Новость 24 августа
1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x

Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде Ресурстук-аналитикалык борбор ачылды

2016-жылдын 24-августунда Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде Ресурстук-аналитикалык борбор (РАБ)ачылды.
РАБ азык-түлүк коопсуздугун камсыздоону талдоону ишке ашыруу,айыл чарба продукциясын өндүрүү боюнча болжолдуу маалыматтарды көрсөтүү, Райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары (РАӨБ)  жана министрликтин түзүмдүк бөлүмдөрү жөнөткөн маалыматтарды иштеп чыгуу  үчүн түзүлгөн. Максаты – министрликтин түзүмдүк  жана аймактык бөлүмдөрүнүн өз ара маалымат алмашуусун жөндөө, айыл чарба продукциясын өндүрүүчүлөрдүн жана кайра иштетүүчүлөрдүн, тармактык ассоциациялардын жана башка кызыкдар тараптардын  маалымат менен камсыз болуусун жакшыртуу.
РАБ компьютерлер, сервер, көп функционалдуу түзүлүштөр, телевизор, интернет мүмкүнчүлүгү менен камсыздандырылган.
Компьютердик жабдууларды, кеңсе эмеректерин жана керектүү буюмдарды сатып алууда “Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү – 2” долбоору көмөк көрсөткөн, ошондой эле, долбоор аркылуу борборго бир адис – аналитик кызматка алынды. Келечекте РАБ бардык ченемдик-укуктук актылардын, өнүгүүнүн программаларынын жана пландарынын электрондук китепканасы, облустардын, райондордун чегинде жайыттар, мал чарбачылыгы боюнча маалымат базасы түзүлөт; борбордо эл аралык долбоорлор, айыл чарба программалары боюнча маалыматтар топтолот.

 В Минсельхозе открылся Ресурсно-аналитический центр
Ресурсно-аналитический центр (РАЦ) открылся 24 августа 2016г. в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.
РАЦ создан дляосуществления анализа обеспечения продовольственной безопасности, подготовки и предоставления прогнозной информации по производству сельхозпродукции;обработки данных, представляемых Районными управлениями аграрного развития (РУАР) и структурными  подразделениями министерства. Цель –лучше наладить взаимодействиеи обмен информацией подведомственных и территориальных подразделений министерства, улучшить информационное обеспечение производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, отраслевых ассоциаций и других заинтересованных сторон.
РАЦ обеспеченкомпьютерами, сервером, многофункциональными устройствами, телевизором, доступом к Интернету. Помощь в приобретении комьютерного оборудования, предметов офисной мебели и необходимыхпринадлежностей оказал проект “Развитие животноводства и рынка – 2”, который также привлек одного специалиста-аналитика для работы в этом Центре. В будущем в РАЦ будет создаватьсяэлектронная библиотека всех нормативно-правовых актов, программ и планов развития, информационная база по пастбищам, животноводству в разрезе районов, областей; здесь будут находиться сведения о международных проектах, программах по сельскому хозяйству.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок