Мин.сел.хоз.
Новость 14 августа
1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x

Суусамыр өрөөнүндөгү “алтыгана-караган” бадалын азайтууга багытталган байкоочулук жана практикалык иштер башталды

          Кыргыз Республикасынын Суусамыр өрөөнүндө жалпы 528,4 мин га жайыт бар, анын ичинен Кыргызгипроземдин берген маалыматына караганда 18,0 миң га жакын жайытты алтыганакарагана тикенектүү бадалы басып кеткен.
Алтыгана-карагана бадалы менен күрөшүүнүн максатында   Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министирлигине караштуу  Жайыт, мал чарба жана балык чарба департаментинин адистери жана Мал чарбасын жана жайыттарды илимий изилдөө институтунун окумуштуулары менен биргеликте Суусамыр өрөөнүндө атайын эксперименталдык участоктордо күрөшүү иш программасын иштеп чыгышкан. Программа “Жайыттарды жана мал чарбачылыгын башкарууну жакшыртуу” долбоорунун алкагында Дүйнөлүк Банк тарабынан каржылана баштады. 
ЖМЧБЧДнын адистери, Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин, Мал чарбасын жана жайыттарды илимий изилдөө институтунун окумуштуулары менен биргеликте, ошондой эле “Ала-Тоо 24” телеберүүсүнүн журналисттеринин катышуусу менен  Суусамыр өрөөнүндөгү “алтыгана-караган” бадалын азайтууга багытталган эксперименталдык химиялык ыкма менен жүргүзүлүучү  10,0 га жайыт участогунда байкоочулук жана практикалык иштерди 2018-ж. 6-августунан 10-августка чейин жүргүзүп келишти (№1,2 сүрөттөр).
№1                                   №2                                      

Ошону менен бирге Суусамыр өрөөнүндөгү Суусамыр айыл аймагынын 174-км. эксперименттик  участкасында  алтыгана-карагана тикенектүү бадалын механикалык жол менен жок кылуу   иштери  жүрдү.  Механикалык ыкманын эки түрү колдонулду, булар: биринчиси  К-700 үлгүсүндөгү трактор менен айдоо жана экинчиси көтөрүп жүрүүчү бензин менен иштөөчү чөп чапкыч  (косилка).   Азыркы учурда экспериментке бөлүнгөн 25, 0 гектар жайыт ичинен 5,2  гектары айдалды жана косилка менен чабылды.   (3-сүрөт)

(№3 сүрөт)

В Сусамырской долине начались экспериментальные работы  направленные на борьбу с алтагана-карагана

В Суусамырской долине Кыргызской Республики общая площадь пастбищ составляет 528,4 тыс.га из них покрыто колючими кустарниками алтыгана-карагана 18,0 тыс. га пастбищ.
С целью по борьбе с кустарником алтыгана- карагана специалисты
Департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства Министерства сельского хозяства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики совместено с учуными КырНИИЖП разработали рабочую программу, чтобы провести ее в Суусумырской долине на экспериментальных участках.
Специалисты ДПЖРХ, специалисты ДХиЗР, ученые КырНИИЖП, а так же с участием журналиста телевещания “Ала-Тоо 24” провели практические и наблюдательные работы с 6 го по 10 августа 2018 года направленные по борьбе с алтагана-карагана в Сусамырской долине на 10,0 гектарах экспериментальных участков, с применением химических препаратов.(рисунки №1,2)

        Вместе с этим прошли работы по уничтожению алтыгана-карагана механическим методом на экспериментальном участке  174 км Сусамырской долины Суусамырского айыльного аймака. Для механической обработки были применены два вида: первый вид с применением тактора марки К-700, второй вид с применением переносной бензиновой косилки. В настоящее время из выделенных для эксперимента 25,0 га обработаны 5,2 га пастбищ.(рисунок №3)

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок