Новость 9 августа
1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x
  • 1144953 3 2x

Оруп жыйноо иштеринин жүрүшү.
Кыргыз Республикасынын облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн 2016-жылдын 5-августундагы берген маалыматтары боюнча, республиканын түштүгүндөгү бардык облустарында, жана дагы Чүй менен Талас облустарында буудай жана арпа дан өсүмдүктөрүнүн оруп жыйноо иштери жүргүзүлүүдө. Республика боюнча 237,6 миң га жыйналды, же болбосо жыйналуучу аянттан 52,1% болуп, былтыркы 2015-жылдын 270.2 миң га көрсөткүчүнөн, 32.6 миң га төмөн. Мындай көрсөткүч быйылкы жылы дан өсүмдүктөрүнүн өткөн жылга аз аянтта себилиши жана жамгырдын көп көлөмдө жаашы жана дагы өсүмдүктөрдүн кеч өсүшү. Айдоолордо 884 даана дан оруучу комбайн иштеп жатат, анын ичинен 572 Чүй облусунун өзүндө болсо, 152 комбайн  башка региондордон тартылууда. Дан өсүмдүктөрдүн бункер менен орточо эсептегенде республика боюнча 26,6 ц/га түздү, же болбосо 2,4 ц/га. Былтыркы жылдыкына салыштырмалуу дүң жыйымы болсо 632.5 миң тоннаны түзүп же былтыркы жылдан 20,8 миң тоннага төмөнүрөөк.
Буудай болсо 134.9 миң га жыйналып, республиканын жыйналуучу аянтынын 49,9% түздү, орточо түшүмдүүлүгү 27,9 ц/га болуп 1,5 ц/га былтыркыдан жогору. Арпа болсо 102.7 миң га же 55,2%, орточо түшүмдүүлүгү 25,0 же 3,9 ц/га ошондой эле былтыркы жылдан жогору. Дүн жыйымы болсо 376,1 миң тонна болуп былтыркы жылдыкынан 38,4 миң тоннага төмөнүрөөк. Буудай түшүмдүүлүгүнүн эң жакшы көрсөткүчү Жалал-Абад облусунда болду орточо – 31,9 ц/га түзүп былтыркы жылдан 2,0 ц/га жогору, ал жерде бардык себүү аянттардан 70,2% жыйналды.
Арпа боюнча дагы Жалал-Абад облусу орточо 26,6 ц/га болду, бардык себүү аянттардан 4,1 миң га жыйнап же 71,9%. Арпанын дүң жыйымы республика боюнча 256,4 миң тоннаны түзүп, былтыркы жылдыкынан  17,6 миң тоннага жогору.
Баткен, Жалал-Абад, Ош жана Чүй облустарынын чарба субьектилери картөшкөнүн түшүмүн жыйноодо. Республика боюнча бардыгы 11,2 миң га казылып же бардык жыйноо аянттын 13,6% түздү, 2015-жылдын көрсөткүчүнөн 1,0 жогору. Орточо түшүмдүүлүгү 151,8 ц/га болуп былтыркы жылдан 5,1 ц/га төмөн, ал эми дүң жыйымы 170,0 миң тонна болуп былтыркы жылдан 10,0 миң тоннага жогору. Картошканын түшүмдүүлүгүнүн эң жогорку көрсөткүчү бул Чүй облусунда болууда -173,8 ц/га түзүп былтыркы жылдан 2,2 ц/га аз.
Ошондой эле жашылча өсүмдүктөрү 301,6 миң тонна болуп же болбосо былтыркыдан 1,1 миң тонна жогору болууда.
Бахча өндүрүлүшү болсо 136,2 миң тонна чогулуп былтыркыдан 1,4 миң тоннага аз болууда.

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок