Новость 25 июля

2017-жылдын 24-июлуна карата сугат иштери боюнча маалымат

План боюнча көлөмү- 3334,2 млн.м3 каралса,  чыныгы берилген суунун көлөмү –2768,6  млн.м3 түзүп, план  83пайызга аткарылган.  Сугатка берилген суу менен бардыгы болуп -1827,8 миң гектар аянты сугарылган.
Сугарылган – 1827,8  миң гектардын ичинен – 189,2 миң гектары эрте жазгы ным топтоо сугаты менен, биринчи сугаты менен – 887,7 миң га, экинчи сугаты менен – 750,9 миң гектар аянты  сугарылган.

Подробнее
Новость 25 июля

Департамент водного хозяйства и  мелиорации информирует  о проведении поливов на 25 июля 2017 года.

При текущем плане – 3334,2 млн.м3,   фактическая водоподача  на орошение составила -2768,6 млн.м3 или 83% к плану. Поданной водой полито всего – 1827,8 тыс.га.

Подробнее
Новость 24 июля

Проводиться полевая инспекция семенных посевов
сельскохозяйственных культур в хозяйствующих субъектах
Кыргызской Республике

         Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур отмечает, что семеноводческими хозяйствами и другими субъектами Республики под урожай 2017 года, согласно регистрации, заложено 12,2 тыс. га семенных посевов сельскохозяйственных культур. Семенные посевы зерновых культур составляют 10,8 тыс. га из них 7,4 тыс.га пшеница, ячменя 3,4 тыс.га, хлопчатника 657,0 га, картофеля 53,7 га, кукуруза 22 га.

Подробнее
Новость 24 июля

Кыргыз Республикасынын
чарбалык субъектилеринин үрөндүк себүүлөрүн
талаа инспекциасы өткөрүлүп жатат.

         Айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизалоо департаменти белгилейт, иш пландын негизинде 2017 жылдын 15 мартына үрөн чарбалардын айыл чарба  өсүмдүктөрүнүн үрөнгө себилген  аянттарын каттоо иштери жүргүзүлдү. Үрөнчүлүк  жана башка айыл чарба субъектерде 2017 жылдын түшүмүнө бардыгы болуп 12,2 мин. гектар айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөнгө себилген аянттары катталды, анын ичинен 10,8 мин гектар кылкандуу дан өсүмдүктөрү анын ичинен 7,4 минга буудай, арпа-3,4 га. Катталган аянттын 657,0 гектар- пахта, 53,7 гектар- картөшкө, 22 гектар- жүгөрү.

Подробнее
Новость 24 июля

2017-жылдын январь-июнь айларында (6 ай ичинде) айыл чарба тармагынын өнүгүүсү боюнча маалымат.

         Республика боюнча айыл чарба продукциясынын дүщ чыгарылышы 2017-жылдын I жарым жылдыгында ушул жылдын иш жүзүндөгъ баалары менен эсептегенде 54793,7 млн. сомду түзүп, өсүү темпи 2016-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 101,2 пайыз болду. Анын ичинен талаачылык 7673,5 млн. сом көлөмүндө өндүрүлүп өсүү темпи 96,2 пайызга, ал эми мал чарбасы 44633,6 млн. сомду түзүп өсүү темпи 102,1 пайызга жетти.

Подробнее
Новость 24 июля

Жер фондун инвентаризациялоо, боюнча Нарын шаарында семинар өткөрүлдү

2017-жылдын 21-июлунда Кыргыз Республикасынын  Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы  «Кыргызмамжердолбоорлоо»  жерге жайгаштыруу мамлекеттик долбоорлоо  институту жер фондун инвентаризациялоо,   боюнча  Нарын шаарында  семинар өткөрдү. 

Подробнее
Новость 21 июля

Джалал-Абад облусу боюнча көлдөрдү инвентаризациялоо жана паспортизациялоо иш-чаралары жүрүп жатат.
Джалал-Абад облусу боюнча көлдөрдү инвентаризациялоо жана паспортизациялоо иш-чаралары Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация Министрлигинин жайыт, мал чарба жана балык чарба Департаменти жүргүзүүдө. Тогуз-Торо районунда инвентаризациялоо жана паспортизациялоо иш чараларын жүргүзүүдө 4 табигый көлмө аныкталган. Көлмөлөрдө морфометриялык, гидрологиялык, гидрохимиялык жана гидрофизикалык изилдөөлөр өткөрүлгөн, андан тышкары суунун нитрат, нитрит, аммония жана фосфаттын анализи экспресс ыкма менен өткөрүлгөн.

Подробнее

[пред]  [1-7]  [8-14]  [15-21]  [22-28]  [29-35]  [36-42]  [43-49]  [50-53]  [след] [показать все]


Информационные системы

Информационная сеть
районных управлений
аграрного развития

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок