Новость 27 сентября

Жайыттардын инфраструктурасын жакшыртууга 2013-жылдан баштап 300 млн сом каражаты грант түрүндө багытталган
Республика боюнча 2017-жылдын биринчи жарым жылдыгына жайыттарды пайдалануудан 41 млн сомдон ашык акча каражаты чогулган. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 8,7 млн сомго көп. Көрсөтүлгөн акча каражатынын көпчүлүгү Жалал-Абад облусу боюнча чогултулуп, 15,5 млн сомду түздү.
Жалпысынан жайыттарды пайдаланууга чогултулган акча каражаты 2009-жылдан баштап Кыргыз Республикасынын “Жайыттар жөнүндө” мыйзамы кабыл алынгандан бери өсүү байкалып жатат. 2009-жылдан 2016-жылга чейинки жайыт жыйымын чогултуу 11 млн дон 131 млн го чейин өскөн. 2016-жылы жайыт жыйымы мурунку жылга салыштырмалуу 10 млн сомго аз.  Чогултулган акчанын көпчүлүк бөлүгү жайыттардын инфраструктурасын жакшыртууга пайдаланылып жатат. Жайыт комитететтери акчаны кайда жумшаш керек экендигин жолдорду, көпүрөлөрдү ремонттон өткөрүү же куруу, же кандайдыр бир техника алууну өздөрү чечип жатышат. Реформа болгон 7 жыл ичинде Бүткүл дүйнөлүк банк жана ИФАД каржылаган улуттук долбоор аркылуу 15 миң км жайыт жолдору оңдолуп (курулуп), 1600дөн ашык көпүрө, 750 дөн ашык суу түтүктөрү  курулду.
Учурда республиканын жети облусунда гранттык каражаттарды берүү иштери улантылып жатат.   “Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү -1” долбоору Нарын жана Ысык-Көл облустарынын жайыттарынын инфраструктурасын жакшыртууга  2013-жылдан бери 222 млн сомдон ашык акча каражатын жумшады. Ал эми “Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү - 2” долбоору Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарынын жайыттарын колдоого 75 млн сом бөлүнгөн. Мындан сырткары, жайыт пайдалануучулар өздүк салымын накталай акча түрүндө, өздөрүнүн эмгеги жана материалдык жактан кошуп жатышат. “Жайыттарды жана мал чарбачылыкты башкарууну жакшыртуу” долбоору кийинки жылдан баштап Талас жана Чүй облустарынын Жайыт комитеттерине грант берүүнү пландап жатат.
Грант каражаттарын алуу үчүн Жайыт комитеттери кичи долбоорлорду жазышат. Айрыкча жайыт пайдалануучулар жайыт жолдорун оңдоодо же көпүрөлөрдү курууда пайдалануу үчүн оор техникаларды сатып алгысы келет. Мындан сырткары, жаныбарлардын ден-соолугун коргоону жакшыртууну каалашат, (койлорду кыркууда көчмө пункттарды, күпкөлөрдү уюштуруу), түздөн-түз жайыттардын инфраструктурасын жакшыртууга багытталат.

Пресс-релиз

27 сентября 2017г.

За первое полугодие 2017 года по республике за использование пастбищ собрано свыше 41 млн сом, что по сравнению с этим же периодом предыдущего года больше на 8,7 млн сом. Из указанной суммы больше всего денег собрано по Жалал-Абадской области, - почти 15,5 млн сом.
В целом рост сборов за пользование пастбищами наблюдается с 2009 года после принятия Закона Кыргызской Республики “О пастбищах”. Так, с 2009 по 2016 годы сборы увеличись с 11 млн до 131 млн сом. В 2016 году сборы составили меньше чем в предыдущем на 10 млн сом.
Большая часть собранных средств используется на улучшение инфраструктуры пастбищ. Жайыт комитеты самостоятельно решают, куда направить деньги: на ремонт или строительство дороги, мостов или приобретение какой-либо техники. За семь лет реформы при финансовой помощи национальных проектов, финансируемых ИФАД, Всемирным банком и другими донорами, введено сыше 15 тыс. км пастбищных дорог, возведено более 1600 мостов, более 750 водопроводов.
В настоящее время продолжается работа по предоставлению грантовых средств во всех семи областях республики. Проект “Развитие животноводства и рынка – 1” с 2013 года направил уже свыше 222 млн сомов на улучшение пастбищной инфраструктуры в Иссык-Кульской и Нарынской областях, проект “Развитие животноводства и рынка – 2” с 2015 года вложил почти 75 млн сомов в поддержку пастбищ Ошской, Баткенской и Жалал-Абадской областей. Помимо этого, пастбищепользователи делают свой собственный вклад – наличными деньгами, трудом и материалом. Проект “Улучшение управления пастбищами и животноводством” планирует со следующего года предоставить гранты Жайыт комитетам Таласской и Чуйской областей.

Чтобы получить грантовые средства, Жайыт комитеты пишут микропроекты.  Преимущественно пастбищепользователи хотят купить тяжелую технику, которую они будут использовать при ремонте пастбищных дорог или строительстве мостов, также желают улучшить охрану здоровья животных (организовывая передвижные пункты стрижки овец, купочные ямы т.д.), непосредственно направляют на улучшение инфраструктуры пастбищ.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок