Новость 3 октября

Күзгү себүү иштерине даярдыктар жана анын жүрүшү      
2017-жылдын түшүмү үчүн күздүк дан эгиндерин себүү программасы 167,5 миң га, а.и. 153,1 миң га күздүк буудай, 14,5 миң га арпа бекитилген. Жогорудагы программаны аткаруу үчүн 15,0 миң тонна дизельдик отун керектелет.
Үстүбүздөгү жылдын 30-сентябрына карата республика боюнча  жер айдоо 13,0 миң га жерде жүргүзүлгөн. Жалпысынан  күздүк себүү иштери  5,3  миң га себилген.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок