Новость 3 июля

    “Экологиялык таза мөмө-жемиш дарактарын өстүрүү технологиялары” деген темадагы аймактарда семинарлар өткөрүлдү 

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-ашөнөр жайы жана мелиоация министрлигинин Кыргызагробиоборбору JAIСA менен биргеликте Чүй областынын Аламедин, Ысык-Ата, Чүй, Кемин, Жайыл райондорунда, Талас областынын Бакай-Ата, Кара-Буура, Талас райондорунда жана Талас шаарында, Ысык-Көл областынын Жети-Өгүз, Түп, Ак –Суу райондорунда жана Каракол, Балыкчы шаарларында “Экологиялык таза мөмө-жемиш дарактарын өстүрүү технологиялары” деген темадагы семинарлар өткөрүлдү. Семинарларга негизинен айыл жашоочулары, мөмө-жемиш дарактарынын көчөттөрүн көбөйтүп өстүрүүчүлөр  жана токой чарбаларынын ижарачылары катышышты. Алар мөмө-жемиштердин илдеттери, зыянкечтери менен биологиялык каржаттарды колдонуу менен күрөшүү жана үй шартында “Биолигнин” жана “Триходермин” микробиологиялык препараттарын колдонуу менен биокомпост өндүрүү технологияларын үйрөнүштү.  

В регионах прошли семинары по “Технологии выращивания экологически чистых п плодовых и ягодных деревьев”

Кыргызагробиоцентр Министертсва сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики совместно c Jica провeли  семинары на тему “Технологии выращивания экологически чистых плодовых и ягодных деревьев”  в Аламединском, Ысык-Атинском, Чуйском, Кеминском, Жайылском  районах Чуйской области, а также  Бакай-Атинском, Кара-Бууринском, Таласском районах Таласской области. Кроме того аналогичные семинары были проведены  в Жети-Огузском, Тупском, Ак –Сууйском районах и в городах Каракол, Балыкчы Иссык-Кульской области. На семинаре  в основном участвовали жители сел, фермеры которые выращивают саженцев плодовых и арендаторы районных лесных хозяйств. Участники семинаров получили информации о применении биопрепаратов против болезней, вредителей и сорняков, а так же применение “Биолигнина” и “Триходермина” при производстве  в домашних условиях биокомпостов.

Подробнее
Новость 28 июня

 

Министры сельского хозяйства Кыргызской Республики  и Бутана провели переговоры

 Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики  Нурбек Мурашев,  представители аппарата Правительства КР,  Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)  встретились  с коллегами государства  Бутан для обсуждения   вопросов возможного сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса.

Цель визита делегации из Кыргызстана - обзор сектора сельского хозяйства Кыргызстана  и  государства Бутан для определения дальнейшего сотрудничества. На встрече стороны обсудили направления сотрудничества в области сельского хозяйства.

По словам Нурбека Мурашева, стратегия развития сельского хозяйства Кыргызстана нацелена на укрепление продовольственной безопасности в стране. Данная стратегия рассматривает перерабатывающие предприятия, агробизнес, семеноводческий и животноводческий секторы, как основные движущие силы экономического развития сельскохозяйственной отрасли.

Подробнее
Новость 22 июня

Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин
2018-жылдын 20-июнуна карата республика боюнча
зыяндуу чегирткелерге каршы күрөшүү иш чаралары тууралуу маалыматы.
2018-жылдын 20-июнуна карата республика боюнча зыяндуу чегирткелерге изилдөө 140706 гектарда жүргүзүлүп, анын ичинен химиялык иштетүүгө жатат деп табылган аянт - 119016 га, иштетилгени – 101249 га (101249 га – микронерлер менен).

Информация
Департамент химизации и защиты растений по республике проводятся мероприятий против саранчовых вредителей на 20.06.2018 г.
На 20-июня 2018-года по республике было обследовано саранчовых вредителей на 140706 га, из них подлежит к обработке 119016 га, обработано – 101249 га. (101249 га. - микронерами).

Подробнее
Новость 14 июня

Урматтуу кесиптештер, кадырлуу суу чарба кызматкерлери!
Бекеринен “суу - өмүрдүн булагы”- деп айтылбаса керек.  Себеби жер жүзү, адамзат жаралган күндөн тартып эле, бардык органикалык тирүү жандар үчүн өмүр тартуулагандардын бири бул – суу. Анткени суу ар бир жан үчүн керек жана маанилүү. Бизди ысыктан тосуп көлөкө тартуулаган, жазында бүчүр алып кооз көрүнгөн, мөмөсүн берип пайдасын тийгизген бак дарактар, суусуз даярдоого мүмкүн болбогон тамак-аш , азык-заттар да сууну талап кылышат. Адам баласы үчүн суу,  аба сыяктуу эле чоң мааниге ээ.
Биздин суу чарба кызматкерлери өлкөбүздө жүрүп жаткан айыл чарбасын реформалоо боюнча  натыйжалуу иштеп жатасыздар. Бүгүнкү күндө 2018-жылдын сугат мезгилине суу чарба объектилерин оңдоо, кайра калыбына келтирүү иштери кынтыксыз аткарылып, дыйкандарга сугат суулары үзгүлтүксүз толугу менен берилүүдө. Ошондуктан ар бирибиз сууну туура жана таза,  сарамжалдуу пайдаланып, сугат жерлерди өздөштүрүп, айыл чарба өсүмдүктөрүн суугаруу учурунда акыркы үлгүдөгү технологияларды пайдалануу менен тамчылатып суугарууну колго алуудабыз.  Бүгүнкү күндө өзгөчө көңүл буруп табигый сууларды үнөмдүү пайдалануу менен кайрак жерлерди сугат жерге айландырып алсак мамлекеттин экономикасына чоң салым кошобуз.

Подробнее
Новость 13 июня

Экспортко багытталган мал чарба продукцияларын
- эт, сүт, балык жана бал өндүрүү боюнча тегерек стол өткөрүлдү

2018 – жылдын 11-июнь  күнү Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги  экспортко багытталган мал чарба продукцияларын - эт, сүт, балык жана бал өндүрүү боюнча тегерек стол өткөрдү.
Тегерек столго Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин жетекчилери, департаменттин өкүлдөрү, КР Өкмөтүнүн Аппаратынан жана Президентинин Аппаратынын өкүлдөрү катышты.

 

Производство экспортоориентированных продуктов

В Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики прошел круглый стол по вопросу производства  экспортоориентированной  продукции животноводства-мяса, молока, меда и  рыбы.

В работе круглого стола приняли участие руководство Министерства сельского хозяйства, пищевой прмышленности и мелиорации КР, представители Аппарата Президента, Аппарата Правительства КР и  департаментов.

Подробнее
Новость 11 июня

Жайыттарды башкаруу боюнча окутууларга
400дөн ашык киши катышты

2018-жылдын 4-июнунан 10-июнуна чейин Ысык-Көл облусунда үч облустун мамлекеттик жайыт жерлерин колдонуу жана башкаруу негиздери боюнча адистери, айыл өкмөт башчылары, жергиликтүү кеңештин жана Жайыт комитетинин төрагалары болуп 400 дөн ашуун адамдын катышуусунда окутуулар жүргүзүлдү.
Жайыт, мал чарба жана балык чарба департаменти менен «Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү - 1» долбоорунун алкагында өткөзүлгөн тренинг жайыт пайдалануучулар үчүн тажрыйба алмашуунун чоң бир аянтчасы болду.

 

Более 400 участников повысили потенциал в сфере управления использования пастбищ

В период с 4 по 10 июня 2018 года прошли обучающие тренинги для представителей районных управлений аграрного развития и представителей местной власти Нарынской и Иссык-Кульской области, а также представителей Тогуз-Торуйского района Жалал-Абадской области по основам управления и использования государственных пастбищных угодий Кыргызской Республики. В масштабное обучающее мероприятие приняли участие более 400 участников.

Подробнее

[пред]  [1-6]  [7-12]  [13-18]  [19-24]  [25-25]  [след] [показать все]


Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок