Мин.сел.хоз.
Новость 23 ноября

Кыргыз Республикасынын айыл чарба субъектерин айыл чарба техникалары менен камсыз кылууда лизингдик каржылоо боюнча 2017-жылдын 23-ноябрына карата маалымат

 Кыргыз Республикасынын айыл чарба субъектерин техника менен камсыз кылуу максатында министрлик тарабынан демилгеленип, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан кабыл алынган токтомдордун, буйруктардын негизинде «Айыл Банк» ачык акционердик коому аркылуу алты кредиттик булактар жана банктын өзүнүн коммерциялык эки долбоорлору аркылуу дыйкандарга лизинг кызматын көрсөтүп жатат.
Азыркы мезгилде айыл чарбасындагы машина-трактордук паркты жаңылоо жана модернизациялоо максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан атайын чечимдер кабыл алынып, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги “Айыл Банк” ачык акционердик коому менен биргеликте бир топ иштерди аткарып жатышат. Алып айтсак  айыл чарба техникаларынын лизингин өнүктүрүү боюнча министрликтин демилгеси менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан кабыл алынган 11.07.2011ж. №382, 13.07.2012ж. №487, 19.02.2013ж. №88, 14.08.2014ж. №467, 22.04.2015ж. №173-б жана 2.10.2015ж. №486-б токтомдорунун жана буйруктарынын негизинде бүгүнкү күнгө карата бардыгы болуп 2511,1 млн. сомго 2181 даана техника лизинг жолу аркылуу дыйкандарга берилди, анын ичинен 1714 даанасы тракторлорду, 92 даанасы комбайндарды жана 375 даанасы айыл чарба шаймандарын түздү.
Эгерде долбоорлор боюнча бөлүп карасак:

  1. Кытай Эл Республикасынын грантынын эсебинен (баштапкы суммасы 30 млн. юань) 486 даана техника берилди (523,3 млн. сом).
  2. Мурунку Япон жана Кытай гранттарынын кайтарымынын эсебинен (баштапкы суммасы 195 млн. сом) 374 даана техника 393,8 млн. сомго берилди.
  3. Түрк Республикасынын инвестициялык кредитинин эсебинен (баштапкы суммасы 5 млн. доллар) 477 даана техника 520,1 млн. сомго берилди.
  4. ЕврАзия өнүктүрүү банкынан алынган 20 млн. сом өлчөмүндөгү инвестициялык кредиттин эсебинен 550 даана техника 662,1 млн. сомго берилди.
  5. Ал эми «Айыл Банктын» өзүнүн долбоорлору болгон «Агробизнес жана Маркетинг» жана Кытай мамлекеттик өнүктүрүү банкынан тартылган инвестициялык кредиттер боюнча 244,5 млн. сомго 247 даана техника берилген.
  6. Кыргыз Орус өнүктүрүү фондусу аркылуу алынган 11,5 млн. доллар жана 950 млн. сомго 2 даана техника «РКФР-Лизинг» долбоору аркылуу берилди.

Мындан сырткары республикадагы коммерциялык банктар, финансы институттары  жана  менчик  лизинг  компаниялары   акыркы жылдары 1000 ден ашык айыл чарба техникасын  жана транспорт каражаттарын лизингке беришти.
Айыл чарба техникалары дыйкандарга жеңилдетилген шарттарда алардын заявкаларынын негизинде 7-10 жылга чейинки мөөнөткө, пайыздык үстөгү өздүк салымга жараша 6%-9% түзүү менен улуттук валюта сом менен берилип жатат. 

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок