Новость 13 января
1144953 3 2x

 Пресс релиз

Кой-эчкилердин бруцеллездон коргонуу жөндөмдүүлүгү жогорку деңгээлде

 

Кыргыз ветеринария илим-изилдөө институту тарабынан өткөн жылдын аягында жүргүзүлгөн изилдөөгө ылайык, Ыссык-Көл облусундагы айыл чарба малдарынын бруцеллездон коргонуу жөндөмдүүлүгү жогорку деңгээлде.

Бул изилдөө “Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү-1” долбоору тарабынан ишке ашырылып жаткан бруцеллезго каршы күрөшүү программасынын алкагында жүргүзүлгөн. Аталган институт долбоордун аткаруучу мекемелеринин бирине кирет.

Кыргыз ветеринария илим-изилдөө институту Ыссык-Көл облусунун калктуу конуштарынан кокусунан тандап алынган ыкма менен тандалып алынган РЕВ-1 вакцинасы менен эмделген 218 токтунун жана 100 уйдун кан сары суусун изилдеп чыкты.

Роз Бенгал тест жана иммундук-ферменттик анализ методдорунун негизинде жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча Тоң районундагы токтулардын организминин бруцеллезго каршы туруктуулугу канаттандыраарлык деп табылды жана коргонуу жөндөмдүүлүгү 90% түздү. Жети-Өгүз райондунда бул көрсөткүч 75% түзсө, Ак-Суу районунда – 85%, Түп районунда – 80% жана Ыссык-Көл районунда – 92% түздү.

Бодо малдын эпизоотологиялык абалын текшерүү учурунда Жети-Өгүз районундагы Тосор айылында бир гана оорулуу уй табылган. Уй жалпы короодо башка малдар менен чогуу кармалгандыктан ылаңды башка малдарга жугузуу коркунучун жараткан. Ветеринардык-санитардык эрежелерге ылайык, бруцеллез ылаңы менен ооруган малды башка мал менен бир короодо кармоого тыюу салына тургандыгы жана мындай малды союу керектиги тууралуу маалымат мал ээлерине билдирилген.

Ошентип, токтулардын бруцеллез ылаңынан коргонуу жөндөмдүүлүгү орточо эсеп менен алганда Ысык-Көл облусу боюнча 76% түзөт, ал эми уйлардын арасындагы бул көрсөткүч жогору болуп эсептелет. “Ветеринардык кызмат негизинен жаныбарлардын зооноздук ооруларынын алдын алуу боюнча өзүнүн милдеттерин аткарып жатат, - деп Кыргыз ветеринария илим-изилдөө институтунун маалым катында билдирилет. – Натыйжада, бруцеллез боюнча белгиленген стабилдүүлүк сакталууда”.

Ушул сыяктуу изилдөөлөр республиканын башка аймактарында да жүргүзүлүүдө.

 

Уровень защищенности овец и коз от бруцеллеза в Иссык -Кульской области высокий.

  Защищенность сельхозяйственных животных от бруцеллеза в Иссык-Кульской области высокая. Таковы данные исследования, проведенного Кыргызским научно-исследовательским институтом ветеринарии (КНИИВ) в конце прошлого года.
 Данное исследование выполнялось в рамках программы по борьбе с бруцеллезом, реализуемой проектом «Развитие животноводства и рынка-1», где указанный институт является одним из исполнителей.
В населенных пунктах Иссык-Кульской области, отобранных методом случайной выборки, КНИИВ исследовал сыворотки крови 218 ярок (молодняка текущего года рождения), иммунизированных вакциной РЕВ-1 и 100 коров.
Исследования по методам Роз Бенгал теста и иммунно-ферментного анализа показали, что в Тонском районе противобруцеллезный барьер в организме вакцинированных ярок удовлетворительный и составляет 90% защищенности, в Жеты-Огузском районе этот показатель равен 75%, в Ак-Суйском - 85%, в Тюпском - 80% и в Иссык-Кульском районе - 92%.
Эпизоотологическое обследование крупного рогатого скота выявило только одну больную корову – в селе Тосор Жети-Огузского района. Корова содержалась в подворье с другими животными и представляла угрозу перезаражения. Главу домохозяйства проинформировали, что согласно ветеринарно-санитарным правилам, положительно реагирующие на бруцеллез животные не должны содержаться в общем стаде и подлежат убою.
Резюмируя, КНИИВ сообщил, что средний уровень защищенности ярок от заражения бруцеллезом в Иссык-Кульской области составляет 76%. “Несмотря на определенные трудности, ветеринарная служба в основном справляется со своими обязанностями по профилактике зоонозных болезней. В результате по бруцеллезу поддерживается определенная стабильность”, - говорится в справке института.  
Подобные исследования проводятся и в других областях Кыргызстана.

 

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок