Новость 8 июня

Мамлекеттик тилге өзгөчө мамиле
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-февралындагы отурумунун протоколунун негизинде, Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Мамлекеттик тил жөнүндө”  Мыйзамдарынын ишке ашырылып жаткандыгын текшерүү максатында 2016-жылдын 1- кварталына карата жогорку органдардын чечимдерин жана тапшырмаларын аткаруу жөнүндө, жарандардын кайрылуулары жана мамлекеттик тилдин абалы боюнча маселелер  Министрликтин кезектеги коллегиялык жыйынындагы күн тартибине киргизилгендиктен,  түзүмдүк бөлүмдөрдө жарандардын кайрылуулары менен иштөөнү уюштурууну  жана мамлекеттик тил саясатынын жүргүзүлүп жаткандыгын текшерүү боюнча  жумушчу комиссия түзүлүп, министрликтин алдындагы департаменттерге текшерүүсүн баштады.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок