Мин.сел.хоз.
Новость 6 июля

Араван районунда «Кылкандуу дан эгиндерин оруп жыйноо, пахта өстүрүүнүн технологиялары жана логистикалык борборун ачылышы» тууралуу семинар өткөрүлдү
Ош облусунун  Араван районунда Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-ашөнөр жайы жана мелиорация министрлиги жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү менен биргеликте «Кылкандуу дан эгиндерин оруп жыйноо, пахта өстүрүүнүн технологиялары жана логистикалык борборун ачылышы» тууралуу семинар өткөрүлдү.
Семинарга Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-ашөнөржайыжана мелиорация министрлигинин дыйканчылыкты, үрөнчүлүктү жана органыкалык айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Ж. Жумалиев, Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарынын райондук агарардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчылары, Араван районунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, Араван райондук агрардык өнүктүрүү башкармасынын адистери жан дыйкан-фермерлер катышты.
Семинардын жүрүшүндө, «Кылкандуу дан эгиндерин оруп жыйноо, пахта өстүрүүнүн технологиялары жана логистикалык борборун ачылышы» жана аткарылып жаткан иштер турулуу тууралуу Араван райондук агрардык өнүктүрүү башкармасынын башчысы маалымат берди.
Айыл чарба тармагында- талаачылык: Районубузда 18944 гектар айдоо  жер аянты болуп  анын ичинен 15680 гектары сугат, 3264 гектары кайрак айдоо жер аянты, 2018-жылдын жазгы талаа жумуштарына даярдык көрүү аны уюшкандыкта өткөрүү боюнча Араван районунун мамлекеттик администрациясынын 2018-жылдын 10-январында №7-б буйругу менен райондук штаб түзүлгөн жана штабдын мүчөлөрү айылөкмөттөрүнөпрактикалыкжактанжардамкөрсөтүүүчүнбирденбекитилген. Ошондойштабдарбардыкайылөкмөттөрүндөтүзүлгөн.
Андан сырткары 2018-жыл жазгы айдап себүү иштерине керектелүүчү жүгөрү, күрүч, картошка, жашылча, пахта үрөндөрү жетиштүү көлөмдө даярдалган. Дизелдик отун 554 тонна, бензин 86 тонна, дизелдик май 27 тонна, автол 11,5 тонна керек болсо райондогу бардык майсатуучу жайларда  күндөлүк керектелүүчү күйүүчү жана майлоочу материалдарды жеткирип берилүүдө.  Бүгүнкү күндөб ензин 43,50сом,  дизел өтүн 45,00 сом.
2018-жылда 6565 тонна азоттук жер семирткич керек болсо азыркы күндө ишкерлер тарабынан алып келип  сатылууда, бирок аз көлөмдө. Жазгыталаа жумуштарына карата 300 даана трактор, 62 культиватор, 45 сеялка, 90 соко, 145 бараналарын ишке жарактууларын толук ремонттон чыгарылган. Азыркы күндө иштеп жатат.
1408 гектар аянтка күздүк кылкандуу дан эгиндери эгилген. Азыркы күндө 2018-жылга керектелүүчү үрөн, минералдык жер семирткичтер,  ички чарбалык каналдарды тазалоо, оңдоо боюнча жетиштүү иштер алып барылууда.  2018-жылдын 2-майына  чейин 3398 гектар кылкандуу дан минералдык жер семирткичтер менен  азыктандырылды.
Районубузда бүгүнкүкүндө 22-комбайин күздүк дан эгиндерин оруп    жыйноого катышууда.
Районубузда 2018-жылга карата 1829 га аянтка картошка эгилип, азыркы  күндө орточо  түшүмдүүлүк  165,0 центнер түзүүдө, 2017-жылга салыштырмалуу 3,0 центнерге көп.  2452 гааянткажашылча,  2872 гааянткажүгөрүдан, 1262 гааянткабахча, 3407 гааянткапахта, 105 га аянтка тамеки, 38 га аянтка май өсүмдүктөрү эгилди.

2.Мал чарбачылыгы боюнча: Районубузда  2018-жылдын январь-июнь айларында 2678 тонна эт өңдүрүүлуп,   2017-жылга салыштырмалуу район боюнча 100,8%  ге аткарылды.
Сүт өндүрүү  боюнча 2018-жылдын январь-июнь айларында 17418 тонна өндүрүлүп, 2017-жылга салыштырмалуу 102,7 % ге аткарылды.
Жумуртка өндүрүү  районубуз боюнча 2018-жылда 6 млн 408 миң даана өндүрүлүп, 2017-жылга салыштырмалуу 102,5 % ти түзөт. Жункыркыпалуу 2017-жылгасалыштырмалуурайонбоюнча 100,2 % аткарылды.
4. Кредит боюнча:
Айыл банк аркылуу  142 адамга 35 млн 680 мин насыя (кредит) берилген анын ичинен: чарбачылыкка 41 адамга 17 млн 180 мин сом, талаачылыкка 30 адамга 4 млн 650 мин сом, багбанчылыкка 70 адам 3 млн 950 мин сом, кайра иштетүүгө 1 адам 9 млн 900 мин сом.
Россия Кыргызстан өнүктүрүү  фондунан 6 адамга 4 млн 38 мин сом, анын ичинен 5 адамга күнөскана курууга 1 млн сом, билим берүү  тармагына  1 адамга 3 млн берилди.
Лизинг аркылуу 39 адамга  12 млн 138 мин сомдук насыя берилген.
РСК банк жалпысынан 66 адамга 26 млн 480 мин сом насия берилген анын ичинен; 19 млн 10 мин сом айыл чарбасына, кайра иштетүүгө 1 млн 100 мин сом берилген

 

 

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок