Новость 26 октября
1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x

2016-жылдын  9 айдын жыйынтыгы боюнча
2016-жылдын октябрь   айына чейинки аткарылган иштери тууралуу
Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин коллегиясына

МААЛЫМАТ

2016-жылдын январь-сентябрында айыл чарбасынын, токой чарбасынын жана балык уулоочулуктун продукцияларынын дүң чыгарылышы
156 948,7 млн.сом өлчөмүн түзүп, физикалык көлөмдүн индекси
2015-ж. январь-сентябрына карата 103,3 пайызды түздү.

 

Скачать

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок