Новость 27 февраля

Кыргыз Республикасынын үрөнчүлүк чарбаларындагы жаздык өсүмдүктөрүнүн өрөнү жөнүндө МААЛЫМАТ 24.02.2017 ж.

Скачать

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок