Новость 7 мая

Күздүк эгиндерди  азыктандыруу боюнча 2016 - жылдын 07.05. жөнүндө маалымат(РАХОКБ - нун билдирүүсү боюнча)


Скачать


Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок