Мин.сел.хоз.
Новость 9 июля
1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x

Зыяндуу чегирткелерге каршы күрөшүү чаралары тууралуу маалымат

2018-жылдын 6-июлга карата Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш щнщр жайы жана мелиорация министрлиги республика боюнча зыяндуу чегирткелерге изилдөө 162207 гектарда жүргүзүлүп, анын ичинен химиялык иштетүүгө жатат деп табылган аянт - 136479 га, иштетилгени – 128299га (128299 га – микронерлер менен).
Жалалабад облусу боюнча изилденгени - 52578 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы- 43977 га, иштетилгени – 43977 га.

  • Аксы району боюнча изилденгени - 28520 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 21850 га, иштетилгени – 21850 га.

Авлетим  а/о боюнча изилденгени - 4720 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3650 га, иштетилгени – 3650 га.
Жаңы-Жол а/о боюнча изилденгени - 4970 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3700 га, иштетилгени – 3700 га.
Ак Жол а/о боюнча изилденгени-4160 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3200 га, иштетилгени – 3200 га.
Кызыл Туу а/о боюнча изилденгени-3310 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 2500 га, иштетилгени – 2500 га.
Үч Коргон а/о боюнча изилденгени-4810 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3850 га, иштетилгени – 3850 га.
Кызыл Жар а/о боюнча изилденгени-380 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 200 га, иштетилгени – 200 га.
Ак Суу а/о боюнча изилденгени-5330 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 4150 га, иштетилгени – 4150 га.
Кош Төбө а/о боюнча изилденгени-840 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 600 га, иштетилгени – 600 га.

  • Ноокен району боюнча изилденгени - 19578 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы - 18910 га, иштетилгени – 18910 га.

Достук  а/о боюнча изилденгени - 9958 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 9580 га, иштетилгени – 9580 га.
Бүргөндү а/о боюнча изилденгени - 9620 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 9330 га, иштетилгени – 9330 га.

  • Базар Коргон району боюнча изилденгени - 1800 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы - 1100 га, иштетилгени – 1100 га.

Сейдикум а/о боюнча изилденгени - 1800 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 1100 га, иштетилгени – 1100 га.

  • Сузак району боюнча изилденгени - 1050 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы - 750 га, иштетилгени – 750 га.

Кара Дарыя а/о боюнча изилденгени - 1050 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 750 га, иштетилгени – 750 га.

  • Ала-Бука району изилденгени – 1630 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы - 1350 га, иштетилгени – 1350 га.

Өрүктү а/о боюнча изилденгени - 1630 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 1367 га, иштетилгени – 1367 га.
Баткен облусу боюнча изилденгени - 16660 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы –13000 га, иштетилгени – 13000 га.
Лейлек району боюнча изилденгени - 6910 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы - 4850 га, иштетилгени – 4850 га.
Баткен району боюнча изилденгени - 4950 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы - 4200 га, иштетилгени – 4200 га.
Кадамжай району боюнча изилденгени – 4800 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы - 3950 га,иштетилгени – 3950 га.
Ош облусу боюнча изилденгени - 16680 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы –13030 га, иштетилгени – 12230 га.
Араван району боюнча изилденгени - 4600 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы - 3300 га, иштетилгени – 3300 га.
Ноокат району боюнча изилденгени - 12080 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы - 9730 га, иштетилгени – 8930 га.
Чүй облусу боюнча изилденгени - 5972 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы –2447 га, иштетилгени – 2447 га.
Панфилов району боюнча изилденгени - 3650 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы –1270 га, иштетилгени – 1270 га.
Чуй району боюнча изилденгени – 300 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 277 га,иштетилгени – 277 га.
Сокулук району боюнча изилденгени – 800 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 450 га, иштетилгени – 450 га.
Жайыл району боюнча изилденгени – 1222 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы - 450 га,иштетилгени – 450 га.
Нарын облусу боюнча изилденгени –70317га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 64025 га, иштетилгени – 56645 га.
Жумгал району боюнча изилденгени - 29096 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 27872 га, иштетилгени – 27872 га, анын ичинен:
Таш Дөбө а/о боюнча изилденгени-1308 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 1244 га,иштетилгени – 1244 га.
Жаңы-Арык а/о боюнча изилденгени- 3677 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3549 га, иштетилгени – 3549 га.
Түгөл Сай а/о боюнча изилденгени-3648 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3558 га, иштетилгени – 3558 га.
Чоң Дөбө а/о боюнча изилденгени-2455 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 2235 га, иштетилгени – 2235 га.
Куйручук а/о боюнча изилденгени-3528 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3335 га, иштетилгени – 3335 га.
Байзак а/о боюнча изилденгени-4120 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 4050 га, иштетилгени – 4050 га.
Чаек а/о боюнча изилденгени-2660 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 2500 га, иштетилгени – 2500 га.
Баш Кууганды а/о боюнча изилденгени-3475 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3328 га, иштетилгени – 3328 га.
Кызыл Жылдыз а/о боюнча изилденгени-815 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 710 га, иштетилгени – 710 га.
Жумгал а/о боюнча изилденгени-3225 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3188 га, иштетилгени – 3188 га.
Кок Ой а/о боюнча изилденгени-185 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 175 га, иштетилгени – 175 га.
Нарын району боюнча изилденгени - 21629 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 19037 га, иштетилгени – 16657 га.
Эмгек Талаа а/о боюнча изилденгени-3178 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 2753 га, иштетилгени – 2753 га.
Ак Кудук а/о боюнча изилденгени-8485 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 7575 га, иштетилгени – 5195 га.
Эмгекчил а/о боюнча изилденгени-195 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 153 га, иштетилгени – 147 га.
Жан Булак а/о боюнча изилденгени-515 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 440 га, иштетилгени – 440 га.
Жерге Тал а/о боюнча изилденгени-3036 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 2772 га, иштетилгени – 2772 га.
Чет Нура а/о боюнча изилденгени-1700 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 1530 га, иштетилгени – 1530 га.
Миң Булак а/о боюнча изилденгени-2785 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 2250 га, иштетилгени – 2250 га.
Казан Куйган а/о боюнча изилденгени-550 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 500 га, иштетилгени – 500 га.
Сары Ой а/о боюнча изилденгени-920 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 890 га, иштетилгени – 890 га.
Учкун а/о боюнча изилденгени-265 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 200 га, иштетилгени – 200 га.
Ат Башы району боюнча изилденгени – 9095 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 7474 га, иштетилгени – 4674 га.
Баш Кайынды а/о боюнча изилденгени-4875 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3900 га, иштетилгени – 1100 га.
Ак Жар а/о боюнча изилденгени-2090 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 1824 га, иштетилгени – 1824 га.
Ача Кайынды а/о боюнча изилденгени-2130 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 1750 га, иштетилгени – 1750 га.
Ак-Талаа району боюнча изилденгени – 7747 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 7442 га, иштетилгени – 7442 га.
Кара Бүргөн а/о боюнча изилденгени-492 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 490 га, иштетилгени – 490 га.
Терек а/о боюнча изилденгени-3852 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3852 га, иштетилгени – 3852 га.
Жаңы Талап а/о боюнча изилденгени-200 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 200 га, иштетилгени – 200 га.
Кош Дөбө а/о боюнча изилденгени-1200 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 1080 га, иштетилгени – 1080 га.
Ак Чий а/о боюнча изилденгени-303 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 290 га, иштетилгени – 290 га.
Жерге Тал а/о боюнча изилденгени-480 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 480 га, иштетилгени – 480 га.
Конорчок а/о боюнча изилденгени-920 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 750 га, иштетилгени – 750 га.
Үгүт а/о боюнча изилденгени-300 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 300 га, иштетилгени – 300 га.
Бүгүнкү күндө 11 микронер менен зыяндуу чегирткеге каршы иш чаралар жүрүп жатат, ошо менен бирге эле азыркы учурда облустардагы химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмүнүн адистери райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы жана айыл аймактарынын өкүлдөрү менен биргеликте, зыяндуу чегирткелерди локализациялоо жана жок кылуу чараларын жүргүзүү жана андан ары ыкчам чараларды көрүү үчүн чегирткелердин очокторун аныктоо боюнча кеңири масштабдуу изилдөө иштери жүргүзүлүп жатат.

 

 

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок