Мин.сел.хоз.
Новость 1 декабря

Химиялаштыруу жана өсүмдүктөрдү коргоо департаментинин 2017-жылдын    1-декабрына карата республика боюнча жер семирткичтер жана пестициддер менен камсыздалышы жана күздүк кылкандуу дан эгиндеринин үрөнүн ууландыруу боюнча маалыматы.
Республиканын минералдык жер семирткичтерге болгон жылдык керектөөсү 340,0 миң тоннаны, а. и. 200,0 миң тонна азоттук, 129,0 миң тонна фосфордук жана 11,0 миң тонна калийдик жер семирткичтер түзөт.
2017-жылдын 01 - декабрга карата, республикага 136,4 миң тонна азоттук, фосфордук жана комплекстүү жер семирткичтер ташылып келинген. Түштүк региондо - 72,7 миң тонна, түндүк региондо - 45,3 миң тонна пайдаланган.
Азыркы учурда, минералдык жер семирткичтерге суроо-талап жок болгондуктан, сатуулар токтоп турат, сатыкта ар кандай минералдык жер семирткичтер бар.
Республикага орто эсеп менен жылына – 100-120 мин тоннадан ашык  МЖС Россия (ААК “СДС Азот”), Өзбекстан (ААК “ФерганаАзот”), (ААК “Максам Чирчик”) жана Казакстандан (ТОО “КазАзот”), (ТОО“КазФосфат”) заводдорунан алынып келинет, а. и. 90-95 %-ын азоттук жер семиркичтер түзөт.
Минералдык жер семирткичтердин топтолушунун негизги пункттары -Ош, Бишкек жана Шопоков шаарларында орун алган, ал жактан башка райондорго жана облустарга ташылып кетет. Минералдык жер семирткичтер чек ара соодасынын (Талас жана түштүк региондор) эсебинен да келет.
Республикада жер семирткичтердин негизги көлөмү түштүк жана Чуй областарында пайдаланылат.
Ысык-Көл жана Нарын областарында мурдагы жылдардагыдай эле минералдык жер семирткичтер менен камсыздоо кырдаалы жакшы эмес. Бир нече жыл аралыгында камсыздоо башка аймактарга салыштырганда эң төмөнкү боюнча калууда.
Муну менен катар минералдык жер семирткичтер негизинен картошкага колдонулат - ал акыркы жылдары дыйкандар үчүн бюджетти толуктоочу негизги өсүмдүк болуп эсептелет.
Ысык-Көл жана Нарын областарында минералдык жер семирткичтерди алып келүүнүн төмөнкү көлөмүнүн негизги факторунун бири - Чүй аймагында жайгашкан жер семирткичтердин негизги рыногунан алыс жайгашкандыгы.          
2017-жылы пестициддерге болгон керектөө жана камсыздоо.    Пестициддерге болгон керектөө – 511,4 тоннаны түзсө, бүгүнкү күнгө карата - 648,3 тонна (колдонулганын эске алганда) ташылып келинген, же башкача айтканда камсыздоо - 126,8 %ды түздү. Жалпы пестициддердин ичинен үрөн ууландыргычтарга болгон керектөө – 44,1 тонна, камсыздалышы – 45,1 тонна, же 102,3 %, гербициддерге болгон керектөө - 258,4 тонна, камсыздалышы – 326,7 тонна же 126,4 %, инсектициддерге болгон керектөө – 142,6 тонна, камсыздалышы – 201,4 тонна, же 141,3 %, фунгициддерге болгон керектөө – 66,3 тонна, камсыз болгону – 75 тонна, же 113,1 % .
Күздүк кылкандуу дан эгиндеринин үрөнүн ууландыруу план боюнча - 34,5 миң тонна болсо, бүгүнкү күнгө карата ууландырылганы 22,3 миң тоннаны түзүп, бул б. а. пландын 64,7 %ын түздү.

 

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок