 миң тонна; түндүк региондо - 21,3 миң тоннадан көбүрөөк жыйналган,.

Информация о предварительной расчетной потребности и обеспеченности минеральными удобрениями и пестицидами по Кыргызской Республике на 31.03.2017 года.
Расчётная потребность сельскохозяйственных культур в азотных минеральных удобрениях составляет 200,0 тонн.
По состоянию на 31.03.2017 г. в республику завезено 52,1 тыс. тонн азотных и комплексных минеральных удобрений, обеспеченность составила 26,1 %. На юге республики накоплено - 30,8 тыс. тонн, на севере -  21,3 тыс. тонн.

Подробнее
Новость 31 марта

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности  и мелиорации  Нурбек Мурашев ознакомился на местах с подготовкой районов к весенне полевым работам
            Глава ведомства с рабочим визитом побывал в Сокулукском  и Московском районах. В ходе рабочей поездки по районам  глава ведомства ознакомился с работой  Кыргызской опытно-селекционной  станции  (КОСС).  По словам председателя семеноводческого хозяйства КОСС  Александра Барко в этом году  семена пользуются большим спросом. В частности в Сокулукском районе семена пшеницы  на сегодняшний день уже реализованы, на данный момент в семеноводческом  хозяйствам  есть около  100 тон семян ячменя,  кукурузы, люцерны  и семян  пшеницы сорта  супер-элита. 

Подробнее
Новость 30 марта

Баткенде күнөсканаларды өнүктүрүү боюнча аймактык семинар өткөрүлдү

         2017-жылдын 28-март күнү Кыргыз Республикасынын  айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Н. Мурашев жана Түштүк Кореянын  Кыргызстандагы атайын ыйгарымдуу элчиси Джонг Бенг Ху мырзанын катышуусу менен Баткен обласынын Кадамжай районуна караштуу Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн күнөсканаларынын базасында семинар өткөрүлдү.

Подробнее
Новость 30 марта

Ыйман, адеп жана маданият жылына” карата аткарылган иш-чаралар

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Ветеринариялык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын каттоо жана сертивикаттоо боюнча борбору Кыргыз Республикасынын Президенттинин 2017-жылды “Ыйман, адеп жана маданият жылы” деп жарыялоо жөнүндө жарлыгын аткаруу максатта, 2017-жылдын биринчи кварталында төмөндөгүдөй иш-чаралар аткарылды.

Подробнее
Новость 29 марта

Райондук агрардык өнүктүрүү  башкармалыктарына!

 Кыргыз Республикасынын  Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин “ Ыйман, адеп маданият жылын” өткөрүү боюнча, 2017 жылдын 28-февралынын №38 Буйругунун негизинде иш-чаралдын аткарылышы жөнүндө маалыматты   тез арада  minselhozpress@mail.ru  эл. дарегине  жибериниздер.

Всем  Районным управлениям аграрного развития!
Во исполенение приказа  министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР. Н.М. Мурашева,  №38 от 28-февраля 2017года, всем РУАРам необходимо предоставить информацию, по исполнению плана мероприятий, приуроченных Году нравственнности   воспитания и культуры. Информацию необходимо отправлять на  эл адресс minselhozpress@mail.ru

 

Подробнее
Новость 29 марта

Пресс-релиз о тренинге по Юг-Юг, 29-30 марта 2017

29-30 марта 2017 года в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации прошёл тренинг организованный Управлением ООН по сотрудничеству Юг-Юг, Центром знаний для устойчивого развития при Колледже персонала системы ООН (Бонн, Германия) по теме: «Юг-Юг и трёхстороннее сотрудничество в осуществлении Повестки – 2030».

Подробнее
Новость 29 марта

Ысык-Көл, Нарын жана Баткен областарынын ветеринарлары мотоцикл менен ветеринардык шаймандарга ээ болушту

Жылдын башында Ысык-Көл облусунун 114 жана Нарын облусунун 132 жеке ветеринарлары ветеринардык шаймандарга жана мотоциклге ээ болушту. Гранттык жардамды “Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү” долбоору берди. Сатып алуу жана тапшыруу аземин долбоордун аткаруучу органдарынын бири Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги өткөрдү.

Пресс-релиз о тренинге по Юг-Юг, 29-30 марта 2017

29-30 марта 2017 года в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации прошёл тренинг организованный Управлением ООН по сотрудничеству Юг-Юг, Центром знаний для устойчивого развития при Колледже персонала системы ООН (Бонн, Германия) по теме: «Юг-Юг и трёхстороннее сотрудничество в осуществлении Повестки – 2030».

Подробнее
Новость 27 марта

Ыссык-Көл обласында фермерлерге жана ветеринарларга ветеринардык дары каражаттарын жана тоют кошулмаларын сатып алуу жана колдонуу боюнча маалымыт берилди

2017-жылдын 24 январында Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министирлигинин № 01-11/7 буйругун аткаруу максатында ветеринардык дары-дармек каражаттарды, тоюттарды жана тоют кошулмаларын каттоо, сертификациялоо борборунун адистери өз тармагы боюнча Ыссык-Көл обласынын баардык районундагы фермерлерге жана ветеринарларга ветеринардык дары каражаттарын жана тоют кошулмаларын сатып алуу жана колдонуу боюнча

Подробнее
Новость 27 марта

Мамлекеттик ирригация тармактарын 2017-жылдын
вегетация мезгилине даярдоо боюнча  2017-жылдын 27-мартына карата
М А А Л Ы М А Т

 2017-жылдын 27-мартына  карата 125,9 млн. сомдук калыбына келтирүү иштери аткарылып, коюлган 145,0 млн.сомдук план-тапшырманын 87% түздү.
- 376,5 км каналдар оңдолуп, план боюнча 448,3 км, же 84%;
- 297,6 км чарбалар аралык каналдар механизмдер менен ширендилерден (нанос) тазаланды, план боюнча 341,1км же 87%;

Информация
о ходе подготовки государственной ирригационной сети к вегетации 2017 года на 27-марта  2017 года

 

 По подготовке сети к вегетации  2017 года на 27-марта    2017 года   по Республике выполнены работы на сумму 125,9 млн.сом при плане 145,0  млн. сом или  87 %.  На эти средства произведен:

Подробнее
Новость 27 марта

Итоги достигнутых результатов Департамента водного хозяйства и мелиорации за 2013 -2016 годы

Департаментом водного хозяйства и мелиорации за период с 2013 по2016 годы отремонтировано 2950 гидротехнических сооружений, 2548  гидрометрических постов, 111 насосных станций, выполнена работа по механизированной очистке каналов, протяженностью 969,3 км. Проведены капитальные и текущие ремонты на крупных каналах протяженностью 1125,6 км. Выполнено работ по капитальному ремонту за период с 2013 по 2016 годы на сумму 810,3 млн.сом.
В целом по Республике улучшено мелиоративное состояние 6533 гаорошаемых земель. При этом, очищено 223,6 км открытой коллекторно-дренажной сети, промыты 93,0 км закрытой коллекторно-дренажной сети.

Подробнее
Новость 25 марта

Баткен облусунун  Ак-Турпак айылында күнөсканаларда айыл чарба өсүмдүктөрдү өстүрүү боюунча семинар өткөрүлөт

28-март күнү Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Ак-Турпак айыл өкмөтүнүн күнөсканаларынын базасында бир күндүк аймактык семинар өткөрүлөт. Аймактык семинар Кыргыз Республикасынын  Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги жана Түштүк Кореянын  Кыргызстандагы элчилиги менен биргеликте өткөрүлмөкчү.
Ош,  Баткен, Жалал-Абад облустарынан жана Кадамжайга жакын жайгашкан аймактардан келген дыйкан-фермерлер, адистер катышат.

Подробнее
Новость 23 марта

 Завершена дегельминтизация собак за первый квартал 2017 года

Во всех регионах страны завершена дегельминтизация собак против эхинококкоза за первый квартал текущего года.
Антигельминтные препараты закупаются Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР в рамках проекта “Развитие животноводства и рынка – 1” и передаются Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР, которая в свою очередь направляет их в свои районные подразделения и дальнейшего распространения среди частных ветеринаров. Всего на 2017 год было закуплено 2 млн таблеток “Азинокс” на общую сумму 55 тыс. долларов США. Всего в республике, по данным Госветинспекции, числится 389 тыс. домашних собак.

Подробнее
Новость 22 марта

Лечение пчел без антибиотиков
Использование антибиотиков для профилактики и лечения заболеваний пчел имеет свои особенности.
Антибиотики - химические вещества биологической природы, способные убивать микроорганизмы или подавлять их развитие. Левомицетин  (хлорамфеникол) тормозит кроветворение, что крайне опасно для жизни человека; тетрациклины повреждают кости и зубы.

Подробнее
Новость 17 марта

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашов кыргызстандыктарды Нооруз майрамы менен куттуктады.

"Урматтуу мекендештер!
Баарыңыздарды жандануу менен жаңылануунун, аруулануу менен тазаруунун - Нооруз майрамы менен  чын дилимден куттуктайм!

Подробнее
Новость 17 марта

2017-ж. 17 - мартка карата республикадагы минералдык жер семирткичтердин көлөмү (тонна)

Скачать

 

Подробнее
Новость 17 марта

2017-жылдын 10-мартына карата республика боюнча жаздык кылкандуу дан эгиндерин ууландыруу иштеринин жүрүшү жөнүндө маалымат.


Скачать

 

Подробнее
Новость 17 марта

Күздүк эгиндерди  азыктандыруу боюнча  2017 - жылдын 17.03. маалымат (РАХОКБ - нун билдирүүсү боюнча)

Скачать

Подробнее
Новость 17 марта

Информация о проделанной работе Департамента химизации и защиты растений по 17 марта 2017 г.

Расчётная потребность в минеральных удобрениях сельскохозяйственных культур республики составляет 200,0 тыс. тонн минеральных удобрений.
По информации межрайонных отделов департамента химизации и защиты растений по состоянию на 17.03.2017 г. в республику завезено 44,0 тыс. тонн азотных и комплексных минеральных удобрений, обеспеченность составила 22.6 %. На юге республики накоплено - 24,7 тыс. тонн, на севере -  19,3 тыс. тонн.

Подробнее
Новость 17 марта

Ысык-Көл жээгиндеги мөмө өсүмдүктөрүнүн зыянкечтери жана илдеттери менен күрөшүү чаралары

         Ысык-Көлдүн жемиш бакчалары, анда  өстүрүлгөн алмуруттун «Лесная» жана «Талгарская красавица», алманын «Алма-Атинский», «Кроваво красный аппорт», «Превосходная»,«Стар Кримсон», «ТомКинсКинг», «Аппорт Александрова» деген сорттору жана башка мөмө сорттору менен Кыргызстандан тышкары жактарда да атакка ээ болду. Бирок акыркы жылдардаобъективдүү жана субъективдүү себептер менен, отургузулуучу аянттардын структуралары жана өндүрүлүүчү өндүрүмдөрдүн көлөмү өзгөрүлдү, бирок биздин мамлекеттин эгемендүү саясатынын натыйжасында азыркы учурда жемиш бакчаларынын аянты көбөйдү.

Меры борьбы с вредителями и болезнями плодовых культурПрииссыккулья
Добрую славу заслужили фруктовые сады Иссык-Куля, где произрастают известные далеко за пределами Кыргызстана сорта груш «Лесная» и «Талгарская красавица», яблоки «Алма-Атинский», «Кроваво красный аппорт», «Превосходная»,«СтарКримсон», «ТомКинсКинг», «Аппорт Александрова» и другие плодовые культуры. Но за ряд последних лет по объективным и субъективным причинам сильно изменилось структура посадочных площадей и объем производимой продукции, но благодаря суверенной политики нашего государства, в настоящее время значительно увеличились площади закладываемых фруктовых садов.

Подробнее
Новость 17 марта

в Министерстве сельского хозяйства, состоялся семинар по ЕАЭС
В Министерстве селького хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики  прошел семинар по обсуждению итогов реализации согласованной агропромышленной политики в Евразийском экономическом союзе в 2016 году и перспектив развития Агропромышленного комплекса. Докладчиками выступили: начальник отдела агропромышленной политики, межгосударственных программ и проектов ЕЭК – Байгот Мария Степановна, заместитель директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК – КусаиноваАйнаБиржановна, заместитель начальника отдела сельскохозяйственных субсидий ЕЭК – Буць Анна Александровна.

Подробнее
Новость 16 марта

Кыргыз улуттук агрардык университетинде
“Жаныбарлардын бакубаттуулугу жана биоэтика” жаңы предмети киргизилди

Кыргыз улуттук агрардык университетинде “Малдын бакубаттуулугу жана биоэтика” деген жаңы сабак киргизилди. Бул предмет 2010-жылдан бери студенттердин каалоосу боюнча кошумча сабак катарында окутулуп келген. Ал эми 2017-жылдан баштап Эл аралык эпизоотиялык бюронун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлиги менен макулдашылып,  жогорку окуу жайдын деңгээлинде милдеттүү түрдө окутула баштады. Бул туурасында Кыргыз улуттук агрардык университетинин ветеринардык медицина жана биотехнология факультетинин деканы, ветеринария илимдеринин доктору, профессор Бекболсун Акназаров билдирди.

Для студентов-ветеринаров введен новый предмет -
“Благополучие животных и биоэтика”

Для студентов Кыргызского национального аграрного университета (КНАУ), обучающихся на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии, введена новая учебная дисциплина – “Благополучие животных и биоэтика”. Если с 2010 года этот предмет в университете изучался студентами как дополнительный, то с 2017-го года по предложению Международного эпизоотического бюро (МЭБ) и согласию Министерства образования КР введен как обязательный. Об этом сообщил декан факультета ветеринарной медицины и биотехнологий КНАУ, доктор ветеринарных наук, профессор Бекболсун Акназаров.

Подробнее
Новость 15 марта

Отдел развития политики животноводства и науки представляет информацию о производстве продукции животноводства по состоянию на 1 марта 2017 года.
Производство мяса.

За отчетный период 2017 года хозяйствующими субъектами всех категорий республики произведено 57,0 тыс. тонн мяса в живой массе, что на 775. тонн или на 1,4 % больше соответствующего периода прошлого года.
Следует отметить, что все области республики произвели мяса больше соответствующего периода 2016 года.

Подробнее
Новость 14 марта

Сегодня министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации  Кыргызской Республики Нурбек Мурашев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла  Государства Катар в Кыргызской Республике
 г-на  Мохамед бин Арар Аль-Наими.

 Всл время встречи  Посол Катара  отметил, что между двумя странами заключены ряд соглашений в сфере  сотрудничества, которые уже начали входить в активную фазу.
-«К примеру  проходящее в эти дни в г.Доха первое заседания межправительственной комиссии. Данная площадка сможет стать существенным генератором развития двусторонних отношений.» - отметил  г-н Мохаммед.

Подробнее
Новость 13 марта

Кыргыз Республикасынын үрөнчүлүк чарбаларындагы жаздык өсүмдүктөрүнүн өрөнү жөнүндө МААЛЫМАТ 10.03.2017 ж.

Подробнее
Новость 13 марта

Информация
о проведении форума «Ысык-Кол Агро-2017»
В целях содействия в реализации задач, определенных Национальной стратегией устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 гг. в части технического обновления аграрного сектора, открытым акционерным обществом «Айыл Банк» 5 апреля т.г. намечено провести форум «Ысык-Кол Агро – 2017». Для участия в форуме приглашены представители 13 компаний – производителей и поставщиков сельскохозяйственной техники и перерабатывающего оборудования, теплиц и саженцев (КНР, Турция, Россия, Беларусь, Америка, Европа и др.). Цель форума-ознакомление предпринимателей, руководителей фермерских и крестьянских хозяйств с продукцией, предлагаемой к поставке и услугами Банка.

Подробнее
Новость 13 марта

Информация
о ходе подготовки государственной ирригационной сети к вегетации 2017 года на 13-марта  2017 года
По подготовке сети к вегетации  2017 года на 13-марта    2017 года   по Республике выполнены работы на сумму 96,5 млн.сом при плане 145,0  млн. сом или  67 %.  На эти средства произведен:

Подробнее
Новость 10 марта

Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин 2017-жылдын 10-мартына карата аткарган иштери тууралуу кыскача маалымат.

Республиканын минералдык жер семирткичтерге болгон жылдык керектөөсү 340,0 миң тоннаны, а. и. 200,0 миң тонна азоттук, 129,0 миң тонна фосфордук жана 11,0 миң тонна калийдик жер семирткичтер түзөт.

Информация по обеспеченности минеральными удобрениямина 10марта 2017 года.

Расчётная потребность в минеральных удобрениях сельскохозяйственных культур республики составляет 200,0 тыс. тонн минеральных удобрений.
По информации межрайонных отделов департамента химизации и защиты растений на 10-марта 2017 года в республику было завезено 30,5 тыс. тонн азотных и комплексных минеральных удобрений. Обеспеченность удобрениями составляет 21,7 % к потребности.
Всего накоплено минеральных удобрений 30,5 тыс.тонн, из них на севере республики – 24,7 тыс.тонн , на юге –18,7 тыс.тонн.

Подробнее
Новость 10 марта

Үрөндөрдү тазалоо
Дан өсүмдүктөрүн ургалдуу айдоо технологиясы, өсүмдүктөрдү өнүгүүнүн баштапкы стадияларында илдеттерден коргоону камсыз кылуучу, фунгициддик препараттар менен үрөндү тазалоо ыкмасын камтыйт. Үрөндөрдү тазалоонун маңызы себүүчү материалды (үрөндөрдү, жемиш тамыр) себүү алдында химикаттар  (ууландыргычтар) менен дарылоодо жатат. Алар оору козгогучтарга тийип, аларды өлтүрөт же активдүүлүгүн төмөндөтөт.

   Протравливание семян 

Технология интенсивного возделывания зерновых культур включают такой обязательный прием, обеспечивающий защиту растений от болезней на ранних этапах развития, как протравливание семянфунгицидными препаратами. Сущность протравливания заключается в предпосевной обработке посевного материала (семян, клубней и др.) ядами (протравителями). Последнее, соприкасаясь с возбудителями болезней, убивают их либо значительно снижают их активность.
Существуют три способа протравливания: мокрое или влажное, полусухое и сухое.

Подробнее
Новость 9 марта

   В Кыргызстане  начала свою работу  еще одна  фитосанитарная лаборатория.

 Сегодня  в Таласской области состоялось открытие  фитосанитарной лаборатории  Департамента  по экспертизе сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства  и пищевой промышленности Кыргызской Республики. На  окрытии  присутствовали  Премьер- министр Кыргызской Республики С. Жээнбеков и министр сельского хозяйства Н. Мурашев.

Подробнее
Новость 7 марта

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри  Н. Мурашев  Өлкөбүздөгү жалпы аялзатын 8-март Аялдардын эл аралык күнү менен куттуктады

Бүгүн, 2017-жылдын 7-мартында Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри  Н. Мурашев Өлкөбүздөгү жалпы аялзатын 8-март Аялдардын эл аралык күнү менен куттуктап, өз каалосун айтып сөз сүйлөдү.

Подробнее
Новость 7 марта

Информация Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики о выполнении приоритетов-задач, определённых в Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы

Основная работа Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики по выполнению задач в агропромышленном секторе Кыргызстана была сосредоточена на реализации национальных инвестиционных проектов, включённых в Национальную стратегию устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы (далее – НСУР).

Подробнее
Новость 7 марта

О ходе рабочей поездки министра МСХПП и М КР Н. Мурашева по Ошской и Баткенской областям.
Министр сельского хозяйства пищевой промышленности и мелиорации КР. Нурбек Мурашев с  рабочим визитом  побывал в Ошской и Баткенской областях
В ходе рабочей поездки, глава минсельхоза, принял участие   в открытии  13 ой международной ярмарке-выставке Агро-экспо «Шелковый путь 2017», для  сельхозпроизводителей и фермеров в  городе Ош.   В своей привественной речи

Подробнее
Новость 6 марта

Информация
о ходе подготовки государственной ирригационной сети к вегетации 2017 года на 6-марта  2017 года

 

 По подготовке сети к вегетации  2017 года на 6-марта    2017 года   по Республике выполнены работы на сумму 69,5 млн.сом при плане 145,0  млн. сом или  48 %.  На эти средства произведен:
ремонт каналов 216,7 км при плане 448,3 км или 48 %;
мехочистка каналов 169,6 км, при плане 341,1 км  или 50 %;
ремонт гидротехнических сооружений - 542 при плане 1151 или 47 %;
ремонт гидропостов  539  при плане 1170 или 46 %;
ремонт насосных станций  50 единиц при плане 106 или 47%;
Согласно графика производства  работ, подготовка оросительной сети к вегетации будет завершена:
В  Баткенской,  Ошской, Жалал-Абадской области - 10 апреля 2017 года;
В  Чуйской и  Таласской области - 20 апреля 2017 года;
В Иссык-Кульской и Нарынской областях -1 мая 2017 года;
В Орто-Токойском, Кировском и  Папанском водохранилище -  25 марта 2017 года.

Подробнее
Новость 3 марта

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги Чүй обласынын Ысык-ата районунда «Эл-Дан Аталык» агрардык өнөр жай коплексинде Республикалык семинар өткөрдү

2017-жылдын 3-мартында Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги  Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премер министри  М.Д. Абулгазивевтин катышуусу  менен Чүй обласынын Ысык-ата районунда «Эл-Дан Аталык» агрардык өнөр жай коплексинде  республикалык  семинар өткөрдү. Семинарга Республиканын бардык аймактарынын келген дыйкан фермерлер, жана райондук агрардык өнүктүрүү  башкармалары катышты. Бул иш-чарада Чүй оласынын губернатору Б. Кудайбергенов да болду.

Подробнее
Новость 2 марта

ПРЕСС-РЕЛИЗ

по проведению республиканского семинара по повышению роли семеноводческих хозяйств   в обеспечении фермеров сертифицированными семенами сельхозкультур на базе семеноводческого хозяйства ОсОО агропромышленного комплекса  «Эл-Дан Аталык» 3 марта 2017 года

Подробнее
Новость 2 марта

Министр Араванда

КРнын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Н.Мурашев Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында Араван, Ноокат райондорун дагы кыдырды. Кыдырууда райондогу үрөн жана айдап себүү иштерине болгон даярдык, абал боюнча таанышты. Араван районунда министр жергиликтүү эл менен жолугуп, пикир алышты. Бул райондо жашылча жер-жемиштерди айдап себүү иштери башталган. Араван районунда ар бир үйдө күнөсканалар бар. Министр Н.Мурашев мына ушул күнөсканаларды жана логистикалык борборлорду кыдырып чыкты.

 

Подробнее
Новость 2 марта

Талас жана Чүй облустарынын жеке ветеринарлары малды дарылоодо өздөрүнүн тажрыйбаларын жакшыртып жатышат


Кыргыз Республикасынын Ветеринардык палатасы 2017-жылдын 1-мартынан тартып 31-октябрына чейин Талас жана Чүй областарынын жеке ветеринарларына бир катар тренингдерди өткөрүүнү пландап жатышат. Тренингдер КРнын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде ишке ашып жаткан “Мал чарбачылыгын жана жайыттарды башкарууну жакшыртуу” долбоорунун алкагында жана өлкөнүн ветеринардык кызматынын потенциалын жакшыртууга колдоо көрсөтүү негизинде өткөрүлүп жатат.

Частные ветеринары Чуйской и Таласской областей улучшают свои навыки лечения скота

Ветеринарная палата Кыргызской Республики с 1 марта по 31 октября 2017 года планирует провести серию тренингов для частных ветеринаров Таласской и Чуйской областей.Тренинги проходят в рамкахпроекта “Улучшение управления пастбищами и животноводством”, реализуемом Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР и оказывающем поддержку в улучшении потенциала ветеринарной службы страны.

Подробнее
Новость 1 марта

Айыл чарба министри Н.Мурашев Ош обласындада эл аралык айыл чарба көргөзмө-жарманкесине катышты

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Н.Мурашев өзүнүн Ош облусусуна болгон иш сапарынын алкагында С. Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрында Кыргызстан «Жер Азыгы» Агро-ишкерлер бирикмеси 15-жылдык юбилейине арналган Андижан өрөөнүнүн «AgroExpo Жибек жолу» боюнча өтүп жаткан он үчүнчү эл аралык айыл чарба көргөзмө-жарманкесине катышты.

Подробнее
Новость 1 марта

Информация о создании в регионах республики МТС и выдаче сельскохозяйственной техники в лизинг по заявкам сельских товаропроизводителей и комплектования МТС.
Во исполнение Решения Правительства Кыргызской Республики от 17 марта 2016 года №107 «О создании организаций по оказанию агротехнических услуг (МТС) в регионах республики» Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики совместно с аппаратом полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях,

Подробнее
Новость 28 февраля

2017-жылдын 28 февралында «Кыргызмамжер долбоорлоо» институнун жамааты  жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация Министри  Н.Мурашевдин катышуусунда 2016 - жылда аткарган жумуштарынын жыйыктарын талкуулоо  максатында жыйыны  өттү.
2016- жылы жерлерди  Республиканын жалпы аймактар боюнча  жерди инвентарлоо, калктуу конуштардын чек арасын тактоо, жер кыртышын изилдөө жана мамлекеттик чек араларды делимиттө, демаркалоо иштери аткарылып жатат.

Подробнее
Новость 27 февраля

Информация
о ходе подготовки государственной ирригационной сети к вегетации 2017 года на 27 февраля 2017 года

 По подготовке сети к вегетации  2017 года на 27 февраля    2017 года   по Республике выполнены работы на сумму 64,8 млн.сом при плане 145,0  млн. сом или  45 %.  На эти средства произведен:

Подробнее
Новость 27 февраля

Министерство сельского хозяйства,пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики
Информирует о проведении в г.Запорожье, (Украина) 16-й специализированной агропромышленной выставки “Агро-ТехСервис-2017”, которая будет проводиться с 1-3 марта 2017 года Запорожской торгово-промышленной палатой, профильными министерствами, ведомствами и ассоциациями. Основными тематическими разделами выставки  будут

Подробнее
Новость 27 февраля

Кыргыз Республикасынын үрөнчүлүк чарбаларындагы жаздык өсүмдүктөрүнүн өрөнү жөнүндө МААЛЫМАТ 24.02.2017 ж.

Подробнее
Новость 27 февраля

Төө буурчак өсүмдүгүнүн зыянкечтери, илдеттери жана ага каршы күрөшүү чаралары.

         Төө буурчак жылуулукту сүйүүчү өсүмдүктүн катарына кирет. Уругу 10-12 градус жылуулукта болгондо өнүп чыгат. Эгер температура 0.5 +1 градуста болсо өнүп келе жаткан өсүмдүктү үшүккө чалдыктырат. Кээ бир төө буурчактын сорттору мындай суукка туруктуу келет, эрежеге ылайык кочкул түстүү төөбуурчактар 2 градус суукка чыдамдуу келет.

Подробнее
Новость 27 февраля

Фенология развития сахарной свеклы в Чуйской области.

Комплекс агротехнических приемов. Севообороты.
Севооборот является одним из наиболее действенных факторов в борьбе с вредителями и болезнями сахарной свеклы.
Важное значение имеет правильное чередование культур в севообороте. По пласту трав надо размещать озимую пшеницу, а по обороту пласта – сахарную свеклу. После распашки многолетних трав предшественниками свеклы могут быть озимые и яровые зерновые, зернобобовые, кукуруза на силос.
Многолетние травы надо использовать не более 2-3 лет; после трав поле подряд 2 года занимать озимой пшеницей, а затем один год - сахарной свеклой. Возвращение свеклы на это поле допустимо только через 5-6 лет.

Подробнее
Новость 27 февраля

Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин 2017-жылдын 26-февралына карата аткарган иштери тууралуу кыскача маалымат.

2017-жылдын 26-февралга карата республика боюнча жер семирткичтер жана пестициддер менен камсыздалышы жана зыяндуу организмдерге каршы күрөшүү боюнча маалыматы.

Республиканын минералдык жер семирткичтерге болгон жылдык керектөөсү 340,0 миң тоннаны, а. и. 200,0 миң тонна азоттук, 129,0 миң тонна фосфордук жана 11,0 миң тонна калийдик жер семирткичтер түзөт.

Департамент химизации и защиты растений  информирует о проделанной работе к 26 февраля 2017 года.

Организацияагроучебы.
Во исполнение, протокольного поручения Премьер-министра Кыргызской Республики № 19-101 от 15 сентября 2016 года, а также для оказания практической помощи сельским товаропроизводителям республики по защите сельхозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков, применению минеральных, органических и органоминеральных удобрений, химических средств защиты растений, способов сохранения и укрепления почвенного плодородия, специалисты ДХЗР приняли участие в агроучебах проводимых Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.во всех районах Ошской, Жалал-Абадскойи Баткенской области

Подробнее
Новость 27 февраля

ЗАСЕДАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Проекта Всемирного Банка
“Поддержка общественных семенных фондов”

Центром конкурентоспособности агробизнеса проведено заседание Наблюдательного совета проекта Всемирного Банка  по теме «Поддержка общественных семенных фондов». На заседании  приняли участие члены Наблюдательного Совета проекта: Жумалиев Ж.Ж. – начальник управления земледелия МППСХиМ КР -председатель Наблюдательного Совета, Жээнбекова Н.Б.-начальника управления инвестиций МЭ КР, – член Наблюдательного совета; Акматов А.Ж. – депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики – член Наблюдательного Совета, Исламов А.– председатель Семеноводческой Ассоциации Кыргызстана – член Наблюдательного Совета, Иманбекова А. – председатель правления Союза Кооперативов Кыргызстана – член Наблюдательного Совета.

Подробнее
Новость 24 февраля

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации информирует
по готовности и  проведению весенне-полевых работ
в хозсубъектах Кыргызской Республики на  24 февраля 2017 года

         1. Программа проведения весенне-полевых  работ  2017 года.
Яровой  сев  сельскохозяйственных культур в 2017 году  составит 711,5 тыс.га.           С учетом  проведенной  осенью прошлого года  зяблевой  вспашки  на площади 99,9  тыс.га,   объем весновспашки составит 612,6  тыс.га.

Подробнее
Новость 24 февраля

Чүй облусунда окуулар өткөрүлүп жатат
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү тарабынан иштеп жаткан “Жайыттарды жана мал чарбасын башкарууну жакшыртуу” долбоорунун алкагында тренингдер өткөрүлүп жатат. Долбоор Талас жана Чүй облусун камтыйт.

Подробнее
Новость 24 февраля

Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында агрозооветокуулары улантылды.


Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин буйругунун негизинде түзүлгөн жумушчу окутуу тобу Жалал-Абад, Ош жана Баткен облустарында  агрозоовет окууларды өткөрүштү.

Подробнее
Новость 22 февраля

Ыссык- Көл обласынын Тоң районундагы жазгы талаачылык иштерге даярдык боюнча маалымат 2017-жылга карата Тоң районунда айыл чарба өсүмдүктөрүнүн айдоо аянттарынын структурасы такталып түзүлдү. Райондун айыл аймактарынын пайдаланылбай жаткан жана өздөштүрүлгөн жер аянттарын аныктап, быйыл жылы айдоо аянттарынын көлөмүн көбөйтүү пландалууда. Мөмө-жемиш

Подробнее
Новость 21 февраля

      Кыргыз Републикасынын Айыл чарба, тамак –аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Механизациялаштыруу жана энергетикалык камсыз кылуу департаменти аймактарда жазгы талаа иштерин ыкчам өткөрүү үчүн айыл-чарба техникасын даярдыгы тууралуу маалымат.

Депатамент механизации   и энергообеспечения сельского хозяйства  предоставляет  оперативную информацию о   наличии и готовности сельскохозяйственной техники к проведению весенних полевых работ в регионах республики.
 по состоянию на  21.02.2017 года

Подробнее
Новость 20 февраля

     Координация жана эксперттик колдоо тобунун жетинчи отуруму болуп өттү
Айыл чарбаны өнүктүрүүнүн эл аралык фонду тарабынан каржыланган “Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү - 1 жана 2” долбоорлорунун координация жана эксперттик колдоо тобунун жетинчи отуруму болуп өттү. Отурумга КЭКТин мүчөлөрү, аткаруу агенттиктеринин өкүлдөрү жана Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмүнүн адистери катышты.

Подробнее
Новость 17 февраля

Пресс релиз

В Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации сегодня состоялось второе совешание  с целью  улучшения  кредитованния сельского хозяйства.
 
В Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации сегодня состоялось второе совешание   по улучшению  кредитования сельского хозяйства.  В котором приняли участие: депутат  Акылбек Жапаров, министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев, эксперты с  Правительства КР, Минэкономики, Министерства финансов, а также представители банков и соответствующих структур  министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.

Подробнее
Новость 17 февраля

Кыргыз Республикасынын үрөнчүлүк    чарбаларындагы жаздык өсүмдүктөрүнүн өрөнү жөнүндө     МААЛЫМАТ 17.02.2017 ж.

Подробнее
Новость 17 февраля

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики информирует о ходе подготовки государственной ирригационной сети к вегетации 2017 года.

 

 По подготовке сети к вегетации  2017 года на 15 февраля  сего года по Кыргызской Республике выполнены работы на сумму 58,5 млн. сом при плане 145,0  млн. сом или  42 %.  На эти средства произведен:

 1. ремонт каналов 187,9 км при плане 448,3 км или 42 %;
 2. мехочистка каналов 160,0 км, при плане 341,1 км  или 47 %;
 3. ремонт гидротехнических сооружений - 496 при плане 1151 или 43 %;
 4. ремонт гидропостов  469  при плане 1170 или 40 %;
 5. ремонт насосных станций  40 единиц при плане 106 или 38%;

Подробнее
Новость 17 февраля

Пресс релиз
 Состоялось  заседание Наблюдательного комитета проекта ФАО/ГЭФ.
Состоялось выездное  двух дневное заседание наблюдательного комитета ФАО/ГЭФ по  обсждению темы  «Устойчивое управление горными лесными и земельными ресурсами в условиях изменения климата», по итогам выполненных мероприятий  за 2015-2016 годы и осуществление мониторинга на пилотных участках Джалал-Абадской области. В состав Наблюдательного комитета проекта входят представители Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при ПКР, Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР, Представительства ФАО в Кыргызской Республике, а также представители 5 областей (Джалал-Абадская, Ошская, Иссык-Кульская, Нарынская и Чуйская), где работает проект.

Подробнее
Новость 15 февраля

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Жайыт, мал чарба жана балык чарба департаменти техник–уруктандыруучуларга окутуу-семинарларды жүргүзүп жатат.

Жайыт, мал чарба жана балык чарба департаментинин планына ылайык, ветеринардык палатанын мастер-тренери А.Абдурасулов менен асыл тукум мал чарба жана биотехнология бөлүмүнүн башкы адиси Ш.Чотонов 15-19 февраль аралыгында Ош облусунун Ноокат, Кара-Суу, Алай, Өзгөн райондорунда техник–уруктандыруучуларды окутуу боюнча семинар окутууларды өткөрөт. Семинарда техник-


Департамент пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства Министерства cельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики проводит семинар-учебу по   переподготовке  техников-осеменаторов.


Подробнее
Новость 13 февраля

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде жылдык Коллегия өттү.

         Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде Коллегия өттү, Коллегиянын жыйынына биринчи вице премъер-министр М.Абулгазиев  катышты.
Министрлигинин орун басарлары Ж. Керималиевдин жана Э. Чодуевдин маалыматтарын угуп, коллегия төмөндөгүлөрдү белгиледи:
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин орун басарлары Ж. Керималиевдин жана Э. Чодуевдин маалыматтарын угуп, коллегия төмөндөгүлөрдү белгиледи:

Подробнее
Новость 9 февраля

 Сегодня по инициативе Министерства сельского хозяйства пищевой промышленности и мелиорации прошла встреча  с донорскими организациями по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства.
В своем приветственном слове министр Н.Мурашев  поблагодарил  участников,  за  поддержку  развития сельского хозяйства. «Сегодняшная встреча очень важна  в плане  развития нашего взаимодействия и координции при реализации проектов сельскохозяйственного назначения»- отметил в своем выступлении глава министерства. 

Подробнее
Новость 8 февраля

Суу чарба жана мелиорация Департаментинин 2016-жылдын 12 айдагы каржы жана чарбалык ишмердигинин жыйынтыгы боюнча Коллегиясы болуп өттү. Коллегиянын отурумуна төмөнкүлөр катышышты: Жээналиев А.Ж. – КР Өкмөт аппаратынын Агроөнөр жай комплекси жана экология бөлүмүнүн башчысы; Мурашев Н.М. - КР Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Керималиев Ж.К. - КР Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары; Таштаналиев К.Ж. - Суу чарба жана мелиорация департаментинин Башкы директору;

Состоялась Коллегия Департамента водного хозяйства и мелиорации по итогам завершения хозяйственно-финансовых работ за 12 месяцев 2016 года.
На заседании Коллегии участвовали:
Жээналиев А.Ж. – Начальник отдела агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства КР;
Мурашев Н.М. – Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР;
Керималиев Ж.К. – Заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР;
Таштаналиев К.Ж. – Генеральный директор Департамента водного хозяйства и мелиорации МСХППиМ КР;
Члены коллегии Департамента водного хозяйства и мелиорации (Жусуматов Э., Койлубаев А., Дуйшеев М.К., Гутник В.Г., Байболотов К.Ж., Джолдошалиев И.А.);

Подробнее
Новость 7 февраля

Сегодня заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Эркинбек Чодуев провел пресс конференцию относительно постановления Правительства КР за №576 от 11 ноября 2016 года в частности о передачи некоторых функций Государственной налогой службы Министерству сельского хозяйства, пищевой

Подробнее
Новость 6 февраля

 Жалал-Абад, Ош жана Чүй областарынын райондорунда Израилде чыгарылган тамчылатып сугаруу системаларынын өзгөчөлүктөрү туурасында окууларды жүргүздү

Израилде чыгарылган тамчылатып сугаруу системаларынын өзгөчөлүктөрү туурасында окуулар жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги, БТ «Инновейшн» жана СОРОС фондусу менен биргеликте  Жалал-Абад, Ош жана Чүй областарынын райондорунда

Подробнее
Новость 2 февраля

 Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики  и Воронежский  Государственный Аграрный Университет им императора Петра I подписали Соглашение о сотрудничестве  в сфере образования и науки.
Данное Соглашение подписали министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Н. Мурашев и ректор Воронежского Государственного Аграрного Университета им императора Петра I Н. Бухтояров. В соглашении говориться о сотрудничестве в области науки и образования, о взаимодействии при проведении практик и стажировок, а также последующем трудоустройстве обучающихся в стране местонахождения. Кроме того, в Соглашении стороны обязуются продвигать и развивать академическое и научное сотрудничество; обмен научным и административным персоналом, студентами и аспирантами.

Подробнее
Новость 31 января

Минсельхоз и Ассоциация нефтетрейдеров подписали Соглашение.

                        В целях обеспечения аграриев горюче-смазочными материалами в период подготовки, проведения и завершения полевых работ на 2017 год,  между Министерством сельского хозяйства пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики и Ассоциацией нефтетрейдеров Кыргызстана подписано Соглашение.
Согласно которому, министерство обязуется своевременно предоставлять информацию о потребностях в ГСМ в разрезе районов и областей.

Подробнее
Новость 30 января

Кыргыз агробио борбору Кыргыз Республикасынын айыл аймактарында жайгашкан кесиптик лицейлерде билим алып жаткан фермерлер үчүн кыска мөөнөттүк курстар үчүн окуу модульдарын иштеп чыкты

«2015-2017-жылдар үчүн азык-түлүк жана тамактануу коопсуздугу» мамлекеттик Программасын реализациялоо максатында БУУнун Бүткүл Дүйнөлүк Азык-түлүк программасынын каржылоосу менен Кыргыз агробио борбору жана К.И. Скрябин атындагы КУАУи жана Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелилорация министрлигинин

Подробнее
Новость 27 января

Республиканын областарында 2017-жылдагы семинар – окууда сунушталган айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түзүмү  жана сорттору тууралуу маалымат.

Талас облусу боюнча:       
Талас облусунда  негизинен төө буурчак монокультура катары өстүрүлөт. Орун которуштуруп айдоонун жоктугу топуракта көп илдеттердин чогулушуна алып келип, түшүмдүүлүктүн  төмөндөшүнө  жана продукциянын сапатынын начарлашына  алып келет. 

Подробнее
Новость 27 января

 Перспективы  развития садоводческой  отрасли в Баткенской области

         Управление политики развития земледелия Министерства сельского хозяйства и мелиорацииКыргызской Республики   провело анализ по привлечению  инвестиций в растениеводческую отрасль  Баткенской  области

Подробнее
Новость 25 января

Пресс релиз


Сегодня в министерстве сельского хозяйства пищевой промышленности и мелиорации КР состоялась заседание руководящего комитета проекта ФАО по устойчивому развитию аквакультуры и рыболовства.
В заседании  приняли участие министр  сельского хозяйства пищевой промышленности и мелиорации КР Нурбек Мурашев, посол мида Финляндии   г-н  Йохани Тойвонен, представитель ФАО г-н Дорджи Кинлай, руководство департамента  животноводства, пастбищ и рыбного хозяйства и другие участники комитета.

Подробнее
Новость 24 января

Кыргыз Республикасынын облустары боюнча тамчылатып сугаруу системаларынын курулушунун жүрүшү тууралуу 2017-жылдын 20-январына карата маалымат.

            Тамчылатып сугаруу системаларын орнотуу иштери Кыргызстанда 2015-жылы өзгөчө кызыгууну арттырды. Натыйжада тамчылатып сугаруу системаларын орноткон чарбалардын саны 195 жетти.
2016-жылдын 31-декабрына карата 428 чарбакер тамчылатып сугаруу системаларын орнотуп, жалпы чарбакер субьектилердин саны республика боюнча 623 жана анын аянты  1211,1 га түзүп, жалпы жер аянты 1815,3 га орнотулуп иштеп жатышат. 

Подробнее
Новость 23 января

Пресс релиз

Министерство сельского хозяйства  пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики  и Федеральное  министерство  продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики Германия  подписали  совместное  заявление о сотрудничестве.

            Глава минсельхоза Кыргызской Республики  Нурбек Мурашев  и министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Кристиан Шмидт  подписали совместное заявление  о сотрудничестве.

Подробнее
Новость 20 января

Жабык кыртыштын(күнөсканаанын) зыянкечтери жана илдеттери

Жабык кыртышта жашылча өстүрүүчүлүк-бул калкты жыл бою жашылча өндүрүмү менен камсыз кылуучу жана  аянт бирдигинен көбүрөөк түшүм алууга мүмкүнчүлүк берүүчү агро өнөр жай комплексинин тармактарынын бири. Бирок бул үчүн өсүмдүктөрдү зыянкечтерден жана илдеттерден натыйжалуу коргоо керек.

Как бороться с вредителями  и болезнями закрытого грунта (теплиц)


Овощеводство закрытого грунта - одна из отраслей агропромышленного комплекса, которая обеспечивает население овощной продукцией круглый год и позволяет получать наибольший урожай с единицы площади. Но для этого следует эффективно защитить растения от вредителей и болезней.
Закрытый грунт сегодня - это разные виды технологий и типы теплиц, когда идет интенсивное восстановление и увеличение площадей. Даже в частном секторе внедряют технологии, позволяющие собирать около 20 кг огурцов и 35 кг томатов с 1 м2.

Подробнее
Новость 20 января

Специалисты Центра по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок Министерства  сельского  хозяйства, пищевой промышленности  и мелиорации прошли  курс  по повышению квалификации в Российской Федерации.
Возможность пройти стажировку и повысить кваликацию наши специалисты смогли в рамках реализации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации.

Подробнее
Новость 19 января

В Германии проходит  конференция министров  сельского хорзяйства и Глобального Форума по продовольствию и сельскому хозяйству.

            Глава министерства сельского хозяйства пищевой промышленности и мелиорации  Н. Мурашев принимает участие в очередной 9ой конференции в Германии.
Конференция посвящена  теме: «Сельское хозяйство и вода – ключ к всемирному обеспечению продовольствием» в рамках международной сельскохозяйственной выставки «Зеленая Неделя – 2017», которая  пройдет в период 19-21 января 2017 года в г. Берлин,

Подробнее
Новость 18 января

Польская компания Targi Lublin SA организует выставочные мероприятия в г. Люблин и приглашает аграриев, дистрибьюторов и всех заинтересованных лиц Кыргызстана принять участие в проводимых мероприятиях. Десятая юбилейная сельскохозяйственная выставка-ярмарка AGRO-PARK состоится 4-5 марта 2017г. в г. Люблине. Ежегодно в ярмарке участвует около 200 экспонентов производителей и дистрибьюторов наиболее распространяемых  марок сельскохозяйственной техники. Посетители выставки смогут ознакомиться с широким набором сельскохозяйственных машин и оборудованием, выпускаемых польскими заводами-изготовителями.


По всем интересующим вопросам обращаться к организаторам:
Контактное лицо: Анета Бишек тел. +4881 4581511, моб. + 48606 279079
e-mail: a.biszek@targi.lublin.pl

Подробнее
Новость 13 января

Кой-эчкилердин бруцеллездон коргонуу жөндөмдүүлүгү жогорку деңгээлде

 

Кыргыз ветеринария илим-изилдөө институту тарабынан өткөн жылдын аягында жүргүзүлгөн изилдөөгө ылайык, Ыссык-Көл облусундагы айыл чарба малдарынын бруцеллездон коргонуу жөндөмдүүлүгү жогорку деңгээлде.

Уровень защищенности овец и коз от бруцеллеза в Иссык -Кульской области высокий.

  Защищенность сельхозяйственных животных от бруцеллеза в Иссык-Кульской области высокая. Таковы данные исследования, проведенного Кыргызским научно-исследовательским институтом ветеринарии (КНИИВ) в конце прошлого года.
 Данное исследование выполнялось в рамках программы по борьбе с бруцеллезом, реализуемой проектом «Развитие животноводства и рынка-1», где указанный институт является одним из исполнителей.

Подробнее
Новость 13 января

 Минсельхоз КР проводит  зимние агрозоовет курсы в Чуйской области


         Министерством сельского хозяйства пищевой промышленности и мелиорации,   в целях оказания   консультативной помощи  фермерам и сельхозпроизводителям, организованы  зимние агрозоовет   курсы. На курсах будут подробно разъяснены  вопросы относительно  предоставления лизингов, условия отпуска фермерам ГСМ и действущих льгот.  Кроме того,   специалистами будет  дана информация  по выращиванию  высококачественных сельскохозяйственных  культур,  рекомендованы  сорта  и гибриды  и практические  рекомендации по приобретению семян. Кроме того слушателям  расскажут   об эффективности  применений  гербецидов  в борьбе с вредителями  и сорной растительностью.  Курсы будут проходитьс 13 января по 19 января текущего года. Все желающие  могут  стать слушателями.

Подробнее
Новость 11 января

Чүй облусунун Жайыт пайдалануучу бирикмелери компьютердик жана офистик техникалык жабдууларды  алышты.

 

Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги жана АРИС аркылуу Бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосунда Чүй жана Талас облустарында ишке ашып жаткан «Жайыттарды жакшыртуу жана мал чарбачылыгын башкаруу» долбоору негизинде  Чүй облусунун бардык 103 Жайыт пайдалануучу бирикмелери 14 млн сомдон ашык акча каражатына компьютердик жана офистик техникалык жабдууларды, эмеректерди мындан сырткары GPS түзмөгүнө ээ болушту.

Объединения пастбищепользователей Чуйской области получили компьютерную и офисную технику.

 

            В рамках проекта “Улучшение управления пастбищами и животноводством”, реализуемого Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР и Агентством развития и инвестирования сообществ (АРИС) в Таласской и Чуйской областях и финансируемый Всемирным банком,  все  103 Объединения пастбищепользователей Чуйской области получили сертификаты на получение компьютерной, офисной техники и мебели, а также GPS-устройств на сумму более чем 14 млн сомов. Торжественное мероприятие по этому случаю прошло 11 января 2017г. в Полномочном представительстве Правительства КР в Чуйской области.

Подробнее
Новость 11 января

Пресс-релиз

Кыргыз  Республикасынын  Айыл чарба, тамак – аш өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашев  Дүйнөлүк банктын миссиясынын башчысы Питер Гудманды кабыл алды. Жолугушу учурунда миссия башчысы Талас жана Чүй облусунун аймактарында ишке ашырылып жаткан “Жайыттарды  жана мал чарбачылыгын башкарууну жакшыртуу” долбоору ишке ашып жаткандыгы  жөнүндө айтып өттү. Долбоор “Жайыттарды башкарууну жакшыртуу” жана “Жаныбарлардын саламаттыгын сактоо жана коомдук деңгээлде ветеринардык кызматтарды жакшыртуу” аттуу эки негизги компоненттер менен өз ишмердүүлүгүн ишке ашырат.

Министр  сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Нурбек Мурашев принял главу  Миссии Всемирного банка Питера Гудмана. Во время встречи   глава  миссии рассказал  о ходе  реализацию проекта «Улучшение управления пастбищами и животноводством», которое реализуется на территории  Чуйской и Талаской областях. Основными двумя компонентами,  по которым проект будет осуществлять свою деятельность это «Улучшение управления пастбищами», «Охрана здоровья животных и улучшение ветеринарных услуг на уровне сообществ».

Подробнее
Новость 11 января

По результатам мониторинга и оценки эффективности нормативных правовых актов Правительства Кыргызской Республики, проведенных Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики в целях устранения противоречий, коллизий и коррупционных норм, а также восполнения пробелов в НПА, требуется внесение изменений в следующие нормативные правовые акты:

Подробнее
Новость 10 января

Пресс-релиз

Бүгүн Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак – аш өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашев Өсүмдүктөрдүн экспорт багыттуу жашылчалардын үрөндөрүн өндүрүүнү илгерлетүү боюнча эл аралык кызматташтыктын япон агенттигинин долбоорунун кеңешчиси Сайто Кацуро жана координатору Наказава Ман менен жолугушту.


Сегодня министр  сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Нурбек Мурашев встретился с  советником  Сайто Кацуро  и координатором Наказава Ман  Проекта японского агенства  международного сотрудничества (JICA)  по продвижению производства экспортоориентированных семян овощных культур.

Подробнее
Новость 10 января

Жайыттарды пайдалануу үчүн чогултулган төлөм жыл сайын 1-октябрга чейин күчүндө болчу. Ал эми мыйзам боюнча 1-ноябрга чейин узартылды. Эгерде бул мөөнөт эрежеси сакталбаса, анда жалпы убактысы өткөн төлөмгө ар бир мөөнөтү өткөн күн үчүн кошумча туум эсептелинет. Тиешелүү өзгөртүүлөр “Жайыттар жөнүндө” мыйзамга киргизилген - техникалык жардамды КР Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги ишке ашырып жаткан “Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү - 1” долбоору көрсөттү.


Сбор платы за использование пастбищ законодательно продлен “до 1 ноября” каждого года вместо ранее действовавшего - “до 1 октября”. Если данный срок будет не соблюден, то на общий размер просроченной платы начисляется пеня за каждый просроченный день. Соответствующие изменения внесены в Закон КР “О пастбищах”. Техническую помощь в разработке правок оказал проект “Развитие животноводства и рынка - 1”, реализуемый Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.

Подробнее
Новость 6 января

Техника ОАО «Гомельский радиозавод»
г. Гомель  Республика Беларусь
www. RADIOZAVOD.BY

 

Передвижные дождевальные машины:
- барабанного типа (передвижные дождевальные машины-далее ПДМ):
ПДМ-2500-350-90 (350м) и ПДМ – 3000-700-110 (700м).
- Машины дождевальные кругового типа (МДК):

Подробнее
Новость 30 декабря

 Уважаемые  работники сельскохозяйственной отрасли, коллеги!


От имени Министерства сельского хозяйства, пишевой промышленности и мелиорации  Кыргызской Республики и от себя лично поздравляю Вас с наступающим Новым годом!   

Подробнее
Новость 27 декабря

Бүгүн  Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Нурбек Мурашев жаны  модернизацияланган заманбаптуу сүт ферманын ачылыш аземине катышты. Жогорудагы аталган ферма  100 баш асыл тукум уйларга  эсептелинген. Ачылышына бардык региондордун мал чарба ишканаларынын да өкүлдөрү катышты.

  Сегодня Министр  сельского хозяйства,  пищевой промышленности и мелиорации  Нурбек  Мурашев, принял участие  в открытии модернизированной  молочной фермы,  рассчитанной на 100 голов племенных молочных коров. В открытии также приняли участие  представители  других  животноводческих предприятий из всей  всех регионов.

Подробнее
Новость 26 декабря

Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги, БУУнун Азык түлүк коопсуздугу программасынын колдоосу менен БУУнун Азык түлүк программасынын негизделишинин 71-жылдыгына арналган,

Подробнее
Новость 23 декабря

         Министр сельского хозяйства, пишевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев вместе с главой Правительства  Сооранбаем Жеенбековым с однодневной рабочей поездкой посетил Иссык-Кульскую область.

Подробнее
Новость 16 декабря

Чүй дарыясынын бассейндик суу кеңешинин кезектеги отуруму тууралуу
2016-жылдын 8-декабрында Бишкек шаарынын «Достук» мейманканасынын конференц-залында «Улуттуксууресурстарынбашкаруу Фаза1» долбоорунуналкагында Чүй дарыясынын бассейндик суу кеңешинин кезектеги отуруму болуп өттү.

Подробнее
Новость 16 декабря

Комбайндар эми Кыргызстанда чогултулат!
Бүгүн Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация минисрлигинин демилгеси менен “Кыргызавтомаш” Акционердик коомунун базасында Белорусиялык “Госсельмаш” өндүрүштүк бирикмесинен чыккан “Палессе” комбайндарын Бишкек шаарында чогултуу боюнча үч

Подробнее
Новость 7 декабря

О Третьей республиканской конференции представителей ассоциаций водопользователей Кыргызской Республики


Третья республиканская конференция представителей ассоциаций водопользователей Кыргызской Республики прошла  в конференц-зале отеля «Жаннат» в г. Бишкек.

Подробнее
Новость 28 ноября

Кооперативдердин иши алгалайт
Ысык-Көл областынын Жети Өгүз районунун борбору Кызыл-Суу айылында 2016-жылдын 25-ноябрында кооперативдердин түзүлүшүнө жана өнүгүүсүнө шарт түзүүдөгү багыттарды аныктоо максатында Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги тарабынан

Подробнее
Новость 24 ноября

2016-жылдын 22-ноябрында Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри  Мурашев  Нурбек  Мурпазылжанович өлкөнүн баардык райондорунун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчылары менен таанышты. 

      2016-жылдын 22-ноябрында Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри  Мурашев  Нурбек  Мурпазылжанович өлкөнүн баардык райондорунун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчылары менен таанышып, айыл чарба кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады.“Урматтуу кесиптештер сиздердин бүгүнкү Айыл чарба кызматкерлери күнү менен өзүмдүн жана Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин атынан чын дилимден куттуктайм. Баардыгыңыздарга бакубатчылык, амандык тилеп, дастоконуңуздардан ырыскы үзүлбөсүн демекчимин”.

Подробнее
Новость 24 ноября

Жайыт жакшырса – мал чарбасы өнүгөт
Кыргызстандын калкынын 60%дан ашыгы айыл жергесинде жашап эмгектенишет. Андыктан мал чарбачылыгы негизги приоритеттүү тармак болуп саналат. Ал эми жайыт анын өзөгү. Мал чарбачылыгы менен алектенген эл үчүн жайыт илгертеден өтө чоң мааниге ээ болуп келген. Жайыттардын абалы жөнүндө Жайыт департаментинин директору Улан Төрөгельдиев айтып берет..

Подробнее
Новость 24 ноября

19 - ноябрда Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Н. Мурашев “Кошой” АЧК ишканасында болуп, 2017 - жылга ишкананы ишке киргизүү боюнча ишкананын жетекчилиги менен жолугушту

Подробнее
Новость 23 ноября

2016-жылдын 22-ноябрында Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин кызматкерлерининкүнүнө карата салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү


    2016-жылдын 22-ноябрында Т.Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драм театрында Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин кесиптик күнүнө карата Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги салтанаттуу иш-чара өткөрдү.

Подробнее
Новость 21 ноября

2017-жылдын түшүмү үчүн күздүк себүүнүн жүрүшү боюнча  18-ноябрга карата оперативдүү маалымат.

Подробнее
Новость 18 ноября

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Мурашев Нурбек Мурпазылжанович КРнын Жогорку Кеңешинин алдында расмий ант берди!

Подробнее
Новость 16 ноября

Оперативдүү  маалымат 2016-жылдын 11-ноябрына карата республиканын облустарында тамеки,пахта,кант кызылча жана май өсүмдүктөрүнүн түшүмүн жыйноо иштеринин жүрүшү

Подробнее
Новость 15 ноября

2017-жылдын түшүмү үчүн күздүк себүүнүн жүрүшү боюнча  4-ноябрга карата оперативдүү маалымат.   

Подробнее
Новость 3 ноября

Согласно Плана мероприятий по итогам шестого заседания Межправительственной кыргызско-белорусской комиссии по торогово-экономическому сотрудничеству и Меморандума о сотрудничестве, заключенного между Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности КР, Открытым акционерным обществом “Минский тракторный завод” и  Обществом с ограниченной ответственностью “Автомаш Радиатор” в целях реализации совместных проектов по созданию сборочных производств тракторов и другой белорусской сельскохозяйственной техники, в настоящее время в ОсОО “Автомаш Радиатор” ведется монтаж оборудования в сборочном цехе площадью 800 кв. метров и выделено 1200 кв. метров площадей для обустройства складских помещений для накопления комплектующих узлов и агрегатов, совобожденных от оплаты НДС.

Подробнее
Новость 3 ноября

Пресс-релиз

КАК ПРОДВИГАТЬ АГРОЭКСПОРТ В КЫРГЫЗСТАНЕ?

Место проведения: Здание Министерства сельского хозяйства, мелиорации и пищевой промышленности, Малый зал, 2-этаж
Дата: 18 – 19 октября 2016 г.
Время: 8.30. – 18.00.

Подробнее
Новость 27 октября

Информация

Согласно Плана мероприятий по итогам шестого заседания Межправительственной кыргызско-белорусской комиссии по торогово-экономическому сотрудничеству и Меморандума о сотрудничестве, заключенного между Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности КР, Открытым акционерным обществом “Минский тракторный завод” и  Обществом с ограниченной ответственностью “Автомаш Радиатор” в целях реализации совместных проектов по созданию сборочных производств тракторов и другой белорусской сельскохозяйственной техники, в настоящее время в ОсОО “Автомаш Радиатор” ведется монтаж оборудования в сборочном цехе площадью 800 кв. метров и выделено 1200 кв. метров площадей для обустройства складских помещений для накопления комплектующих узлов и агрегатов, совобожденных от оплаты НДС.

Подробнее
Новость 26 октября

2016-жылдын  9 айдын жыйынтыгы боюнча
2016-жылдын октябрь   айына чейинки аткарылган иштери тууралуу
Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин коллегиясына

МААЛЫМАТ

2016-жылдын январь-сентябрында айыл чарбасынын, токой чарбасынын жана балык уулоочулуктун продукцияларынын дүң чыгарылышы
156 948,7 млн.сом өлчөмүн түзүп, физикалык көлөмдүн индекси
2015-ж. январь-сентябрына карата 103,3 пайызды түздү.

Подробнее
Новость 25 октября

Кант кызылчасын кабыл алууда кемчиликтер жоюлууда!
"Кайыңды Кант" заводунда кант кызылчасын кабыл алуудагы кезек күтүүнүн натыйжасында чыккан кемчиликтер жоюла баштады. Дыйкан-фермерлер аба-ырайына байланыштуу мурда белгиленген графиктен эрте жыйнашып, заводдун кант кызылчасын кабыл алуу процедурасын тездетип жиберишкен. Аталган заводдун кант кызылчасын кабыл алуу мүмкүнчүлүгү суткасына 3000 тоннаны түзсө, учурда күн-түн иштеген завод 4300 тоннага чейин кызылча кабыл алып жатат. Баасы мурдагы көргөзүлгөн келишимдин негизинде.

Подробнее
Новость 21 октября

         Во исполнение протокола совещания у Первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики М.Д.Абулгазиева от 28 сентября 2016 года № 19-106 относительно уборки, приемки и перевозки урожая сахарной свеклы, Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики направляет краткую информацию.
ОАО «Каинды-Кант» (Кыргызская Республика, Чуйская обл., п. Каинда) является одним из ведущих отечественных предприятий сахарной отрасли промышленности. Предприятие основано в 1963 г. в виде сахарного завода по переработке сахарной свеклы и во времена СССР считалось одним из лучших сахарных заводов в СССР.

Подробнее
Новость 20 октября

2017-жылдын түшүмү үчүн күздүк себүүнүн жүрүшү боюнча  18-октябрга карата оперативдүү маалымат.

Подробнее
Новость 19 октября

«өлкөнүн суу тармагында наркы 38 миллион АКШ долларын түзгөн жаңы долбоор ишке ашырыла баштады»

«В водном секторе страны началась реализация нового проекта
на 38 млн. долларов США»

Подробнее
Новость 18 октября

Кыргызстанда айыл чарба азыктарын экспорттоону өнүктүрүү
Бишкек шаарында ФАОнун (БУУнун азык-түлүк жана тамак-аш программасы) “Айыл чарба азыктарын сатуу жана рыноктук интеграция” Аймактык Демилгеси жана КР айыл чарба, мелиорация жана тамак-аш өндүрүшү министрлиги тарабынан уюштурулган агроэкспортту өнүктүрүү боюнча 2 күндүк семинар өз ишин баштады.

Подробнее
Новость 18 октября

В г. Бишкек пребывала официальная делегация во главе с Федеральным министром продовольствия и сельского хозяйства Германии господином Шмидтом. В составе делегации также были представители частной бизнес среды. В рамках визита состоялись встречи с Президентом Кыргызской Республики – 
А. Ш.Атамбаевым, Премьер-министром КР – С. Ш. Жээнбековым. Кроме этого бизнес делегация встречалась с Вице-премьер-министром КР – О. М. Панкратовым.

Подробнее
Новость 17 октября

Дагы бир МТС!
Ысык Көл областынын Тоң районуна караштуу Күн Чыгыш айыл аймагында кезектеги машина трактордук станция ачылды. Дыйкан-фермерлерди колдоо багытында мамлекеттик программанын негизинде ачылган бул МТС лизинг аркылуу ишке ашып, жалпы баасы 9 млн, 600 миң сомдук 11 айыл чарба техникасы алынды.

Подробнее
Новость 17 октября

2016-жылдын 13-октябрына карата базар баасындагы
азык-түлүк товарлардын маалыматы.

Рыночные цены на отдельные продовольственные товары
на 13.10.2016 г.

Подробнее
Новость 17 октября

Кыргыз Улуттук Агрардык универстетинин алдындагы Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институнун 85 жылдык мааракеси болуп өттү. 85 жылдык тарыхы бар бул институттун окумуштуулары мал чарба адистери менен тыгыз жана туруктуу иштешип, ушул мезгилге чейин айыл чарба багытында бир канча ийгиликтери багындырышты. Айталы, аз көлөмдө эт берген ири мүйүздүү малдардын...

Подробнее
Новость 13 октября

         С 15 по 16 октября 2016 года Кыргызскую Республику посетит германская делегация во главе с Федеральным Министром продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики Германия Кристианом Шмидтом.

Подробнее
Новость 10 октября

Айыл чарба багытын максатуу пайдалануу жакшырат.
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Турдуназир Бекбоев айыл чарба багытындагы; Мал чарбачылыгы, өсүмдүктөрдү ыраатуу өстүрүү багыты жана кайра иштетүү тармагын адистештирүү боюнча маалымат жыйынын өткөрүп, журналистердин суроолоруна жооп берди. Бул үч долбоор өкмөт тарабынан жактырылып, ушул айдын 20-октябрына чейин...

Подробнее
Новость 10 октября

МТСтердин саны көбөйүүдө

8-октябр күнү Талас областынын Талас районундагы Өмүралиев айыл аймагында "Ак Сай" сервистик муниципалдык ишканасы ачылып, анын базасында КРнын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация минисрлиги аталган аймактагы жети айыл өкмөтү бириктирилген машина трактордук станциянын (МТС) ачылыш семинарын өткөрдү. Бул МТС ке жалпысынан ички инвестициянын

Подробнее
Новость 4 октября

Ветеринардык факультетине
6 млн сомго жардам көрсөтүлдү


К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин Ветеринардык медицина жана биотехнология факультети автоунаа, санариптик Cannon фотоаппаратын, кеңсе жана окуу эмеректерин, керектелүүчү материалдардын 14 түрүн, кеңсе жана компьютердик техника буюмдарын: 30 персоналдык компьютер, 30 ток менен үзгүлтүксүз камсыздандыруучу жабдуу, 3 лазердик көп функционалдуу жабдуу, 3 ноутбук, 3 проектор, бир интерактивдүү досканы жардам иретинде алды. Алардын жалпы наркы болжол менен 6 млн сомду түзөт.

Ветеринарный факультет КНАУ получил помощь на 6 миллионов сомов


Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий Кыргызского национального аграрного университета им.К.И.Скрябина в виде помощи получил автотранспорт, цифровой фотоаппарат Cannon, офисную и ученическую мебель, расходные материалы 14 наименований, предметы офисной и компьютерной техники - 30 персональных компьютеров, 30 источников бесперебойного питания, 3 лазерных многофункциональных устройства, 3 ноутбука, 3 проектора, одна интерактивная доска, - всего на общую сумму около 6 млн сомов.

Подробнее
Новость 4 октября

Лабараториялардын курулушу жанданды
КРнын Айыл чарба, жана тамак –аш өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Э.У Чодуев “КАБАР”  маалымат агенттигинде  журналистер үчүн атайын маалымат жыйынын өткөрдү.

Подробнее
Новость 3 октября

Центр по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики,за отчетный период согласно плану мероприятий  проведена следующая работа.
Исполнение пунктов Плана мероприятий (Дорожная карта) по присоединению Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу.

Подробнее
Новость 3 октября

Күзгү себүү иштерине даярдыктар жана анын жүрүшү      
2017-жылдын түшүмү үчүн күздүк дан эгиндерин себүү программасы 167,5 миң га, а.и. 153,1 миң га күздүк буудай, 14,5 миң га арпа бекитилген. Жогорудагы программаны аткаруу үчүн 15,0 миң тонна дизельдик отун керектелет.

Подробнее
Новость 3 октября

2016 жылдын 30-сентябрына карата Кыргыз Республикасынын чарбалык субьектеринде оруп жыйноо иштеринин жүрүшү тууралуу
маалымат.

Айыл чарба техникалардын даярдыгы жана күйүчү майлоочу майлар менен камсыздыгы.

Подробнее
Новость 3 октября

Оперативдүү  маалымат 2016-жылдын 30-сентябрына карата республиканын облустарында тамеки,пахта,кант кызылча жана май өсүмдүктөрүнүн түшүмүн жыйноо иштеринин жүрүшү

Подробнее
Новость 30 сентября

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш онор жайы жана мелиорация министрлиги  2016-жылдын 29-сентябрына карата, базар баасындагы азык-түлүк товарлардын маалыматын билдирет.

Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики имформирует по рыночным ценам на отдельные продовольственные товары по состоянию на 29 сентября 2016 года.

Подробнее
Новость 30 сентября

КыргызРеспубликасынынАйылчарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрилигини Балык чарба департаменти Кыргыз Республикасынын Айылчарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация

Подробнее
Новость 29 сентября

Полевой день свекловодов

22 сентября 2016 года в селе Военно-Антоновка Сокулукского района состоялся Полевой день на тему «Демонстрация современных гибридов сахарной свеклы, сельхозтехники, сельскохозяйственных средств производства и сопутствующих финансовых услуг» на поле Усеналиева Нурбека (22 га).
Данное мероприятие проводился при поддержке компании KWS поставщиков семян сахарной свеклы, ОАО Каинды-Кант, Германского Общества Международного Сотрудничества (GIZ) и TES-Центром (Центр Обучения и Консультирования) в рамках проекта «Увеличение Объемов Сахарной Свеклы в Чуйской Области»,

Подробнее
Новость 28 сентября

Бишкек, 27-сентябрь /Рахат Саламатова-Кабар/.
Кыргызстанда өндүрүлүп жаткан балыктардын сапаты башка мамлекеттерге салыштырмалуу экологиялык жактан таза жана жогору. Бул тууралуу Токтогул районунун Торкен айылында “Токтогул балыгы” ассоциациясынын базасында карп жана форелдин уруктарын инкубациялоо жана атайын тоюттарды даярдоо цехтеринин ачылышында Кыргыз Республикасынын Айыл-чарба жана мелиорация министри Турдуназир Бекбоев билдирди.

Подробнее
Новость 28 сентября

Министр Т. Бекбоев “Кыргызстандын айыл чарба азыктарына азыр талап жогору”


Алыскы Баткен областынын Кадамжай районуна караштуу Көтөрмө айылында “Алма фестивалы” болуп өттү. Бул иш-чара Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги менен биргеликте “Компаньон” банкы менен биргеликте уюштурулуп, негизги максаты катары Баткен областынын айыл чарба азыктарын, бакча өсүмдүктөрүн даңазалоону камтыды. Бир учурларда Баткен областы өрүк мекени катары гана таанылып келсе, азыр андан башка бакча өсүмдүктөрү да жогорку сапатта өндүрүлүп, республикадан тышкаркы кардарлардын да кызыгуусун арттырууда. “Алма фестивалынын” ачылыш аземинде сүйлөгөн сөзүндө министр Турдуназир Бекбоев;

Подробнее
Новость 28 сентября

Келерки жылга камылга
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Турдуназир Бекбоев Баткен областынын Кадамжай районундагы Масалиев айыл аймагындагы “Кара Дөбө” үрөөнчүчк чарбасынын базасында күздүк дан себүү иш чарасына катышып, келерки жылга дыйкандардын  мол түшүм алуусуна чын дилден тилектеш экенин билдирип, күздүк себүү иш чарасын баштап берди.

Подробнее
Новость 27 сентября

Сегодня в  Министерстве  сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики под руководством Заместителя министра Керималиева Ж.К., состоялась встреча с Японской командой по проведению подробного запланированного исследования, организованной Японским Агентством Международного Сотрудничества (“JICA”) во главе с доктором Масахару Канамеда.

Подробнее
Новость 27 сентября

Жайыт департаменти, 2016-жылдын 19-21-сентябрында Нарын районунун Дөбөлү айыл аймагынын Ак-Бел жайлоосундагы көпүрөнүн ачылышына карата уюштурулган иш-чара боюнча төмөндөгүлөрдү билдирет.

Подробнее
Новость 26 сентября

В мёде недопустимы антибиотики
За январь-июнь 2016 года из Кыргызской Республики экспортировано 96.9 тонн на сумму 422,3 тыс. долларов США.
Основным экспортером является Китайская Народная Республика.  
С 17 мая 2016 года Китайской Народной Республикой приостановлен экспорт мёда из Кыргызской Республики по причине обнаружения остатков запрещенного в Китае лекарственного вещества фуразолидона, хлорамфеникола.

Подробнее
Новость 26 сентября

Оперативдүү  маалымат 2016-жылдын 23-сентябрына карата республиканын облустарында тамеки,пахта,кант кызылча жана май өсүмдүктөрүнүн түшүмүн жыйноо иштеринин жүрүшү.

Подробнее
Новость 23 сентября

2016-жылдын 22-сентябрына карата базар баасындагы
азык-түлүк товарлардын маалыматы.

Рыночные цены на отдельные продовольственные товары
на 22.09.2016 г.

Подробнее
Новость 23 сентября

“Эне тилим эчен кылым карыткан, эч ким аны очуро албайт тарыхтан”
Бүгүн, 23-сентябрь Кыргыз тилинин майрамы. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам 1989-жылдын 23-сентябрында кабыл алынган. Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып өлкөбүздүн бардык булуң бурчтарында мыйзамды ишке ашыруу чаралары кабыл алынып, аткарылып келет. Бул күндү бардык мекеме-ишканаларда белгилеп жатышат.

Подробнее
Новость 20 сентября

2016-жылдын 19-сентябрына карата Кыргыз Республикасынын чарбалык субъектеринде оруп жыйноо иштеринин жүрүшү жана даярдыгы тууралуу
Оруп жыйноо иштеринин жүрүшү.

Подробнее
Новость 20 сентября

2016-жылдын 19-сентябрына карата Кыргыз Республикасынын чарбалык субъектеринде оруп жыйноо иштеринин жүрүшү жана даярдыгы тууралуу
Республиканын чарбалык субъектеринде эсеп-кысаптык датага төмөнкү иштер жасалды:
Айыл чарба техникалардын даярдыгы жана күйүүчү майлоочу майлар менен камсыздыгы.
Жогорку темп менен тракторлорду оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат, жалпы республика боюнча 21892 даана тракторлордун 19635 даана ишке жарактуу же 89% түзөт. Тоют жыйноочу техникалардын (трактор чөп чапкычтары, прессподборшиктер. трактор тырмоочтор), 93-98% даяр. Дан тазалоочу 495 техникалардан 410 даана ишке даяр, же 83%,  трактор чиркегичтердин 9843 төн 8658си ишке жарамдуу, же 88%, түштүк региондорунун жана Чүй облусунун зернотоктору толук даяр.
Дан жыйноочуу комбайндардын оңдоп түзөлгөндөрү:

Подробнее
Новость 20 сентября

Центр по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавок Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, по итогам видеоконференции (5-6.09.2016г.) уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС для принятия решения о направлении проекта технического регламента ЕАЭС «О безопасности кормов и кормовых добавок» информирует следующее.

Подробнее
Новость 19 сентября

2016-жылдын 15-сентябрына карата базар баасындагы
азык-түлүк товарлардын маалыматы.

Рыночные цены на отдельные продовольственные товары
на 15.09.2016 г.

Подробнее
Новость 19 сентября

ОперативдҮҮ маалымат облустар боюнча жашылча, бахча жана картошканын тҮшҮмҮн 2016-ж. 16-сентябрына карата  жыйноонун жҮрҮшҮ

Подробнее
Новость 19 сентября

Правительство Кыргызской Республики начало работу по специализации регионов для выращивания отдельных видов сельскохозяйственных культур
Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков провел совещание по вопросу специализации регионов по выращиванию отдельных видов сельскохозяйственных культур (районирование сельскохозяйственных культур).

Подробнее
Новость 15 сентября

Министрлик 9 автоунаалуу болду
Россия федералдык бажы кызматы КРнын Айыл чарба, тамак-аш жана өнөр жайы мелиорация министрлигинин Өсүмдүктөрдү коргоо жана химиялаштыруу департаментинин алдындагы Өсүмдүктөрдү карантиндөө борбордук лабораториясына Chevrolet Niva үлгүсүндөгү 9 унаа беришти. Россия Федералдык  Бажы кызматынын өкүлү Игорь Курьков унаалардын ачкычын тапшырып жатып, берилген унаалар фитосанитардык лабораториянын ишин алдыга жылдырып, иштин сапаты мурдагыдан да көтөрүлөт деген ишенимде экендигин билдирди. 

Подробнее
Новость 14 сентября

Написано Учебное пособие
по правовым вопросам управления пастбищами

Завершена подготовка “Учебного пособия по правовым вопросам управления и использования пастбищ” для органов местного самоуправления. Автором - Эдилем Мамытбековым – оно представлено в виде методического руководства тренера, который сможет провести 10 обучающих заниятий для работников айыл өкмөтү, депутатов айльных кенешей. Материал  также может быть полезным для граждан, использующих пастбища, с целью своего правового информирования.

Подробнее
Новость 14 сентября

2016-жылдын 8-сентябрына карата базар баасындагы
азык-түлүк товарлардын маалыматы.

Рыночные цены на отдельные продовольственные товары
на 08.09.2016 г.

Подробнее
Новость 14 сентября

Төө буурчак кымбаттоодо
Маалыматка ылайык, төө буурчакты сатып алуу кымбаттап жатат. Тагыраак айтканда, Казакстандын, Болгариянын, Түркиянын бир катар фирмалары Талас облусунан төө бурчакты сатып алып жатышат. Тазаланган төө буурчак 52-56 сом болсо, тазаланбаганы 51-52 сомго өтүп жатат. Эске сала кетсек, өткөн жылы төө буурчактын баасы 30-35 сомду түзгөн.

Подробнее
Новость 13 сентября

         Жайыт департаментинин  жума аралыгында жасаган иш аракети жана Протоколдук тапшырмалардын аткарылышы жөнүндө маалымат

 Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигине караштуу  Жайыт департаменти өз ишин Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндөгү” мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2009-жылдын  19-июнундагы № 386, токтомунун  негизинде жана бекитилген  иш планы менен Департамент жөнүндөгү жобого ылайык жүргүздү.

Подробнее
Новость 7 сентября

ИНФОРМАЦИЯ
о проделанной  работе по растениеводческой отрасли
в Кыргызской Республике за  август   2016 года

         По оперативным данным Полномочных  представительств  Правительства Кыргызской Республики в областях,  к  уборочным работам приступили хозяйствующие субъекты  всех  областей  республики, в том числе и Нарынской области.

Подробнее
Новость 7 сентября

  Сотрудники Центра экспертизы зерна МСХМПП КР совместно со специалистами Фонда государственных материальных резервов оценили качество зерна в ряде мелькомбинатов как удовлетворительное, что определено в ходе проверки сотрудниками количественно-качественной сохранности зерна продовольственной пшеницы государственного резерва.

Подробнее
Новость 6 сентября

Журналисттер менен маалымат жыйын өткөрүлдү!
Бүгүн, КРнын Айыл чарба, тамак-аш жана мелиорация министрлигинде пресс-конференция болуп өттү. Маалымат жыйынын КРнын Айыл чарба, тамак-аш жана мелиорация министринин орун басары Э.Чодуев, КРнын Экономика министринин орун басары Э.Абакиров.

Подробнее
Новость 30 августа

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин кызматкерлери бүгүнкү аппараттык кеңешмесин Москва шаарында өрт кырсыгынан каза болгон он төрт мекендешибизди жана Чүй областынын Жайыл районундагы жол кырсыгынан набыт болгон тогуз жараныбызды эскерип, минуталык аза күтүү менен баштады.....

Подробнее
Новость 26 августа

2016-жылдын 26-августуна карата базар баасындагы
азык-түлүк товарлардын маалыматы.

Рыночные цены на отдельные продовольственные товары
на 26.08.2016 г.

Подробнее
Новость 25 августа

Бүгүн, КРнын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин статс-катчысы М.Ташболотов Чан Цзи шаарындагы Синьцзян мамлекеттик айыл чарба технопаркынын башкаруу боюнча комитетинин башчысы Ван Веньой баштаган делегацияны кабыл алды. Жолугушуунун негизги максаты айыл чарбасы тууралуу кененирээк маалымат алышып, кыргыз тарап менен кызматташуу болуп саналат.

Подробнее
Новость 24 августа

Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде Ресурстук-аналитикалык борбор ачылды

2016-жылдын 24-августунда Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде Ресурстук-аналитикалык борбор (РАБ)ачылды.

Подробнее
Новость 24 августа

Талас жана Чүй облустарынын 12 райондук агрардык өнүктүрүү башкармалары жаңы компьютердик жабдууларды алышты

Талас жана Чүй облусунун 12 Райондук агрардык өнүктүрүү башкармаларына компьтердик техниканын эки комплектисин, лазердик көп функционалдуу түзүлүштөр жана башка керектүү жабдыктарды алышты.
Тапшыруу аземи 2016-жылдын 24-августунда КРнын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде Ресурстук-аналитикалык борбордун ачылышында болду.
Жабдууларды алууга Дүйнөлүк банк каржылаган “Жайыттарды жана мал-чарбасын башкарууну жакшыртуу” долбоору көмөк көрсөткөн.

12 Районных управлений аграрного развития Таласской и Чуйской областей получили новое компьютерное оборудование

По два комплекта компьютерной техники, лазерные многофункциональные устройстваи другие необходимые принадлежности получили 12 Районных управлений аграрного развития (РУАР) Таласской и Чуйской областей. Торжественное вручение состоялось 24 августа 2016года в Бишкеке во время открытия Ресурсно-аналитического центра в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.

Подробнее
Новость 24 августа

Ислам Өнүктүрүү Банкы менен иштешүү уланат!
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Турдуназир Бекбоев Ислам Өнүктүрүү Банкынын Эльвалид Хамур жетектеген өкүлдөрүн кабыл алды. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө алдыдагы 4-5 жыл ичиндеги эки тараптуу айыл чарба багытындагы кызматташтык боюнча маселе көтөрүлүп, кайрак жерлерге суу чыгаруу, үрөөнчүлүктүн сапатын көтөрүүгө атайын изилдөө лабараторияларын куруу, азык-түлүк коопсуздугун алдын алуу маселелери боюнча сүйлөшүү жүрдү. Ушул мезгилге чейин Ислам Өнүктүрүү Банкы менен 35 долбоорду ишке ашыруу каралса, анын 20 дан ашыгы азыр ишке кирип, жемишин берүүдө.

Подробнее
Новость 23 августа

В Горной Маевке Аламединского района Чуйской области,  во исполнение распоряжения Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении  Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики  по развитию тонкорунного овцеводства на 2016-2019 годы» от 3 февраля 2016 года № 43-р, Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики совместно с ОФ «Меринос» организовано проведение выставки племенных баранов производителей класса элита. На выставке продаже реализовано 50 голов горного мериноса, живой вес которых составил 140 с/кг.

Подробнее
Новость 23 августа

Кытайлардын кызыгуусу күч!
Бүгүн Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Турдуназир Бекбоев Кытай Эл Республикасынын Айыл чарбасынын вице-министри, Кытай агрардык университетинин президенти Ли Жойангды, Кытай агрардык универстетинин Эл аралык байланыштар башкармалыгынын башчысы Фенг Донхингди, ошондой эле аталган университеттин пахта өсүмдүгүн изилдөө борборунун директору Ли Фугангды жана Ланчжоу институтунун мал чарбасы жана

Подробнее
Новость 22 августа

Кыргызстан Бажы биримдигине кириши, айыл чарбадагы өзгөрүү!
Кыргызстан ЕАЭБге киргени айыл чарба тармагына бир топ эле утуштар болгондугун бүгүн, Кабар маалымат агенттигинде болуп өткөн пресс-конференцияда КРнын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Э.Чодуев билдирди.

Подробнее
Новость 22 августа

2016-жылдын 18-августуна карата базар баасындагы
азык-түлүк товарлардын маалыматы.

Рыночные цены на отдельные продовольственные товары
на 18.08.2016 г.

Подробнее
Новость 22 августа

Оперативдүү маалымат 2016-жылдын 17-августуна карата республиканын облустарында кылкандуу дан эгиндеринин түшүмүн оруп жыйноо иштеринин жүрүшү.

Подробнее
Новость 19 августа

Балды экспорттоого аракеттер!
Кыргызстандын балын экспорттоо боюнча Кытай мамлекетинен келген өкүлдөр менен жолугушуу болду. Иш чарага КРнын Өкмөтүнүн Агроөнөр жай комплекси жана экология бөлүмүнүн башчысы А.Жээналиев, КРнын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Ж.Керималиев, КРнын Өкмөтүнүн алдындагы ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук мамлекеттик

Подробнее
Новость 19 августа

Талаа күнү Сокулукта!
Бүгүн, Сокулук районундагы Биринчи май айыл аймагында талаа күнү өткөрүлдү. Иш чарага КРнын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Ж.Керималиев, Жапон эл аралык кызматташтык агенттигинин (JIKA) Кыргызстанда жашылча жемиш, үрөнчүлүк өндүрүүнү алдыга жылдыруу боюнча иштеп жаткан долбоордун жетекчиси, кызматкерлери жана райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарынын жетекчилери, фермер дыйкандар катышты. Негизги максаты тажрыйба алмашуу болуп саналат.

Подробнее
Новость 19 августа

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ишкерлерди логистикалык борборлорду курууга активдүү катышууга чакырды

18 Баш оона, 2016
Кыргыз Республикасынын  Премьер-министри Сооронбай Жээнбеков бүгүн, 18-августта, Ош облусуна эки күндүк жумушчу сапарынын алкагында Араван районундагы логистикалык борборго жана жер-жемиш базасына барды.

Подробнее
Новость 18 августа

Кооперативдик кыймылдын өнүгүүсүн Айыл чарба министрлиги  колго алат!
Республика боюнча айыл чарбасында “Кооперативдик кыймылдын өнүгүүсүн өркүндөтүү” максатында Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө концепция иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү сунушталды. Өкмөттүн буйругу менен аталган жумушчу топ түзүлөөрү менен  республикада “Кооперативдик кыймылдын өнүгүүсүн өркүндөтүү” боюнча Концепция иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан бекитилет.

Подробнее
Новость 17 августа

Оперативдүү маалымат 2016-жылдын 12-августуна карата республиканын облустарында  кылкандуу дан эгиндеринин түшүмүн оруп жыйноо иштеринин жүрүшү.

Подробнее
Новость 16 августа

26. 08. 2016 09-00 ч. адрес г. Бишкек. Парк Отель, Орозбекова 87
Аргарный сектор Кыргызстана является одной из самых важных отраслей в экономике, так как обеспечивает продовльствием нашу страну. Выращивание, хранение, переработка, технологии, обо­рудование, управление и опыт - все эти процессы нуждаются в оптимизации новыми технологиями. Сегодня в выращивании продукции наиболее важным стал научный подход. Данный форум нацелен на помощь и создание новых возможностей развития аграрного сектора через общение с предпринимателями и фермерами.В этом форуме мы решили выделить 3 главных направления:

Подробнее
Новость 16 августа

Жайыт департаментинин  жума аралыгында жасаган иш аракети жана Протоколдук тапшырмалардын аткарылышы жөнүндө маалымат

 Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигине караштуу  Жайыт департаменти өз ишин Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндөгү” мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2009-жылдын  19-июнундагы № 386, токтомунун  негизинде жана бекитилген  иш планы менен Департамент жөнүндөгү жобого ылайык жүргүздү.
Информациялык иштер  жөнүндө

Подробнее
Новость 15 августа

Сауд Арабия Королдугу Кыргызстанга кызыктар!
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Турдуназир Бекбоев Сауд Арабия Королдугунун өкүлдөрү Саттам Альхважа Асем, Амани Аль-Айди Фарис жана Гассан Насрды кабыл алды. Сауд Арабиядан келген өкүлдөр негизинен Кыргызстандын айыл чарба азыктарына кызыктар экенин, экологиялык таза азыктарга ар дайым талап жогору экенин айтышып, биздин продукцияны экспорттоо үчүн логистикалык, карантиндик лабараториялык борборлорду курууга кызыктар экендиктерин айтышты.

Подробнее
Новость 12 августа

2016-жылдын 11-августуна карата базар баасындагы
азык-түлүк товарлардын маалыматы.

 

Рыночные цены на отдельные продовольственные товары
на 11.08.2016 г.

Подробнее
Новость 12 августа

Талаа күнү Ысык-Атада!
Бүгүн, КРнын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги “Аталык груп” агросервис жабык акционердик коому менен биргеликте талаа күнүн өткөрүштү. Мындай талаа күнү жыл сайын өткөрүлүп келет. Талаа күнүнүн негизги максаты республиканын аймактарынан келген дыйкандар бири-бири менен тажрыйба алмашуу менен бирге үрөндөрдү кантип тандоо керектиги туурасында маалымат берүү болуп саналат. 

Подробнее
Новость 12 августа

Сооронбай Жээнбеков: “Мал чарбачылыгынын өнүгүшү өлкөнүн айыл чарба тармагындагы кечиктирилбес милдеттердин бири”
Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Сооронбай Жээнбеков кечээ, 9-августта, Чүй облусуна болгон бир күндүк иш сапардын жүрүшүндө Панфилов районундагы мал чарба продукциясын жана Абердин-Ангусс асыл тукум букалардын уруктарын өндүргөн “Арстанбек” ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул тууралуу Өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди.

Подробнее
Новость 11 августа

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МЕЛИОРАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Дата проведения: 12 августа 2016 г., с 10-00 ч. до 12-00 ч.,                   
регистрация с 9:00 до 10:00

Проводится полевой день – демонстрация “Аталык Агросервис 2016”:

 1. «Гибриды кукурузы селекции КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко» на полях ЭлДан Аталык:
 2. Краснодарский 292АМВ (ФАО 290, вегетативный срок 105-110 дней),
 3. Краснодарский 455 АМВ (ФАО 450, вегетативный срок 118-120 дней),
 4. Краснодарский 507 АМВ (ФАО 530, вегетативный срок 126-127 дней),
 5. «Комбайны, Жатки КЗ «Ростсельмаш» для уборки кукурузы» на полях ЭлДан Аталык:
 6. Нива Эффект с 4 рядной кукурузоуборочной жаткой (на зерно),
 7. Вектор 410 с 6 рядной кукурузоуборочной жаткой ( на зерно),
 8. Акрос 580 с  3,5 м. жаткой-полотняным подборщиком,
 9. Дон 680 с кукурузоуборочной жаткой на силос,
 10. РСМ 1401 с кукурузоуборочной жаткой на силос,
 11. Трактора компании “YTO INTERNATIONAL” (Китай): УТО 404 (40 л.с.), УТО 504 (50 л.с.),   УТО 704 (70 л.с.),  УТО 804 (80 л.с.),  УТО 904 (90 л.с.)

Подробнее
Новость 10 августа

Япония элчилиги Айыл чарба министрлиги менен кызматташууга даяр

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Т.Бекбоев бүгүн, Япониянын Кыргызстандагы Өзгөчө жана ыйгарым укуктуу элчиси Есихиро Ямамура менен жолугушту. КРнын Айыл чарбасы менен кызматташуу үчүн көптөгөн долбоорлор бар экендигин белгилеген элчи, кызматташуунун алкагында Япония өлкөсүнө кызматкерлердин билимин жогорулатуу үчүн алып барууга, сүт азыктарынын сапатын арттырууда кадрларды даярдоо жана башка багыттар боюнча иштешсе болоорун айтып өттү.

Подробнее
Новость 10 августа

Бүгүн, КРнын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Т.Бекбоев Кытай Эл Республикасынын Хенань провинциясынын Илимий-техникалык кызматташуу ассоцияциясынын өкүлү, Хао Чунлайн илимий институнун деканынын орун басары Ван жу баштаган делегациян мүчөлөрүн кабыл алды. Жолугушуунун негизги максаты кызматташтык болуп саналат. Кытай Эл Республикасынын келген өкүлдөр өсүмдүк өстүрүү багытында долбоор менен тыгыз кызматташтыкта иш алып барууну сүйлөшүү үчүн келишкен.Долбоордун негизинде Чүй, Жалал-Абад облустарында органикалык дары чөптөрдү эгүү каралган.

Подробнее
Новость 10 августа

Жайыт департаментинин  жума аралыгында жасаган иш аракети жана Протоколдук тапшырмалардын аткарылышы жөнүндө маалымат

 Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигине караштуу  Жайыт департаменти өз ишин Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндөгү” мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2009-жылдын  19-июнундагы № 386, токтомунун  негизинде жана бекитилген  иш планы менен Департамент жөнүндөгү жобого ылайык жүргүздү.
Информациялык иштер  жөнүндө

Подробнее
Новость 9 августа

“Алма” журналы ачылды
Бүгүн, КРнын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде “Алма” билим-маалымат журналынын бет ачаар аземи болуп өттү. Министрлик жана “Кыргызстандын агрардык платформасы” коомдук бирикмеси менен биргеликте уюштурулган бул иш-чарага айыл чарбасы тармагына тиешелүү өкүлдөр, жеке фермерлер, жарандык коомдун өкүлдөрү жана жалпыга маалымдоо каражатынын кызматкерлери катышты. Айыл чарба тармагында чыгып жаткан бул журнал менен тыгыз кызматташтыкта иш алып бараарын айткан КРнын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Ж.Керималиев “Алма” журналынын ишине ийгиликтерди каалап өттү.

Подробнее
Новость 9 августа

Айыл чарба техникалардын даярдыгы жана күйүүчү-майлоочу майлар менен камсыздыгы
Жогорку темп менен тракторлорду оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат, жалпы республика боюнча 19635 бирдик же факт жүзүндө бар тракторлордун 89% даяр. Тоют жыйноочу техникалардын (трактор чөп чапкычтары, прессподборшиктер. трактор тырмоочтор), 92-93% даяр. Дан тазалоочу 495 техникалардан 406 бирдик ишке даяр, же 84%,  трактор чиркегичтердин 9843дан 8658си ишке жарамдуу, же 88%, түштүк региондорунун жана Чүй областынын зернотоктору толук даяр.

Подробнее
Новость 9 августа

Оруп жыйноо иштеринин жүрүшү.
Кыргыз Республикасынын облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн 2016-жылдын 5-августундагы берген маалыматтары боюнча, республиканын түштүгүндөгү бардык облустарында, жана дагы Чүй менен Талас облустарында буудай жана арпа дан өсүмдүктөрүнүн оруп жыйноо иштери жүргүзүлүүдө.

Подробнее
Новость 8 августа

Отоо чөп, өсүмдүктөрдүн оруулары жана зыянкечтери жана ошондой эле саранча зыянкечи менен күрөшүү
Быйылкы жылдын жаз айлары жана жайдын июнь, июль айлары аба ырайы республиканын баардык аймактарында жаан чачынга мол болду. Айдоо аянттарында отоо чөптүн массалык пайда болушуна алып келди. Жыйынтыгында, эсеп-кысаптык датага жалпы республика боюнча отоо чөптөргө каршы химиялык жол менен 173.5 миң га гербецидтер менен даарыланды, бул былтыркы жылдын ушу датасына 97.6 миң га көп. Эң көп даарыло күздүк кылкандуу дан эгиндеринде 65.5 миң га, жана ошондой эле жаздык кылкандуу дан эгиндеринде 40.7 миң га. ушул көлөмдүн 42% Чүй областына туура келди.

Подробнее
Новость 8 августа

Оперативдүү маалымат облустар боюнча жашылча, бахча жана картошканын түшүмүн 2016-ж. 5-августуна карата  жыйноонун жүрүшү

Подробнее
Новость 8 августа

2016-жылдын 5-августка болгон Айыл-чарба өсүмдүктөрүн вегетациялык сугат иштери боюнча
Эсеп-кысаптык датага, жалпы республика боюнча 2147.3 млн куб метр суу сугат жерлерине берилди, ал былтыркы жылга салыштырмалуу 375 млн. м3 аз. Себеби жаан чачындын жылдагыдан көп жаап өсүмдүктөрдүн сууга болгон талабы азайганы менен түшүндүрүүгө болот. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр-жайы жана мелиорация министрлигин суу сактагычтарында 1362.4 млн куб метр суунун кору бар же суу сактагычтардын жалпы сыйымдулугунун 85.6% ээлейт. Бул өткөн жылдын ушул эле датасына 590.9 млн куб метрге көп.

Подробнее
Новость 4 августа

Министерство, относительно возврата 300 тонн сельхозпродукции опубликованной в некоторых СМИ РК сообщает следующее. 
На кыргызско-казахстанском участке государственной границы казахстанской стороной не исполняется  Решения Высшего Евразийского экономического совета «Об отмене санитарно-карантинного, ветеринарно-санитарного и карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на кыргызско-казахстанском участке государственной границы»

Подробнее
Новость 4 августа

2016 жылдын 29-июлуна болгон Айыл чарба тала иштеринин жүрүшү, Кыргыз Республикасынын чарбалык субъектеринде оруп жыйноо иштеринин жүрүшү жана даярдыгы туралуу
Республиканын чарбалык субъектеринде эсеп-кысаптык датага төмөнкү иштер жасалды:

Подробнее
Новость 4 августа

Оперативдүү маалымат 2016-жылдын 29-июлуна карата республиканын облустарында  кылкандуу дан эгиндеринин түшүмүн оруп жыйноо иштеринин жүрүшү.

Подробнее
Новость 4 августа

Информация  по итогам присоединения КР к ЕАЭС.

-Проведено дооснащение и ремонт помещений лабораторий на за счет средств республиканского бюджета общую сумму 1 500 000 сом. Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 апреля 2015 года № 185 увеличена штатная численность карантинных фитосанитарных лабораторий на 10 штатных единиц.

Подробнее
Новость 3 августа

Айыл чарба министри үч тараптуу кызматташтык меморандумуна кол койду
Бүгүн, КРнын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Т.Бекбоев кызматташтык меморандумга кол койду. Меморандум “Билим” окутуу  билим берүү  борбору, “Авеп” коомдук фонду ортосунда болду. Авеп коомдук фонд аркылуу Ысык-Көл облусунда ишке ашырылган жана кумтор тарабынан каржыланган “Карагат+” долбоорунун алкагында “Күнөскана салуу жана иштетүү”  иштерин жайылтуу боюнча кызматташуу меморандуму болуп саналат. Кызматташтык меморандумуна кол койгон үч тарап тең белгиленген иштерди аткарууга тиешелүү колдоо көрсөтүү менен кызматташып иш алып барышат.

Подробнее
Новость 2 августа

   В целях укрепления продовольственной безопасности страны  и государственной поддержки сельских товаропроизводителей начнет закупку продовольственного зерна в государственный резерв у крестьянских и фермерских хозяйств республики. При заготовке зерна продовольственной пшеницы у сельских товаропроизводителей за счет бюджетных средств необходимо учитывать и соблюдать нормы  качественных показателей зерновых культур в  соответствии  с ГОСТом 9353-90 «Пшеница. Требования при заготовках и поставках».

Подробнее
Новость 1 августа

Ветеринарная палата –
международная модель института профессионального управления частной ветеринарной практикой. 
Сегодняшняя беседа посвящена Ветеринарной палате как новому институту входящему в систему ветеринарии Кыргызской Республики. У нас сегодня в гостях, министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Бекбоев Турдуназир Бекбоевич.
-Здравствуйте Турдуназир Бекбоевич, мы знаем, что в 2011 году по инициативе министерства сельского хозяйства создана Ветеринарная палата. В чем суть данного органа? Вообще, в чем была необходимость создания этого органа?

Подробнее
Новость 28 июля

Кыргызстан Афаси программасы менен тыгыз кызматташта!


Ысык-Кол облусунун Кош-Кол аймагында отуп жаткан Азык-тулук жана айылчарба кооперациясынын азиаттык демилгесинин программалык семинарынын бугунэкинчи куну журуп жатат. Афаси программасынын негизги максаты айыл чарбасында туруктуу онугууго жардам беруу, фермерлердин абалын жакшыртуу болуп саналат.  Корея, Индонезия, Непал, Монголия жана башка Афасиге мучо мамлекеттерден келген окулдор семинардын алкагында долбоорлорду презентация кылышып, суроо жооп иретинде отуп жатышат. 

Подробнее
Новость 28 июля

Сегодня 28.07.2016 г. прошла встреча Министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР – Бекбоева Т. с Главой миссии Всемирного Банка (ВБ) по проекту «Улучшение управления пастбищами и животноводством» ‑ Г-ном Питером Гудманом..

Подробнее
Новость 28 июля

Сегодня, 27 июля 2016 г. с. Кош-Коль, Иссык-Кульской области проходит Программный семинар Азиатской Инициативы Продовольственной и Сельскохозяйственной сотрудничества (AFACI) по научно-исследовательскому животноводству и обмену опытом.

Подробнее
Новость 27 июля

Министрлик 6 айдын жыйынтыгын чыгарды!


Бүгүн, КРнын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри 2016-жылдын 6 ай ичинде аткарылган жумуштары туурасында жыйынтык чыгарды. Болуп өткөн коллегияга КРнын өкмөтүнүн агроөнөр жай комплекси жана экология бөлүм башчысы Алмаз Жээналиев, министрликтин тиешелүү кызматкерлери, жетекчилери жана райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчилери катышты.

Подробнее
Новость 27 июля

ПРАВИТЕЛЬСТВО КР И ВПП ООН ЗАПУСКАЮТ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩУЮ СИСТЕМУ КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСОВ ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ

Сегодня Правительство Кыргызской Республики в лице Министерства труда и социального развития, Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, Министерства образования и науки, Кыргызского национального аграрного университета им. К.И.Скрябина, Агентства начального, среднего и профессионального образования и Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) подписали меморандум о сотрудничестве.

Подробнее
Новость 26 июля

Республикадагы кооператив кыймылдарын өнүктүрүү мезгил талабы! 
Бүгүн, 26-июлда Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин чоң залында Кыргыз Республикасында кооперативдик кыймылды өнүктүрүүнүн проблемалары жана иш чаралары деген темада форум өтүп жатат. Аталган иш чарага КРнын премьер-министринин кеңешчиси Нурсулу Ахметова, КРнын өкмөтүнүн агроөнөр жай комплекси жана экология бөлүм башчысы Алмаз Жээналиев, КРнын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Т.Бекбоев, КРнын Экономика министринин орун басары Эльдар Абакиров жана эл аралык уюмдар, дыйкан фермерлер, бир катар кооперативдердин жетекчилер катышты.

Подробнее
Новость 26 июля

Суусамыр жайлоосунда малчылардын майрамы болуп өттү. Ага Жайыт департаментинин директору У.Төрөгелдиев катышып, КРнын  Айыл чарба, өнөр жай тамак-аш жана мелиорация  министрлигинин атынан сыйлыктарды тапшырып, каалоо тилегин билдирди. Муну менен катар жайыттарды кандай пайдалануу керек экендиги туурасында да маалымат берип өттү.

Подробнее
Новость 25 июля

Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Тосор айылында Сарыгыздын тою Өрүк фестивалы болуп өттү. Аталган иш чарага КРнын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Т.Бекбоев, өкмөттүн Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү А.Акибаев жана Жогорку Кеңештин депутаттары катышты.

Подробнее
Новость 21 июля

Айыл чарбасындагы ийгиликтер арбын!

Подробнее
Новость 20 июля

Кызматташтык мындан ары да күчөйт!

Подробнее
Новость 20 июля

Отдел развития политики животноводства и науки представляет информацию о производстве продукции животноводства по состоянию на 1 июля 2016 года.

Подробнее
Новость 19 июля

2016-жылдын 16-июлунда Кыргыз Республикасынын өкүмөтүнүн Биринчи вице-премьер министри Мухаммедкалый Абулгазиевдин расмий түрдө катышуусунда Ысык-Көл облусунун Түп районунда жайгашкан “Көлдүн төрү” Ассоциациясынын базасында курулуп бүткөн карп жана форелдин уруктарын инкубациялоо жана атайын тоюттарды даярдоо цехинин ачылышы болууда .

Подробнее
Новость 19 июля

Айыл чарба азыктарына араптар кызыктар!

Подробнее
Новость 18 июля

Айыл чарба багытында Ысык-Көл облусунда жетишкендиктер арбын!

Подробнее
Новость 18 июля

Нарын облусунда айыл чарба азык түлүгүн кайра иштетүүнү жандандырууну колго алуу зарыл!

Подробнее
Новость 18 июля

Кыргыз Республикасынын Эл Баатыры, Кыргыз Эл акыны, Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучусу Сүйүнбай Эралиев 95 жаш курагында дүйнө салгандыгына байланыштуу акындын жакындарына, балдарына терең кайгыруу менен Айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлигинин атынан терең кайгыруу менен көңүл айтам. Министр Турдуназир Бекбоев.

Подробнее
Новость 13 июля

Сводный отчет о ходе реализации Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики по противодействию коррупции на 2012-2014 годы по итогам 2013 года

Подробнее
Новость 11 июля

КЦА подтвердило соответствие

Для подтверждения компетенции лаборатории со стороныКыргызского Центра аккредитации проводился контроль аккредитованной лабораториина соответствие требованиям аккредитации.
Успешное прохождение аккредитации подтверждает Приказ КЦА №136 от 23 июня 2016 года «О соответствии органа ООС», согласно которому подтверждено действие аттестата аккредитации Отдела контроля качества Центра по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств кормов и кормовых добавок № KG417/КЦА.ИЛ.070 от  08.12.2014 до 08.12.2018г.

Подробнее
Новость 8 июля

Жайыт департаментинин 2016- жылдын жарым жылдыгында
жасаган иш аракети
2016-жылдын январь-июнь айларында Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрлигине караштуу Жайыт департаменти өз ишин Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндөгү” мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын  19-июнунда № 386, токтомунун  негизинде жана бекитилген  иш планы менен Департамент жөнүндөгү жобого ылайык жүргүздү.

Подробнее
Новость 8 июля

2016 –жылдын  1-июлуна карата  план боюнча көлөмү 2269,3 млн.м3 суу каралса,  чыныгы берилген суунун көлөмү- 1904,0 млн.м3 түзүп, план  84 пайызга аткарылган. План боюнча – 1501,6 миң га сугат аянты сугарылышы каралса иш жүзүндө баардыгы болуп -1277,0 миң гектар аянты сугарылып, план  85 пайызга аткарылган.

 По состоянию на  1 июля  2016 года фактический объем водоподачи на орошение составил 1904,0 млн.м3 или 84 % к Плану –2269,3 млн.м3,   фактически полито 1277,0 тыс.га или 85 % к плановому показателю, составляющему  - 1501,6 тыс.га.

Подробнее
Новость 04 июля

Инвесторлор сөздөн ишке!
2-июль ишемби күнү Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министри Турдуназир Бекбоев Кытай эл Республикасынын Үрүмчү шаарынан келген ишкерлер тобунун делегациясын кабыл алды. Тараптардын сүйлөшүүлөрүнүн жүрүшүндө айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүгө, тармактагы өндүрүштө алдынкы технологияларды пайдаланууга, жаңы сортторду тажырыйбалоого Кытай ишкерлери кызыктар экендиктерин айтышты.

Подробнее
Новость 30 июня

В рамках сотрудничества с Республикой Корея(программа АФАСИ), наше Министерство и специалисты Кыргыз НИИ ирригации, совместно с Центром Обучения, Консультаций и Инноваций (ЦОКИ), разработали для фермеров республики справочно-консультационные  Агрокалендари (в плакатном формате). 

Подробнее
Новость 30 июня

Бүгүн, Жогорку Кеӊеште Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Турдуназир Бекбоев салтанаттуу ант берди. Ант берүү аземине КР Президенти Алмазбек Атамбаев катышты. Мыйзамга ылайык, жаӊыдан дайындалган өкмөт мүчөсү парламентте салтанаттуу ант бергенден кийин өз ыйгарым укуктарын расмий түрдө аткарууга киришет.

Подробнее
Новость 30 июня

Турдуназир Бекбоев назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации
Турдуназир Бекбоев назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации. Соответствующий указ подписал президент Алмазбек Атамбаев.

Подробнее
Новость 29 июня

По итогам  шестого заседания Межправительственной кыргызско-белорусской  комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

         28-29 июня 2016 года в г. Бишкек, Кыргызская Республика состоялось шестое заседание Межправительственной кыргызско – белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Заседание проходило под  председательством – и.о. Министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики Т. Бекбоева и Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Л.Заяц.

Подробнее
Новость 29 июня

 

Фотоотчет
Бүгүн, Бишкек шаарында Соода-экономикалык кызматташуу боюнча Өкмөттөр аралык Кыргыз-Белорус комиссиясынын алтынчы жыйыны өтүп жатат.
Сегодня, 29 июня в городе Бишкек проходит шестое заседание межправительственной кыргызско-белорусской Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Подробнее
Новость 28 июня

Информация
о проделанной работе Республиканской государственной семенной  инспекцией и ее структурных подразделений за 5 месяцев 2016 года

Республиканской государственной семенной инспекцией и его структурными подразделениями на местах, в соответствии с планом работ инспекции, за период с 1 января по 1 июня 2016 года проведена определенная работа по организации государственного контроля за соблюдением государственных стандартов и правил при производстве, хранении и реализации семенного и посадочного материала сельскохозяйственных культур, по осуществлению государственных мероприятий по семенному контролю и сертификации семян и посадочного материала.

Подробнее
Новость 28 июня

Күздүк эгиндерди  азыктандыруу боюнча 2016 - жылдын 24.06. жөнүндө маалымат(РАХОКБ - нун билдирүүсү боюнча)       
 

Подробнее
Новость 27 июня

Орусия кыргыз продукциясын чек арадан текшерүүсүз өткөрмөй болду

Орусия Кыргызстандан ташылып келүүчү продукцияны чек арадан текшерүүнү токтотту. Орусиянын айыл чарба продукциясына көзөмөл жүргүзүүчү мекемеси кабыл алган чаралардын натыйжасында Кыргызстандан тез бузулуучу продукцияны ташып бараткан унаалар мындан ары казак-орус чек арасынан токтоосуз өтө алат.

Подробнее
Новость 27 июня

КР Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин Айыл чарба долбоорлорун ишке ашыруу бөлүмү (АДИБ) К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин Ветеринардык медицина жана биотехнология факультетинин экинчи курсунда окуган студенттердин билим деңгээлин текшерүү максатында жети сабак (этиология, эмбриология, паталогиялык физиология, клиникалык анатомия, ветеринардык генетика, анатомия, жаныбарлардын физиологиясы) боюнча бланктык тестирлөө өткөрдү.Аталган студенттер “Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү-1 жана -2” долбоорлорун эсебинен окушат.

Отдел реализации сельскохозяйственных проектов (ОРСП) МСХМ КР в целях мониторинга знаний студентов второго курса факультета ветеринарной медицины и биотехнологий КНАУ им.К.И.Скрябина, обучающихся за счет проектов “Развитие животноводства и рынка-1 и -2”, провелбланочноетестированиепо семи предметам: этиологии, эмбриологии, патологической физиологии, клиническойанатомии, ветеринарной генетике, анатомии, физиологии животных.
В тестировании приняли участие105 студентов, и ее итоги свидетельствуют в основном о хорошей успеваемости. Следует отметить, что“отличную” оценку получили шесть человек, одна из них -Ырысбай кызы Айкыз - набрала максимальный балл.

Подробнее
Новость 27 июня

В настоящее время ведутся подготовительные работы к предстоящему 6-му заседанию Межправительственной Кыргызско-Белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (далее МПК), проведение которого состоится в период с 28 по 30 июня 2016 года в городе Бишкек.
Ожидается приезд правительственной делегации Республики Беларусь во главе с Министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Председателем белорусской части МПК Зайцем Л.К.

Подробнее
Новость 27 июня

Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин
2016-жылдын 24-июнга карата республика боюнча жер семирткичтер жана пестициддер менен камсыздалышы жана зыяндуу организмдерге каршы күрөшүү боюнча маалыматы

2016-жылдын жазгы талаа жумуштарына республика боюнча айдоо аянттарына керектелүүчү азоттук минералдык жер семирткичтердин көлөмү 200,0 мин тоннаны түзөт.
Республикага 2016-жылдын 24-июнга карата 78,6 миң тонна жер семирткичтер алынып келген, камсыздуулук 39,33 % түзөт. 

Подробнее
Новость 26 июня

Пресс-релиз

В связи со вспышкой сибирской язвы в Республике Казахстан, Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики усиливает ветеринарный контроль на государственной границе с Республикой Казахстан за ввозом на территорию Кыргызстана животноводческой продукции.
При этом, кыргызской стороной направлены соответствующие уведомления казахстанской стороне и в Евразийскую экономическую комиссию о необходимости принятия мер по предотвращению ввоза на территории государств-членов ЕАЭС зараженной продукции.

Подробнее
Новость 23 июня

2016-жылдын 23-июнуна карата базар баасындагы
азык-түлүк товарлардын маалыматы.

Рыночные цены на отдельные продовольственные товары
на 23.06.2016 г.

Подробнее
Новость 22 июня

2016 –жылдын 21-июнуна карата
селдин кесепетинен зыянга учураган объектилер боюнча
МААЛЫМАТ

2016-жылдын апрель-июнь  айларында нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Суу чарба жана мелиорация Департаментинин карамагындагы болгон ишканалары тарабынан суу чарба тармактарын тейлөөдө ыкчам күзөт, сел жүрүшү мүмкүн жерлерде ирригациялык объектилерине зыян келтирбөө, материалдык чыгымдарды азайтуу жана суу чарба тармагында өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү даярдыгы күчөтүлдү.

Подробнее
Новость 21 июня

КРнын Айыл чарба жана мелиорация министринин статс-катчысы М.Ташболотов JICA башкы кеңсесинин улук кеңешчиси Кунихиро Токиданы кабыл алды. Жолугушуунун негизги максаты кызматташтыкты чыңдоо болуп саналат. Өз кезегинде М.Ташболотов Япония менен болуп жаткан кызматташуу мамилеси абдан жакшы экендигин белгилеп, өзгөчө JICA нын айыл чарбасына көптөгөн салым кошуп келгендигин жана жакшы жыйынтыктар бар экендигин айтып өттү. Жолугушуунун алкагында улук кеңешчи Кунихиро Токида айыл чарба техникалары боюнча бир катар суроолоруна жооп алды

Подробнее
Новость 21 июня

2016 –жылдын  20-июнуна карата  план боюнча көлөмү 2069,5 млн.м3 суу каралса,  чыныгы берилген суунун көлөмү- 1481,3 млн.м3 түзүп, план  72 пайызга аткарылган. План боюнча – 1369,3 миң га сугат аянты сугарылышы каралса иш жүзүндө баардыгы болуп -987,0 миң гектар аянты сугарылып, план  72 пайызга аткарылган.

По состоянию на  20 июня  2016 года в целом по республике фактический объем водоподачи на орошение составил 1481,3 млн.м3 или 72 % к Плану –2069,5 млн.м3,   фактически полито 987,0 тыс.га или 72 % к плановому показателю, составляющему  - 1369,3 тыс.га.

Подробнее
Новость 21 июня

Жайыт департаментинин  жума аралыгында жасаган иш аракети жана Протоколдук тапшырмалардын аткарылышы жөнүндө маалымат

 Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрлигине караштуу  Жайыт департаменти өз ишин Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндөгү” мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2009-жылдын  19-июнунда № 386, токтомунун  негизинде жана бекитилген  иш планы менен Департамент жөнүндөгү жобого ылайык жүргүздү.

Подробнее
Новость 20 июня

Күздүк эгиндерди  азыктандыруу боюнча 2016 - жылдын 17.06. жөнүндө маалымат(РАХОКБ - нун билдирүүсү боюнча)
 

Подробнее
Новость 20 июня

2016-жылдын 17-июньга карата Кыргыз Республикасына минералдык жер семирткичтерди алып келүү

Подробнее
Новость 17 июня

Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин
2016-жылдын 17-июньга карата республика боюнча жер семирткичтер жана пестициддер менен камсыздалышы жана зыяндуу организмдерге каршы күрөшүү боюнча маалыматы

Подробнее
Новость 17 июня

2016-жылдын 16-июнуна карата базар баасындагы
азык-түлүк товарлардын маалыматы.

Рыночные цены на отдельные продовольственные товары
на 16.06.2016 г.

Подробнее
Новость 17 июня

Информация о прошедших селях. паводках на ирригационных объектах  и проводимых ремонтно-восстановительных работах по Департаменту водного хозяйства и мелиорации   на 16.06.2016 года

Подробнее
Новость 17 июня

Отчет о командировке в Республику Индонезия по обучающему курсу: «Управление быками при искусственном осеменении и хранение кормов».

Подробнее
Новость 17 июня

Министр иш сапарда
КРнын Айыл чарба жана мелиорация министри Т.Бекбоев эки күндүк иш сапары менен Ош жана Жалал-Абад облусттарына кетти. Бүгүн, Жалал-Абад облусунда КРнын жер фондун инвентаризациялоо жумуштары боюнча өткөрүлчү семинар-кеңешмеге катышат. Ал эми эртең Ош облусунун Кара-Кулжа районунда болмокчу.

Подробнее
Новость 16 июня

О проделанной работе Республиканской государственной семенной  инспекцией и ее структурных подразделений за 5 месяцев 2016года

Республиканской государственной семенной инспекцией и его структурными подразделениями на местах, в соответствии с планом работ инспекции, за период с 1 января по 1 июня 2016 года проведена определенная работа по организации государственного контроля за соблюдением государственных стандартов и правил при производстве, хранении и реализации семенного и посадочного материала сельскохозяйственных культур, по осуществлению государственных мероприятий по семенному контролю и сертификации семян и посадочного материала.

Подробнее
Новость 16 июня

Жайыттар жакшырышы керек
Жайыттарды башкарууну жана пайдаланууну жакшыртуу, жайыттардын дегредациялык абалын төмөндөтүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация минисрлиги, Жайыт департаменти Суусамыр өрөөнүндө атайын семинар уюштурду. Бул семинар-кеңешмеге министр Т. Бекбоев, Жогорку Кеңеш депутаттары, Талас облусунун губернатору, республикадагы жайыт комитеттери, райондук айыл чарбасын башкаруу башкармалык башчылары катышты.

Подробнее
Новость 15 июня

Өнүктүрүүнүн өнөктөштөрү
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министри Турдуназир Бекбоев Айыл чарбасын өнүктүрүү Эл аралык фондунун өкүлдөрүн кабыл алды. Аталган Эл аралык фонддун өкүлдөрү эки тараптуу кызматташтыкка даяр экендиктерин билдирип, айыл чарба продукцияларынын сапатын арттырууга жана ЕАЭСке экспортоого Кыргызстан үчүн гранттык түрдө, ошондой эле инвестиция жагынан көмөк көргөзүүгө даяр экендиктерин билдирди. Буга чейин маалым болгондой, Айыл чарба жана мелиорация министрлиги аталган фонд менен тыгыз кызматташууда.

Подробнее
Новость 14 июня

2016 –жылдын  13-июнуна карата  план боюнча көлөмү 1806,6 млн.м3 суу каралса,  чыныгы берилген суунун көлөмү- 1265,1 млн.м3 түзүп, план  70 пайызга аткарылган. План боюнча – 1197,1 миң га сугат аянты сугарылышы каралса иш жүзүндө баардыгы болуп -845,4 миң гектар аянты сугарылып, план  71 пайызга аткарылган.

По состоянию на  13 июня  2016 года фактический объем водоподачи на орошение составил 1265,1 млн.м3 или 70 % к Плану – 1806,6 млн.м3,   фактически полито 845,4 тыс.га или 71 % к плановому показателю, составляющему  - 1197,1 тыс.га.

Подробнее
Новость 14 июня

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин Кыргызагробиоборбору БУУнун дүйнөлүк азык түлүк программасынын (БУУ ДАП) каржылоосунда «Жергиликтүү жамааттын социалдык –экономикалык туруктуулугун жогорулатуу жана улуттук социалдык коргоо системасын өнүктүрүү» долбоорунун алкагында кызматташууну баштады.

Подробнее
Новость 14 июня

КРнын Айыл чарба жана мелиорация министри Т.Бекбоевдин Нарын облусуна болгон иш сапарынан фото отчет.
КРнын Айыл чарба жана мелиорация министри Т.Бекбоев Нарын облусуна болгон иш сапарында бардык райондорду кыдырып, бир катар обьектилерде болду. Ат-Башы районундагы сапары Ак-Муз айыл аймагындагы Ветклиникада өткөрүлгөн семинарга катышуу менен башталды. Андан сырткары.

Подробнее
Новость 13 июня

Отдел развития политики животноводства и науки представляет информацию о производстве продукции животноводства по состоянию на 1 июня 2016 года

Подробнее
Новость 13 июня

 Кыргыз Республикасына минералдык жер семирткичтерди алып келүү

Подробнее
Новость 13 июня

КРнын Айыл чарба жана мелиорация министри Т.Бекбоевдин Нарын облусуна болгон иш сапарынан фото отчет.

Подробнее
Новость 13 июня

Республика боюнча жер семирткичтер жана пестициддер менен камсыздалышы жана зыяндуу организмдерге каршы күрөшүү боюнча маалымат

2016-жылдын жазгы талаа жумуштарына республика боюнча айдоо аянттарына керектелүүчү азоттук минералдык жер семирткичтердин көлөмү 200,0 мин тоннаны түзөт.
Республикага 2016-жылдын 10-июнга карата 67,9 миң тонна жер семирткичтер алынып келген, камсыздуулук 33,95 % түзөт. 

Подробнее
Новость 13 июня

Кыргыз Республикасынын 2016- жылдын 10-июнуна карата айыл чарба жерлеринин зыяндуу чегирткелерине каршы күрөшүү боюнча маалыматы.

Подробнее
Новость 10 июня

2016-жылдын 9-июнуна карата базар баасындагы
азык-түлүк товарлардын маалыматы.

Рыночные цены на отдельные продовольственные товары
на 09.06.2016 г.

Подробнее
Новость 10 июня

Центром экспертизы зерна МСХМ КР проведен мониторинг по соблюдению технологического процесса производства муки. Выпускаемая в Кыргызстане мука отличается довольно высоким качеством. При ее производстве используется не только отечественное зерно, но и импортное - казахстанское и российское. У ряда крупных комбинатов: - ОАО «Талас-Дан-Азык»

Подробнее
Новость 10 июня

Министр тоолуу Нарын облусунда
Бүгүн, КРнын Айыл чарба жана мелиорация министри Т.Бекбоев эки күндүк иш сапары менен Нарын облусунда жүрөт. Иш сапардын алкагында министр Нарын облусунун бардык райондоруна барып, бир катар обьектилерди кыдырат. Алгач Ат-Башы районунда болуп, Ак-Муз айыл аймагындагы Ветклиникадагы өтчү семинарга катышуу, "Ичке-Ташрабат" каналы менен танышуу болот. Ошондой эле, Казыбек айыл аймагындагы МТСтин ачылыш аземине катышуусу пландалган. Айыл чарба министри Нарын облусунун Ак-Талаа, Кочкор, Жумгал райондорун да кыдырып, бир катар обьектилердин абалы менен таанышат.

Подробнее
Новость 9 июня

Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө салым
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинде мамлекеттик тил саясатынын жүргүзүлүшү боюнча түзүлгөн комиссия бүгүн кезектеги текшерүүсүн жүргүздү. Текшерүү министрликтин алдындагы Данды экспертизалоо борборунда болду. Аталган борбордо жарандардын кайрылуулары менен иштөөнү уюштурууну жана мамлекеттик тил саясатынын жүргүзүлүп жаткандыгын мамлекеттик иш кагаздар менен иштөөдө мамлекеттик тилди сактоо кандай болуп жаткандыгын атайын түзүлгөн комиссия текшерүүгө алышып, карап чыгышты.

Подробнее
Новость 8 июня

Индия менен кызматташтык өнүгөт
Кыргыз республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министри Турдуназир Бекбоев Индия мамлекетинин Кыргызстандагы толук ыйгарым укуктуу элчиси Джаянт Кхабрагаде мырзаны кабыл алды. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө негизинен үч маселе каралды. Талас областына картофелди кайра иштетүүчү завод куруу, Органикалык жер семирткичтерди пайдаланууга жана экспорттоого эл аралык стандартта сертификатоочу мамлекеттик лабараторияны куруу жана эки тараптуу айыл чарба тармагындагы кызматташуу боюнча келишимдерди жүзөгө ашыруу тууралуу сүйлөшүүлөр жүрдү.

Подробнее
Новость 8 июня

Мамлекеттик тилге өзгөчө мамиле
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-февралындагы отурумунун протоколунун негизинде, Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Мамлекеттик тил жөнүндө”  Мыйзамдарынын ишке ашырылып жаткандыгын текшерүү максатында 2016-жылдын 1- кварталына карата жогорку органдардын чечимдерин жана тапшырмаларын аткаруу жөнүндө, жарандардын кайрылуулары жана мамлекеттик тилдин абалы боюнча маселелер  Министрликтин кезектеги коллегиялык жыйынындагы күн тартибине киргизилгендиктен,  түзүмдүк бөлүмдөрдө жарандардын кайрылуулары менен иштөөнү уюштурууну  жана мамлекеттик тил саясатынын жүргүзүлүп жаткандыгын текшерүү боюнча  жумушчу комиссия түзүлүп, министрликтин алдындагы департаменттерге текшерүүсүн баштады.

Подробнее
Новость 6 июня

2016-жылдын 2-июнуна карата базар баасындагы
азык-түлүк товарлардын маалыматы.

Рыночные цены на отдельные продовольственные товары
на 2.06.2016 г.

Подробнее
Новость 6 июня

 Генеральным директором К. Таштаналиевым было проведено очередное оперативное совещание Центрального Аппарата Департамента водного хозяйства и мелиорации.

Подробнее
Новость 6 июня

Республиканын облустарында  жазгы талаа  иштеринин алдын ала жыйынтыгы боюнча 2016-жылдын 3-июнуна карата ыкчам маалымат.

Подробнее
Новость 3 июня

Ислам Өнүктүрүү банкы өнөктөш
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министри Турдуназир Бекбоев Ислам Өнүктүрүү банкынын өкүлдөрүн кабыл алып, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Министрлик тарабынан инвестиция тартууга бир катар долбоорлор сунушталып, айрымдары ишке ашуу босогосунда турганын айткан банктын өкүлдөрү мындан ары да кызматташуунун жаңы баскычтарына жетишээрин белгилешип, министрликтин ишин жогору баалашты.

Подробнее
Новость 2 июня

Отдел контроля качества Центра по регистрации и сертификации ветеринарных лекарственных средств, кормов и кормовых добавокзавершил работу по устранению замечаний инспекционного контроля, проведенного 2016года в марте месяце, в целях соответствия требованиям к аккредитованным лабораториям.Следующий срок инспекционного контроля со стороны КЦА - июнь 2017 года.

Подробнее
Новость 2 июня

2016-жылдын  1-июнуна карата  план боюнча көлөмү 1343,9 млн.м3 суу каралса,  чыныгы берилген суунун көлөмү- 940,6 млн.м3 түзүп, план  70 пайызга аткарылган. План боюнча – 887,8 миң га сугат аянты сугарылышы каралса иш жүзүндө баардыгы болуп -629,5 миң гектар аянты сугарылып, план  71 пайызга аткарылган.

По состоянию на  1 июня  2016 года фактический объем водоподачи на орошение составил 940,6 млн.м3 или 70 % к Плану – 1343,9 млн.м3,   фактически полито 629,5 тыс.га или 71 % к плановому показателю, составляющему  -887,8 тыс.га.

Подробнее
Новость 2 июня

Республиканын облустарында  жазгы талаа  иштеринин жүрүшү боюнча 2016-жылдын 31-майына карата ыкчам маалымат.

Подробнее
Новость 1 июня

Айыл чарбасы ата-мекендик жер семирткичке муктаж
26-май күнү органикалык жер иштетүүнүн технологияларын өнүктүрүү жана жер семирткичтерди туура колдонуу багытында республикалык семинар болуп өттү. КРнын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги тарабынан уюштурулган иш-чарага бардык облустардан дыйкандар чакырылып, жерди кунарсыздыктан сактоонун жол жоболорун үйрөнүштү.

Подробнее
Новость 31 мая

В Бишкеке планируется открытие представительства МФСР

Представительство Международного фонда сельскохозяйственного развития планируется открыть в Бишкеке. Из данного офиса будет курироваться ход реализации проектов, финансируемых донором, по странам Центральной Азии. Об этом стало известно во время рабочего визита кыргызской делегации в штаб-квартиру МФСРгород Рим (Италия), состоявшегося с 16 по 19 мая 2016г.

Подробнее
Новость 31 мая

Бүгүн, 31-майда Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин кезектеги аппараттык кеңешмесинде министр Турдуназир Бекбоев май айындагы аткарылган иштердин жыйынтыгы боюнча таанышты. "Айыл Агро" көргөзмөсү, жерди иштетүүдө органикалык каражаттарды колдонуу боюнча республикалык семинардын жыйынтыгы, Сокулук районунда ачылган МТСтерди республикага жайылтуу сунуштары боюнча пикирлер айтылды. Ошол эле учурда министрликте жакшы иштеген кызматкелерге алкыш айтылып, жумушуна кайдыгер адамдардын жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлдү.

Подробнее
Новость 30 мая

В г. Алматы состоялась Финальная конференция на тему «Трансграничное сотрудничество в Центральной Азии: опыт РЭЦЦА» по проекту USAID-РЭЦЦА «Усиление трансграничного водного сотрудничества на малых водоразделах в Центральной Азии: 2012-2016»

Подробнее
Новость 30 мая

Жайыт департаментинин  жума аралыгында жасаган иш аракети жана Протоколдук тапшырмалардын аткарылышы жөнүндө маалымат

 Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрлигине караштуу  Жайыт департаменти өз ишин Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндөгү” мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2009-жылдын  19-июнунда № 386, токтомунун  негизинде жана бекитилген  иш планы менен Департамент жөнүндөгү жобого ылайык жүргүздү.
Информациялык иштер  жөнүндө

Подробнее
Новость 30 мая

28 мая 2016 года в село Жаны Пахта Сокулукского района состоялся семинар по презентации открытия машинно-тракторной станции (МТС) «Сары Озон» по оказанию агротехнических услуг местным фермерам по посеву, культивации, внесению удобрений и уборки урожая с использованием современной сельскохозяйственной техники.

Подробнее
Новость 27 мая

Рыночные цены на отдельные продовольственные товары
на 26.05.2016 г.

Подробнее
Новость 27 мая

Всем известно, что Постановлением Совета Министров Киргизской ССР от 1 марта 1961 года №122 создан Киргизский государственный проектный институт по землеустройству и сельскохозяйственному проектированию (Кыргызземсельхозпроет). Постановлением Совета Министров Киргизской ССР от 18 января 1964 года №14 переименован в Киргизский государственный проектный институт (Кыргызгипрозем).

Подробнее
Новость 26 мая

Кыргыз жери органикалык технологиялапр менен өнүгөт!


Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги жана республикадагы өнөктөштөрү менен бирдикте бүгүн күндүн экинчи жарымында органикалык дыйканчылыкты өнүктүрүү боюнча практикалык семинарын Сокулук районундагы Жаңы Жер айылында жайгашкан №43 лицейдин базасында райондук айыл чарбасын өнүктүрүү башкармалыктын башчылары, дыйкан-фермерлер.

Подробнее
Новость 26 мая

Республиканский семинар по вопросам развития
технологий органического земледелия с использованием
органоминеральных удобрений, компостов, биопрепаратов и других средств


26 мая 2016 года состоялся республиканский семинар по вопросам развития технологий органического земледелия с использованием органоминеральных удобрений, компостов, биопрепаратов и других средств.

Подробнее
Новость 25 мая

Ишкерлер ийгиликтин ачкычын издешет

Ал эми 25 май күнү күндүн жарымында "Инвестициялык кызыкчылыкты арттыруу жана Кыргыз Республикасынын агрардык секторунун деңгээли" аталыштагы төртүнчү Улуттук агрардык форум болуп өкмөт мүчөлөрү, банк, бажы жетекчилери дыйкан-фермерлердин кызыккан суроолоруна жооп беришти.

Подробнее
Новость 25 мая

Өндүрүлгөн продукция-көргөзмө-жарманкеде табылган каражат! 

Эл аралык «Айыл Агро – 2016» агроөнөржай көргөзмөсү быйыл төртүнчү ирет өткөрүлүп жатат. Көргөзмө Кыргыз Республикасынын үкмөтүнүн алдындагы аянтында ачылды. Көргөзмөнүн жалпы аянты 7000 чарчы метрди түздү.

Подробнее
Новость 25 мая

"Айыл Агро - 2016"

Бүгүн, 25 май күнү Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министри "Айыл Агро 2016" көргөзмө жарманкесин өткөрдү. Республика боюнча миңдеген дыйкан-фермерлер катышып, 20 мамлекеттен келген кырктан ашуун ишканалардын айыл чарба техникалары, биопрепараттар, Ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн продукциялары көргөзмөгө коюлду. Бул иш-чарага Өкмөттүн биринчи вице премьер министри М. Д. Абылгазиев, Айыл чарба жана мелиорация министри Т. Б. Бекбоев, Жогорку Кеңештин депутаттары, "Россельмаш" ишканасынын жетекчилери жана башка коноктор катышты. Жарманке-көргөзмө үч күнгө уланат.

Подробнее
Новость 25 мая

Бүгүн, КРнын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин статс-катчысы М.Ташболотов Кытай Эл Республикасынын Синьцзян өндүрүштүк-курулуш корпусунун кол башчысы Кун Синлун баштаган делегацияны кабыл алды.

Подробнее
Новость 25 мая

25 мая 2016 года Генеральным директором К. Таштаналиевым было проведено очередное оперативное совещание Центрального Аппарата Департамента водного хозяйства и мелиорации.

В начале, которого Генеральный директор остановился на исполнении протокольных решений предыдущего совещания Центрального Аппарата,  состоявшегося неделю назад.

Подробнее
Новость 24 мая

Республиканын облустарында  жазгы талаа  иштеринин жүрүшү боюнча  ыкчам маалымат.

Подробнее
Новость 24 мая

Жайыт департаментинин  жума аралыгында жасаган иш аракети жана Протоколдук тапшырмалардын аткарылышы жөнүндө маалымат

 Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрлигине караштуу  Жайыт департаменти өз ишин Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндөгү” мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2009-жылдын  19-июнунда № 386, токтомунун  негизинде жана бекитилген  иш планы менен Департамент жөнүндөгү жобого ылайык жүргүздү.
Информациялык иштер  жөнүндө

Подробнее
Новость 23 мая

Бүгүн, КРнын Айыл чарба жана мелиорация министри Т.Бекбоев Кабар маалымат агенттигинде журналисттерге пресс-конференция өткөрдү. Маалымат жыйында министр Эл аралык «Айыл Агро – 2016» агроөнөржай көргөзмөсү туурасында маалымат берип өттү.

 

 Международная агропромышленная выставка «Айыл-Агро-2016» в этом году проводится четвертый раз. Официальное открытие выставки состоится 25-мая 2016 года в 10:00 часов по адресу на площади перед зданием Правительства КР.

Подробнее
Новость 23 мая

Перспективы развития МТС в Кыргызской Республике

28 мая 2016 года в 10:00-12:00 в с. Жаны Пахта Сокулукского района состоится семинар по презентации открытия машинно-тракторной станции (МТС) «Сары Озон» по оказанию агротехнических услуг местным фермерам по посеву, культивации, внесению удобрений и уборки урожая с использованием современной сельскохозяйственной техники.

Подробнее
Новость 20 мая

Айыл чарбасын өнүктүрүү Эл Аралык фонду менен иштешүүдө Кыргызстан лидерлик позицияда!

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин алдындагы айыл чарба багытындагы долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмү жана АРИС аркылуу ушул мезгилге чейин ар кандай долбоорлорду ишке ашырууда 65 млн. доллар каражат ишке ашырылды. Алар негизинен Жайыттарды башкарууну жакшыртууга, ветеринардык кызматтын ишин илгерилетүүгө, министрликтин борбордук аппаратынын

Подробнее
Новость 20 мая

19 мая т.г. в Министерстве сельского хозяйства и мелиорации КР состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве по проекту запуска картофелеперерабатывающего завода в г.Талас между Министерством сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики, Фондом  по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики и индийской компанией “Lark Logistics Agro Food Industries”.

Подробнее
Новость 20 мая

Рыночные цены на отдельные продовольственные товары на 19.05.2016 г.

Подробнее
Новость 20 мая

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министри Турдуназир Бекбоев Палестин мамлекетинин Кыргызстандагы Толук ыйгарым укуктуу элчиси Муххамад Абдулла Таршахани мырзаны кабыл алды. Тараптар мындан аркы эки өлкөнөн айыл чарба багытында кызматташуусу туралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ушул жылдын аягында Палестин мамлекетинин Айыл чарба министри жана ишкерлер тобунун Кыргызстанга келиши боюнча макулдашуунун багыттарын талкуулашты.

Подробнее
Новость 20 мая

7 фактов об изменении климата и производства продуктов питания для устойчивого развития


Последствия изменения климата очевидны и измеримы. Вслед за изменением климата, должны меняться и подходы в производстве продовольствия и управлении сельским хозяйством. Повышение температуры, изменение количества осадков, неустойчивый характер погоды и распространение вредителей и болезней являются воздействием изменения климата и угрожают производительности сельского хозяйства, а следовательно, негативно сказываются на глобальной продовольственной безопасности.

Подробнее
Новость 20 мая

Перспективы развития МТС в Кыргызской Республике


24 мая 2016 года в 9:00-11:00 в с. Жаны Пахта Сокулукского района состоится семинар по презентации открытия машинно-тракторной станции (МТС) «Сары Озон» по оказанию агротехнических услуг местным фермерам по посеву, культивации, внесению удобрений и уборки урожая с использованием современной сельскохозяйственной техники.

Подробнее
Новость 19 мая

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги тарабынан, Кыргыз мал чарба жана жайыт илим-изилдөө институту ошондой эле Меринос койлорду өстүрүү боюнча коомдук фонду менен биргеликте, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 3-февралында №43-б буйругуна ыйлайык, уяң жүндүү кой чарбачылыгын мындан ары өнүктүрүү максатында Талас облусунун.

Подробнее
Новость 19 мая

Научно-производственная деятельность Госцентра по испытанию
 сортов и генетическим ресурсам растений

В соответствии с утвержденным планом работы и планом действия министра на 2016 год Госцентром и его структурными подразделениями за 5 месяцев текущего года проведены следующие мероприятия:

Подробнее
Новость 19 мая

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин алдындагы Кыргызагробиоборбордун директору Ж.Туманов, БУУнун Бүткүл Дүйнөлүк Азык-түлүк Программасынын программалык бөлүмүнүн жетекчиси Ш. Сохибназаров менен жолугушту.

Подробнее
Новость 16 мая

Республикада күнөскана чарбаларын өнүктүрүү боюнча аймактык семинар өткөрүлдү
Кыргыз республикасында күнөскана чарбаларын куруу,  көбөйтүү жана анын ичинде сапаттуу айыл чарба продукцияларын өстүрүү дыйкан фермерлер үчүн  негизги приаритеттүү тармак болууда. Акыркы жылдарда бул республикалык маанидеги маселе болуп эсептелинүүдө.  Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан Министрликке жана жергиликтүү  бийлик тармактарына үстүбүздөгү жылда демонстрациялык окутуп, үйрөтүү иштерин жүргүзүү максатында ар бир айыл өкмөтүндө экиден күнөскана курууга жетишуу тапшырмасы берилген.

Подробнее
Новость 16 мая

Отдел развития политики животноводства и науки формирует пятую группу специалистов по искусственному осеменению для обучения в Республике Индонезия в количестве 20 человек.
Согласно заключенного Меморандума от 29.07.2015года о сотрудничестве между Кыргызской Республикой, Республикой Индонезия и Исламским Банком Развития в сфере искусственного осеменения животных с октября 2015 года работает грантовый проект.
Общая сумма проекта составляет 1370 тыс. долларов США. Проект рассчитан на три года (205-2017) годы.

Подробнее
Новость 16 мая

Рыночные цены на отдельные продовольственные товары на 12.05.2016 г.

Подробнее
Новость 16 мая

Информация по биологии и распространению золотистой картофельной нематоды в Кыргызской Республике.

Подробнее
Новость 16 мая

Республиканын облустарында  жазгы талаа  иштеринин жүрүшү боюнча 2016-жылдын 13-майына карата ыкчам маалымат.

Подробнее
Новость 13 мая

Урматуу энелер!
Элибиз эзелтеден эне деген түшүнүктү ыйык тутуп, асылзаттын коомдогу ордун баса белгилеп келген. Эне деген сөздүн төркүнүндө жаратмандык, аруулук бар экени баарыбызга белгилүү. "Энеси бар адам картайбайт", "Бейиш эненин таман алдында" деп айткан сөзүбүздүн өзүндө эле керемет философия бар экени талашсыз.

Подробнее
Новость 13 мая

2016-жылдын 10-майына берилген маалыматка карата, DOGs электрондук базасына358 655 иттер тууралуу маалыматкиргизилген. Статистикалык комитеттин маалыматы боюнча Кыргызстанда болжол менен 500 миң колдо багылган ит катталган.

По данным на 10 мая 2016г., в Электронную базу данных DOGsвведена информация о 358 655 собак.Всего в Кыргызстане, по сведениямСтаткома, числится примерно 500 тыс. домашних собак.

Подробнее
Новость 13 мая

 Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигине караштуу  Жайыт департаменти өз ишин Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндөгү” мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2009-жылдын  19-июнунда № 386, токтомунун  негизинде жана бекитилген  иш планы менен Департамент жөнүндөгү жобого ылайык жүргүздү.
Информациялык иштер  жөнүндө.

Подробнее
Новость 13 мая

ООО «Воронежсельмаш» РФ наряду с зерноочистительными машинами выпускает элеваторное оборудование (силоса, транспортеры, зерносушилки, нории и др.), оптические сортировщики, в т.ч. на основе лазерной технологии, которые позволяют проводить сортировку семян кроме зерновых и крупяных культур, другие продукты и минералы-специи, орехи, кофе, изюм и др.

Подробнее
Новость 12 мая

Бүгүн, КРнын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинде Жайыт департаментинин уюштуруусунда Суусамыр өрөөнүндөгү «Алтыгана- карагана» өсүмдүгүн жок кылуу боюнча тегерек стол болуп өттү.

Подробнее
Новость 11 мая

Информация по биологии и распространению золотистой картофельной нематоды в Кыргызской Республике.

Подробнее
Новость 11 мая

2016 –жылдын  10-майына карата  план боюнча көлөмү 753,9 млн.м3 суу каралса,  чыныгы берилген суунун көлөмү- 553,0 млн.м3 түзүп, план  73 пайызга аткарылган. План боюнча - 493,4 миң га сугат аянты сугарылышы каралса иш жүзүндө баардыгы болуп -367,3 миң гектар аянты сугарылып, план  74 пайызга аткарылган.

Подробнее
Новость 10 мая

Об исполнении распоряжения Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики по развитию тонкорунного овцеводства на 2016-2019 годы»
от 3 февраля 2016 года № 43-р.

Подробнее
Новость 10 мая

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылы 3-февраль № 43- буйругу “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-2019-жылдарга уяң жүндүү кой чарбачылыгын өнүктүрүү боюнча иш чаралар планынын” ишке ашырылышы.

Подробнее
Новость 7 мая

Кыргыз Республикасынын 2016- жылдын 7-майына карата айыл чарба жерлеринин зыяндуу чегирткелерине каршы күрөшүү боюнча маалыматы.

Подробнее
Новость 7 мая

Күздүк эгиндерди  азыктандыруу боюнча 2016 - жылдын 07.05. жөнүндө маалымат(РАХОКБ - нун билдирүүсү боюнча)

Подробнее
Новость 7 мая

9-Май ыйык күн Улуу Ата Мекендик согуштун баатырларынын өлбөс-өчпөс эрдигинин, аскердик даңкынын жана эмгек каармандыгынын тарыхый биримдигинин символу. Быйыл мына ушул Улуу Жеңишке 71 жыл толду. Жеңиш майрамы жыл сайын белгиленип.

Подробнее
Новость 7 мая

2016-жылдын 7-майга карата Кыргыз Республикасына минералдык жер семирткичтерди алып келүү.

Подробнее
Новость 7 мая

Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики в приложении направляет информацию по рыночным ценам на отдельные продовольственные товары по состоянию на 06 мая 2016 года.

Подробнее
Новость 7 мая

По состоянию на 1 мая 2016 года в рамках работ по подготовке оросительной сети к вегетационным поливам 2016 года по республике выполнены работы на сумму 115,1 млн. сомов при плане 115,1 млн. сомов или 100 %. На выделенные средства был произведен.

Подробнее
Новость 6 мая

Кыргызская Правительственная делегация принимает участие в 30-ой Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в Анталии, Турция.

Подробнее
Новость 6 мая

Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрлигине караштуу Жайыт департаменти өз ишин Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндөгү” мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 19-июнунда № 386, токтомунун негизинде жана бекитилген иш планы менен Департамент жөнүндөгү жобого ылайык жүргүздү.

Подробнее
Новость 30 апреля

К настоящему времени Агентством по Гидрометеорологии (Кыргызгидромет) Министерства Чрезвычайных Ситуаций Кыргызской Республики подготовлен окончательный прогноз водности рек на вегетационный период (апрель-сентябрь) 2016 года.

Подробнее
Новость 19 ноября

Аппаратное совещание Департамента водного хозяйства и мелиорации МСХиМ Кыргызской Республики, состоявшееся 11 ноября 2015 года, Генеральный директор К.Таштаналиев начал с поздравления Заместителю Генерального директора ДВХиМ Исабекову Т.А. в связи с присуждением ему научной степени Доктора технических наук. Далее Генеральный директор остановился на вопросах:

Подробнее
Новость 15 ноября

Аппаратное совещание Департамента водного хозяйства и мелиорации МСХиМ Кыргызской Республики, состоявшееся 11 ноября 2015 года, Генеральный директор К.Таштаналиев начал с поздравления Заместителю Генерального директора ДВХиМ Исабекову Т.А. в связи с присуждением ему научной степени Доктора технических наук. Далее Генеральный директор остановился на вопросах:

Подробнее
Новость 16 ноября

Аппаратное совещание Департамента водного хозяйства и мелиорации МСХиМ Кыргызской Республики, состоявшееся 11 ноября 2015 года, Генеральный директор К.Таштаналиев начал с поздравления Заместителю Генерального директора ДВХиМ Исабекову Т.А. в связи с присуждением ему научной степени Доктора технических наук. Далее Генеральный директор остановился на вопросах:

Подробнее
Новость 17 ноября

Аппаратное совещание Департамента водного хозяйства и мелиорации МСХиМ Кыргызской Республики, состоявшееся 11 ноября 2015 года, Генеральный директор К.Таштаналиев начал с поздравления Заместителю Генерального директора ДВХиМ Исабекову Т.А. в связи с присуждением ему научной степени Доктора технических наук. Далее Генеральный директор остановился на вопросах:

Подробнее
Новость 18 ноября

Сегодня, 6-ноября Министр сельского хозяйства и мелиорации КР Т.Бекбоев принял директора Департамента взаимодействия с органами таможенного союза и экономического сотрудничество со странами СНГ Олег Мизерков, представители Российского-кыргызского фонда развития и Айыл Банка. Это первая встреча министра. Встреча прошла с участием заведующего отделом агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской Республики А.Жээналиева.

Подробнее
Новость 19 ноября

Аппаратное совещание Департамента водного хозяйства и мелиорации МСХиМ Кыргызской Республики, состоявшееся 11 ноября 2015 года, Генеральный директор К.Таштаналиев начал с поздравления Заместителю Генерального директора ДВХиМ Исабекову Т.А. в связи с присуждением ему научной степени Доктора технических наук. Далее Генеральный директор остановился на вопросах:

Подробнее

[1-7]  [8-14]  [15-21]  [22-28]  [29-35]  [36-42]   ...   80   [след] [показать все]


Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок