Новость 9 августа

         Үрөнчүлүк чарбаларда күз мезгилде себилүүчү дан эгиндери арпа жана  буудайдын үрөн сортору  кампага сакталып, дыйкан-фермерлерди сапаттуу үрөн  менен камсыздоо иштери жүрүүдө

         2017-жылдын 8-августунда  Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Кара-Суу райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын адистери,  райондун аймагындагы үрөнчүлүк чарблардын оруп жыйноо, сугат суу жана айыл чарба өсүмдүктөрүн зыянкеч илдеттерден коргоо иштеринин жүрүшү боюнча  үрөнчүлүк чарбалардын талааларын кыдырып мониторинг жүргүзүп келди.

Подробнее
Новость 9 августа

Уборка зерновых колосовых в Чуйской области  завершена.

 По Чуйскому району на сегоднящний день уборка зерновых-колосовых культур на стадии завершения т.е. убрано 99 % зерновых-колосовых.

Подробнее
Новость 9 августа

Чүй районунда бүгүнкү күнгө карата кылкандуу дан эгиндерин
оруп жыйноо аяктоодо

         Чүй райондук агрардык өнүктүрүү Башкармалыгы, райондо жүргүзүлүп жаткан иштер боюнча кыскача маалымат.

         Кыргыз Республикасынын Айыл чарба тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Чүй районунда бүгүнкү күнгө карата кылкандуу дан эгиндерин оруп жыйноо аяктоодо же болбосо кылкандуу дан эгиндери 99,0 пайыз оруп жыйналды.

Подробнее
Новость 8 августа

Пресс-релиз:
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация Мнистрлигинин Райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын адистери үчүн мамлекеттик жайыт жерлерин башкаруу жана пайдалануунун негиздери жөнүндө Чолпон-Ата шаарында үстүбүздөгү жылдын 8-12-август күндөрү тренинг-семинар өтөт.

Подробнее
Новость 8 августа

Пресселиз:

c 8 августа по 12 августа в городе Чолпон-Ата пройдет тренинг-курс для специалистов Районных управлений аграрного развития МСХППМ КР по основамуправления и использованиягосударственных пастбищных угодий.

Департамент пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства (ДПЖРХ)Министерства сельскогохозяйства, пищевой промышленности и мелиорации совместно с Отделом реализации сельскохозяйственных проектов (ОРСП)МСХППиМ проводит тренинг-курс для специалистов РУАР и областных специалистов по пастбищам ДПЖРХ по вопросам управления и использования пастбищ.

Подробнее
Новость 7 августа

Жайыл  райондук  агрардык  өнүктүрүү  башкармалыгынын,  коррупцияга  каршы  иш-чараларынын  мерчемин   ишке  ашыруусу  жөнүндөгү    маалымат    
Кыргыз   Республикасынын   Айыл  чарба,  тамак-аш   өнөр  жайы  жана  мелиорация  министрлигинин  алдындагы Жайыл  райондук  агрардык  өнүктүрүү  башкармалыгынын,  коррупцияга  каршы  иш-чараларынын  мерчемин   ишке  ашыруусу  жөнүндөгү 2017-жылдын 25-июлуна  карата берген маалыматы.

Подробнее
Новость 7 августа

СПРАВКА
о проведении поливов на 7 августа 2017 года.

При текущем плане – 3644,4 млн.м3,   фактическая водоподача  на орошение составила -3355,4 млн.м3 или 92 % к плану. Поданной водой полито всего – 2209,6 тыс.га.

Подробнее

[пред]  [1-7]  [8-14]  [15-21]  [22-28]  [29-35]  [36-42]  [43-49]  [50-56]  [57-63]   ...   68   [след] [показать все]


Информационные системы

Информационная сеть
районных управлений
аграрного развития

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок