Новость 17 февраля

Кыргыз Республикасынын үрөнчүлүк    чарбаларындагы жаздык өсүмдүктөрүнүн өрөнү жөнүндө     МААЛЫМАТ 17.02.2017 ж.

Скачать

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок