Мин.сел.хоз.
Новость 3 июля

  “Экологиялык таза мөмө-жемиш дарактарын өстүрүү технологиялары” деген темадагы аймактарда семинарлар өткөрүлдү

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-ашөнөр жайы жана мелиоация министрлигинин Кыргызагробиоборбору JAIСA менен биргеликте Чүй областынын Аламедин, Ысык-Ата, Чүй, Кемин, Жайыл райондорунда, Талас областынын Бакай-Ата, Кара-Буура, Талас райондорунда жана Талас шаарында, Ысык-Көл областынын Жети-Өгүз, Түп, Ак –Суу райондорунда жана Каракол, Балыкчы шаарларында “Экологиялык таза мөмө-жемиш дарактарын өстүрүү технологиялары” деген темадагы семинарлар өткөрүлдү. Семинарларга негизинен айыл жашоочулары, мөмө-жемиш дарактарынын көчөттөрүн көбөйтүп өстүрүүчүлөр  жана токой чарбаларынын ижарачылары катышышты. Алар мөмө-жемиштердин илдеттери, зыянкечтери менен биологиялык каржаттарды колдонуу менен күрөшүү жана үй шартында “Биолигнин” жана “Триходермин” микробиологиялык препараттарын колдонуу менен биокомпост өндүрүү технологияларын үйрөнүштү. 

В регионах прошли семинары по “Технологии выращивания экологически чистых п плодовых и ягодных деревьев”

Кыргызагробиоцентр Министертсва сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики совместно c Jica провeли  семинары на тему “Технологии выращивания экологически чистых плодовых и ягодных деревьев”  в Аламединском, Ысык-Атинском, Чуйском, Кеминском, Жайылском  районах Чуйской области, а также  Бакай-Атинском, Кара-Бууринском, Таласском районах Таласской области. Кроме того аналогичные семинары были проведены  в Жети-Огузском, Тупском, Ак –Сууйском районах и в городах Каракол, Балыкчы Иссык-Кульской области. На семинаре  в основном участвовали жители сел, фермеры которые выращивают саженцев плодовых и арендаторы районных лесных хозяйств. Участники семинаров получили информации о применении биопрепаратов против болезней, вредителей и сорняков, а так же применение “Биолигнина” и “Триходермина” при производстве  в домашних условиях биокомпостов.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок