Новость 8 февраля

Суу чарба жана мелиорация Департаментинин 2016-жылдын 12 айдагы каржы жана чарбалык ишмердигинин жыйынтыгы боюнча Коллегиясы болуп өттү. Коллегиянын отурумуна төмөнкүлөр катышышты: Жээналиев А.Ж. – КР Өкмөт аппаратынын Агроөнөр жай комплекси жана экология бөлүмүнүн башчысы; Мурашев Н.М. - КР Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Керималиев Ж.К. - КР Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары; Таштаналиев К.Ж. - Суу чарба жана мелиорация департаментинин Башкы директору; Суу чарба жана мелиорация департаментинин коллегия мүчөлөрү (Жусуматов Э., Койлубаев А., Дуйшеев М.К., Гутник В.Г., Байболотов К.Ж., Джолдошалиев И.А.); Суу чарба жана мелиорация департаментине караштуу мекемелердин жетекчилери (МГЭ, «Улуттук суу ресурстарын башкаруу, Ф-1» долбоорун ишке ашыруу бөлүмү, Суу чарба обьектилерин куруу боюнча дирекциясы, Маркетинг башкармалыгы, «Кыргызсуудолбоор» Ачык акционердик коому, Чу-Талас cуу чарба комиссиясынын секретариаты), жети областтык БСЧБнын башчылары жана башкы эсепчилери, Суу сактагыч башкармалыктарынын башчылары. Коллегиянын отурумун Коллегиянын төрагасы Суу чарба жана мелиорация департаментинин башкы директору К. Таштаналиев ачты. Суу чарба жана мелиорация Департаментинин 2016-жылдагы каржы-чарбалык ишмердүүлүктүн жыйынтыгы жана 2017-жылга аткаруучу милдеттери жөнүндө баяндама менен Жусуматов Э.Ж. чыгып сөз сүйлөдү. Жээналиев А.Ж өз сөзүндө мурунку жылга караганда жылыштар бар экендигин белгилеп, дебитордук карыздар, кошуна мамлекеттен келген акча каражаттар, климаттын озгорушу, сууну үнөмдүү пайдалануу боюнча бир канча суроолорду коюп, келечекте иш алып барууда кетирилген кемчиликтерди эске алууну сунуштады. Андан соң, ар бир суу чарба жана мелиорация Департаментинин бассейндик суу чарба башкармалыгынын башчылары 2016-жылдын жыйынтыктары жана күн тартибинде коюлган маселелер жөнүндө айтып өтүштү. Коллегияда Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министри Н. Мурашев төмөндөгүлөрдү тактап кайрылды: “Эң негизгиси дыйкандарды өз убагында сугат суу менен камсыз кылуу керек. Жасалган иштер боюнча областтарга, райондорго барып таанышаам. Тармакка акча жетиштүү бөлүнүп жатат, вегетация мезгилин жаздын эрте келиши менен башталышын 10-апрелден 1-апрелге жылдыруу жана сугат жерлерин көбөйтүү керек. Ар бирининиздердин иштериниздерге ийгилик каалайм”. Коллегиянын соңунда 2016-жылдын 12 айында жасалган иштер жана негизги багыттар боюнча жыйынтыктар чыгарып, келе жаткан 2017-жылдын вегетация мезгилине ирригациялык тармактарды өз убагында сапаттуу даярдоо боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу айтып, мындан дагы жакшы көрсөткүчтөр менен чыгуу үчүн көп аракеттерди жасоо зарыл экендигин Суу чарба жана мелиорация департаментинин Башкы директор К. Таштаналиев белгиледи.

 Состоялась Коллегия Департамента водного хозяйства и мелиорации по итогам завершения  хозяйственно-финансовых работ за 12 месяцев 2016 года.
На заседании Коллегии участвовали:
Жээналиев А.Ж. – Начальник отдела агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства КР;
Мурашев Н.М. – Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР;
Керималиев Ж.К. – Заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР;
Таштаналиев К.Ж. – Генеральный директор Департамента водного хозяйства и мелиорации МСХППиМ КР;
Члены коллегии  Департамента водного хозяйства и мелиорации (Жусуматов Э., Койлубаев А., Дуйшеев М.К., Гутник В.Г., Байболотов К.Ж., Джолдошалиев И.А.);
Начальники подведомственных организаций Департамента водного хозяйства и мелиорации (МГЭ, отдел реализации проекта «Управление национальными водными ресурсами, Ф-1», Дирекция строительства водохозяйственных объектов, Маркетинговое управление, ОАО «Кыргызсуудолбоор», Секретариат Чу-Таласской водохозяйственной комиссии), начальники и главные бухгалтера БУВХ семи областей, начальники управлений водохранилищ.
Заседание Коллегии открыл председатель Коллегии Генеральный директор Департамента водного хозяйства и мелиорации К. Таштаналиев. Далее Э. Жусуматов выступил со своим докладом об итогах хозяйственно-финансовой деятельности   за 2016 год и о задачах на 2017 год.
В своем выступлении А. Жээналиев отметил о продвижении в работе по сравнению с прошлым годом  и обозначил несколько вопросов по  дебиторским задолженностям, финансовым средствам, поступившим из соседних стран,  изменению климата, экономному использованию водных ресурсов и предложил учитывать их в будущем. После этого все начальники Бассейновых управлений водного хозяйства Департамента водного хозяйства и мелиорации выступили с докладами  об итогах  2016 года и обсудили вопросы повестки дня.
На коллегии Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Н. Мурашев  сделал следующее обращение: “Главное вовремя обеспечить крестьян поливной водой. По проделанным работам ознакомлюсь при посещении областей и районов. На отрасль выделяется достаточно финансовых средств , нужно передвинуть начало вегетационного периода с 10-апреля на 1-апреля и увеличить площади орошаемых земель. Желаю всем вам удачи в работе”.
В заключении  Генеральный директор Департамента водного хозяйства и мелиорации К. Таштанилиев подвел итоги по проделанным работам за 12 месяцев 2016 года, и по  основным направлениям отметил о выполняемых работах  по подготовке ирригационных сетей к вегетационному периоду  2017 года и о необходимости вложения  больших усилий для достижения лучших результатов.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок