Мин.сел.хоз.
Новость 22 июня
1144953 3 2x

Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин
2018-жылдын 20-июнуна карата республика боюнча
зыяндуу чегирткелерге каршы күрөшүү иш чаралары тууралуу маалыматы.
2018-жылдын 20-июнуна карата республика боюнча зыяндуу чегирткелерге изилдөө 140706 гектарда жүргүзүлүп, анын ичинен химиялык иштетүүгө жатат деп табылган аянт - 119016 га, иштетилгени – 101249 га (101249 га – микронерлер менен).
Жалалабад облусу боюнча изилденгени - 52578 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы- 43850 га, иштетилгени – 43100 га.
- Аксы району боюнча изилденгени - 28520 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 21850 га, иштетилгени – 21100 га
- Ноокен району боюнча изилденгени - 19578 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы - 18800 га, иштетилгени – 18800 га.
- Базар Коргон району боюнча изилденгени - 1800 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы - 1100 га, иштетилгени – 1100 га.
- Сузак району боюнча изилденгени - 1050 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы - 750 га, иштетилгени – 750 га.
- Ала-Бука району изилденгени – 1630 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы - 1350 га, иштетилгени – 1350 га.
Баткен облусу боюнча изилденгени - 15260 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы –11850 га, иштетилгени – 10950 га.
Лейлек району боюнча изилденгени - 6110 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы - 4250 га, иштетилгени – 4250 га.
Баткен району боюнча изилденгени - 4950 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы - 4200 га, иштетилгени – 3300 га.
Кадамжай району боюнча изилденгени – 4200 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы - 3400 га,иштетилгени – 3400 га.
Ош облусу боюнча изилденгени - 15230 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы –13030 га, иштетилгени – 9450 га.
Араван району боюнча изилденгени - 4600 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы - 3300 га, иштетилгени – 3300 га.
Ноокат району боюнча изилденгени - 10630 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы - 9730 га, иштетилгени – 6150 га.
Чүй облусу боюнча изилденгени - 5496 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы –1648 га, иштетилгени – 1592 га.
Панфилов району боюнча изилденгени - 3650 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы - 550 га, иштетилгени – 550 га.
Чуй району боюнча изилденгени – 356 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 288 га,иштетилгени – 232 га.
Сокулук району боюнча изилденгени – 500 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 450 га, иштетилгени – 450 га.
Жайыл району боюнча изилденгени – 990 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы - 360 га,иштетилгени – 360 га.
Нарын облусу боюнча изилденгени - 52142 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 49158 га, иштетилгени – 36157 га.
Жумгал району боюнча изилденгени - 27576 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 26512 га, иштетилгени – 21849 га, анын ичинен:
Таш Дөбө а/о боюнча изилденгени-1308 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 1244 га,иштетилгени – 1244 га.
Жаңы-Арык а/о боюнча изилденгени- 3107 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3049 га, иштетилгени – 2000 га.
Түгөл Сай а/о боюнча изилденгени-3618 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3558 га, иштетилгени – 1833 га.
Чоң Дөбө а/о боюнча изилденгени-2210 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 2165 га, иштетилгени – 1885 га.
Куйручук а/о боюнча изилденгени-3178 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3035 га, иштетилгени – 3035 га.
Байзак а/о боюнча изилденгени-4120 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 4050 га, иштетилгени – 3270 га.
Чаек а/о боюнча изилденгени-2580 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 2485 га, иштетилгени – 370 га.
Баш Кууганды а/о боюнча изилденгени-3115 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3028 га, иштетилгени – 3028 га.
Кызыл Жылдыз а/о боюнча изилденгени-815 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 710 га,
Жумгал а/о боюнча изилденгени-3225 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3188 га, иштетилгени – 2000 га.
Нарын району боюнча изилденгени - 15104 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 12780 га, иштетилгени – 9466 га.
Эмгек Талаа а/о боюнча изилденгени-1890 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 1498 га, иштетилгени – 1498 га.
Ак Кудук а/о боюнча изилденгени-3625га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 2925 га, иштетилгени – 2460 га.
Эмгекчил а/о боюнча изилденгени-195 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 153 га, иштетилгени – 147 га.
Жан Булак а/о боюнча изилденгени-505 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 440 га, иштетилгени – 440 га.
Жерге Тал а/о боюнча изилденгени-2611 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 2172 га, иштетилгени – 2151 га.
Чет Нура а/о боюнча изилденгени-1200 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 1050 га,
Миң Булак а/о боюнча изилденгени-2345 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 1950 га, иштетилгени – 1950 га.
Ак-Талаа району боюнча изилденгени – 6347 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 4274 га, иштетилгени – 4842 га.
Кара Бүргөн а/о боюнча изилденгени-492 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 490 га, иштетилгени – 490 га.
Терек а/о боюнча изилденгени-3852 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3852 га, иштетилгени – 2632 га.
Жаңы Талап а/о боюнча изилденгени-200 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 200 га, иштетилгени – 200 га.
Үгүт а/о боюнча изилденгени-300 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 300 га, иштетилгени – 300 га.
Бүгүнкү күндө 11 микронер менен зыяндуу чегирткеге каршы иш чаралар жүрүп жатат, ошо менен бирге эле азыркы учурда облустардагы химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмүнүн адистери райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы жана айыл аймактарынын өкүлдөрү менен биргеликте, зыяндуу чегирткелерди локализациялоо жана жок кылуу чараларын жүргүзүү жана андан ары ыкчам чараларды көрүү үчүн чегирткелердин очокторун аныктоо боюнча кеңири масштабдуу изилдөө иштери жүргүзүлүп жатат. (3 - тиркеме).

Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин
2018-жылдын 20-июнуна карата Нарын облусу боюнча
зыяндуу чегирткелерге каршы күрөшүү иш чаралары тууралуу маалыматы.
2018-жылдын 20-июнуна карата Нарын облусу боюнча зыяндуу чегирткелерге изилдөө 52142 га жүргүзүлүп, анын ичинен химиялык иштетүүгө жатат деп табылган аянт - 49158 га, иштетилгени – 36157 га.
Жумгал району боюнча изилденгени - 27576 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 26512 га, иштетилгени – 21849 га, анын ичинен:
Таш Дөбө а/о боюнча изилденгени-1308 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 1244 га,иштетилгени – 1244 га.
Жаңы-Арык а/о боюнча изилденгени- 3107 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3049 га, иштетилгени – 2000 га.
Түгөл Сай а/о боюнча изилденгени-3618 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3558 га, иштетилгени – 1833 га.
Чоң Дөбө а/о боюнча изилденгени-2210 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 2165 га, иштетилгени – 1885 га.
Куйручук а/о боюнча изилденгени-3178 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3035 га, иштетилгени – 3035 га.
Байзак а/о боюнча изилденгени-4120 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 4050 га, иштетилгени – 3270 га.
Чаек а/о боюнча изилденгени-2580 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 2485 га, иштетилгени – 370 га.
Баш Кууганды а/о боюнча изилденгени-3115 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3028 га, иштетилгени – 3028 га.
Кызыл Жылдыз а/о боюнча изилденгени-815 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 710 га,
Жумгал а/о боюнча изилденгени-3225 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3188 га, иштетилгени – 2000 га.
Нарын району боюнча изилденгени - 15104 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 12780 га, иштетилгени – 9466 га.
Эмгек Талаа а/о боюнча изилденгени-1890 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 1498 га, иштетилгени – 1498 га.
Ак Кудук а/о боюнча изилденгени-3625га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 2925 га, иштетилгени – 2460 га.
Эмгекчил а/о боюнча изилденгени-195 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 153 га, иштетилгени – 147 га.
Жан Булак а/о боюнча изилденгени-505 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 440 га, иштетилгени – 440 га.
Жерге Тал а/о боюнча изилденгени-2611 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 2172 га, иштетилгени – 2151 га.
Чет Нура а/о боюнча изилденгени-1200 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 1050 га,
Миң Булак а/о боюнча изилденгени-2345 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 1950 га, иштетилгени – 1950 га.
Ак-Талаа району боюнча изилденгени – 6347 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 4274 га, иштетилгени – 4842 га.
Кара Бүргөн а/о боюнча изилденгени-492 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 490 га, иштетилгени – 490 га.
Терек а/о боюнча изилденгени-3852 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 3852 га, иштетилгени – 2632 га.
Жаңы Талап а/о боюнча изилденгени-200 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 200 га, иштетилгени – 200 га.
Үгүт а/о боюнча изилденгени-300 га, химиялык иштетүүгө жатат деп табылганы – 300 га, иштетилгени – 300 га.
Бүгүнкү күндө 9 микронер менен зыяндуу чегирткеге каршы иш чаралар жүрүп жатат, ошону менен бирге эле азыркы учурда Нарын облусундагы химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмүнүн адистери менен райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы жана айыл аймактарынын өкүлдөрү менен биргеликте, зыяндуу чегирткелерди локализациялоо жана жок кылуу чараларын жүргүзүү жана андан ары ыкчам чараларды көрүү үчүн чегирткелердин очокторун аныктоо боюнча кеңири масштабдуу изилдөө иштери жүргүзүлүп жатат.

 

Информация
Департамент химизации и защиты растений по республике проводятся мероприятий против саранчовых вредителей на 20.06.2018 г.
На 20-июня 2018-года по республике было обследовано саранчовых вредителей на 140706 га, из них подлежит к обработке 119016 га, обработано – 101249 га. (101249 га. - микронерами).
Джалал-Абадский область обследовано – 52578 га, подлежит к обработке 43850 га, обработано – 43100 га.
По Аксыйскому району обследовано – 28520 га, подлежит к обработке – 21850 га, обработано – 21100 га.
По Ноокенскому р-н обследовано – 19578 га, подлежит к обработке – 18800 га, обработано – 18800 га.
По Базар Коргонскому р-н обследовано – 1800 га, подлежит к обработке – 1100 га, обработано – 1100 га.
По Суузакскому р-н обследовано – 1050 га, подлежит к обработке – 750 га, обработано – 750 га.
По Ала-Букинскому р-н обследовано – 1630 га, подлежит к обработке – 1350 га, обработано – 1350 га.
Баткенский область обследовано – 15260 га, подлежит к обработке 11850 га, обработано – 10950 га.
По Лейлекскому р-н обследовано – 6110 га, подлежит к обработке – 4250 га, обработано – 4250 га.
По Баткенскому р-н обследовано – 4950 га, подлежит к обработке – 4200 га, обработано – 3300 га.
По Кадамжайскому р-н обследовано – 4200 га, подлежит к обработке – 3400 га, обработано – 3400 га.
Ошский область обследовано – 15230 га, подлежит к обработке – 13030 га, обработано – 9450 га.
По Араванскому р-н обследовано – 4600 га, подлежит к обработке – 3300 га, обработано – 3300 га.
По Ноокатскому р-н обследовано – 10630 га, подлежит к обработке – 9730 га, обработано – 6150 га.
Чуйский область обследовано – 15230 га, подлежит к обработке – 13030 га, обработано – 9450 га.
По Панфиловскому р-н обследовано – 3650 га, подлежит к обработке – 550 га, обработано – 550 га.
По Чуйскому р-н обследовано – 356 га, подлежит к обработке – 288 га, обработано – 232 га.
По Сокулукскому р-н обследовано – 500 га, подлежит к обработке – 450 га, обработано – 450 га.
По Жайылскому р-н обследовано – 990 га, подлежит к обработке – 360 га, обработано – 360 га.
Нарынский область обследовано – 52142 га, подлежит к обработке 49158 га, обработано 36157 га.
По Джумгалскому району обследовано – 24576 га, подлежит к обработке 26512 га, обработано 21849 га, из них:
Таш-Добо а/о обследовано 1308 га, подлежит к обработке 1244 га, обработано 1244 га.
Жаны-Арык а/о обследовано 3107 га, подлежит к обработке 3049 га, обработано 2000 га.
Тугол Сай а/о обследовано 3618 га, подлежит к обработке 3558 га, обработано 1833 га.
Чон-Добо а/о обследовано 2210 га, подлежит к обработке 2165 га, обработано 1885 га.
Куйручук а/о обследовано 3178 га, подлежит к обработке 3035 га, обработано 3035 га.
Байзак а/о обследовано 4120 га, подлежит к обработке 4050 га, обработано 3270 га.
Чаек а/о обследовано 2580 га, подлежит к обработке 2485 га, обработано 370 га.
Баш Кууганды а/о обследовано 3115 га, подлежит к обработке 3028 га, обработано 3028 га.
Кызыл Жылдыз а/о обследовано 815 га, подлежит к обработке 710 га,
Жумгал а/о обследовано 3225 га, подлежит к обработке 3188 га, обработано 2000 га.
По Нарынскому району обследовано – 15104 га, подлежит к обработке 12780 га, обработано 9466 га, из них:
Эмгек Талаа а/о обследовано 1890 га, подлежит к обработке 1498 га, обработано 1498 га.
Ак Кудук а/о обследовано 3625 га, подлежит к обработке 2925 га, обработано 2460 га.
Эмгекчил а/о обследовано 195 га, подлежит к обработке 153 га, обработано 147 га.
Жаны Булак а/о обследовано 505 га, подлежит к обработке 440 га, обработано 440 га.
Жерге Тал а/о обследовано 2611 га, подлежит к обработке 2172 га, обработано 2151 га.
Чет Нура а/о обследовано 1200 га, подлежит к обработке 1050 га,
Мин Булак а/о обследовано 2345 га, подлежит к обработке 1950 га, обработано 1950 га.
По Ак-Талинскому району обследовано – 6347 га, подлежит к обработке 4274 га, обработано 4842 га, из них:
Кара Бургон а/о обследовано 492 га, подлежит к обработке 490 га, обработано 490 га.
Терек а/о обследовано 3852 га, подлежит к обработке 3852 га, обработано 2632 га.
Жаны Талап а/о обследовано 200 га, подлежит к обработке 200 га, обработано 200 га.
Угут а/о обследовано 300 га, подлежит к обработке 300 га, обработано 300 га.
На сегодняшнее день против саранчовых вредителей обработка проводятся на 11 ультрамалообъемными опрыскивателями «Микронер АУ-8115М».
Областные специалисты департамента химизации и защиты растений вместе районный управления аграрного развития и представители айылного округа проводятся полно масштабный обследовательских мероприятий для локализации и ликвидации против саранчовых вредителей,.
Указанные мероприятия позволили защитить и сохранить посевы сельскохозяйственных культур, травостоя пастбищ и сенокосов от полного их уничтожения.

 

Информация
Департамент химизации и защиты растений по Нарынской области проводятся мероприятий против саранчовых вредителей на 20.06.2018 г.
На 20-июня 2018-года по Нарынской области было обследовано саранчовых вредителей на 52142 га, из них подлежит к обработке 49158 га, обработано – 36157 га.
По Джумгалскому району обследовано – 24576 га, подлежит к обработке 26512 га, обработано 21849 га, из них:
Таш-Добо а/о обследовано 1308 га, подлежит к обработке 1244 га, обработано 1244 га.
Жаны-Арык а/о обследовано 3107 га, подлежит к обработке 3049 га, обработано 2000 га.
Тугол Сай а/о обследовано 3618 га, подлежит к обработке 3558 га, обработано 1833 га.
Чон-Добо а/о обследовано 2210 га, подлежит к обработке 2165 га, обработано 1885 га.
Куйручук а/о обследовано 3178 га, подлежит к обработке 3035 га, обработано 3035 га.
Байзак а/о обследовано 4120 га, подлежит к обработке 4050 га, обработано 3270 га.
Чаек а/о обследовано 2580 га, подлежит к обработке 2485 га, обработано 370 га.
Баш Кууганды а/о обследовано 3115 га, подлежит к обработке 3028 га, обработано 3028 га.
Кызыл Жылдыз а/о обследовано 815 га, подлежит к обработке 710 га,
Жумгал а/о обследовано 3225 га, подлежит к обработке 3188 га, обработано 2000 га.
По Нарынскому району обследовано – 15104 га, подлежит к обработке 12780 га, обработано 9466 га, из них:
Эмгек Талаа а/о обследовано 1890 га, подлежит к обработке 1498 га, обработано 1498 га.
Ак Кудук а/о обследовано 3625 га, подлежит к обработке 2925 га, обработано 2460 га.
Эмгекчил а/о обследовано 195 га, подлежит к обработке 153 га, обработано 147 га.
Жаны Булак а/о обследовано 505 га, подлежит к обработке 440 га, обработано 440 га.
Жерге Тал а/о обследовано 2611 га, подлежит к обработке 2172 га, обработано 2151 га.
Чет Нура а/о обследовано 1200 га, подлежит к обработке 1050 га,
Мин Булак а/о обследовано 2345 га, подлежит к обработке 1950 га, обработано 1950 га.
По Ак-Талинскому району обследовано – 6347 га, подлежит к обработке 4274 га, обработано 4842 га, из них:
Кара Бургон а/о обследовано 492 га, подлежит к обработке 490 га, обработано 490 га.
Терек а/о обследовано 3852 га, подлежит к обработке 3852 га, обработано 2632 га.
Жаны Талап а/о обследовано 200 га, подлежит к обработке 200 га, обработано 200 га.
Угут а/о обследовано 300 га, подлежит к обработке 300 га, обработано 300 га.
На сегодняшнее день против саранчовых вредителей обработка проводятся на 9 ультрамалообъемными опрыскивателями «Микронер АУ-8115М».
Областные специалисты департамента химизации и защиты растений вместе районный управления аграрного развития и представители айылного округа проводятся полно масштабный обследовательских мероприятий для локализации и ликвидации против саранчовых вредителей,.
Указанные мероприятия позволили защитить и сохранить посевы сельскохозяйственных культур, травостоя пастбищ и сенокосов от полного их уничтожения.

 

 

 

 

 

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок