Мин.сел.хоз.
Новость 30 января
1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x

Прошла встреча министра МСХПП и М КР с представителями Национальной ветеринарной палаты Польши.
30 января 2018 года в министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики прошел Круглый стол в рамках реализации программы по Твининговому сотрудничеству между Национальной ветеринарной палатой Польши и Ветеринарной палатой Кыргызстана. В работе Круглого стола приняли участие члены Наблюдательного Совета Ветеринарной палаты, председатели Ассоциаций частных ветеринаров, представители МСХППиМ КР, Госинспекции по ветеринарной безопасности и деканы ветеринарных факультетов.
В ходе Круглого стола были обсуждены вопросы регулирующие принципы профессиональной ответственности ветеринарных врачей, проекты Положений комиссий по непрерывному профессиональному развитию и оценки квалификационного уровня практикующих врачей  минимальным требованиям к профессии.
В завершении работы  Круглого стола сотоялась встреча министра сельского хозяйства Кыргызской Республики Нурбека Мурашева с  деллегацией из Польши во главе  с вице –президентом Национальной ветеринарной палаты г-ном Мареком Висва, председателем Комиссии по непрерывному профессиональному развитию г-ном Анушем Кшыштовым и юристом  г-ом Бартошем и рассказал о проводимых реформах в области ветеринарии по созданию независимого института регулирующие деятельность частных ветеринаров в стране. В своем выступлении министр отметил, вклад Польской Национальной ветеринарной палаты в становлении Ветеринарной палаты Кыргызской Республики с учетом норм и стандартов международного ветеринарного сообщества. 

 

Айыл чарба, тамак аш, өңөр жайы жана мелиорация министри Нубек Мурашев  бүгүн Польша  Республикасынын Улуттук  ветеринардык палатасын жетекчилиги менен  жолукту.
Айыл чарба, тамак аш, өнөр жайы жана мелиорация  министрлигинде бүгүн 30 январда  Польша Республикасынын  Ветеринардык палатасы менен бирге   ишке ашырылып жаткан Твининг  кызматташуунун  алкагында тегерек стол өттү. Тегерек столдун ишине катышуу үчүн Байкоочу Кеңештин мүчөлөрү, Ветеринардык палатасынын төрагалары, Ассоциациялар, жеке ветеринарлардын өкүлдөрү жана башкалар келишти.
Тегерек столдун жүрүшүндө жөнгө салуучу принциптери, кесипкөйлүк, ветеринардык врачтардын жоопкерчилиги, Жоболордун долбоорлору боюнча комиссиялардын   ишмердүүлүгү талкууланды.
Андан соң Польшанын  деллегациясы айыл чарба министри  Нурбек Мурашев менен жолугусу болду. Өз сөзүндө  министр биринчи кезекте  Айыл чарба министрлиги ветеринардык тармакта кандай   иш алып барып жатканы боюнча кеңири тааныштырып  кетти.
-“Учурда  айыл чарба министрлигинин  жүргүзүп жаткан негизги  иш багыттарынын бири, өлкөдө көз карандысыз жеке  ветеринардык тармакты жөңгө  салуу сиситемасын түзүп, ветеринардык практиканы кирешелүү тармака айландыруу, конкуренттик чөйрөнү  түзүү жана  кесиптик коом алдындагы аброюн  көтөрүүгө багытталган. Бул максатты  камсыздоо үчүн Кыргыз Республикасынын  ветеринария системасын  мыйзам аркылуу  биздин коом  үчүн жаңы түшүнүк болгон Ветеринардык палата  институтун  киргиздик, Өкмөт тарабынан  ветеринардык  практиканы жөнгө салуу механизмдерин  камтыган алгачкы нормативдик актылар кабыл алынды, мындан  ары да  аталган институттун эл аралык  нормаларга  жана стандарттарга ылайы калыптандыруу  бюнча  иш аракеттерди жүргүзөбүз.”  -деп  айыл чарба жетекчиси белгилеп кетти.
Жолуугунун соңунда Нурбек Мурашев  келген конокторго учурда ишке ашырылып жаткан Твининг кызматташуунун алкагында   тажрыйбасы менен  бөлүшкөн үчүн терең   ыраазычылык билдирди. -“ Кызматташуубуз ийгиликтүү жана жемиштүү болушуна  ишенич арттырам”- деп  сөзүн аяктады.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок