Новость 4 августа
1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x

2016 жылдын 29-июлуна болгон Айыл чарба тала иштеринин жүрүшү, Кыргыз Республикасынын чарбалык субъектеринде оруп жыйноо иштеринин жүрүшү жана даярдыгы туралуу
Республиканын чарбалык субъектеринде эсеп-кысаптык датага төмөнкү иштер жасалды:

  1. Айыл-чарба өсүмдүктөрүн вегетациялык сугат иштери.

Эсеп-кысаптык датага, жалпы республика боюнча 2147.3 млн куб метр суу сугат жерлерине берилди, ал былтыркы жылга салыштырмалуу 375 млн куб метрге аз. Себеби жаан чачындын жылдагыдан көп жаап өсүмдүктөрдүн сууга болгон талабы азайганы менен түшүндүрүгө болот. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр-жайы жана мелиорация министрлигин суу сактагычтарында 1362.4 млн куб метр суунун кору бар же суу сактагычтардын жалпы сыйымдулугунун 85.6% элейт. Бул өткон жылдын ушул эле датасына 590.9 млн куб метрге көп.
Жалпы республика боюнча айыл чарба өсүмдүктөрүнүн 1431.5 миң га аянты сугарылды, бул былтыркы жылдын денгелинде 203.6 га аз. Ошонун ичинде, биринчи вегетациялык сугат 808.2 миң га сугарылды, 2015-жылы 886.5 миң га сугарылган же 78.3 миң га аз сугарылды.

  1. Отоо чөп, өсүмдүктөрдүн оруулары жана зыянкечтери жана ошондой эле саранча зыянкечи менен күрөшүү.

Быйылкы жылдын жаз айлары жана жайдын июнь, июль айлары аба ырайы республиканын баардык аймактарында жаан чачынга мол болду. Айдо аянтарында ото чөптүн массалык пайда болушуна алып келди. Жыйынтыгында, эсеп-кысаптык датага жалпы республика боюнча ото чөптөргө каршы химиялык жол менен 173.5 миң га гербецидтер менен даарыланды, бул былтыркы жылдын ушу датасына 97.6 миң га көп. Эң көп даарыло күздүк кылкандуу дан эгиндеринде 65.5 миң га, жана ошондой эле жаздык кылканду дан эгиндеринде 40.7 миң га. ушул көлөмдүн 42% Чүй областына туура келди.
Ошону менен бирге оруулар менен зыянкечтерге каршы иш чаралар 161.2 миң га айдоо аянтарында жүргүзүлдү, 26 миң га былтыркыга караганда аз. Эң көп химиялык каражаттар картошка аянтарында колорадо коңузуна каршы 52.0 миң га колдонулду, анын ичинен 31.0 миң га Ыссык-Көл областында колдонулду. Фитономуска каршы иш чаралар олутту көлөмдө 28.0 миң га көп жылдык чөптөрдүн аянтарында жүргүзүлдүү, анын ичинде 18.3 миң га Чүй областында жүргүзүлдү.
Саранча зыянкечтерине каршы иш чараларда 73.0 миң га айыл чарба жерлери изилденип, анын ичинен 57.9 миң га химиялык каражаттар колдонулары аныкталды, анын ичинен 32.7 миң га Жалал-Абад областында, 16.3 миң га Ош областында аныкталды, бул областтарда саранчага каршы иш чаралар бүткөрүлдү. Баткен областынын Лейлек районунда 560 га жерге дары чачу иштери калды.

  1.  Айыл чарба техникалардын даярдыгы жана күйүүчү майлоочу майлар менен камсыздыгы.

Жогорку темп менен тракторлорду оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат, жалпы республика боюнча 19470 бирдик же факт жүзүндө бар тракторлордун 89% даяр. Тоют жыйноочу техникалардын (трактор чөп чапкычтары, прессподборшиктер. трактор тырмоочтор), 86-88% даяр. Дан тазалоочу 495 техникалардан 401 бирдик ишке даяр, же 84%,  трактор чиркегичтердин 9843дан 8632си ишке жарамдуу, же 81%, түштүк региондорунун жана Чүй областынын зернотоктору толук даяр.
Дан жыйноочу комбайндардын оңдоп түзөлгөндөрү:
-Чүй областы боюнча 894 даанадан 796 бирдик даяр же 89%.
-Талас областында 95 даанадан 74 бирдик даяр же 79%.
-Ош областында 209 даанадан 166 бирдик даяр же 79%.
-Баткен областында 82 даанадан 63 бирдик даяр же 77%.
-Жалал-абад областынан 175 даанадан 115 даяр же 66%.
Айыл чарба техникаларынын лизинги долбоору боюнча быйыл республиканын дыйкандарына 170 бирдик айыл чарба техникалары берилди.
Республиканын фермерлерине оруп жыйноо иштери үчүн күйүүчү-майлоочу материалдары менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга жеткиликтүү базар баасында, Республиканын бүткүл унаа куйгуч жана нефтебаза станцияларында топтолгон. Мындан дизельдик отундун колдо бары 13,3 миң тонна, же болбосо 32,1% керектелүүсүнө, орточо 1 литрге 33,2 сомдон, ал эми унаа бензини  3,2 миң тонна, же болбосо 33,1% керектелүүсүнө, орточо 1 литрге 30,6 сомдон.
4. Оруп жыйноо иштеринин жүрүшү.
Кыргыз Республикасынын облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн 2016-жылдын 29-июлундагы берген маалыматтары боюнча, республиканын түштүгүндөгү бардык облустарында, жана дагы Чүй менен Талас облустарында буудай жана арпа дан өсүмдүктөрүнүн оруп жыйноо иштери жүргүзүлүүдө. Республика боюнча 216,0 миң га жыйналды, же болбосо жыйналуучу аянттан 47,3% болуп, былтыркы 2015-жылдын 244,9 ми га көрсөткүчүнөн, 28,9 миң га төмөн. Мындай көрсөткүч быйылкы жылы дан өсүмдүктөрүнүн өткөн жылга аз аянтта себилиши жана жамгырдын көп көлөмдө жаашы, жана дагы өсүмдүктөрдүн кеч өсүшү. Айдоолордо 1010 дан чогултуучу комбайн иштеп жатат, анын ичинен 669 Чүй облусу. 259 комбайн болсо башка региондордон тартылууда. Дан өсүмдүктөрдүн бункер менен орточо эсептегенде республика боюнча 26,5 ц/га түздү, же болбосо 2,8 ц/га былтыркы жылдыкына салыштырмалуу, дүң жыйымы болсо 572,3 миң тоннаны түзүп же былтыркы жылдан 8, 6 төмөнүрөөк.
Буудай болсо 120,0 миң болуп республиканын жыйналуучу аянтынын 44,4% түздү, орточо түшүмдүүлүгү 27,9 ц/га болуп 1,8 ц/га былтыркыдан жогору. Апра болсо 96,1 миң га же 51,7%, орточо түшүмдүүлүгү 24,7, же 4,1 ц/га ошондой эле былтыркы жылдан жогору. Дүн жыйымы болсо 334,5 миң тонна болуп былтыркы жылдыкынан 26,9 миң тоннага төмөнүрөөк. Буудай түшүмдүүлүгүнүн эң жакшы көрсөткүчү Жалал-Абад облусунда болду орточо – 33,4 ц/га түзүп былтыркы жылдан 1,4 ц/га жогору, ал жерде бардык себүү аянттардан 67,7% жыйналды.
Арпа боюнча дагы Жалал-Абад облусу орточо 26,2 ц/га болду, бардык себүү аянттардан 3,9 миң га жыйнап же 68,4%. Арпанын республика боюнча 237,8 миң тонна түзүп былтыркы жылдыкынан  18, 3 миң га жогору.
Баткен, Жалал-Абад, Ош жана Чүй облустарынын чарба субьектилери картөшкөнүн түшүмүн жыйноодо. Республика боюнча бардыгы 9,7 миң га казылып же бардык жыйноо аянттан 11,8% болду, 2015-жылдын көрсөткүчүнөн 0,2 жогору. Орточо түшүмдүүлүгү 170,0 ц/га болуп былтыркы жылдан 12,7 ц/га жогору, ал эми дүң жыйымы 165,2 миң тонна болуп былтыркы жылдан 16,1 миң тоннага жогору. Картошканын түшүмдүүлүгүнүн эң жогорку көрсөткүчү бул Чүй облусунда болууда -209,0 ц/га түзүп былтыркы жылдан 39,0 га жогору.
Ошондой эле жашылча өсүмдүктөрү 366,5 миң тонна болуп же болбосо былтыркыдан 87,9 миң тонна жогору болууда.
Бахча өндүрүлүшү болсо 129,1 миң тонна чогулуп былтыркыдан 1,6 миң тонна жогору болууда.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок