Мин.сел.хоз.
Новость 15 мая
1144953 3 2x

 

Мамлекеттик ирригациялык суу чарба тармактарын 2018-жылдын сугат мезгилине даярдыгы тууралуу жыйынтыктоочу маалымат

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы Суу чарба жана мелиорация департаменти 2018-жылдын 1-майына карата 190,0 млн.сомдук калыбына келтирүү иштери аткарылып, план боюнча 190,0 млн. сом, же 100 % түздү.  
-  412,8 км каналдар оңдолуп, план боюнча 412,8 км, же 100 %; 
- 369,9 км чарбалар аралык каналдар механизмдер менен шилендилерден (нанос) тазаланды, план боюнча 369,9 км же 100 %; 
- 1161 даана гидротехникалык курулмалар оңдолгон, план боюнча 1161 же 100%;
- 1101 даана суу өлчөөчү постор оңдолгон, план боюнча 1101 же 100%;  
- 102 даана насостук станциялар оңдолгон, план боюнча 102, же 100 %; 
- 39 даана скважиналар оңдолгон, план боюнча 39 даана, же 100 %
Ирригациялык суу сактагычтар долбоордук жана техникалык чегинде сугат сууну чогултууда.
5786,7 км каналдан суу берүүгү 5786,7 км даяр, же 100%, 1109,2 км каналдарда суу берилип жатат.
Суу чарба жана мелиорация департаменти мамлекеттик суу чарба объектилеринин сугат мезгилине сугат суусун берүүгө толук даяр экендигин билдирет. Сугат тармактарында азыркы убакытта дарыялардагы суулардын чыгымынын жана суу пайдалануучулардын өтүнмөлөрдүн негизинде сугат суусу берилип жаткандыгы жөнүндө маалымдайбыз.

 

Заключительная информация о завершении подготовки
Государственной ирригационной сети к вегетации 2018 года

Департамент водного хозяйства сообщает о завершении работ по подготовке сети к вегетации 2018 года на 1 мая 2018 года   по Республике выполнены работы на сумму 190,0 млн.сомов при плане 190,0  млн. сомов или 100 % на эти средства произведен:

  1. ремонт каналов 412,8 км при плане 412,8 км или 100 %;
  2. мехочистка каналов 369,9 при плане 369,9 или 100 %;
  3. ремонт гидротехнических сооружений - 1161 при плане 1161 или 100 %;
  4. ремонт гидропостов – 1101 при плане 1101 или 100 %;
  5. ремонт насосных станций 102 при плане 102 или 100%;

Ирригационные водохранилища накапливают поливную воду в соответствии с проектными и техническими нормами.
Готово к подаче воды 5786,7 км каналов при наличии 5786,7 км, или 100%, подается вода на 1109,2  км каналах.
Департамент водного хозяйства и мелиорации информирует о завершении подготовки государственных ирригационных сетей и сооружений к вегетационному поливу 2018 года. В настоящее время по всем государственным водохозяйственным объектам подается поливная вода в соответствии заявок водопользователей с учетом фактической водности источников.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок