Мин.сел.хоз.
Ычкам маалымат
Окуялар календар
<< Сентябрь, 2019 >>
ПНВТСРЧТПТСБВС
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

©

Өкмөт
Өнөктөштөр
Водное хозяйство

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин алдындагы Суу чарба жана мелиорация Департаменттин негизги милдеттери болуп, республикадагы дыйкандарды өз убагында сугат суу менен камсыз кылуу, суу чарба объектилерин, насостук станцияларды сапаттуу ремонттон өткөрүп өз деңгээлинде кармап туруу, областтарда жаңы суу баскан жер аянттарын пайдаланууга киргизүү.
Суу чарба жана мелиорация Департаментинин балансында чарбалар аралык каналдар-5786,7 км, гидротехникалык курулмалар 7659 даана, суу өлчөөчү посттор 3236 даана, насостук станциялар-107 даана, жалпы суу топтоо көлөмү – 1617,3 млн.м3 түзгөн 33 даана, суу сактагычтар, жалпы көлөмү-24,0 млн.м3 түзгөн 50 даана суткалык жөнгө салуу бассейндери.
2015-жылы баардыгы болуп 795 суу чарба курулмалары оңдолуп, 760 суу өлчөөчү посттор, 91 даана насостук станция, 396,5 км аралыкта ири каналдар толук түрдө капиталдык ремонттон өткөн.
Жалпы суу булактарынан 2015-жылы Республика боюнча 6,96 млрд.м3 суу алынып, 2014-жылга салыштырмалуу 426,3 млн.м3 сууга көп болгон. Сугатка 4,96 млрд.м3 суу берилип, натыйжада 231,1 миң гектар жер көп сугарылган.
2016 - жылдын 1-январына Республика боюнча, 746 миң гектар сугат жери же жалпы сугат аянтынын 73% суу пайдалануучулардын ассоциациясынын (СПА) балансасында турат.
2015-жылы түзүлгөн келишимдердин негизинде 388 СПАлардын 464,2 миң гектар, 55 айыл чарба кооперативдердин жана бириккен дыйкан чарбалардын 38,5 миң гектар, 1287 башка чарбакер субъектердин 131,0 миң гектар жерлери сугат суу менен камсыз кылынды. Бүгүнкү күндө Бүткүл Дүйнөлүк Банктын каржылоосу менен СПАларда реабилитация жумуштары жүргүзүлүүдө.
«Орто-Токой», «Папан» , «Киров» ири суу сактагычтарына проектте көрсөтүлгөн көлөмдө суу топтолуп, сугат мезгилинде пайдаланылды.
2015-жылы жердин мелиоративдик абалын жакшыртуу жумуштарына 15,1 млн.сомдук жумуштар аткарылып, 34,3 км ачык жана 27,1 жабык коллектордук сарыктырма түйүндөрү механикалык тазалоодон өттү.
Жалпысынан, Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук Стратегиясын ишке ашыруу башталгандан бери 3883 гектар жаңы сугат жерлер өздөштүрүлүп, 2574 гектар сугат жерлерди сугат суу менен камсыздоо көтөрүлгөн жана 7365 гектар сугат жердин мелиоративдик абалы жакшырган.
Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук Стратегиясынын (КР ТӨУС) программасынын алкагында наркы 32,0 млн. АКШ долларын түзгөн 6 суу чарба объектисинин курулушунун сунушу даярдалып, Кытай Эл Республикасы менен 2015-жылы келишимге кол коюлду. Курулуштун наркы 362 млн. АКШ долларын түзгөн 10 суу чарба объектисин куруу сунушунун долбоору Араб Координация Биримдигине (АКБ) өткөрүлдү. Наркы 17,6 млн. АКШ доллары болгон 6 суу чарба объектилерин куруу Корей Республикасынын өнүктүрүү фондусуна сунушталууда.

 

            Основной функцией Департамента водного хозяйства и мелиорации является своевременное обеспечение поливной водой водопользователей, проведение качественного ремонта водохозяйственных объектов, насосных станций, а также освоение новых орошаемых земель.
На балансе Департамента водного хозяйства и мелиорации находятся 5786,7 км межхозяйственных каналов, 7659 гидротехнических сооружений, 3236 водоизмерительных постов, 107 насосных станций, 33 водохранилищ, общим объемом накопляемых вод 1617,3 млн.м3.
За 2015-год были отремонтированы 795 водохозяйственных сооружений, 760 водоизмерительных постов, 91 насосных станций и ремонт 396,5 км крупных каналов.
В течении 2015 года по республике из водных источников  забрано 6,96 млрд.м3 воды, в сравнении с прошлым годом, это составило на 426,3 млн.м3 больше. На орошение подано 4,96 млрд.м3, по сравнении с прошлым годом больше на 208,3 млн.м3, тем самым полито 231,1 тыс.га больше орошаемых земель.
По состоянию на 1-января 2016-года 746,0 тыс.га орошаемых земель находятся на балансе ассоциация водопользователей (АВП), что составляет 73 %.
Согласно заключенным договором 338 АВП подано воды на орошаемые земли с площадью 464,2 тыс.га, 55 сельскохозяйственные кооперативы и ОКХ с орошаемой площадью 38,5 тыс.га и 1287 прочим хозяйствующим субъектам с орошаемой площадью 131,0 тыс.га.
На сегодняшний день средствами Всемирного Банка проводятся реабилитационные работы водохозяйственных объектов АВП.
По трем крупным водохранилищам таких как, «Орто-Токой», «Папан», «Киров» в вегетационный период был накоплен проектный объем воды к использованию для орошения.
На 2015-год на улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель было израсходовано 15,1 млн.сом, на эти средства было произведена мехочистка 34,3км открытых 27,1км закрытых коллекторно-дренажных сетей.
С начало осуществления Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики введено 3883 га новых орошаемых земель, повышено водообеспеченность на 2574 га орошаемых землях и улучшена мелиоративное состояние 7365 га орошаемых земель.
В целях, успешного продолжения реализации программы Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики (НСУР КР) подготовлены и предложены КНР строительства 6 водохозяйственных объектов на сумму 32 млн.долл. США и 2015 году подписана соглашения. Проектные предложении переданы на строительства 10 водохозяйственных объектов в сумме 362 млн.долл. США Арабской Координационной Группе (АКГ). Строительства 6 водохозяйственных объектов на сумму 17,6 млн. долл. США предложены Корейской Республике.

 

Назад

Маалымат системалары

Өкмөтүнө караштуу
Суу ресурстары
Мамлекеттик агенттиги

Маалымат блогу