Новость 16 декабря
1144953 3 2x

Чүй дарыясынын бассейндик суу кеңешинин кезектеги отуруму тууралуу
2016-жылдын 8-декабрында Бишкек шаарынын «Достук» мейманканасынын конференц-залында «Улуттуксууресурстарынбашкаруу Фаза1» долбоорунуналкагында Чүй дарыясынын бассейндик суу кеңешинин кезектеги отуруму болуп өттү.


Жолугушууга Чүй областук жана райондук суу чарба башкармалыктарынын, гидрогеологиялык мелиоративдик экспедициянын, СПАларды колдоо бөлүмдөрүнүн жана дагы суу ресурстарын башкаруудагы кызыкдар болушкан аймактык мамлекеттик мекемелердин, жергиликтүү администрациянын жана СПАларды адистери, өкүлдөрү катышышты.
Чүй бассейндик суу кеңешинин отурумун Суу чарба жана мелиорация Департаментинин башкы директорунун орун басары - Э.Ж. Жусуматов жана Чүй бассейндик суу кеңешинин төрагасы - Р.Ж. Девяткулов ачышты. Өз кезегинде алар отурумдун катышуучуларына ысык куттуктоо жолдошуп, отурумдун ишине, бассейндик планды иштеп чыгууда ийгиликтүү жана жемиштүү иштерди каалашты.
Ошондой эле бул отурумда Долбоорду ишке ашыруу бөлүмүнүн директорунун милдетин аткаруучу - К.К. Бейшекеев долбоордун аткарылышы туурасында маалымат берди.
Долбоордун биринчи Компонентинин кеңешчиси - Н.П. Маматалиев жана долбоордун улуттук эксперти - Д.М.Сыдыкова төмөндө көрсөтүлгөн темалар боюнча өзүлөрүнүн презентацияларын жакташты. Алар:

  • Суу саясатын иштеп чыгуу;
  • Суу боюнча улуттук кеңеш;
  • Сууну пайдаланууга уруксаат жана суу чарбасын башкаруунун негиздери;
  • Алдын ала бассейндик  пландарды иштеп чыгуу жана бассейндик пландын максаттарын жана милдеттерин аныктоо.

Отурумдун экинчи жарымында Чүй бассейндик планын иштеп чыгуу үчүн жумушчу тобунун курамын түзүү боюнча маселени жана бассейндин актуалдуу маселелерин карашты. Жумушчу тобунун отурумунун жүрүшүндө ар бир катышуучу жазуу түрүндө бассейндин маселелеринин реестрин түзүү боюнча көйгөйлөрдү белгилеп кетишти.
Отурум жемиштүү жана жогорку деӊгээлде болуп өттү.

 

Об очередном заседании
Чуйского бассейнового водного совета


В рамках проекта «Управление национальными водными ресурсами 1» было проведено очередное заседание Чуйского бассейнового водного совета, который состоялся 8 декабря 2016 г. в конференц-зале гостиницы «Достук».
На этом заседании участвовали специалисты Чуйского областного и районных управлений водного хозяйства, гидромелиоративной экспедиции, отделов поддержки АВП, а также представители заинтересованных сторон по управлению водными ресурсами – территориальные структуры государственных органов, местной государственной администрации и АВП. Заседание Чуйского бассейнового водного совета открыл - Заместитель генерального директора ДВХиМ- Э.Ж. Жусуматов и Председатель Чуйского бассейнового водного совета - Р.Ж.Девяткулов. Они в свою очередь горячо поприветствовали участников заседания и пожелали успешной и плодотворной работы в разработке бассейнового плана.
На заседании выступил с речью К.К.Бейшекеев - и.о. директора ОРП «УНВР», который рассказал о ходе реализации вышеуказанного проекта, также выступили: Н.П. Маматалиев -советник компонента 1 ОРП и Д.М.Сыдыкова- местный специалист по бассейновому планированию и управлению ОРП с презентациями по следующим темам: Презентация о разработке водной стратегии, о Национальном совете по воде, о Разрешении на водопользование и принципах управления водными ресурсами, о Разработке предварительных бассейновых планов и определении целей и задач Бассейнового плана.
Во второй половине заседания были рассмотрены поименно состав рабочей группы по разработке Чуйского бассейнового плана, где также обсуждались актуальные вопросы бассейна. В ходе работы рабочей группы каждый участник заседания обозначил проблемы бассейна для дальнейшего формирования реестра проблем в письменном виде.
Заседание прошло плодотворно и на высоком уровне.

 

 

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок