Мин.сел.хоз.
Новость 22 июня

2016 –жылдын 21-июнуна карата
селдин кесепетинен зыянга учураган объектилер боюнча
МААЛЫМАТ

2016-жылдын апрель-июнь  айларында нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Суу чарба жана мелиорация Департаментинин карамагындагы болгон ишканалары тарабынан суу чарба тармактарын тейлөөдө ыкчам күзөт, сел жүрүшү мүмкүн жерлерде ирригациялык объектилерине зыян келтирбөө, материалдык чыгымдарды азайтуу жана суу чарба тармагында өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү даярдыгы күчөтүлдү.
Республика боюнча 2016-жылдын 21-июнга карата 2016-жылдын сугат мезгилине даяр болгон 63 суу чарба объектисине зыян келтирилген. Учуроолордун наркысы 20035,6 миң сомду түздү, 2390,4 миң сомдук аткарылган биринчи кезектеги калыбына келтирүү жумуштарынын натыйжасында сугат суунун берилүүсү калыбына келтирилген.
Ош областы боюнча 2016-жылдын апрель-май  айларында нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу 26 суу чарба объектиси зыянга учураган, зыяндын наркысы 4429,9 миң сомду түздү, 1380,3 миң сомдук биринчи кезектеги калыбына келтирүү жумуштары аткарылып, жалпысынан 10 даана ар түрдү эксковатор, 6 даана бульдозер  менен көлөмдүк иштер аткарылды.
Жалал-Абад областы боюнча 2016-жылдын апрель-июнь  айларында нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу 6 объектинин зыяндарга учуроолордун наркысы 3004,9 миң сом түзгөн, 233,5 миң сомго 1 даана бульдозер менен биринчи кезектеги көлөмдүк иштер аткарылып, сугат суунун берилүүсү камсыз болгон.
Талас областы боюнча 2016-жылдын апрель-май  айларында нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу 8 объектинин зыяндарга учуроолордун наркысы 357,7 миң сом түзгөн, 291,7 миң сомдук биринчи кезектеги калыбына келтирүү жумуштары аткарылып, жалпысынан 5 даана ар түрдү эксковатор, 3 даана бульдозер  менен көлөмдүк иштер аткарылды.
Баткен областы боюнча 2016-жылдын апрель-май  айларында нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу 6 объектинин зыяндарга учуроолордун наркысы 1285,7 миң сом түзгөн, 135,9 миң сомдук биринчи кезектеги калыбына келтирүү жумуштары аткарылып, жалпысынан 3 даана ар түрдү эксковатор, 4 даана бульдозер  менен көлөмдүк иштер аткарылды.
Чуй областы боюнча 2016-жылдын апрель-май  айларында нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу 5 объектинин зыяндарга учуроолордун наркысы 6682,4 миң сом түзгөн, 281,9 миң сомдук биринчи кезектеги калыбына келтирүү жумуштары аткарылып, жалпысынан 2 даана эксковатор жана 2 даана бульдозер  менен көлөмдүк иштер аткарылды.
Нарын областы боюнча 2016-жылдын июндун 13-14-күндөрү нөшөрлөп жааган жаандын кесепетинен 12 объектинин зыянга учуроолор катталды, наркысы 4275,0 миң сом түзгөн, 984,0 миң сомдук биринчи кезектеги калыбына келтирүү жумуштары аткарылып, жалпысынан 10 даана ар түрдү эксковатор жана 14 даана бульдозер  менен көлөмдүк иштер аткарылды.

 

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок