Новость 24 января

Кыргыз Республикасынын облустары боюнча тамчылатып сугаруу системаларынын курулушунун жүрүшү тууралуу 2017-жылдын 20-январына карата маалымат.

            Тамчылатып сугаруу системаларын орнотуу иштери Кыргызстанда 2015-жылы өзгөчө кызыгууну арттырды. Натыйжада тамчылатып сугаруу системаларын орноткон чарбалардын саны 195 жетти.
2016-жылдын 31-декабрына карата 428 чарбакер тамчылатып сугаруу системаларын орнотуп, жалпы чарбакер субьектилердин саны республика боюнча 623 жана анын аянты  1211,1 га түзүп, жалпы жер аянты 1815,3 га орнотулуп иштеп жатышат. 
Кыргызстанда  тамчылатып сугаруу системасы негизинен бак дарактарга, жашылчаларга, пахтага, жүгөрүгө, кант кызылчага, күнөсканаларга ж.б орнотулууда.
2016-жылы тамчылатып сугаруу системасын фермерлерге  жана дыйкандарга окутуп үйрөтүү иштери уланды. 2016-жылдын 12-апрелинде Кадамжай районунун «Ак-Турпак» айыл өкмөтүндө тамчылатып сугаруу системаларын жана күнөсканаларды окутуп, үйрөтүү боюнча райондук семинарлар өткөрүлдү.
2016-жылдын 20 сентябрда Чүй обласынын Ысык-Ата районундагы Тамчы Кенч айыл чарба кооперативинин базасында тамчылатып сугаруу системасы ыкмасы менен 40га жерде өстүрүлгөн кызылча жана 110 га аянтта өстүрүлгөн  жүгөрү плантациялары боюнча Кыргыз Республикасынын Премъер-министри катышкан республикалык практикалык окутуу семинары өткөрүлдү. 
Тамчылатып сугаруу системасын орнотуудан төмөнкүдөй жетишкендиктер болот:
-сугат суу 2-3 эсе чейин үнөмдөлөт кайракы, иштетилбеген жерлер өздөштүрүлөт жана  өсүмдүктүн түшүмдүүлүгү жогорулайт
-агротехникалык иштер экономдолот (отоо чөп азайат, жер семирткичтер үнөмдөлөт жана эмгек ресурсу үнөмдөлөт);
-топуракта экологияны сактайт, же 1,5 тоннага чейин минералдык жер семирткич берилгенине карабастан продукцияда нитраттын көбөйүшүнө жол бербейт.

 

Облустар

чарбалардын саны (даана)

аянты, (га)

2014ж

2015ж.

2017ж.

2014ж

2015ж

2017ж.

01.01.
чейин

баар-
дыгы

01.01.
чейин

баар-
дыгы

 

Республика

23

195

428

623

140,6

604,2

1211,1

1815,2

1.

Баткен

2

5

13

18

1,1

13,5

43,2

56,7

2.

Жалал-Абад

1

97

206

303

5

40,0

61,3

101,3

3.

Ысык-Көл

2

14

12

26

0,5

104

97,5

201,5

4.

Нарын

-

6

35

41

-

0,1

3,7

3,8

5.

Ош

6

20

21

46

9,6

43,8

11,2

55,0

6.

Талас

2

1

2

3

2

0,1

0,3

0,4

7.

Чүй

10

52

134

186

105

402,8

993,8

1396,7

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок