Новость 25 апреля

Мамлекеттик ирригация тармактарын 2017-жылдын
вегетация мезгилине даярдоо боюнча  2017-жылдын 24-апрелине карата
М А А Л Ы М А Т

 2017-жылдын 24-апрелине  карата 137,6 млн. сомдук калыбына келтирүү иштери аткарылып, коюлган 145,0 млн.сомдук план-тапшырманын 95% түздү.
- 422,8 км каналдар оңдолуп, план боюнча 448,3 км, же 94%;
- 319,6 км чарбалар аралык каналдар механизмдер менен ширендилерден (нанос) тазаланды, план боюнча 341,1км же 94%;
- 1081 даана гидротехникалык курулмалар оңдолгон, план боюнча 1151 же  94%;
- 1087 даана суу өлчөөчү посттор оңдолгон, план боюнча 1170 же 93 %;  
- 100 даана насостук станциялар оңдолгон, план боюнча 106, же 94 %; 

Суу чарба объектилердин 2017-жылдын вегетация мезгилине даярдоо, оңдоо иштерин бүткөрүү мөөнөттөрү план боюнча:
- Баткен, Ош жана Жалал-Абад Бассейндик суу чарба башкармалыктары 2017-жылдын 10-апрелге карата;
- Чүй жана Талас Бассейндик суу чарба башкармалыктары 2017-жылдын 20-апрелге карата;
- Ысык-Көл жана  Нарын Бассейндик суу чарба башкармалыктары 2017-жылдын 1-майына  карата;
- Орто-Токой,  Киров жана Папан суу сактагычынын башкармалыктары 2017-жылдын 25-мартына карата.

 

Информация
о ходе подготовки государственной ирригационной сети к вегетации 2017 года на 24-апреля  2017 года

 

 По подготовке сети к вегетации  2017 года на 24-апреля    2017 года   по Республике выполнены работы на сумму 137,6 млн.сом при плане 145,0  млн. сом или  95 %.  На эти средства произведен:

  1. ремонт каналов 422,8 км при плане 448,3 км или 94 %;
  2. мехочистка каналов 319,6 км, при плане 341,1 км  или 94 %;
  3. ремонт гидротехнических сооружений - 1081 при плане 1151 или 94 %;
  4. ремонт гидропостов 1087  при плане 1170 или 93 %;
  5. ремонт насосных станций  100 единиц при плане 106 или 94%;

         Согласно графика производства  работ, подготовка оросительной сети к вегетации будет завершена:
- Баткенская,  Ошская, Жалал-Абадская области - 10 апреля 2017 года;
- Чуйская и  Таласская области - 20 апреля 2017 года;
- Иссык-Кульская и Нарынская области -1 мая 2017 года;
- Орто-Токойское, Кировское и  Папанское водохранилище -  25 марта 2017 года.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок