Новость 10 мая
1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылы 3-февраль № 43- буйругу “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-2019-жылдарга уяң жүндүү кой чарбачылыгын өнүктүрүү боюнча иш чаралар планынын” ишке ашырылышы

2016-жылдын 29-апрелинде Ошской областынын Карасуу районунун Катта-Талдык мамлекеттик асыл тукум заводунда уяң жүндүү койду бонитировкалоо боюнча семинар өткөрүлдү.
Семинарда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн орун басары Махаммадов А., Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрлигинин мал чарбачылык саясатын өнүктүрүү жана илим бөлүмүнүн башчысы С. Мамаев, Кыргыз мал чарбачылык жана жайыт илим изилдөө институтунун директору Турдубаев Т., Кыргыз Республикасынын айыл чарба жана мелиорация министрлигинин адистери, министрликтин Ош, Джалал-Абад, Баткен облустарындагы райондук агрардык башкармалыгынын начальниктери жана жогоруда аталган 3 областын фермерлери катышты.
Семинарда төмөндөгүдөй маселелер көтөрүлдү: уяң жүндүү кой чарбасынын абалы, анын мындан аркы өнүгүүсү, айыл чарба малдарынын ооруларын дарылоо, кой чарбасындагы зооветеринардык иш-чараларды жүргүзүү.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок