Новость 2 марта
1144953 3 2x

Талас жана Чүй облустарынын жеке ветеринарлары малды дарылоодо өздөрүнүн тажрыйбаларын жакшыртып жатышат


Кыргыз Республикасынын Ветеринардык палатасы 2017-жылдын 1-мартынан тартып 31-октябрына чейин Талас жана Чүй областарынын жеке ветеринарларына бир катар тренингдерди өткөрүүнү пландап жатышат. Тренингдер КРнын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинде ишке ашып жаткан “Мал чарбачылыгын жана жайыттарды башкарууну жакшыртуу” долбоорунун алкагында жана өлкөнүн ветеринардык кызматынын потенциалын жакшыртууга колдоо көрсөтүү негизинде өткөрүлүп жатат.
Окутууга 300дөн ашык ветеринарлар катышат. Негизги максаты – жаныбарлардын оорусун дарылоодо ветеринардык адистердин квалификациясын көтөрүү ветеринар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилгендиги туурасында маалымат берүү болуп саналат.
Ветеринардык палатанын директору Кубат Маматкуловдун айтымында, биздин негизги милдет айыл аймагындагы же туулган жериндеги эпизоотикалык кырдаалда жеке ветеринарларга жоопкерчилиги туурасында маалымат берүү. “Жаңы мыйзам боюнча мамлекет жеке ветеринарларга жаныбарлардын ден-соолугун коргоо боюнча функциясын өткөрүп берген. Албетте, билимге жана кесипкөйлүккө болгон талап жогорулайт”, – дейт ал.
Окутуу иш-чарасын Ветеринардык палатанын мастер-тренери, ветеринария илимдеринин доктору Манас Бабакулов жана Айыл чарба илимдеринин доктору Абдыганы Абдрасулов өтөт. Бардык окутуу материалдары алар тарабынан жазылган.
Курсту аяктаган ветеринарларга сертификаттар тапшырылат.
Буга чейин Чүй жана Талас областарынын райондорунда уюштурулган тренингдин биринчи бөлүгүнүн жыйынтыктоочу окутуусу өткөрүлгөн. Тренинг айыл аймагынын деңгээлиндеги жаныбарлардын ден-соолугун коргоо боюнча иш-чараларга мониторинг жүргүзүү жана пландоого арналган. Иш-чарага жеке ветеринарлар жана Жайыт пайдалануучу бирикмелеринин жаныбарлардын ден-соолугун коргоо боюнча комитеттердин алдындагы мүчөлөрү катышкан.
Ысык-Ата районунун Нурманбет айыл аймагынын Жайыт комитетинин мүчөсү Жылдыз Сагынбекова мындай иш-чаралар абдан маанилүү экендигин белгилеп, Жайыт пайдалануучу бирикмелер сөзсүз түрдө жаныбарлардын ооруларын билиш керек, ветеринарлар менен тил табышуу, алар менен биргеликте малдарга вакцинация кылууга план иштеп чыгыш керек экендигин билдирген.
Тренингде бир катар темалар каралган. Алар: “Пастереллез жана анын коргонуу чаралары менен күрөшүү”, “Кыргыз Республикасынын Ветеринардык статуардык органы” жөнүндө маалымат, “Жаныбарлардын ден-соолугун коргоо боюнча план түзүү” жана башка темалар бар.

Частные ветеринары Чуйской и Таласской областей
улучшают свои навыки лечения скота

Ветеринарная палата Кыргызской Республики с 1 марта по 31 октября 2017 года планирует провести серию тренингов для частных ветеринаров Таласской и Чуйской областей.Тренинги проходят в рамкахпроекта “Улучшение управления пастбищами и животноводством”, реализуемом Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР и оказывающем поддержку в улучшении потенциала ветеринарной службы страны.
В обучениях примут участие около 300 ветеринаров. Цель – повысить квалификацию ветработников по лечению болезней животных, информировать об изменениях в ветеринарном законодательстве, - всего по десяти темам.
Директор Ветеринарной палаты Кубат Маматкулов:“Наша главная задача – сообщить частным ветеринарам об их ответственности над эпизоотической обстановкой в родном селе или аймаке. Ведь по новому закону государство передает частным ветеринарам свои функции по охране здоровья животных. Соответственно, повышаются и требования к знаниям и профессиональным навыкам”. 
Обучения будут проводить мастер-тренера Ветеринарной палаты - доктор ветеринарных наук Манасбек Бабакулов и доктор сельскохозяйственных наук Абдыганы Абдрасулов. Ими же написаны все учебные модули.
Завершившие курс ветеринары получат сертификаты.
Накануне прошли заключительные тренинги первой серии обучения, организованные Ветеринарной палатойв Таласской и Чуйской областях. Они посвящались планированию и мониторингу мероприятий по охране здоровья животных на уровне айыльного аймака. В них принимали участие частные ветеринары и члены Подкомитетов по охране здоровья животных Объединений пастбищепользователей.
Член Жайыт комитета Нурманбетовского айыльного аймака Иссык-Атинского района Жылдыз Сагынбекова отметила важность мероприятий в связи с тем, что Объединениям пастбищепользователей очень важно разбираться в болезнях животных, уметь находить общий язык с ветеринарами и составлять планы по вакцинациям скота.

 

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок