Новость 26 июля
1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x

Республикадагы кооператив кыймылдарын өнүктүрүү мезгил талабы! 
Бүгүн, 26-июлда Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин чоң залында Кыргыз Республикасында кооперативдик кыймылды өнүктүрүүнүн проблемалары жана иш чаралары деген темада форум өтүп жатат. Аталган иш чарага КРнын премьер-министринин кеңешчиси Нурсулу Ахметова, КРнын өкмөтүнүн агроөнөр жай комплекси жана экология бөлүм башчысы Алмаз Жээналиев, КРнын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Т.Бекбоев, КРнын Экономика министринин орун басары Эльдар Абакиров жана эл аралык уюмдар, дыйкан фермерлер, бир катар кооперативдердин жетекчилер катышты. Айыл чарбадагы ишке ашырылып жаткан реформалар майда товардык өндүрүшкө, айылдагы көбүнчө натуралдык чарбаны жүргүзгөн, анча чоң эмес кирешеге ээ болгон майда дыйкан жана фермерлердин үстөмдүгүнө алып келүүдө. Бул көйгөйлөрдү чечүүнүн негизги жолдору катары, айылдын жашоочуларына мындай кадамдын экономикалык максаттуулугун жана керектигин түшүндүрүү менен, өз ыктыярынын негизинде кооперация түзүү болуп эсептелет. 
КРнын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Т.Бекбоев өз сөзүндө республикада экономиканын агрардык секторундагы өндүрүштү иштетүүнү камсыз кылуу максатында тейлөөчү жана кайра иштетүүчү кооперативдерди уюштурууга көңүл буруу зарыл экендигин белгиледи. 
Ошондой эле дыйкан, фермерлерди бириктирип, айыл чарба продукцияларынын көлөмүн, сапатын ошондой эле үрөн жана малдын асылдуулугун жогорулатуу кайра иштетүү кооперативдерин уюштуруу бүгүнкү күндүн негизги талабы болуп жаткандыгын айтып, Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Сооронбай Шарипович Жээнбеков, жакында Ак-Талаа районунун “Мангел” кооперативде болгондо республикабыздын ар бир районунда бирден кооперативдерди уюштурууга тапшырма бергендигин айтып өттү. 
Маалыматка ылайык, Кыргыз Республикасынын улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча 2015-жылы республика боюнча 422 айыл чарба кооперативдери, анын ичинен 44 товардык-тейлөө айыл чарба кооперативдери, калган 378 өндүрүштүк айыл чарба кооперативдери бар. Айыл чарба кооперативдеринин толук кандуу өнүкпөй жаткандыгынын негизги себептеринин бири, бул айыл чарба кооперативдеринин өнүгүүсүнө таасир берүүчү жана бул багытта иштөөгө жөндөмдүү квалификациялуу кадрлардын аздыгы, айыл элинин кооперация жөнүндө билим дэңгээлинин төмөндүгү, чарбачылыкты өзүн өзү башкаруу жолу менен алып барууга, өз алдынча кооперацияга биригүүгө жана шериктик мамилени жолго салууга психологиялык даярдыктын жоктугу, кооперативдик билим системасынын жана тармактык маалымат-кеңеш кызматтын жоктугу болуп эсептелет. 
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги ченемдик-укуктук актыларды, айыл чарба кооперативдерин уюштуруу жана иштетүү боюнча мамлекеттик программаларды жана жоболорду иштеп чыгуу менен кооперативдик кыймылды өнүктүрүү үчүн шарттарды түзөт, маалымат-кеңеш берүү иштерин уюштурат. 
Республикада айыл чарба кооперативдик кыймыл 2 этапта өнүгүүсү зарыл – кыска мөнөттөгү жана узак мөөнөттөгү мезгилде.
Кыска мөөнөттөгү мезгилде калкты айыл чарба кооперативдеринин өзгөчүлүгү менен тааныштыруу максатында айыл жеринде кещири маалыматтык компанияларды уюштуруу, кооперативдерди уюштуруу боюнча маалыматтык каражатты жана пакетти иштеп чыгуу. Узак мөөнөттөгү мезгилде - кооперациянын инфраструктурасын агрардык сектордо уюштуруу, айыл чарба азык тълъгън кайра иштетүүчү чөйрөдө, тейлөөдө, насыя берүүдө, камсыз кылууда стабилдүү жана туруктуу өнүгүүчү айыл чарба кооперативдик түйүндөрдү (ассоциацияларды) түзүү болуп саналат. Кооперация системасы өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын изилдеп жана ишке ашыруу, товарөндүрүчүүлөрдүн эл аралык кызматаштыгын өрчүтүү Кыргыз Республикасында айыл чарба кооперациясын өнүктүрүүнүн ажырагыс бөлүгү болуш керек. Кооперативдик кыймылды өнүктүрүү ишинин күнгөй-тескейин караган бул форумда катышуучулар да өз пикирин билдирип, талкуу жүргүзүштү.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок