Новость 2 февраля

Айыл чарба министрлигинин адистери Баткен районунда дыйкан-фермерлерге окутууларды жүргүзүүдө

         2018- жылдын  1-февралында Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин адистери Баткен облусунун Баткен райондорунда Мал чарба жана өсүмдүк өстүрүү тармагын адисдештирүүдө прогрессивдүү технологияларды жайылтуу менен алдыңкы инновацияларды өздөштүрүү боюнча фермерлерге практикалык жардам көрсөтүү жана айыл чарба адистеринин квалификациясын жогорулатуу, ошондой эле, мал чарба, балык чарба жана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн продукцияларын кайра иштетүү жөнүндө дыйкан-фермерлерге докладтарын окуп, агрозоовет окуутууларды өткөрдү.

Подробнее
Новость 1 февраля

В  Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики   состоялась коллегия по итогам 2017 года.
В Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики состоялась коллегия по итогам 2017 года.  В работе коллегии также принял участие Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев. 
На коллегии были подведены итоги 2017 года,  утвержден  план работ министерства на 2018 год, а также утвержден план работ коллегии на 2018 год.
В своем выступлении  заместитель министра  Жаныбек Керималиев  отметил, что  за последние 5-лет по программе финансирования сельского хозяйства кредитование ФСХ для развития животноводства, растениеводства и перерабатывающей промышленности  было выделено 24,0 млрд. сомов. Одной из основных функций министерства  является  осуществление  государственной политики в сфере агропромышленного комплекса и растениеводства,  в этом направлении министерство  проводит в  регионах  обучающие  семинары, обучает  крестьян республики внедрению современные технологии для производства сельскохозяйственных культур,  использованию новых высокоурожайных сортов и гибридов,  что соответственно повысит уровень сельского хозяйства. По  программе Лизинга   предусматривающий длительный срок погашения  в 2017 году фермерам было выделено 363 единиц сельскохозяйственной техники.

 

Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде 2017-жылдын   жыйынтыгы боюнча коллегия өттү   

 Коллегиянын отурумуна Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев катышты.
Коллегияда 3 маселе каралып, эң негизгиси 2017-жылдын жыйынтыгы болуп, жана 2018-жылына карат иш пландар бекилди.
Акыркы 5-жылдын ичинде “Айыл чарбаны каржылоо” программасы боюнча жеңилдетилген акча насыяларын берүү  жакшырып, 24,0 млрд. сомго чейин жетти.- деп баяндоосун министрдин орун басары Ж. Керималиев баштады. “Жылда өткөрүлүп туруучу “Талаа күнү” регионалдык семинарлары республиканын дыйкан-фермерлерине айыл чарба өсүмдүктөрүн өндүрүү боюнча заманбап технологияларды өздөштүрүүгө, жаңы жогорку түшүмдүү сортторду жана гибридтерди алууга, дыйканчылыктын деңгээлин жогорулатууга мүмкүнчүлүк түздү”.
Лизинг программасынын негизинде жалпы 2,1 миңден ашык, ал эми  2017 жылы  363 даана айыл чарба техникалар дыйкан жана фермерлерге узак мөөнөткө берилди.
Региондордо 2016-2017 жылдары  жалпы 56 МТС түзүлдү.
Чегиркелер менен күрөшүүдө жана карантиндик обьектилерди аныктоодо иштер жакшыра баштады.

Подробнее
Новость 31 января

Айыл чарба министрлиги түштүк жергесинде дыйкан-фермерлерге окутууларды жүргүзүүдө

            2018- жылдын  31-январынан тартып он күндүк мөөнөткө Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарынын райондорунда Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин адистери Мал чарба жана өсүмдүк өстүрүү тармагын адисдештирүүдө прогрессивдүү технологияларды жайылтуу менен алдыңкы инновацияларды өздөштүрүү боюнча фермерлерге практикалык жардам көрсөтүү жана айыл чарба адистеринин квалификациясын жогорулатуу, ошондой эле, мал чарба жана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн продукцияларын кайра иштетүү жөнүндө агрозоовет окуутууларды жүргүзүп, семинарларды өткөрүүдө.

Подробнее
Новость 30 января

Прошла встреча министра МСХПП и М КР с представителями Национальной ветеринарной палаты Польши.
30 января 2018 года в министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики прошел Круглый стол в рамках реализации программы по Твининговому сотрудничеству между Национальной ветеринарной палатой Польши и Ветеринарной палатой Кыргызстана. В работе Круглого стола приняли участие члены Наблюдательного Совета Ветеринарной палаты, председатели Ассоциаций частных ветеринаров, представители МСХППиМ КР, Госинспекции по ветеринарной безопасности и деканы ветеринарных факультетов.

 

Айыл чарба, тамак аш, өңөр жайы жана мелиорация министри Нубек Мурашев  бүгүн Польша  Республикасынын Улуттук  ветеринардык палатасын жетекчилиги менен  жолукту.
Айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация  министрлигинде бүгүн 30 январда  Польша Республикасынын  Ветеринардык палатасы менен бирге   ишке ашырылып жаткан Твининг  кызматташуунун  алкагында тегерек стол өттү. Тегерек столдун ишине катышуу үчүн Байкоочу Кеңештин мүчөлөрү, Ветеринардык палатасынын төрагалары, Ассоциациялар, жеке ветеринарлардын өкүлдөрү жана башкалар келишти.

Подробнее
Новость 29 января

Информация о проделанной работы сектора по земельным вопросам и реорганизации сельскохозяйственных предприятий
за  2017 год.

Сектор по земельным вопросам и реорганизации сельскохозяйственных предприятий вновь организован 2016 году и проводит работы по двум направлениям.
За 2017 год, были внесены изменения в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики,  в частности внесены изменения в «Земельный кодекс», рассмотрено в трех чтениях Жогорку Кенеше Кыргызской Республики и подписаны Президентом Кыргызской Республики. Внесение изменений проект Закона «Об управлении землями сельскохозяйственного назначения» направлено на рассмотрение соответствующих отделах в Аппарате Правительства Кыргызской Республики и на стадии принятия постановления.

 

Жер маселелери жана айыл чарба ишканаларын кайрадан уюштуруу секторунун 20017-жылдагы аткарган иштери боюнча маалымат.
        

Жер маселелери жана айыл чарба ишканаларын кайрадан уюштуруу сектору болуп 20016-жылы кайрадан түзүлүп, азыркы учурда эки багытта иштерди жүргүзүп келет. Сектор аркылуу2017 жылдын ичинде өзүнө тиешелүү болгон бир топ Мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизди. Атап кетсем “Жер кодекси”. Айыл чарба жерлерин башкаруу Мыйзамына жана башка актыларга киргизилди.

Подробнее
Новость 26 января

Айыл чарба министрлиги Ысык-Көл облусуна Окутуу семинарларды өткөрдү

         2018- жылы  16-февралдан тартып беш күндүк мөөнөт менен  Ысык-Көл облусуна Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин адистери өсүмдүк өстүрүү жана мал чарба тармагын адисдештирүүдө прогрессивдүү технологияларды жайылтуу менен кирешелүү жана экспорттук суроо-талапка ээ болгон айыл чарба өсүмдүктөрүн жаңы сортторун дыйкандарга сунуштоо менен дыйкан жана фермерлерди сапаттуу үрөндөр менен камсыз кылуу, ошондой эле    айыл чарба өсүмдүктөрүнүн, мал  чарба  продукцияларды кайра иштетүүдө  алдыңкы инновацияларды өздөштүрүү боюнча фермерлерге практикалык жардам көрсөтүү боюнча окутуу жүргүзүлүп, семинарлар өткөрүлдү.

Подробнее
Новость 25 января

Министр  встретился с ректором ВГАУ

 Сегодня в  Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики  состоялась  встреча министра Нурбека Мурашева с ректором Воронежского государственного  аграрного  университета имени Петра I Николаем Бухтояровым.
В ходе встречи министр поинтересовался  успехами наших студентов, напомним, что  между Министерством сельского хозяйства пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики  и Воронежским государственным  аграрным   университетом имени Петра I в феврале 2017 года было подписано, Соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки.  В рамках данного Соглашения университет предоставил возможность обучения на бюджетной основе, 40  абитуриентам из Кыргыстана.

Подробнее

[пред]  [1-7]  [8-14]  [15-21]  [22-28]  [29-35]  [36-42]  [43-49]  [50-56]  [57-63]  [64-70]  [71-76]  [след] [показать все]


Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок