Новость 29 сентября
1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x
 • 1144953 3 2x

АГРОБИЗНЕСТИН АТААНДАШТЫККА ЖӨНДӨМДҮҮЛҮК БОРБОРУ
Дүйнөлүк банктын
«КООМДУК  ҮРӨН  ФОНДДОРДУ  КОЛДОО» боюнча долбоору
өткөзүлгөн  «ТАЛАА КҮНҮ» демонстрациялары тууралу
ОТЧЁТ

«Талаа күнү» демонстрацияларынын өткөрүүнүн максаттары жана милдеттери:
Иш-чараны өткөрүүнөн максаты: - «Коомдукүрөн фонддорунколдоо» долбоорунишкеашыруудагыиш-чараларды, айылчарба өсүмдүктөрүн өндүрүүдөгү Өндүрүштү Интегралдык Башкаруу (ӨИБ) эффективдүү ыкмаларын жайылтуу жана айылдык фермерлерге бири-бири менен тажрый балары жана билимдери менен алмашууга мүмкүнчүлүк түзүү.
ДОЛБООР ТУУРАЛУ КЫСКАЧА МААЛЫМДАМА
Долбоор Япония Өкмөтү тарабынан Япониянын Социалдык Өнүктүрүү Фондунун каражаты менен гранттык негизде Дүйнөлүк банк аркылуу каржыланат.
2017-жылы республика боюнча баардык облустардан 86 айылдык аймактардын 176 айылы камтылып, долбоордон 3915 адам колдоо алышты.
1300 адам өз ара жардамдашуу топторуна биригишип (мындан ары - ӨЖТ), томаттын, бадыращдын, балгар калемпиринин, капустанын, сабиздин, пияздын жана аш кызылчанын сапаттуу үрөндөрүнөн жардам катары алышты.
Мындан тышкары, долбоордун алкагында, 2016 жана 2017-жылдары уюшулган ӨЖТлардын мүчөлөрүнө 2560 парник берилди.
Ал эми 2017-жылы уюшулган коомдук үрөн фондорунун (мындан ары - КҮФ) 2615 мүчөсү 412 тонна “Гетьман” жана “Ватан” сотрундагы жаздык арпанын, 187 тонна “Интенсивный”, “Дордой -16”, “Жаным”, “Казахстан-10” сортундагы буудайдын,  222,5 тонна “Аллегрия”, “Джелли”, “Пикассо”, “Санте” сортундагы картошканын, 29,3 тонна“Белек” сортундагы эспарцеттин, 2,9 тонна“Будучиня” сортундагы беденин үрөндөрүнөн алышты. 
Мындан тышкары долбоорго катышкан дыйкандар 523,1 тонна аммиак селитра жана 148, 2 тонна аммофос минералдык жер семирткичтеринен алышты.
Үрөн жана минералдык жер семирткичтеринен тышкары долбоордун бенефициарларына экологиялык таза, түшүмдүү, кирешелүү айыл чарба өсумдуктөрүн өндүрүү боюнча жаңы заман бап агротехнологиялар тууралу окуулар уюштурулду.

2017-жылдын 4-июль айынан тартып 25-август айына чейин Чъй облусунун Кемин районунун Тар-Суу жана Жайыл районунун Орто-Суу, Талас облусунун Талас районунун Үч-Эмчек жана Бакай-Ата районунун Ынтымак, Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районунун Жети - Өгүз жана Саруу, Нарын облусунун Ат-Башы районунун Казыбек жана Ак-Талаа районунун Кайыщды-Булак, Ош облусунун Үзгөн районунун Алга жана Кара-Суу районунун Отуз-Адыр, Жалал-Абад облусунун Сузак районунун Кара-Чолок жана Ноокен районунун Жениш, Баткен облусунун Кадамжай районунун Халмион жана Өрүк-Зар айылдарында, жалпысынан республика боюнча 14 «Талаакүнү» демонстрациялары ийгиликтүү өткөрүлдү. Бул иш-чараларга 1600дөн ашуун адам катышкан.

Иш-чаралардын негизги катышуучулары төмөнкүлөр:

 • Коомдукүрөн фонддорунунжана өз ара жардамдашуу топторунун мүчөлөрү;
 • Жергиликтүү айыл тургундары жана фермерлер;
 • Мамлекеттик администрациялардын өкүлдөрү;
 • Жергиликтүү өз алдынча башкаруу мекемелеринин өкүлдөрү;
 • Жергиликтүү кенештеринин депутаттары;
 • «КҮФ» коомдук бирикмесинин облустардагы консультанттары;
 • Өнүктүрүү Демилгелеринин Агентигинин облустук координаторлору;
 • Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарынын жана мамлекеттик үрөн инспекцияларынын өкүлдөрү;
 • “Айыл банк” ЖАКнын өкүлдөрү;
 • Кыргызагробиоцентрдин өкүлдөрү;
 • “Кепилдик фонд” ААКнын өкүлдөрү;
 • Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү;
 • Дүйнөлүк банктын өкүлү;
 • Фонда Ага Хан Фондунун өкүлү;
 • АРИСтин өкүлү;
 • Агробизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүк борборунун кызматкерлери.

Республиканын баардык аймактарында “Талаа күнү” демонстрациясын өткөрүүдө, иш-чарага катышуучулар долбоордун алкагындагы айыл чарба өсүмдүктөрүн өндүрүү боюнча окуулардан алган билимдери жана өздөрүнүн тажрыйбалары менен алмашышты. Ар бир катышуучу өздөрүнүн ой пикирлерин айтып, кызуу талкуулардын натыйжасында койгойлорун угузушту жана жетишкендиктерин белгилеп кетишти. Долбоордун бенефициарлары долбоордун алкагында алышкан үрөндөрдүн сапаттуулугун жана окуулардан уйрөнгөн ыкмалар, билимдеринин айыл чарба азыктарын өндүрүүдө пайдалуулугун белгилешип ыраазычылыктарын айтышты. Ал эми келечекте болсо, айыл чарба өсүмдүктөрүн өндүрүүдөгү жаңы заман бап агротехнологиялар тууралу окууларга үзгүлтүксүз катышып билим алууга кызыктар экенин белгилеп кетишти.
“Талаа күнү” демонстрациясынын экинчи бөлгүндө, катышуучулар КҮФ жана +ЖТлардын демонстрациялык участокторуна чыгышып, үлүгүлүү өсүмдүктөрдън көръп баа беришти. Ал жерден участоктордун ээлери өздөрү бул жерге кандай эмгек кылышып, долбоордун алкагында уюштурулган окууларга катышып уйрөнгөн ыкмаларды колдонушуп жогорку түшүм алууга аракет кылгандары тууралу кещири маалымат беришти.
Агробизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүк борборунун тренер-консультанттары иш-чаранын катышуучулары менен чогу, жалдын ичинде окууларда үйрөнгөн билимдер жана ыкмалар тууралу талкууларды жүргүзүштү. Долбоордун алкагында окууларга катышкан фермерлер болсо жөнөкөй бухгалтерияны жүргүзүү тууралу маалымат беришип өз талааларында жөргөзгөн иштери боюнча экономикалык эсеп кылуу ыкмаларын катышуучуларга сунуштады.
Мындан тышкары, “Талаа күнү” демонстрацияларында катышкан Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигине карашту райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарынын, мамлекеттик үрөн инспекцияларынын, Кыргызагробиоцентрдин, мамлекеттик администрацияларынын жана Айыл банктын өкүлдөрү талкууларга катышышып дыйкандардын суроо талаптарына толук кандуу жооп беришти. Ал эми бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн республикадагы айыл чарба тармагын өнүктүрүүдөгү программаларын ишке ашыруудагы иш-чаралары тууралу маалымат беришип ар бир мамлекеттик уюм, бул тармакта дыйкандарга кандай кызматтар жана жещилдиктер көрсөтүлөөрүн маалымдап кетишти.
Чогулуштун жыйынтыгында КҮФтөрдүн мүчөлрү үрөн фонддордун туруктуулугу боюнча маселелерди белгилешип, келечекте кооперативдерге биригүүнү сунушташты. Мамлекеттик уюмдардын өкүлдөрү бул сунушту колдошуп, Айыл чарба министрлиги тарабынан айыл чарба кооперативдерине биригүү боюнча концепция иштелип чыкканын, бүгүнкү күнү бул тармакта иштер абдан кызуу жъръп жатканын маалымдашты.
Талаа күнүнүн катышуучулары жыйынтыктоочу сөздөрүндө, долбоорго терең ыраазычылыктарын айтышып, ал эми долбоордун алкагында түзүлгөн КҮФтарга жана ӨЖТларга өсүп өнүгүүнү каалап, иш-чараларды жыйынтыкташты.

 

Отчёт агробизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүк борборунун
кызматкерлери тарабынан дайындалды

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок