Мин.сел.хоз.
Новость 11 июня
1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x

Жайыттарды башкаруу боюнча окутууларга
400дөн ашык киши катышты

2018-жылдын 4-июнунан 10-июнуна чейин Ысык-Көл облусунда үч облустун мамлекеттик жайыт жерлерин колдонуу жана башкаруу негиздери боюнча адистери, айыл өкмөт башчылары, жергиликтүү кеңештин жана Жайыт комитетинин төрагалары болуп 400 дөн ашуун адамдын катышуусунда окутуулар жүргүзүлдү.
Жайыт, мал чарба жана балык чарба департаменти менен «Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү - 1» долбоорунун алкагында өткөзүлгөн тренинг жайыт пайдалануучулар үчүн тажрыйба алмашуунун чоң бир аянтчасы болду.
Тренингге келген Нарын, Жалал-Абад облусунун Тогуз-Торо  районунун жана Ысык-Көл облусунун катышуучулары өзүлөрү үчүн жайыттарды пайдалануу жана аны башкаруу багытында бардык суроолор боюнча маанилүү маалыматтарды ала алышты. Алсак, Жайыттарды башкарууда жана аны пайдаланууда укуктук негиздери, жайыттарды колдонуу тармагындагы административдик жоопкерчилик, жайыт тилкелеринин чек араларын аныктоо тартиптери жана талаш жараткан маселелерди чечүү, Жайыттарды пайдаланууда жана башкарууда климаттын өзгөрүшүн эсепке алуу, жайыттын түрлөрү жана жайыттын өсүмдүүлүгү, жайыт тилкелеринде GPS навигатор жабдуусу менен картага маалыматтарды түшүрүү, тактоо жана аныктоо жана башка жайытка тиешелүү болгон маселелердин алкагында темалар болду.

 

Более 400 участников повысили потенциал в сфере управления использования пастбищ

В период с 4 по 10 июня 2018 года прошли обучающие тренинги для представителей районных управлений аграрного развития и представителей местной власти Нарынской и Иссык-Кульской области, а также представителей Тогуз-Торуйского района Жалал-Абадской области по основам управления и использования государственных пастбищных угодий Кыргызской Республики. В масштабное обучающее мероприятие приняли участие более 400 участников.
Тренинг организован Департаментом пастбищ, животноводства и рыбным хозяйством и в рамках проекта “Развитие животноводства и рынка”. На тренинге приняли участие руководители и специалисты по пастбищам районных управлений аграрного развития, главы айылокмотов, председатели местных кенешей и руководители пастбищных комитетов айылных аймаков.
Участники тренинга получили возможность обучиться по всем направлениям и вопросам управления и использования пастбищ.
Тренинг охватил основные тематики по:

 • Правовым основам управления и использования пастбищ;
 • Правоотношения между участниками в сфере управления и использования пастбищ;
 • Порядок и процедуры управления и использования пастбищных ресурсов;
 • Административная ответственность  в сфере пастбище пользования;
 • Порядок определения границ пастбищных участков. Разрешение спорных вопросов по границам пастбищ
 • Управление и использование пастбищ с учетом изменения климата
 • Жизненный цикл и  структура Плана сообществ по управлению и использованию пастбищ (ПСУИП)
 • План сообществ по управлению и использованию пастбищ (ПСУИП):
 • Типы пастбищ и пастбищная растительность.
 • Мониторинг и оценка для определения состояния пастбищ.
 • Использование GPS и GoogleEarthPro для картирования пастбищных участков
 • Работе с базой данных по управлению и использованию пастбищ и пастбищной инфраструктуры.

 

 

 

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок