Мин.сел.хоз.
Новость 22 августа

Оперативдүү маалымат 2016-жылдын 17-августуна карата республиканын облустарында кылкандуу дан эгиндеринин түшүмүн оруп жыйноо иштеринин жүрүшү.

Скачать

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок