Мин.сел.хоз.
Новость 6 апреля
1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x

Ысык-Көл облусунда мөмө-жемиш бактарды  өстүрүүнүн технологияларын жайылтуу максатында семинар өткөрүлдү

2018-жылдын 5-апрелинде Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарында Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги жана  Бириккен Улуттар Уюумунун Азык-түлүк жана айыл чарба уюму (ФАО) менен биргеликте “Экспортко багытталган экологиялык таза мөмө-жемиш бактарды  өстүрүүнүн алдыңкы технологияларын жайылтуу менен анын өндүрүшүнүн көлөмүн көбөйтүү” жөнүндө республикалык семинар өткөрдү.
Семинарга министрликтин жетекчилери, теишелүү өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары, Өкмөттүн Ысык-Көл, Чүй, Талас облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүнү мүчөлөрү, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана ФАОнун Кыргызстандагы өкүлү Доржи Кинлай, дыйкандар, фермерлер катышты.
Семинардын 1- бөлүгүндө Республикабыздагы багбанчылыктын учурдагы абалы, көйгөйлөрү   жана аны жакшыртуунун жолдору, Ысык-Көл аймагында мөмө бактардын “Бактериалдык күйүк оорусуна” каршы химиялык жанан органикалык жолдору,  мөмө-бактардын питомниктеринин абалы жана ар түрдүү ооруларга туруктуу сорттору, топурактын асылдуулугун жогорулатуу жана сактоо, КР Өкмөтүнүн “Жаңы-Доорго-40 кадам” программасынын 40-кадамы боюнча жана Кыргызстанда жашыл өнүгүү модели жана мөмө-бакты өстүрүүдө алдыңкы технологияларды колдонуу боюнча презентациялар окулуп, видероликтер көрсөтүлдү.
Семинардын 2-бөлүгүндө “Ак-Өлөң”-айыл аймагындагы “Нарсуу” айыл чарба  кооперативинде тажырыйбалуу адистер Бакбанчылыкты  өстүрүүдө колдонулуучу ыкмаларды тааныштыруу менен мөмө-бактардын ооруу-зыянкечтеринне каршы органо-минералдык семиркичтердин эффективдүүлүгү жана “Бактериалдык күйүк оорусуна” каршы күрөшүү боюнча сунушуштарды айтышып, мөмө-бактарды бутоонунун, жана тамчылатып суугаруунун алдыңкы ыкмаларын жеринен көрсөтүштү.
Семинардын жыйынтыгында жергиликтүү тургундар, дыйкандар-фермерлер кызыгуу менен суроолорду беришти. Суроолорго адистер тажырыйбаларын практика жүзүндө жеринен көсөтүү менен жооп беришти.

 

Минсельхоз провел семинар по  выращиванию плодово-ягодных культур

             В связи с увелечинием  потребностей фермеров садоводов в расширении знаний и опыта по эффективному выращиванию плодово-ягодных культур, а также в связи с ухудшением положения по плодоводству в республике, Министерством  при технической и финансовой помощи ФАО  5 апреля 2018 года в г. Балыкчы Иссык-Кульской области был проведен семинар – форум на тему: “Увеличение производства экспортоориентированных плодово-ягодных насаждений путем применения передовых и прогрессивных технологий в сельском хозяйстве и меры борьбы с вредителями и болезнями”.
Основной целью данного мероприятия являются:

 1. обсуждение актуальных вопросов, связанных с проблемами плодово-ягодных культур в республике;
 2. усиление потенциала фермеров посредством  предоставления знаний и опыта по выращиванию плодово-ягодных насаждений.

В работе  семинара приняли участие более 150 фермеров садоводов Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской и Чуйской областей, а также депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, представители Правительства Кыргызской Республики, Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, районных управлений аграрного развития и консультационные организации в секторе селького хозяйства.
Семинар состоял из двух  частей теоретической и практической. Первая половина дня семинара состоялась в Доме культуре в г.Балыкчы, где участники смогли  ознакомится с текущей ситуацией в отрасли выращивания плодово-ягодных культур, проблемами и путями их улучшения, а также использованию современных технологий выращивания плодово-ягодных насаждений, химическими и органическими способами борьбы с бактериальным ожогом плодовых деревьев на примере Иссык-Кульской долины и т.д.
В практической части участники семинара-форума посетили сельскохозяйственный кооператив “Нарсуу” в Ак-Олонском айылном округе. В данной части участникам были показаны методы выращивания плодово-ягодных культур с использованием современных прогрессивных технологий в сельском хозяйстве, включая следующее:

 1. определение болезней плодовых насаждений методом передвижных лабораторий;
 2. эффективность использования биопрепаратов против болезней и вредителей плодовых насаждений;
 3. эффективность органоминеральных удобрений в выращивании плодовых насаждений и методы борьбы с бактериальным ожогом;
 4. современные методы обрезки деревьев и т.д.
Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок