Мин.сел.хоз.
Новость 13 июня
1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x

Экспортко багытталган мал чарба продукцияларын
- эт, сүт, балык жана бал өндүрүү боюнча тегерек стол өткөрүлдү

2018 – жылдын 11-июнь  күнү Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги  экспортко багытталган мал чарба продукцияларын - эт, сүт, балык жана бал өндүрүү боюнча тегерек стол өткөрдү.
Тегерек столго Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин жетекчилери, департаменттин өкүлдөрү, КР Өкмөтүнүн Аппаратынан жана Президентинин Аппаратынын өкүлдөрү катышты.
Жыйындын жүрүшүндө,  аймактарды өнүктүрүү, мал чарбасына өзгөчө көңүл буруу, жасалма уруктандыруу ЕАЭБ  талаптарына ылайык тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жай азыктарынын ЕАЭБ кирген өлкөлөрдүн талаптарына ылайык тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жай азыктарын даярдоо, лабораторяларды ачып, сертификаттоо, малды идентификациялоо, эт,сүт, бал, балык боюнча программаларды даярдоо жөнүндө маселелер каралып, талкуу болду.

Производство экспортоориентированных продуктов

В Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики прошел круглый стол по вопросу производства  экспортоориентированной  продукции животноводства-мяса, молока, меда и  рыбы.

В работе круглого стола приняли участие руководство Министерства сельского хозяйства, пищевой прмышленности и мелиорации КР, представители Аппарата Президента, Аппарата Правительства КР и  департаментов.

На  круглом столе были   обсуждены следующие вопросы:  Развитие регионов, уделение особого внимания развитию отрасли живоноводства,  искусственному  осеменению, соответствия стандартам ЕАЭС, открытию лабораторий, сертификации,  идентификации животных, а также  разработки программы по производству- мяса, молока, меда и рыбы.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок