Мин.сел.хоз.
Новость 4 апреля

104 Коомдук үрөн фонду түзүлдү, эми жаздык арпанын үрөнү менен камсыздашат

 Республиканын беш облусунда 2017-жылы Жайыт пайдалануучу бирикмелердин алдында 104 коомдук үрөн фонду түзүлдү. Бул фонддор муктаж болгон фермерлерге үрөн алып келип турат. Коомдук үрөн фонддор “Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү” долбоорунун колдоосу менен Ысык-Көл облусунда—31, Нарында – 32, Баткен облусунда – 7, Ошто – 16, Жалал-Абадда 18 түзүлдү.
Ар бир фермер коомдук үрөн фондунан алган үрөндү түшүмдөн эки эсе кайтарып берет. Мындай принцип фонддун чыгымдарын жабууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, бенефициарлардын санын көбөйтүп, көлөмүн кеңейтет.
“Ватан” сорту 2017-жылдын түшүмүнүн биринчи өндүрүмү Жалал-Абад облусуна бардыгы 72 тонна түшүрүлөт. “Вакула” сорту 2017-жылдын түшүмүнүн биринчи өндүрүмү Ош облусуна 64 тонна, Баткен облусуна 28 тонна жана Жалал-Абад облусунун Тогуз-Торо районуна 32 тонна жеткирилет.
Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районуна арпанын биринчи өндүрүмү “Убаган” сорту 64 тонна, ал эми бул региондун калган райондоруна “Приазовский 9” сортунун биринчи түшүмүнөн 184 тонна түшүрүлөт.
Нарын облусуна дагы 2017-жылдагы “Приазовский 9” сортунун биринчи түшүмү 224 тонна жеткирилет.
Жалпы 668 тонна жаздык арпанын үрөнү 14 млн сомдон ашык акча каражатына сатылып алынат.
Коомдук үрөн фондунун түзүлүшүнө “Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү -1, 2” долбоорлорунун өнөктөшү “Кыргыз жайыты” Кыргызстандын жайыт пайдалануучулар улуттук ассоциациясы түздөн-түз катышты. ОРСП менен ассоциациянын ортосунда меморандумга кол коюлуп, үрөн фондунун өнүгүшү, коомдук үрөн фондусунун уставы, дан жана тоют өсумдүктөрүн өстүрүү боюнча бизнес-пландын концепциясы жана колдонмосу иштелип чыкты.
Коомдук үрөн фонддун өнүгүшүнө мындан кийин Жайыт комитеттери жооптуу болушат. Жүргүзүлүп жаткан ишке көзөмөл кылуу үчүн Жайыт комитеттеринин башчыларынан, жергиликтүү кеңештен, аксакалдар сотунан, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн, аялдар жана жаш уюмдардын мүчөлөрүнөн турган байкоочу кеңеш түзүлдү.

  Созданы 104 Общественных семенных фонда,
им закуплены семена ярового ячменя

В 2017 году при Объединениях пастбищепользователей созданы 104 Общественных семенных фонда: в Иссык-Кульской области – 31, Нарынской – 32, в Баткенской— 7, Ошской – 16, Жалал-Абадской – 18. Данные фонды будут заниматься предоставлением семян нуждающимся фермерам.
Каждый фермер, получивший семена из ОСФ, возвращает их в двойном размере из выращенного урожая. Подобный принцип позволяет покрыть затраты фонда, расширить его объемы и увеличить количество бенефициаров.
Непосредственное участие в создании ОСФ принимала Национальная ассоциация пастбищепользователей Кыргызстана “Кыргыз жайыты”, являющаяся партнером проектов “Развитие животноводства и рынка - 1, - 2”. Был подписан Меморандум о взаимодействии между ОРСП и Ассоциацией, разработаны концепция и операционное руководство по развитию семенных фондов, Устав ОСФ, бизнес-план по выращиванию зерновых и кормовых культур.
Жайыт комитеты будут ответственны за дальнейшее развитие ОСФ. Для контроля проводимых работы созданы наблюдательные советы, состоящие из представителей ОМСУ, местных кенешов, судов аксакалов, женских или молодежных организаций, а также самих глав Жайыт комитетов. Проекты “Развитие животноводства и рынка - 1, - 2” закупили для созданных ОСФ семена ярового ячменя.
Сорт «Ватан» первой репродукции урожая 2017 года будет поставлен в Джалал-Абадскую область - всего 72 тонны. Сорт «Вакула» первой репродукции прошлогоднего урожая будет поставлен в Ошскую область - 64 тонны, Баткенскую – 28 тонн и Тогуз-Тороузский район Джалал-Абадской области - 32 тонны.
В Жети-Огузский район Иссык-Кульской области будет поставлен сорт ячменя «Убаган» первой репродукции урожая прошлого года объемом 64 тонны, в остальные районы этого региона - сорт «Приазовский 9» первой репродукции общим объемом 184 тонны. В Нарынскую область также будет поставлен сорт «Приазовский 9» первой репродукции урожая 2017 года общим объемом 224 тонны.

Таким образом, всего будет закуплено 668 тонн семян ярового ячменя на общую сумму свыше 14 млн сомов.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок