Новость 9 июня
1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x

Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө салым
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлигинде мамлекеттик тил саясатынын жүргүзүлүшү боюнча түзүлгөн комиссия бүгүн кезектеги текшерүүсүн жүргүздү. Текшерүү министрликтин алдындагы Данды экспертизалоо борборунда болду. Аталган борбордо жарандардын кайрылуулары менен иштөөнү уюштурууну жана мамлекеттик тил саясатынын жүргүзүлүп жаткандыгын мамлекеттик иш кагаздар менен иштөөдө мамлекеттик тилди сактоо кандай болуп жаткандыгын атайын түзүлгөн комиссия текшерүүгө алышып, карап чыгышты.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок