Новость 19 октября

«өлкөнүн суу тармагында наркы 38 миллион АКШ долларын түзгөн жаңы долбоор ишке ашырыла баштады»

2016-жылдын 14-сентябрында Айыл чарба жана азык-түлүк коопсуздугу боюнча Глобалдык программа тарабынан каржыланып, ал эми Дүйнөлүк банк администратор катары ишке ашыра турган “Айыл чарба өндүрүмдүүлүгүн жана тамак-ашты жакшыртуу” долбоору ишке ашырыла баштады. Долбоордун жалпы наркы – 38,0 млн. АКШ долларды түзүп, 2016-жылдан 2021-жылга чейин 5 жылдын ичинде ишке ашырылат. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жай жана мелиорация министрлигинин алдындагы Суу чарба жана мелиорация департаменти – долбоорду ишке ашыруу агенттиги болот.
Долбоордун өнүктүрүү максаты (ДөМ) болуп айыл чарба өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу, азык-түлүк коопсуздугун жакшыртуу жана өлкөнүн тандалып алынган райондорунда, айыл жеринде жашаган калктын толук кандуу тамактануусун жогорулатуу эсептелет.

ДөМ 4 компонентти ишке ашыруу аркылуу жетет:
1 – компонент: Дренаждык жана ирригациялык инфраструктураларды калыбына келтирүү жана модернизациялоо;
2 – компонент:  Айыл чарбалык консультациялык кызмат көрсөтүү;
3 – компонент: Азыктануунун сапатын жакшыртуу боюнча чаралар;
4 – компонент: Долбоорду башкаруу.


 

«В водном секторе страны началась реализация нового проекта
на 38 млн. долларов США»


Новый проект «Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания» финансируемый Глобальной Программой по Сельскому Хозяйству и Продовольственной Безопасности, администратором которого будет Всемирный банк начал свою реализацию 14 сентября 2016 года. Общая стоимость проекта составляет 38 млн. долларов США. Продолжительность данного проекта 5 лет, с 2016 года по 2021 год. Реализующим агентством будет Департамент водного хозяйства и мелиорации при Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики.
Цель развития проекта (ЦРП) заключается в повышении производительности сельского хозяйства и продовольственной безопасности и полноценного питания сельского населения в отобранных районах страны.
ЦРП будет достигнуто посредством реализации 4 компонентов:
Компонент 1 – Восстановление и модернизация ирригационной и дренажной инфраструктуры;
Компонент 2 – Сельскохозяйственные консультационные услуги;
Компонент 3 – Меры по повышению качества питания;
 Компонент 4 – Управление проектом     

 

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок