Новость 10 августа

Биогумус өндүрүү боюнча цех уюштурулду

Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация мининстрлигинин Кыргызагробиоборборунун Эксперименталдык биофабрикасында “Калифорния сөөлжандарын” колдонуу менен Биогумус өндүрүү боюнча цех уюштурулду. Азырынча биофабрикада биогумус жылдын жылуу мезилдеринде айына 15 тоннадан, бир жылда 150-170 тоннадан өндүрүлүп, Чүй областынын дыйкан-фермерлери алдын ала камсыз буюртма берүү менен, сапаттуу органикалык жер семирткич менен камсыз болот.
Биофабрикада өндүрүлгөн биогумус көбүнчө гүл жана мөмө көчөттөрүн өстүрүүчүлөрдү кызуугусун жаратып жатат.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок