Мин.сел.хоз.
Новость 21 февраля
1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x

Баткен шаарында регионалдык биофабрика колдонууга берилди

2018-жылдын 20-февралында Кыргыз Республикасынын Президентти жана С. Жээнбеков жана Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак-ашөнөр жайы жана мелиорация министрии Н.Мурашев Баткен шаарында жаңы типтүү Кыргызагробиоборбордун Баткен регионалдык биофабрикасынын ачылышына катышып, лентасын кесишити.

2017-жылдын август айынды Баткен регионалдык биофабрикасынын толук бүткөрүлүп, эксплуатациялоого берилген. Мамлекеттик сатып алуу конкурсунун негизинде Баткен регионалдык биофабрикасына 8,4 млн. сомго Россия Федерациясынын инновациялык технологиялык биопрепараттарды өндүрүүчү курал-шаймандар сатылып алынып, орнотулуп, битехнологиялык процесстер ишке киргизилген.

Баткен регионалдык биофабрикасынын максаты - Баткен областынын дыйкан-фермерлеринин биопрепараттар менен камсыз болушун жогорулатуу менен экологиялык таза жана органикалык айыл чарба азыктарын өндүрүүнү көбөйтүүгө шарт түзүү болуп эсептелет.

Биофабриканын имаратынын узундугу 36 м туурасы 10 м болуп, Баткен шаарынын, Нуруев көчөсүнүн №3-участогунда 7,5 сотых аянтты ээлейт.

Азыркы учурда Баткен регионалдык биофабрикасында агроном, биотехнолог, агроэколог адистиги бар 5 адис эмгектенүүдө.

Баткен регионалдык биофабрикасы Кыргызстан суверенитет алгандан берки мезгилде биринчи жолу жаңы типтүү салынган биофабрика болуп эсептелип,“Биолигнин” жана “Триходермин”микробиопрепараттары жана  “Трихограмма”, “Габробракон”, “Алтынкөз”, “Амблисейус” жана “Афелинус” энтомофагтары өндүрүлүп,Баткен областынын дыйкан-фермерлерин айыл чарба өсүмдүктөрүн зыянкечтерден жана илдеттерден коргоо үчүн экологиялык таза биокаражаттар менен камсыз кылат. Айыл чарба өсүмдүктөрүн уулуу химикаттар менен дарылоо иштери кескин кыскарат. Натыйжада облуста экологиялык таза айыл чарба зоналары кеңейет жана экологиялык таза айыл чарба азык-түлүктөрүн өндүрүү жогорулайт.
Мындан тышкары биофабриканын өндүрүштүк кубуттуулугу Баткен областынын бүтундөй дыйка-фермерлерин биопрепараттар менен толук камсыз кылууга жетет.
Ошол эле мезгилде, Баткен регионалдык биофабрикасында өндүрүлгөн микробиопрепараттарды жана энтомофагдарды Тажикстан жана Өзбекстан мамлекеттерине экспорттоого шарт түзүлөт.

Cостоялось открытие Баткенской региональной  биофабрики  Кыргызагробиоцентра Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики

            20 февраля  в городе Баткен состоялось открытие  биофабрики с участием  Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации  Нурбека Мурашева, директором Кыргызагробиоцентра Жаныбаем Тумановым и другими ведомственными руководителями.  В  ходе выступления Президент  Кыргызской Республики отметил актуальность  и необходимость открытия данной биофабрики.
“Наша сельхозпродукция может составить конкуренцию на рынках ЕАЭС, мировом рынке. Для этого мы должны проводить правильную политику в сельском хозяйстве и поддерживать наших фермеров, давать им верное направление. Сохранить экологическую чистоту отечественной сельхозпродукции”, - заявил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.
Глава государства подчеркнул, что будущее Кыргызстана за производством экологически чистых продуктов и фермерам надо пользоваться препаратами биофабрик, которые на сегодняшний день функционируют в Бишкеке, Оше, Баткене, также ожидается строительство биофабрики в Нарыне.
Президент Сооронбай Жээнбеков пожелал  коллективу биофабрики  успехов в начинаниях, работы  на благо фермеров и сельскому хозяйству страны.

Баткенская региональная биофабрика не имеет аналогов в республике и является первой новой типовой биофабрикой построенной в период суверенитета Кыргызской Республике.

Цель Баткенской региональной биофабрикиКыргызагробиоцентра является создания условий для повышения производства экологически чистых и органических сельхозпродукций с путем повышения обеспеченности биопрепаратами фермеров в Баткенской области.

В данный момент в Баткенской региональной биофабрикеимеется 8 лабораторий и производят два вида микробиологических (Биолигин– стимулятор растений, Триходермин-биофунгицид) препаратов, и пять видов энтомофагов(Трихограмма - уничтожает яйца вредителей, Златоглазка-против тли, Амблисейус-против трипсов и паутинного клеңа, Габрабракон - уничтожает гусеницы вредителей, Афелинус – против кровяной тли).

ПроизводственнаямоңностьБаткенской региональной биофабрикиможет обеспечить в один сельскохозяйственный год 65% процентов от обңейпосевныхплощадейобласти. По штатной численности на биофабрике работает 5 человек по специальности агрономы,  биотехнологи, агроэкологи.
Производственная мощность биофабрики может обеспечить всех фермеров и крестьян области биопрепаратами, а также  производить  биопрепараты для экспорта в Республику Узбекистан и Таджикистан.

 

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок