Новость 14 июня
1144953 3 2x

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин Кыргызагробиоборбору БУУнун дүйнөлүк азык түлүк программасынын (БУУ ДАП) каржылоосунда «Жергиликтүү жамааттын социалдык –экономикалык туруктуулугун жогорулатуу жана улуттук социалдык коргоо системасын өнүктүрүү» долбоорунун алкагында кызматташууну баштады.
Кыргызагробиоборбору кызматташуунун алкагында региондордогу жакыр калкты экологиялык таза айыл чарба азык түлүктөрүн өндүрүү боюнча окууларды өткөрүшөт. Мындан тышкары, долбоор айыл чарба биотехнологиясын элетке жайылтуу максатында  Кыргызагробиоборунда өндүрүлгөн биокаражаттар, биотехнологиялар жөнүндөгү маалыматтык материалдарды басып чыгарууга жана  алар менен айыл өкмөттөрдө уюштурурулган маалыматтык-ресурстук борборлорду камсыз кылууга жардам берди. Алгачкы окуу Нарын областынын Кочкор районунун төрт айыл өкмөтүндө «Экологиялык таза картошка өндүрүү» жөнүндө өткөрүлдү. 

 

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок