Новость 6 февраля

 Жалал-Абад, Ош жана Чүй областарынын райондорунда Израилде чыгарылган тамчылатып сугаруу системаларынын өзгөчөлүктөрү туурасында окууларды жүргүздү

Израилде чыгарылган тамчылатып сугаруу системаларынын өзгөчөлүктөрү туурасында окуулар жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги, БТ «Инновейшн» жана СОРОС фондусу менен биргеликте  Жалал-Абад, Ош жана Чүй областарынын райондорунда Израилде чыгарылган тамчылатып сугаруу системаларынын өзгөчөлүктөрү туурасында окууларды жүргүздү. Аталган окуулар ар бир райондун борборуна тамчылатып сугаруу системасына кызыккан дыйкан фермерлерди чогултуу жолу менен атайын иштелип чыккан графиктин негизинде өткөрүлдү. Окутуу иштери аталган областардын 18 районун камтып, үстүбүздөгү жылдын январь айынын 3 жана февраль айынын 1 декадасында өткөрүлдү. Аталган окууга 1000 ге жакын дыйкан фермерлер тартылды. Израилде чыгарылган тамчылатып сугаруу системасы биздин республикада 2015 жана 2016-жылдары Чүй обласынын Ысык-Ата районундагы «Тамчы Кенч» айыл чарба кооперативинин кант-кызылча талаасынын 40 гектарына жана жүгөрү талаасынын 140 га коюлган. 2016-жылы анын жалпы аянты 180 га жерге жетти. Жыйынтыгында айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдөгү бир топ агротехникалык иштер үнөмдөлүп, түшүмдүүлүктөрү жогорулады. Атап айтканда жүгөрүнүн түшүмдүүлүгү аталган кооперативде жөнөкөй сугаруу ыкмасы менен 8-9 тонна/га түзгөн болсо, тамчылатып сугаруу ыкмасы менен 14 тонна/га чейин, ошондой эле кант кызылчасы Ысык-Ата району боюнча 78,7 тонна/га алынган болсо, тамчылатып сугаруу ыкмасы менен – 95 тонна/га чейин жогорулаган.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок