Новость 21 февраля

            Кыргыз Републикасынын Айыл чарба, тамак –аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин Механизациялаштыруу жана энергетикалык камсыз кылуу департаменти аймактарда жазгы талаа иштерин ыкчам өткөрүү үчүн айыл-чарба техникасын даярдыгы тууралуу маалымат.


п.п.

Облустар

Тракторлар

Плуги тракторные

наличие

исправ.

%даярдыгы

наличие

исправ.

%даярдыгы

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Жалпы Республика
боюнча

21925

15567

71

8159

5693

70

 

Анын ичинде

 

 

 

 

 

 

2

Джалал-Абадс

2863

1690

59

1100

624

57

3

Иссык-Көль

3451

2038

59

1673

1052

63

4

Нарынс

1893

1050

55

832

526

62

5

Талас

1882

1393

74

1262

914

72

6

Ош

3604

2623

72

856

585

69

7

Баткен

1315

924

70

511

390

60

8

Чуй

6917

5849

84

1925

1602

83


п.п.

Облустар

Разбрасыватели мин. удобрений

Бороны зубовые

наличие

исправ.

%готов

наличие

исправ.

%готов

1

Жалпы  Республика боюнча

287

217

72

18186

13285

73

 

Анын ичинде

 

 

 

 

 

 

2

Джалал-Абад

25

16

40

3559

1650

46

3

Иссык-Көл

36

21

58

1698

1091

64

4

Нарын

     

1523

966

63

5

Талас

25

18

       72

391

317

81

6

Ош

16

       11

68

3868

2668

68

7

Баткен

9

9

66

369

165

44

8

Чуй

176

141

80

6778

6313

92


п.п.

Облустар

Сеялки-всего

Трактор прицептери

наличие

исправ.

%готов

наличие

исправ.

%готов

1

По Республике

     2647

1849

70

9851

6827

70

 

в.т.ч.

 

 

 

 

 

 

2

Джалал-Абадская

237

119

       50

1201

461

38

3

Иссык-Кульская

447

258

57

1374

775

56

4

Нарынская

222

108

49

939

555

59

5

Таласская

281

198

69

1029

778

73

6

Ошская

369

252

68

1043

669

64

7

Баткенская

47

17

72

515

380

74

8

Чуйская

1040

877

84

3750

3309

89

 

 

 

 

Депатамент механизации   и энергообеспечения сельского хозяйства  предоставляет  оперативную информацию о   наличии и готовности сельскохозяйственной техники к проведению весенних полевых работ в регионах республики.
 по состоянию на  21.02.2017 года


п.п.

Наименование
областей

Тракторы

Плуги тракторные

наличие

исправ.

%готов

наличие

исправ.

%готов

1

2

3

4

5

6

7

8

1

По Республике

21925

15567

71

8159

5693

70

 

в.т.ч.

 

 

 

 

 

 

2

Джалал-Абадская

2863

1690

59

1100

624

57

3

Иссык-Кульская

3451

2038

59

1673

1052

63

4

Нарынская

1893

1050

55

832

526

62

5

Таласская

1882

1393

74

1262

914

72

6

Ошская

3604

2623

72

856

585

69

7

Баткенская

1315

924

70

511

390

60

8

Чуйская

6917

5849

84

1925

1602

83


п.п.

Наименование
областей

Разбрасыватели мин. удобрений

Бороны зубовые

наличие

исправ.

%готов

наличие

исправ.

%готов

1

По Республике

287

217

72

18186

13285

73

 

в.т.ч.

 

 

 

 

 

 

2

Джалал-Абадская

25

16

40

3559

1650

46

3

Иссык-Кульская

36

21

58

1698

1091

64

4

Нарынская

     

1523

966

63

5

Таласская

25

18

       72

391

317

81

6

Ошская

16

       11

68

3868

2668

68

7

Баткенская

9

9

66

369

165

44

8

Чуйская

176

141

80

6778

6313

92


п.п.

Наименование
областей

Сеялки-всего

Тракторные прицепы

наличие

исправ.

%готов

наличие

исправ.

%готов

1

По Республике

     2647

1849

70

9851

6827

70

 

в.т.ч.

 

 

 

 

 

 

2

Джалал-Абадская

237

119

       50

1201

461

38

3

Иссык-Кульская

447

258

57

1374

775

56

4

Нарынская

222

108

49

939

555

59

5

Таласская

281

198

69

1029

778

73

6

Ошская

369

252

68

1043

669

64

7

Баткенская

47

17

72

515

380

74

8

Чуйская

1040

877

84

3750

3309

89

 

 

 

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок