Новость 28 июня

Күздүк эгиндерди  азыктандыруу боюнча 2016 - жылдын 24.06. жөнүндө маалымат(РАХОКБ - нун билдирүүсү боюнча)       
 

Скачать

 

Назад

Информационные системы

Информационный ресурс
департамента водного хозяйства
и мелиорации

Информационный блок