Новость 8 августа

Оперативдүү маалымат облустар боюнча жашылча, бахча жана картошканын түшүмүн 2016-ж. 5-августуна карата  жыйноонун жүрүшү

Скачать

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок